המכלול:אספקלריה תורנית

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
עקרונות וקווים מנחים
עקרונות היסוד של המכלול
אספקלריה תורנית
כתיבה ללא נגיעות
יכולת אימות המידע
הימנעות מחידושים עצמיים
עקרונות הכתיבה במכלול
קווים מנחים לכתיבה במכלול
מה המכלול איננו
גבולות
קווים מנחים לכתיבה באספקלריה תורנית
עקרונות ליצירת ערכים בתחומים ספציפיים
ערכי אישים
ספרים
עקרונות כללים
עקרונות חופש הביטוי
בעלות על ערכים
כללי התנהגות בין בני החבורה
דרך ארץ
הסבר על כפתור תודה
זכויות יוצרים
זכויות יוצרים
רישוי תמונות
באילו תמונות מותר לי להשתמש?
האם מותר להעתיק טקסטים ממכלול?
מדיניות פנים
דף משתמש
מנגנונים ליישוב מחלוקת
כללים למלחמת עריכה
מדיניות המחיקה
מדיניות איחוד ערכים
מדיניות החסימה
מדיניות ההגנה
בובות קש
טרולים
מדיניות הפרטיות
שאלות ותשובות (FAQ)
Torchlight forward.png
עזרה:תפריט ראשי

עריכת ערכים באספקלריה תורנית, משמעותה להציג את הערכים בהשקפה תורנית. כל הערכים בהמכלול צריכים להיכתב אספקלריה תורנית. בהמכלול קיים מנגנון בקרה שבו כל כתיבה הנוגדת את האספקלריה התורנית לא תפורסם כלל בהמכלול. אספקלריה תורנית היא אחד עקרונות היסוד של המכלול. מדיניות זאת אינה ניתנת למשא ומתן, ועל כל העורכים והערכים לפעול לפיה. "אספקלריה תורנית" היא אחד מארבעת עקרונות התוכן המרכזיים של המכלול. שלושת האחרים הם "יכולת אימות המידע" "כתיבה ללא נגיעות" ו"איסור חידושים עצמיים" . שזירת עקרונות מרכזיים אלה יחד מאפיינת את סוג ואיכות החומר שמקובלת בערכים בהמכלול. משום שעקרונות אלה עובדים בהרמוניה, אין לפרש אותם בנפרד האחד מהשני, ועל העורכים להכיר היטב את ארבעתם. העקרונות שעל פיהם מבוססת המדיניות הזו אינם מאפשרים להחליפה במדיניות או קווי יסוד אחרים, ואף לא בקונצנזוס של עורכים.

ערכים במכלול החול אין צורך להביע בהם בצורה מפורשת את האספקלריה התורנית, אולם חובה שלא יהי בהם דבר הנוגד האספקלריה התורנית.

המכלול כולו פתוח לעריכה שיתופית ושוויונית, למעט בתחומים הנוגעים לחיכוך בין 'ידע והשקפה מודרניים' לבין 'אספקלריה תורנית'. המכון לאוריינות וידע כהלכה בהכוונתם ותחת מרותם של גדולי הדור, פועל לניסוח אספקלריה תורנית כנגד הידע המודרני. עמיתי המכון מופקדים להכריע איך ומה יכתב בערכי המכלול בתחום זה. בשאר התחומים אין כל עדיפות לעמיתי המכון על כל ציבור העורכים.

הסבר מהי אספקלריה תורנית

לכתוב ערכים באספקלריה תורנית, פירושו להעביר לקורא את המידע המופיע בתוכן הערכים בצורה המביע השקפת עולם שבה:

