המכלול:מבנה הבסיס

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
עקרונות וקווים מנחים
עקרונות היסוד של המכלול
אספקלריה תורנית
כתיבה ללא נגיעות
יכולת אימות המידע
הימנעות מחידושים עצמיים
עקרונות הכתיבה במכלול
קווים מנחים לכתיבה במכלול
מה המכלול איננו
גבולות
קווים מנחים לכתיבה באספקלריה תורנית
עקרונות ליצירת ערכים בתחומים ספציפיים
ערכי אישים
ספרים
עקרונות כללים
עקרונות חופש הביטוי
בעלות על ערכים
כללי התנהגות בין בני החבורה
דרך ארץ
הסבר על כפתור תודה
זכויות יוצרים
זכויות יוצרים
רישוי תמונות
באילו תמונות מותר לי להשתמש?
האם מותר להעתיק טקסטים ממכלול?
מדיניות פנים
דף משתמש
מנגנונים ליישוב מחלוקת
כללים למלחמת עריכה
מדיניות המחיקה
מדיניות איחוד ערכים
מדיניות החסימה
מדיניות ההגנה
בובות קש
טרולים
מדיניות הפרטיות
שאלות ותשובות (FAQ)
Torchlight forward.png
עזרה:תפריט ראשי

מבנה הבסיס של המכלול מכיל את עקרונות היסוד של המכלול, ואת תבנית ואופי העריכה במכלול. עקרונות היסוד חוקקו על ידי המכון לאוריינות וידע כהלכה, המייסד, כדי לקבוע את אופי המיזם, ועל פיהן אמורים העורכים במכלול לפעול.

ארבעת עקרונות היסוד של המכלול

למכלול ארבעה עקרונות יסוד מרכזיים והם:

  1. אספקלריה תורנית.
  2. יכולת אימות המידע.
  3. כתיבה אובייקטיבית.
  4. הימנעות מחידושים עצמיים.

עקרונות אלו הם חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהמיזם, ועל כן לא ניתן לשנותם בבסיסם, גם לא על ידי קונצנזוס של העורכים[1]. אף בתוך סעיפי עקרונות אלו, לא ייעשו שינויים, אלא אם כן בהסכמת ועל ידי חברי המכון לאוריינות וידע כהלכה [2].

תחומי המכלול

המכלול מורכב משלושה קטגוריות יסוד (חלוקה זו היא רק תמטית וארגונית, לעתים שלושת הקטגוריות עשויים להיות שזורים בערך אחד)

  1. מכלול התורה - כל תחומי הידע התורני.
  2. מכלול החול - כל תחומי הידע הכללי.
  3. מכלול האספקלריה - כל תחומי ההשקפה והאספקלריה התורנית, כפי הגדרתם בדף המדיניות של האספקלריה התורנית.

כל אחד מקטגוריות אלו, דין שונה לו. ומנגנון העריכה במכלול עשוי להשתנות בין קטגוריה לקטגוריה.

מנגנון העריכה

החלטות והכרעות על אופי ותוכן הערכים, משתנות בין מכלול התורה ומכלול החול לבין מכלול האספקלריה.

מכלול התורה ומכלול החול

שתי הקטגוריות הראשונות: מכלול התורה, ומכלול החול, עובדים על בסיס המודל הוויקיפדי ללא כל שינוים מהותיים, העורכים הם האחראים ומחליטים על התוכן, אופיו, סגנונו וניסוחו, כמו גם השמטתו. נקודות מחלוקת תיפתרנה על ידי דיונים בין העורכים, ובעת הצורך - על ידי הצבעה דמוקרטית. בחלוקה זו נכללים: תחום ההלכה, סוגיות התלמוד, אישים וגדולי ישראל, פיזיקה, כימיה, כלכלה וכיו"ב.
תוכן התלוי בהשקפה ואספקלריה תורנית בין אם הם מתוך מכלול התורני ובין אם הם מתוך מכלול החול, נכלל תחת קטגוריית מכלול האספקלריה.

מכלול האספקלריה

בנושאים שתחת קטגוריה זו, אין המכלול פועל במודל שווה לוויקיפדיה. הוא אינו מוחלט בידי ההמונים, אלא כפוף הוא לאישי תורה ואנשי מקצוע המוסמכים לכך על ידי המכון לאוריינות וידע כהלכה, בניתוב ועדת רבנים גבוהה. בדומה לנוהל הקיים מבחינה מקצועית ברוב האנציקלופדיות הקלסיות שאינן במתכונת ויקי.

בתחומים אלו העריכות של חבר העורכים צריכה להיות תואמת את מדיניות האספקלריה התורנית, ובכל מקרה תהיה שמורה לחברי המכון לאוריינות וידע כהלכה הזכות הבלעדית למחוק/לשנות/לבטל עריכה אף נגד הסכמת רוב העורכים.

מדיניות האספקלריה התורנית תגובש על ידי חבר העורכים מתוך דיון מעמיק, אך בתיאום ובפיקוח חברי המכון לאוריינות וידע כהלכה, ובעת הצורך בהתייעצות עם גדולי תורה. המדיניות הראשונית תגובש בתקופת ההרצה, ועל בסיסה יתפתחו הדיונים בהמשך. אולם כאמור חברי המכון לאוריינות וידע כהלכה רשאים להתערב בנושאי אספקלריה והשקפה ולהכריע אף נגד הסכמת רוב העורכים.

הגדרת התחומים הנכללים בנושאי ההשקפה ואספקלריה מסורה אף היא לחברי המכון לאוריינות וידע כהלכה, וגם זאת מתוך הקשבה לדיונים בקרב חבר העורכים. בתחומים אלו נכללים בין השאר: תכנים בתחום הצניעות, התייחסות לתאריכים פרהיסטוריים, הצגת דברי חז"ל וגדולי ישראל, וכיו"ב.

כמו כן, אף בתוך דפי השיחה יש להשגיח שלא לחרוג אל תוך נושאים רגישים שאינם תואמים להשקפה התורנית שנקבעה על ידי המכון לאוריינות וידע כהלכה. דיונים שיחרגו ממסגרת זו, רשאים חברי המכון למחוק את הדברים מתוך הדפים שבמרחב וגם מתוך יומן ההיסטוריה שבגרסאות השמורות. בעת הצורך, ניתן לפנות ישירות במייל לצוות המכון.

הערות שוליים

  1. שלושת העקרונות האחרונים קיימים גם בוויקיפדיה (עם הבדלים קלים בפרטים), ואילו העיקרון "אספקלריה תורנית" הוא ייחודי למכלול, ובעצם מבדיל אותו בכך מוויקיפדיה.
  2. באמצעות משתמש:יוסף