תלמוד תורה (מצווה)

מתוך המכלול
(הופנה מהדף לימוד תורה)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Gnome-colors-edit-find-replace.svg יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
אדוארד פרנקפורט, ויכוח בלימוד

מצוות תלמוד תורה היא המצווה ללמוד תורה וללמדה לאחרים. מצווה זו היא מהחשובות שבין מצוות העשה ביהדות, וחיובה אינו מותנה במקום ובזמן. עם זאת, אף שאין היא מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים אינן מחויבות במצווה.

מצווה זו כוללת בתוכה את לימוד מכלול התורה שבכתב ושבעל פה: מקרא, משנה, גמרא, אגדה, הלכה, קבלה ועוד.

חשיבות לימוד התורה

יהודים שקועים בלימודם. איור מתוך הספר The spirit of the Ghetto משנת ה'תרס"ב על חיי היהודים בארה"ב. יעקב אפשטיין

חכמי ישראל נתנו ללימוד התורה חשיבות עצומה. בלא לימוד התורה הרי לא ניתן היה לקיימה, וכן יש מי שכתב כי מעלתה הרוחנית של מצווה זו גדולה משאר המצוות שכן היא מצווה שבמחשבה, כך שעל ידי הלימוד האדם עצמו מתעלה ומביא ברכה לעולם.[1] המשנה אומרת שמצווה זו שקולה כנגד כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הגעה לתפילה לפני הזמן, הכנסת אורחים וביקור חולים, כולן יחד. כן כתבו חז"ל ששכרה של מצווה זו שווה לשכר כל שאר המצוות יחד.

הגמרא במסכת פסחים מספרת שהעולם ניזון בחסד במשך 26 דורות שבהם היה קיים העולם בלא תורה. הגאון מווילנה לא היה חודל מלימודו במוצאי יום כיפור, מתוך חשש שהעולם לא יתקיים, אם הכול ינטשו את תלמודם על מנת לסעוד. תלמידו רבי חיים מוולוז'ין כתב כי אם יהיה רגע אחד שבו העולם יהיה פנוי מלימוד תורה, ייחרבו כל העולמות, עליונים ותחתונים.[2]

אור החיים כותב בשבח לימוד התורה:

ירמוז במאמר וכל הטוב אל התורה, כאומרם ז"ל (ברכות ה.) "ואין טוב אלא תורה" שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם

פירושו על התורה, דברים, כ"ו, י"א

שלושה כתרים יש לישראל: כהונה ומלכות בירושה, וכתר תורה החשוב יותר משניהם, אשר ניתן לכל. לומד תורה חשוב יותר מכהן, אפילו אם הוא ממזר[3]. מבין השאלות שנשאל אדם לפני חישוב דינו בעולם האמת, השאלה השנייה היא: "קבעת עתים לתורה?"[4]

חכמים דרשו את המילים מהפסוק "כי רפאות תהי לשרך (=לבשרך) ושיקוי לעצמותיך" שהתורה היא מרפא לאדם ובלשונם "החש בראשו יעסוק בתורה...". אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה (מסכת אבות, פרק ב', משנה ד') - שלא ידחה האדם את לימודו כי אינו יודע אם אחר כך יהיה לו זמן.

מי ראוי לקבלת התורה: תיקון המידות וענוה ולא גאווה וגסות הרוח "נמשלה תורה למים מה מים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך כך תורה הולכת לענווים." "כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכל, מים במשורה (=מעין כוס קטנה) תשתה, ובתורה אתה עמל. ואם אתה עושה כן - 'אשריך וטוב לך' - 'אשריך' בעולם הזה ו'טוב לך' לעולם הבא".

ולמדתם אותם את בניכם

תלמוד תורה בחדרה, תחילת המאה ה-20
תלמוד תורה בעיר טיגינה במולדובה, 1937

וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ.

מפסוק זה, שהוא חלק מקריאת שמע, למדו חכמים שכל יהודי מצווה ללמד את בנו תורה.[דרוש מקור] מצווה זו חיובה על האב לבדו ולא על האם, אך עם זאת ראוי[דרושה הבהרה] שכאשר האב אינו מלמד מסיבה כלשהי, האם תדאג לכך.

