המכלול:מבצע ייבוא וסינון

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תקופת הייבוא.png מבצע ייבוא וסינון
המכלול - סינון

מבצע ייבוא וסינון הוא מיזם מיוחד של פעילות מואצת, על מנת ליבוא למכלול ולסנן את כל ויקיפדיה העברית עד חנוכה תשע"ט.

לשם הגשמת היעד השאפתני יצא המכלול במבצע ענק! החל מכ"ט סיוון ועד ב' טבת (נר שמיני של חנוכה) בכל יום נסנן במכלול 1000 ערכים!, במהלך תקופת הייבוא, נשתדל לרכז את כל המשאבים לשם הגשמת מטרה זו.

יעדי המבצע

 1. החל מתחילת המבצע כ"ח סיוון תשע"ח, ועד לסופו בנר שמיני של חנוכה - יבוא וסינון של 1000 ערכים כל יום.
 1. עד סוף חנוכה תשע"ט, יבוא כל ויקיפדיה העברית למכלול, תוך סינון כל התכנים הבעייתיים, והגשה לקוראי המכלול את כל התוכן הויקיפדי כשהוא נקי ומסונן.
 1. עד סוף חנוכה תשע"ט, סיווג כל התכנים הבעיתים הדורשים 'תיקון כבד', במטרה לתקנם ולכתבם מחדש באספקלריה תורנית בשלב השני של מערך הסינון.

יעדים יומיים

בתחילת המבצע היה במכלול 66,855 ערכים. היום יש 117,639 ערכים.

