הפסד מרובה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הפסד מרובה הוא מונח הלכתי המשמש למצב שבו לוּ יאסור המורה בשאלה שלפניו, ייגרם לשואל הפסד ממוני גדול מחמת הפסיקה לאיסור. לעִתים במקום ששייך מצב זה, מורים להקל כפי הדין מעיקרו.

שיעורו והגדרתו

בפוסקים הוזכרו כמה שיעורים בעניין[1], אכן הסיקו כמה מהפוסקים האחרונים[2] כי שיעור הפסד מרובה יכול להשתנות לפי ראות עיניו של המורה-הוראה, הן בהתאם לאדם, דהיינו לפי מצבו הפיננסי, והן במשקל חומרת האיסור, שאם ישנם בלאו הכי צדדים נוספים להקל - אפשר להכריע לקולא. כמו כן הדבר עשוי להשתנות לפי המקום והזמן. יש מהפוסקים[3] שהעלו דבר נוסף הנתון לשיקול המורה-הוראה, והוא יחס ההפסד מול הקרן הנשארת בהֵתרהּ. לדוגמה, בעל מפעל גדול המייצא עופות, אם המורה הוראה יאסור לו שלשה עופות, אין זה הפסד מרובה עבורו. לעומת זאת, אדם פרטי, יכול להיות שיפסיד את כל סעודתו בגין פסק הלכה זה.

נידונים בהם שייך להקל

בין השאר, ישנם כמה ענפים מרכזיים בהלכה, שבהם מצוי יותר שמקלים מחמת הפסד מרובה. ביניהם:

הסיבות להקל

כאשר דנים אודות דין מסוים, אם להקל בו מחמת שקיים מצב של הפסד מרובה, ישנם מספר שיקולים העשויים להכריע את פסק הדין לקולא, שאותם צריך לחשב המורה הוראה בבואו לפסוק את הדין, אם יש להקל מחמת שייכות אחד מהם או כמה מהם לנידון. ביניהם:

  • כאשר האיסור הוא רק מדרבנן (ראה גם: במקום פסידא לא גזרו רבנן; אין אדם מעמיד עצמו על ממונו).
  • במקום שיש מחלוקת בדין, ונוקטים להחמיר בזה, אך לא משום שהוכרעה ההלכה לאיסור. ובפרט כשהחומרה אינה מעיקר הדין (כגון שהיא מחמת מנהג, או שרק 'ראוי' לנהוג כך).
  • בדיעבד. דהיינו שכבר נעשה המעשה, ועכשיו באים לשאול אודותיו (כגון מאכל מסוים שאסור לבשלו עם כלי כלשהו מחמת איסור תערובת בשר בחלב, ועבר השואל ובישלו, וכעת בא הוא לשאול אודות התבשיל אם מותר הוא באכילה).

עיין בספר

הערות שוליים

  1. ^ עיין תרומת הדשן סימן רד; רמ"א יורה דעה קכו, ב; בית הלל סימן קכו; ראה עוד שו"ת נחלת שבעה ב, נה.
  2. ^ סולת למנחה [על ספר תורת חטאת] סימן לח סעיף ב; שו"ת הר הכרמל יורה דעה סימן טו [הובא בפתחי תשובה יורה דעה סימן לא ס"ק ב].
  3. ^ עיין שו"ת נחלת שבעה ב, נה, שכתב שבהפסד של יותר מ-16.66% מהקרן- נחשב להפסד מרובה.
סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקישיבה, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0