סדר הלימוד

מרגע שהילד מתחיל לדבר מלמדים אותו את הפסוק "תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב" (דברים לג ד) וכן את הפסוק הראשון של קריאת שמע. באופן הדרגתי מלמדים את הילד פסוקים, ברכות ומצוות. לאחר שהילד גדל ומסוגל ללמוד מעט, בערך בגיל שש או שבע, מביאים אותו למלמדתלמוד תורה או בבית ספר) כדי ללמדו תורה בצורה מסודרת. המלמדים צריכים להיזהר שלא ללמד יותר מיכולת הילד.

במסכת אבות מובא תיאור של תוכנית לימוד לנער על פי גילו:

"הוּא הָיָה אוֹמֵר, בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים לַמִּקְרָא, בֶּן עֶשֶׂר לַמִּשְׁנָה, בֶּן שְׁלשׁ עֶשְׂרֵה לַמִּצְוֹת, בֶּן חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה לַתַּלְמוּד..."

מסכת אבות, פרק ה'

תיאור זה סותר לכאורה את המובא בגמרא (בבא בתרא כא, ע"א), שיש להתחיל בלימוד המקרא בגיל שש או שבע. המפרשים מציעים דרכים שונות ליישוב הסתירה.

חובת הלימוד

חובתו של האב כלפי בנו כוללת בתוכה את הדרישה לשכור מלמד לבנו, אם יש צורך בכך.[דרוש מקור] ישנן דעות שונות האם חובה זו מוגבלת למקרא בלבד או מקיפה גם את המשנה ואת התלמוד. בכל מקרה, המוסיף על חובתו הבסיסית ומלמד את בנו יותר "תבוא עליו ברכה".[דרוש מקור] אם אין יכולת כספית ביד האב גם ללמוד בעצמו וגם ללמד את בנו - האב קודם לבנו, אלא אם כן הבן נבון ממנו או בעל זיכרון טוב יותר.

חובתה של כל קהילה לדאוג לכך שיהיה מי שילמד את כל הילדים כולל את בני העניים. חובה זו היא חלק מתקנות רבי יהושע בן גמלא (מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א'). חכמים ייחסו חורבן עיירות בארץ ישראל להימנעותם ממימון שכר הלימוד של תינוקות של בית רבן (ילדים הלומדים תורה).[5]

חובת יהודי על עצמו

הזמן המוקדש ללימוד

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – התמדה (לימוד תורה)

לֹא-יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה לְמַעַן תִּשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל-הַכָּתוּב בּוֹ, כִּי-אָז תַּצְלִיחַ אֶת-דְּרָכֶךָ וְאָז תַּשְׂכִּיל.

ספר יהושע, פרק א', פסוק ח'

למדו[דרושה הבהרה] מן הפסוק הזה שיהודי חייב ללמוד תורה בכל יום מחייו ואפילו ברגע מותו. אין הבדל במצווה זו בין עני לעשיר ובין בריא לחולה, אלא כל יהודי חייב ללמוד. שני עקרונות קובעים את זמן הלימוד: האחד שלא ישכח את אשר למד, והשני שלא יבטל את שאר זמנו - כך אם יש לו זמן רב פנוי, עליו ללמוד יותר זמן תורה. הלימוד המינימלי הוא לימוד דבר מועט בבוקר ובערב, אך אם גם את זה אינו יכול, יצא ידי חובתו בקריאת שמע בבוקר ובערב.[דרוש מקור] מי שיש לו מעט זמן, כתבו הפוסקים האחרונים, ילמד בעיקר הלכה ומחשבת ישראל.

היקף הלימוד

אמר רב ספרא משום רבי יהושע בן חנניה מאי דכתיב ושננתם לבנך אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם. לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד. מי ידע כמה חיי? לא צריכא אלא ליומי.