יום למבצע תאריך יום בשבוע מספר ערכים בסוף היום סטטוס עמידה ביעד יעד ערכים יומי
1 כ"ט סיוון יום ג' 67,155 Yes check.svg 300
2 ל' סיוון יום ד' 67,655 Yes check.svg 500
3 א' תמוז יום ה' 68,355 Yes check.svg 700
4 ב' תמוז יום ו' ומוצ"ש 69,255 Yes check.svg 900
5 ד' תמוז יום א' 70,255 Yes check.svg 1000
6 ה' תמוז יום ב' 71,255 Yes check.svg 1000
7 ו' תמוז יום ג' 72,255 Yes check.svg 1000
8 ז' תמוז יום ד' 73,255 Yes check.svg 1000
9 ח' תמוז יום ה' 74,255 Yes check.svg 1000
10 ט' תמוז יום ו' ומוצ"ש 75,255 Yes check.svg 1000
11 י"א תמוז יום א' 76,255 Yes check.svg 1000
12 י"ב תמוז יום ב' 77,255 Yes check.svg 1000
13 י"ג תמוז יום ג' 78,255 Yes check.svg 1000
14 י"ד תמוז יום ד' 79,255 Yes check.svg 1000
15 ט"ו תמוז יום ה' 80,255 Yes check.svg 1000
16 ט"ז תמוז יום ו' ומוצ"ש 81,255 Yes check.svg 1000
17 י"ח תמוז (צום) יום א' 82,255 Yes check.svg 1000
18 י"ט תמוז יום ב' 83,255 Yes check.svg 1000
19 כ' תמוז יום ג' 84,255 Yes check.svg 1000
20 כ"א תמוז יום ד' 85,255 Yes check.svg 1000
21 כ"ב תמוז יום ה' 86,255 Yes check.svg 1000
22 כ"ג תמוז יום ו' ומוצ"ש 87,255 Yes check.svg 1000
23 כ"ה תמוז יום א' 88,255 Yes check.svg 1000
24 כ"ו תמוז יום ב' 89,255 Yes check.svg 1000
25 כ"ז תמוז יום ג' 90,255 Yes check.svg 1000
26 כ"ח תמוז יום ד' 91,255 Yes check.svg 1000
27 כ"ט תמוז יום ה' 92,255 Yes check.svg 1000
28 א' אב יום ו' ומוצ"ש 93,255 Yes check.svg 1000
29 ג' אב יום א' 94,255 Yes check.svg 1000
30 ד' אב יום ב' 95,255 Yes check.svg 1000
31 ה' אב יום ג' 96,255 Yes check.svg 1000
32 ו' אב יום ד' 97,255 Yes check.svg 1000
33 ז' אב יום ה' 98,255 Yes check.svg 1000
34 ח' ט' י' אב יום ו' ומוצ"ש 98,906
35 י"א אב יום ב' 99,906 Yes check.svg 1000
36 י"ב אב יום ג' 100,906 Yes check.svg 1000
37 י"ג אב יום ד'  101,424 Yes check.svg 1000
38 י"ד אב יום ה'  102,424 Yes check.svg 1000
39 ט"ו אב יום ו' ומוצ"ש 102,829
40 י"ז אב יום א' 103,829 Yes check.svg 1000
41 י"ח אב יום ב' 104,829 Yes check.svg 1000
42 י"ט אב יום ג' 105,829 Yes check.svg 1000
43 כ' אב יום ד' 106,706 Yes check.svg 1000
44 כ"א אב יום ה' 107,411  Yes check.svg 1000
45 כ"ב אב יום ו' ומוצ"ש 107,740 יתרות לשבוע הבא:40
46 כ"ד אב יום א' 108,740 Yes check.svg 1000
47 כ"ה אב יום ב' 109,740 Yes check.svg 1000
48 כ"ו אב יום ג' 110,740 Yes check.svg 1000
49 כ"ז אב יום ד' 111,366 Yes check.svg 1000
50 כ"ח אב יום ה' 112,366 Yes check.svg 1000
51 כ"ט אב יום ו' ומוצ"ש 112,587 יתרות לשבוע הבא:221
52 א' אלול יום א' 113,587 Yes check.svg 1000
53 ב' אלול יום ב' 114,587 Yes check.svg 1000
54 ג' אלול יום ג' 115,587 Yes check.svg 1000
55 ד' אלול יום ד' 116,587 Yes check.svg 1000
56 ה' אלול יום ה' 117,587 Yes check.svg 1000
57 ו' אלול יום ו' ומוצ"ש
5.2% הושלם
יתרות לשבוע הבא
58 ח' אלול יום א' 1000
59 ט' אלול יום ב' 1000
60 י"ב אלול יום ג' 1000
61 י"א אלול יום ד' 1000
62 י"ב אלול יום ה' 1000
63 י"ג אלול יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
64 ט"ו אלול יום א' 1000
65 ט"ז אלול יום ב' 1000
66 י"ז אלול יום ג' 1000
67 י"ח אלול יום ד' 1000
68 י"ט אלול יום ה' 1000
69 כ' אלול יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
70 כ"ב אלול יום א' 1000
71 כ"ג אלול יום ב' 1000
72 כ"ד אלול יום ג' 1000
73 כ"ה אלול יום ד' 1000
74 כ"ו אלול יום ה' 1000
75 כ"ז אלול יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
76 ג' תשרי (צום) יום ד' 1000
77 ד' תשרי יום ה' 1000
78 ה' תשרי יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
79 ז' תשרי יום א' 1000
80 ח' תשרי יום ב' 1000
81 י"א תשרי יום ה' 1000
82 ט"ז תשרי (א' דחוה'מ) יום ג' 1000
83 י"ז תשרי (ב' דחוה'מ) יום ד' 1000
84 י"ח תשרי (ג' דחוה'מ) יום ה' 1000
85 י"ט תשרי (ד' דחוה'מ) יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
86 כ"ג תשרי (אסרו חג) יום ג' 1000
87 כ"ד תשרי יום ד' 1000
88 כ"ה תשרי יום ה' 1000
89 כ"ו תשרי יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
90 כ"ח תשרי יום א' 1000
91 כ"ט תשרי יום ב' 1000
92 ל' תשרי יום ג' 1000
93 א' חשוון יום ד' 1000
94 ב' חשוון יום ה' 1000
95 ג' חשוון יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
96 ה' חשוון יום א' 1000
97 ו' חשוון יום ב' 1000
98 ז' חשוון יום ג' 1000
99 ח' חשוון יום ד' 1000
100 ט' חשוון יום ה' 1000
101 י' חשוון יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
102 י"ב חשוון יום א' 1000
103 י"ג חשוון יום ב' 1000
104 י"ד חשוון יום ג' 1000
105 ט"ו חשוון יום ד' 1000
106 ט"ז חשוון יום ה' 1000
107 י"ז חשוון יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
108 י"ט חשוון יום א' 1000
109 כ' חשוון יום ב' 1000
110 כ"א חשוון יום ג' 1000
111 כ"ב חשוון יום ד' 1000
112 כ"ג חשוון יום ה' 1000
113 כ"ד חשוון יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
114 כ"ו חשוון יום א' 1000
115 כ"ז חשוון יום ב' 1000
116 כ"ח חשוון יום ג' 1000
117 כ"ט חשוון יום ד' 1000
118 ל' חשוון יום ה' 1000
119 א' כסלו יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
120 ג' כסלו יום א' 1000
121 ד' כסלו יום ב' 1000
122 ה' כסלו יום ג' 1000
123 ו' כסלו יום ד' 1000
124 ז' כסלו יום ה' 1000
125 ח' כסלו יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
126 י' כסלו יום א' 1000
127 י"א כסלו יום ב' 1000
128 י"ב כסלו יום ג' 1000
129 י"ג כסלו יום ד' 1000
130 י"ד כסלו יום ה' 1000
131 ט"ו כסלו יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
132 י"ז כסלו יום א' 1000
133 י"ח כסלו יום ב' 1000
134 י"ט כסלו יום ג' 1000
135 כ' כסלו יום ד' 1000
136 כ"א כסלו יום ה' 1000
137 כ"ב כסלו יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
138 כ"ד כסלו יום א' 1000
139 כ"ה כסלו יום ב' 1000
140 כ"ו כסלו יום ג' 1000
141 כ"ז כסלו יום ד' 1000
142 כ"ח כסלו יום ה' 1000
143 כ"ט כסלו יום ו' ומוצ"ש יתרות לשבוע הבא
144 א' טבת יום א' 1000
145 ב' טבת יום ב' 1000