  • קיום התורה והמצוות כפי פירושה בידי גדולי וחכמי התורה המקובלים על ציבור החרדים לדבר ה', הוא חיינו ואנו נאמנים לדרך זו בכל לבבנו נפשנו ומאודנו, וכל דרך חיים שאיננה כזו היא פסולה ואסורה ואין מקומה בתוך מחנה החרדים לדבר ה'.
  • כל ה-י"ג עיקרים הם עקרונות מוחלטים המובנים מאליהם ובלתי ניתנים לערעור. כל השקפת עולם הנוגדת אפילו לעיקר אחד מה-י"ג עיקרים היא הבל ותהו וכליל תחלוף ודבר אלוקנו יקום לעולם.
  • כל ה'חידושי תורה' בהלכה ובאגדה שחידשו כל חכמי הדורות בכל דור הרי זה 'תורה מן השמים', כל השיטות השונות הם בבחינת 'אילו ואילו דברי אלוקים חיים'.
  • לשון נקייה והצנעת עניינים שבצנעה היא חלק בלתי נפרד מאספקלריה תורנית. אם זאת, לרוב אין האמור דורש צנזור ידע אלא הצגתו בשמות קוד מוצנעים ונקיים הנגזרים מתוך לשון המקורות והשפה הלמדנית.
  • בממשקי הידע התורני הקדוש והידע הארצי החולין, קיימים שתי דרכים שניתן לנקוט במכלול: או, למדר בין גופי הידע , ולתת לכל אחד את מלוא הלגיטימציה בתחומו, תוך שמרה על היררכיה חד משמעית, הידע התורני עומד עליון מעל כל ידע אחר והוא מתחם את גבולות הגזרה, ("להבדיל בין קודש לחול"). או, לקדש את הידע הארצי, שהידע החולין פושט את צורתו החיצונית ומלבושיו הטמאים והוא מיטהר ו"מתגייר" ונבלע אל תוך תחום הידע התורני הקדוש. ("חולין על טהרת הקודש").
  • ידע עדכני כשלעצמו אינו עומד בסתירה עם היהדות החרדית. רק משום שהידע המודרני מוגש בדרך כלל כשהוא שזור בתפיסת העולם ואורח החיים החילוני, על כן הוא עומד בסתירה לחרדיות. הפירוק של 'ביקורת החילון' את התפיסה שכרכה לבלי הפרד בין ידע עדכני (מודרני) לבין חילון מאפשרת ליהדות החרדית להתאים מחדש את הידע העדכני לנקודת מבטה של האמונה היהודית-חרדית.
  • כשהידע עדכני שזור במבט חילוני, יש לחלץ ידע עדכני מהמבט החילוני ולהציגו במבט תורני. חילוץ זה, לא נעשה על ידי פולמוס אפולוגטי עם תכנים ספציפיים של הידע העדכני, אלא באמצעות ניתוח ביקורתי החושף את הנחות היסוד החילוניות העומדות ביסוד הידע, ולאחר מכן שזירה מחדשת של הידע על בסיס אמיתות היסוד של המבט התורני. על מהלך זה להתבצע במכלול באופן מתודולוגי וסיסטמטי.

חומה בצורה

כל תוכן המיובא אל תוך המכלול עובר עם שיבוצו בקרה מוקפדת האם התכנים תואמים לציבור היראים לדבר ה'. בדיקה זו היא חומה בצורה שלא יכנס בהמכלול דבר שאינו ראוי, מה שלא ראוי לא מתפרסם כלל בהמכלול! אולם אפילו מה שנבדק ונמצא ראוי, אחר כך מתחילה בדיקה פרטנית ומקיפה על איכות התוכן וניפויו על ידי ציבור הלומדים והקוראים מתוך ציבור היראים לדבר ה', וזאת באמצעות עבודה רציפה של עדכונים על תיקונים והגהות, ועל ידי זה בכוח הציבור נעשה המכלול כסולת המנופה בשבעים נפה. במכלול מתקיים מנגנון בקרה מפותח ביותר, שיש בו כדי לתת בקרה נאותה. כל דף בהמכלול נערך פעמים רבות, כאשר כל עורך מבקר את דברי קודמיו, כולם או חלקם. מעקב מיוחד נערך אחר ערכים שנערכו מעט, משום שאלה חשודים במיוחד ככאלה שלא עברו בקרה מספקת.

המכון לאוריינות וידע כהלכה ועורכים אחדים מהחבורה מקדישים חלק ניכר מזמנם לבקרת השינויים הנערכים בה, ולרשותם עומדים כלים לאיתור מהיר של השינויים האחרונים. רבים אחרים מתמקדים בבקרת שינויים בתחום הקרוב ללבם.

להדרכה כיצד לפעול על מנת שערך יהיה ב"אספקלריה תורנית", עיינו במדריך לאספקלריה תורנית, ובמדריך לכתיבה יהודית.

הערות שוליים