מסכת קידושין, דף ל', עמוד א'

מקרא פירושו תורה שבכתב (תנ"ך), משנה היא ההלכה, וגמרא היא פרושי וטעמי ההלכות. נחלקו מה פרוש הגמרא הזו: האם כל יום ויום יחלק לימודו, כמו דעת רש"י, או שמא במשך השבוע ילמד שליש מכל חלק, כמו דעת התוספות. בפועל פסק רבנו תם שבתלמוד הבבלי חלקים אלו קיימים ומעורבים, כך שאפשר ללמוד רק תלמוד ואין צריך לחלק את הזמן. אמנם נראה שמדובר באדם שכבר למד ויודע את המקרא ואת ההלכות. ייתכן שניתן ללמוד מדבריו שגם שאר הספרים שמקרא, הלכה וגמרא בלולים בהם, כדין התלמוד. לעומתו, לדעת הרמב"ם ושולחן ערוך יש לחלק את היום לזמנים שווים כפי הנראה בהתחלה. לדעת הר"ן צריך לחלק את הלימוד בכל יום אך לא דווקא בחלקים שווים. רוב הפוסקים פסקו שיש ללכת בדרכו של הר"ן, וללמוד בכל יום מהתנ"ך הלכות וטעמיהן.

את התורה כולה אין באפשרות אדם להקיף בימי חייו, אך יש חובה להספיק להקיף את היסודות של התורה. היסודות כוללים את לימוד התנ"ך, ההלכות הבסיסיות שצריך ללמוד כדי לקיימן, ובקצרה, את הטעם של ההלכות הללו. עוד כוללים היסודות את לימוד ספרי המחשבה והמוסר הראשוניים, כל אדם מהספר שמתאים לו.

רמת הלימוד המבוקשת היא שידע אדם את שלמד כך שיוכל לענות מיד לשאלות, כפי שאמרו חז"ל "אמור לחכמה אחותי את' -שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד". השוכח את מה שלמד עובר על איסור "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך". נחלקו ברמת האיסור ויש האומרים שרק מי ששכח בכוונה עובר על איסור זה.

התנגשות עם מצוות אחרות

זמנו של האדם מוגבל, ולכן לפעמים יש לו אפשרות לקיים רק אחת משתי מצוות, ועליו לבחור איזו יקיים ואיזו ידחה לזמן אחר או לא יקיים. אם הוא לומד והמצווה השנייה היא מצוות לא תעשה שאם לא יקיימנה יהיה בידו חטא, יעסוק בשנייה. כאשר שתי המצוות הן מצוות עשה ושתיהן בידיו ועליו לבחור את מי יקיים, הכלל הוא שמצווה המוטלת על האדם, אם אין אחרים יכולים לקיימה, אזי יש חובה לעשותה, ואם יש אחרים, לא. מצווה על הציבור, כך שאין דווקא הלומד צריך לעשותה, אם יש מי שיעשנה לא יפסיק מללמוד, אך אם אין, צריך להפסיק. יש להיזהר שלא להפנות מצוות בראשונה אל הלומדים, אלא לשאר אנשים. אם המצוות המוטלות על הכלל יגרמו ללומד שלא יצליח אפילו ללמוד את הלימוד הראשוני של יסודות התורה, אז לא ילך לעשותן. בעניין זמן קיום מצוות הנישואין, היו בעבר מנהגים שונים וכיום הדבר לפי חישוב איכות הלימוד לפני החתונה לעומת לאחריה, כל זאת לגבי הלימוד הבסיסי אך לא לשאר הלימוד, שאז יש לשאת אישה.

לימוד תורה לנשים

הלכה

מצוות תלמוד תורה כוללת שני חלקים: האחד ידיעת התורה לצורך ישומה בחיים, והשני לימוד התורה לשם לימוד התורה. אישה חייבת בחלק הראשון, אך לא בחלק השני. זאת משום שנשים אינן מצוות במצוות תלמוד תורה[6] אלא חייבות לדעת את הדינים בהם הן חייבות ואת יסודות האמונה, כגברים. בשונה מגברים, ברגע שתדע היא פטורה מלהמשיך וללמוד. אם לאחר שהגיעה לרמה הנדרשת היא רוצה להמשיך וללמוד תורה, יש לה מצווה בזה אך במעלה פחותה מגברים כיוון ש"גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה".

שתי גישות ישנן בחז"ל בעניין זה: לדעת רבי אליעזר, "כל המלמד את בתו תורה כאלו לימדה תיפלות" (הבלים לפי פירוש הרמב"ם, ולפי פירוש רש"י - "שמתוך התורה היא מבינה ערמימות ועושה דבריה בהצנע". לפי הקשר הסוגיה, החשש הוא ממעשי פריצות בסתר). נאמר גם: "יישרפו דברי תורה ואל יימסרו לנשים" לעומתו, בן עזאי סובר שחייב האב ללמד את בתו תורה. הרמב"ם, בספרו היד החזקה[7], כותב שבלימוד תורה שבעל פה כאילו למדה תיפלות, אבל תורה שבכתב אין ללמד אך אין זה כאילו למדה תיפלות. כדעת הרמב"ם סוברים גם הטור והשולחן ערוך[8]. אם הבת לומדת בעצמה, בלא אב או מסגרת, אין בזה תיפלות אלא מצווה.