פעילות המשתתפים במבצע

המשתתפים במבצע יפעלו לייבוא וסינון ערכים מויקיפדיה בהתאם למדיניות הייבוא והסינון. נשתדל כלנו לעמוד ביעד היומי של אלף ערכים.

דרך הפעילות יכולה יכולה להיעשות באופן אקראי או באופן מסודר

 • ניתן לבחור ערך אקראי מויקיפדיה כאן, אחר כך אפשר להמשיך לקישורים שבאותו דף.
 • ניתן לבחור אות ולרוקן אותה מויקיפדיה באופן מסודר מכאן
 • ניתן לבחור נושא ולרוקן את הקטגוריות שלו באופן מסודר מכאן
 • ניתן ליבא ולסנן לפי בקשות קוראי המכלול כאן
 • ניתן לייבא ולסנן במסגרת הכחלת ערכים בעמוד הראשי היומי. קישור "אדום" (לא קיים), צורם הוא בכל מקום. אבל בעמוד ראשי, הבעייתיות שבו גדולה. כולנו רוצים לראות את העמוד הראשי שלנו "מוכחל". מטרת המיזם היא לייבא את כל הערכים החסרים במכלול שהקישור אליהם מופיע בעמוד הראשי. ערכים אלו מוצגים בטקסט אדום, ועם ייבואם הם הופכים לכחולים - פעילים. סיימתם עם העמוד של היום? היכנסו להמכלול:עמוד ראשי/מחר. סיימתם עם של מחר? רוצים להמשיך? היכנסו להמכלול:עמוד ראשי/מחרתיים. סיימת עם של מחרתיים? ממשיכים? אל תצאו מהדף! פעלו לפי ההוראות: היכנסו לעריכת קוד מקור > בקוד {{:עמוד ראשי|+2 day}} החליפו את הספרה 2 במספר הימים אותם אתם רוצים לדלג קדימה בתצוגת העמוד הראשי, אך עדיין אל תשמרו > לחצו על "תצוגה מקדימה". כעת תראו את הקישורים האדומים ותוכלו לטפל בהם כנדרש. רק זכרו והיזהרו לבל תשמרו את שינוי הספרה שביצעתם בדף המכלול:עמוד ראשי/מחרתיים. הוא בוצע רק בשביל הצגת הקישורים האדומים.

