המכלול:מועצת

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מועצת ארכיון הדיונים וההצבעות רשימת הצבעות
המועצת

המועצת של המכלול הוא המקום שבו נערכות ההצבעות על המדיניות של המכלול, חוץ ממדיניות שנקבעת ע"פ הועדה הרוחנית, בעוד שדיונים אחרים מתקיימים באולם הדיונים או בדף אחר. התפיסה הכללית של המכלול גורסת שיש למעט בהצבעות ככל האפשר ולנסות להגיע להסכמה רחבה שלא באמצעות ההצבעה, שכן יש בה כפייה של רוב על המיעוט. ברם, לעתים יש ויכוחים חשובים ומהותיים שלא ניתן להכריעם באמצעות דיון בלבד, ועל כן יש לקיים הצבעה.

הדיונים נועדו לקבוע את מדיניותה של המכלול. בסיום הדיון נערכת הצבעה. תוצאות ההצבעה מחייבות את כולם ועל פיהן נקבעת המדיניות. בתחילת ההצבעה יש להכריז עליה. הדיונים וההצבעות ייערכו ב"אולם המליאה" בתת-פסקה.

כללי הצבעות

  • דיון מקדים - הצעה תועבר למועצת רק לאחר דיון מקדים ממושך (כמפורט למטה).
  • פתיחת הצבעה - עם פתיחת ההצבעה, יש לציין בראשה את התאריך והשעה של פתיחת ההצבעה.
  • בעלי זכות ההצבעה - רק משתמש רשום בעל 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (עריכות דפי שיחה, שיחות תמונות, שיחות קטגוריות, שיחות תבניות, דפי מדיניות וכדומה - אינן נספרות) ו-30 ימים של פעילות הוא בעל זכות הצבעה. כל קול שווה למשנהו, אלא אם כן ברור שמדובר בבובת קש או טרול.
  • מינימום משתתפים - על מנת שההחלטה תהיה מחייבת, חייבים להצביע בה לפחות 5 עורכים.
  • משך ההצבעה - משך ההצבעה הוא שבוע בדיוק.
  • פרק זמן מינימלי בין הצבעות חוזרות - פרק הזמן המינימלי להצבעה חוזרת הוא חודשיים.
  • הצבעות הדורשות רוב מיוחס - לשם שינוי או ביטול מדיניות שנקבעה במועצת בעבר דרוש רוב מיוחס של 65% ממשתתפי ההצבעה (למעט נמנעים). הצבעות אחרות במועצת דורשות רוב רגיל. במקרה של תיקו ההצעה נופלת.

אופן ההצבעה

בהכרעה בין יותר משתי אפשרויות משתמשים בחציון או בשיטת שולצה, על פי ההסברים בהמכלול:מועצת/הכרעה.

כללים לפתיחת הצבעה במועצת
לפני שהצעה מועלית למועצת, יש לגבש את הנוסח שלה באולם דיונים ולגייס 4 חתימות של עורכים בעלי זכות הצבעה שיצהירו על הסכמתם להצעה ככתבה. מרגע תיוג {{בעלי זכות הצבעה}} באולם הדיונים, יינתן פרק זמן של לפחות שלושה ימים (72 שעות; מבלי לכלול שבתות וחגים) לעורכים להעיר הערות על נוסח ההצעה. ההערות יצביעו למשל על מקרי קצה שלא נלקחו בחשבון, על אפשרויות סותרות בהצעה, על תקינות שיטת ההצבעה ביחס לנהלים (למשל, איזה רוב דרוש כדי לקבוע שהיא התקבלה) וכדומה. רק בתנאי שלא נמצאו בעיות מהותיות בנוסח ההצעה, וההצעה נמצאה תקינה מבחינה ניסוחית, יוכל מפעיל מערכת לפתוח את ההצבעה במועצת. יוצאים מן הכלל הם מפעילי מערכת שיכולים לפתוח הצבעה במועצת בלי תהליך זה.