רבי ישראל מאיר הכהן כתב בספרו ליקוטי הלכות[9] שכיום שנשים מרבות ללמוד לימודים שונים ומרובים, ישנה חובה שתלמדנה גם את בסיסי הידע ביהדות, ומצד זה עליהן ללמוד תנ"ך וספרי השקפה; הוא נוקב כדוגמה במסכת אבות וספר מנורת המאור.

מסגרות לימוד

היום, בעקבות השינויים הגדולים שחלו בחברה המודרנית, התפתחו בחוגים שונים גישות מגוונות ביחס ללימוד התורה לנשים. תוכנית הלימודים של רשת בתי הספר החרדית "בית יעקב" כוללת הוראת תנ"ך והלכה. ברוב בתי הספר של החינוך הממלכתי-דתי (היסודי והתיכוני) בישראל, תוכנית לימודי הקודש לבנות כוללת לימוד תנ"ך, משנה, הלכה ומחשבת ישראל, בעוד שהבנים מצופים לשקוד בנוסף למשנה ולהלכה על התלמוד (הגמרא), הנחשב ליותר מעמיק וקשה להבנה. עם זאת, יותר ויותר אולפנות ותיכונים מכניסים את לימוד הגמרא לתוכנית הלימודים. בית הספר פלך בירושלים היה מחלוצי התחום.

בעבר כמעט לא היה מקום לנשים שרצו לעסוק בלימודי תלמוד והלכה במסגרת דתית, משום ששערי הישיבות נעולים בפניהן. מהפכת המדרשות לנשים, שהתקיימה בציבור הדתי-לאומי בשנות השבעים עם הקמת מדרשת לינדנבאום והמדרשה לבנות באוניברסיטת בר-אילן, יצרה מסגרות דתיות ללימודי תלמוד לנשים (לימודי תלמוד באוניברסיטה היו פתוחים לנשים עוד קודם לכן). בשנים האחרונות נפתחו גם מסגרות של ישיבות שוויוניות (כגון ישיבת הדר בניו יורק) שבהן גברים ונשים לומדים לימודי בית מדרש ללא הבחנה מגדרית. מכון פרדס בירושלים היו מחלוצי רעיון זה.

לימוד תורה באמצעות האינטרנט פתח לנשים מסגרת נוספת ללימוד תורה, כזו שפונה לגברים ונשים כאחד.

לימוד תורה לגויים

על פי ההלכה, חל איסור לגוי ללמוד תורה. הסיבה לכך היא כדי למנוע מצב של חיבור של יהודים לגויים ולמידה וחיקוי של מעשיהם, עקב ידיעותיהם את התורה[10]. מסיבה זו גם אסור ללמד גוי תורה, שלא לעבור על "לפני עיוור לא תתן מכשול"[11]. אך מותר, ואף מצווה לגוי ללמוד את הדינים העוסקים בשבע מצוות בני נח ועליו נאמר:

היה רבי מאיר אומר: מניין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה, שהוא ככהן גדול? שנאמר (ספר ויקרא, פרק י"ח, פסוק ה'): "אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם, וָחַי בָּהֶם" - כהנים, לוים וישראלים לא נאמר, אלא האדם! הא למדת, שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה - הרי הוא ככהן גדול

ולפני שגוי מתגייר, מותר ללמדו את עיקרי התורה והמצוות[12].

היקף הלימוד בקרב הציבור

הרב משה שמואל שפירא נואם בטקס חתן המשנה (המבחנים הארציים לנוער במשנה), 1984
כולל "ברכת יצחק"

היקף מעגל הלומדים

במשנה הראשונה במסכת אבות נאמר: "העמידו תלמידים הרבה". באבות דרבי נתן מופיעה מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי בעניין זה:

"והעמידו תלמידים הרבה -
שבית שמאי אומרים, אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר.
ובית הלל אומרים, לכל אדם ישנה. שהרבה פושעים היו בהם בישראל, ונתקרבו לתלמוד תורה, ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים."