הפצת המבצע

המשתתפים במבצע יעזרו למכלולאים אחרים להבין את שיטת העבודה של הייבוא והסינון ויעודדו אותם לעזור במבצע.

משתתפים

(משתמש שבחר אות או קטגוריה, יציין אותה ליד שמו)

תקופת הייבוא.png מכלולאי זה משתתף במבצע ייבוא וסינון
 1. אשתדל כל יום לפחות 10 ערכים, אתמקד לרוקן את הקטגוריות של ספורט--נתנאל (שיחה) 20:57, 12 ביוני 2018 (IDT)
 2. מתחיל כרגע מהאות הראשונה של שמי: האות ש'. שרגא • נר נשמה • שיחה  •  ל' בסיוון ה'תשע"ח • 21:47 (IDT)
 3. קטגוריה ערים--יוסף (שיחה) 22:28, 12 ביוני 2018 (IDT)
 4. כל פעם שיטה אחרת. מי שמעוניין בערך מסויים יכול לכתוב לי בדף השיחה.--יהודהשיחה • ל' בסיוון ה'תשע"ח • בואו נבנה את המכלול ביחד 22:35, 12 ביוני 2018 (IDT)
 5. כל פעם שיטה אחרת --ישראל יעקב (שיחה) 23:49, 12 ביוני 2018 (IDT)
 6. קטגוריות אקראיות. מוטיאל (שיחה) 23:57, 12 ביוני 2018 (IDT)
 7. אקראי. ישראל מאיר (שיחה) 17:34, 13 ביוני 2018 (IDT)
 8. אשתדל לעזור. כנ"ל עם סגולה (שיחה) 11:58, 14 ביוני 2018 (IDT)
 9. מקווה למלאות את הערכים בבריאות הנפש בס"ד מוח אחד (שיחה) 22:40, 14 ביוני 2018 (IDT)
 10. מייבא ערכים בעיקר מקטגוריות שמעניינות אותי (היתרון: צבירת ידע תוך כדי בדיקת הערך) --ישראל (שיחה) 01:12, 15 ביוני 2018 (IDT)
 11. לקראת יום עיון בארכאולוגיה המתוכנן על ידי מטמוני ארץ, ערכי ארכאולוגיה, בל"נ כחמישים ערכים ביום. אגודת מטמוני ארץ (שיחה) 22:43, 19 ביוני 2018 (IDT)
 12. ככל אשר יתן ה' בידי. יעקבשיחה • י"ב בתמוז ה'תשע"ח • 12:32 (IDT)
 13. אנסה לעזור בן-ימין (שיחה) 12:19, 1 ביולי 2018 (IDT)
 14. משתדל לעזור אקראית. איש יהודישיחה • י"ב באב ה'תשע"ח • 19:30, 24 ביולי 2018 (IDT)

מצב התקדמות כללי: ויקיפדיה - המכלול

רענון נתונים מספר ערכים %
ויקיפדיה 228,770 -
המכלול 117,639 58.82
58.8% הושלם

התנהלות בתקופת המבצע

במשך תקופת המבצע המכלולאים מתמקדים בייבוא וסינון, וקשה במקביל גם לפקח על תכנים חדשים. לכן בכל ערך חדש או בכל ערך שעבר שכתוב עריכה במשך תקופת הייבוא, בשעת הצורך כל מכלולאי יכול להסיף בו קטגוריה:ביקורת עמיתים לאחר המבצע.

כמו כן אם נפתח דיון חשוב באחד מדפי השיחה ויש לך דעה בעניין אבל אתה מבין שלא טוב כרגע לעכב את פעילות הייבוא והסינון ולהתעסק בדיון, פשוט שים שם {{אחרי המבצע}} ותחתום את שמך, ותחתום את הדיון. דברים משמעותיים יקבעו אחרי המבצע. זה מתאים גם אם עולה בדעתך רעיון הצעה תוכל לציין אותה בקצרה בדף השיחה הרלוונטי ולשים {{אחרי המבצע}}. כמו כן רצו על מנת שנוכל להיות יעילים ללא הסחות דעת והיגררות לדיונים מיגעים מומלץ במשך תקופת המבצע שלא להרבות בדיונים שלא בנושאי אספקלריה ומדיניות הסינון.