בעוד בית הלל בגישה שיש ללמד כל אדם, בית שמאי מציג גישה אליטיסטית, לפיה יש ללמד רק למיעוט המצטיין בארבע מעלות: "חכם ועניו ובן אבות ועשיר".

תלמוד תורה לעומת לימודי חול

קיימות גישות שונות לגבי היחס הראוי בין תלמוד תורה ללימודי החול. יש הרואים בכל לימוד חול ביטול תורה, ויש אומרים כי לימודי החול הינם הכרחיים להבנת התורה, ויש הטוענים שיש ללימודי חול ערך בפני עצמו של ידיעת עולמו של הקב"ה. הגר"א בהשראתו של רמב"ם, למשל, טען כי ידיעת כל החוכמות מסייעת לתורה: "כפי שיחסר לאדם ידיעות משארי חוכמות, לעומת זה יחסר לו מאה ידות בחוכמת התורה, כי התורה והחוכמה נצמדים יחד" "כל החוכמות נצרכות לתורתנו"[13], כך שלימודי החול יכולים להוות חלק מתלמוד התורה. אך לפי פרשנותו של הרב יוסף קאפח על תפיסת רמב"ם בעניין זה, לא קיים ביהדות כלל מושג "לימודי חול" מול "לימודי קודש", אלא "לימוד מועיל" מול "לימודי סרק", כאשר "לימוד מועיל" אלה לימודי תורה ומדעי טבע, ו"לימודי סרק" הם פחות או יותר הנקראים היום מקצועות הומניים.

שימוש בלימוד

פרנסה מלימוד תורה

Postscript-viewer-shaded.png ערכים מורחבים – לימוד לשמה, פרנסה מלימוד תורה, הסכם יששכר וזבולון

רבי צדוק אומר: אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם

מסכת אבות, פרק ד', משנה ה'

משנה זו אומרת כי אין ללמוד תורה לשם כבוד והנאות, אלא יש ללמוד תורה לשמה. חכמים לאורך הדורות הרחיבו זאת ולמדו מכאן גם שאין לאדם לקבל כסף על לימוד או הוראת התורה. נוסף לכך, אמרו חז"ל "'כמונ' - מה אני בחינם, אף אתם בחינם". בדרך כלל מקובל לראות כטבעי שאיש דת מתפרנס מאמונתו, על כן איסור זה היה די ייחודי ליהדות, כל עוד נשמר. עם זאת, לאורך כל הדורות נהגו תלמידי חכמים לקבל שכר עבור העיסוק בתורה. הרמב"ם הוא מהיחידים שיצא בביקורת נוקבת נגד נוהג זה, שהיה קיים לפניו, בתקופת הגאונים, וגם בזמנו. הרשב"ץ, לעומתו, דחה את ראיותיו והוכיח שעל פי דעת חז"ל אין מניעה לקחת שכר על לימוד התורה ועל הוראתה. דעתו נתקבלה על דעתם של הפוסקים הגדולים, כרב יוסף קארו בעל השולחן ערוך, הרמ"א, המהרש"ל, הב"ח, הש"ך ועוד. כיום, ברוב החוגים הדתיים הדבר נחשב ללגיטימי, ובחוגים מסוימים אף מובן מאליו. עם זאת, לכל אורך ההיסטוריה התקיימו "כיסי התנגדות", שסלדו מכל סוג של הפקת רווח מעיסוק בתורה, אף למראית העין[דרוש מקור]. במאה השנים האחרונות, עם הופעת תנועות חדשות, כמו תנועת תורה ועבודה ותנועת הדרדעים, "כיסי התנגדות" אלה התרחבו.

הנאה מלימוד תורה

הרב אברהם בורנשטיין, מייסד חסידות סוכטשוב, כותב בהקדמה לספרו 'אגלי טל', כי עיקר מצוות לימוד תורה היא דווקא ליהנות מהלימוד, וכך יכנסו דברי התורה ללומד, ואין הנאה מהלימוד הופכת את הלימוד ללימוד 'שלא לשמה'[14].

שמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל בעניין לימוד תורתנו הקדושה, ואמרו כי הלומד ומחדש חדושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך לשמה כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצווה. אבל הלומד ומתענג בלימודו הרי מתערב בלימודו גם הנאת עצמו.

ובאמת זה טעות מפורסם. ואדרבא, כי זה היא עיקר מצות לימוד התורה - להיות שש ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעין בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה.

תלמוד תורה כערך לאומי מרכזי בישראל

על שטר כסף

"והלא עניין לנו עם האומה העברית, האומה שידעה את החוק של "ושננתם לבניך" עוד מראשית עלייתה על הבמה ההיסטורית. ואומה זו הן ידעה גם בשנות האפלה שלה לשמור על נכס זה של לימוד חובה לכל ילדיה, ועוד בימי רבי שמעון בן שטח, בשעת התכנסותה מן הגולה חזרה לארץ ישראל, ידעה להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ובכל כפר, בכל גליל ובכל מדינה, וקבעה שכל עיר שאין בה מלמד תינוקות אין דינה כדין עיר. ואף בחשכת פזוריה ובכל קהילותיה, ידעה להטיל על כל קהילה להכניס לקרבה מלמדי תינוקות על חשבון כל יושביה. עשיר ורש, בין עקר ובין מרובה ילדים, רווק ולא רווק – כולם יחד צריכים לשאת בעול לימוד תורה". (התש"ט – 1949).

דוד בן-גוריון

מכתבו של דוד בן-גוריון לאוניברסיטה העברית בייסודה
 • במכתבו של דוד בן-גוריון לייסוד האוניברסיטה העברית בהר הצופים הוא כותב:

"...ממשלת ישראל קובעת - העיר ירושלים הייתה ותהיה המרכז לתורה, לתרבות ולמדע לכל הארץ ולעם העברי" - דוד בן-גוריון

מקורות

ראו גם

לקריאה נוספת

 • חנה קהת, משהפכה התורה לתלמוד 
תורה: תמורות באידיאה של תלמוד תורה בעידן המודרני, הוצאת כרמל, 2016

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


שגיאות פרמטריות בתבנית:הערות שוליים

לא נמצא templatedata תקין

 1. פניני הלכה
 2. נפש החיים שער ד פרק כה
 3. כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, וממזר לנתין, ונתין לגר, וגר לעבד משוחרר, אימתי? בזמן שכולם שוים; אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ (משנה הוריות, ג', ח'). להסבר מעט שונה: מסמך וורד.
 4. מסכת שבת, דף ל"א, עמוד א'
 5. "תני ר' שמעון בן יוחאי אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים, שנאמר על מה אבדה הארץ ... על עזבם את תורתי" (איכה רבה (בובר), פתיחתא ב')
 6. במסכת קידושין, דף כ"ט, עמוד ב' נכתב: "איהי מנלן דלא מיחייבא דכתיב ולימדתם ולמדתם כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד ואיהי מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה דכתיב ולימדתם ולמדתם כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד את עצמו וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד את עצמו ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה דאמר קרא ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם". הסבר קצר אין מצווה ללמד אישה תורה כתוצאה מכך אינה חייבת ללמד. כל החיוב של המצווה ללמוד נלמד מהחובה ללמד ולכן אינה חייבת.
 7. הלכות תלמוד תורה, פרק א'
 8. יורה דעה סימן רמו ו: "צוו חז"ל שלא ילמד אדם את בתו תורה מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד ומוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן אמרו חכמים כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות (פי' דבר עבירה) בד"א תורה שבע"פ אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה ואם מלמדה אינו כמלמדה תיפלות".
 9. רבי ישראל מאיר הכהן, ‏ליקוטי הלכות - סוטה פרק ג, דף יא הערה 3, באתר HebrewBooks
 10. המאירי, מסכת סנהדרין, דף נ"ט, עמוד א'.
 11. ראו תוספות, מסכת חגיגה, דף י"ג, עמוד א' דיבור המתחיל "אין מוסרין".
 12. מסכת יבמות, דף מ"ז, עמוד א'.
 13. הקדמת פאת השולחן של רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א
 14. דברים דומים כתב הרב אברהם מן ההר על האמור במסכת נדרים, דף מ"ח, עמוד ב': "שעיקר מצוותו היא ההנאה והתענוג במה שמשיג ומבין בלימודו".


מודעה רבה: המכלול נועד לעיון בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית כלל.

סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0