מבנה ארגוני - מונחים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 • סמכות: יחסים חברתיים בהם לממונה בארגון יכולת לקבוע את מעשי הכפופים לו
 • אימפרסונליות: קיום הפרדה בין מהותו האנושית של אדם הפועל במערכת לבין דרישות המעמד ותפקוד שלו מצד המערכת
 • כלליות: (אוניברסליות) יצירת דפוסי פעולה פורמליים השואפים לניסוח מכליל של ההתרחשות האנושית והזנחה של הייחודיות של הגורמים השונים בה
 • הצרנה: (פורמליזציה) שימוש מערכתי בחוקים אימפרסונליים, כלליים, רשמיים, ברורים ומוחלטים
 • פעילות מווסת: הפעילויות המרכיבות את תפקודו הפורמלי של הארגון
  • עבודה מבצעית: העבודה שמטרתה לייצר באופן ישיר את התפוקות השונות של הארגון
  • ניהול: פעילויות פיקוח וקבלת החלטות המבוצעות על ידי המנהלים ומהוות מניע ישיר לכל המתרחש בארגון.
  • פעילויות מטה: פעילויות התומכות בהתנהלותו הסדירה של הארגון
 • האצלת סמכויות: (Delegation) מתן סמכות חלקית ממנהל למנהל משנה לקבוע חלק מהתנהלות המערכת ולתווך את הוראות המנהל לכפופיו, מתוקף תפקידו
 • ריכוז סמכויות: (concentration of authority) שיטת ניהול בה רוב ההחלטות מבוצעות בדרגים עליונים בהירארכיה
 • פיקוח ישיר: תיאום העבודה ישירות על ידי ממונה על העבודה, בעזרת מגע ישיר עם עובדיו, הנגזר מהבדלי המעמדות שביניהם
 • הירארכיה: מדרגיות מעמדית של סמכות פורמלית במקום העבודה
  • הירארכיה גבוהה: הירארכיה בעלת מספר רב של שלבים
  • הירארכיה שטוחה: הירארכיה בעלת מספר מועט של שלבים
 • חלוקת עבודה: (דיפרנציאציה) התפלגות של העוסקים בארגון מסוים לתחומי עיסוק שונים
  • דיפרנציאציה אופקית: חלוקת עבודה בתוך שלב הירארכי מסוים
  • דיפרנציאציה אנכית: חלוקת עבודה בין ממונים וכפופים
 • התמקצעות (או התמחות): (ספציאליזציה) התאמת מיומנויות ואופני חשיבה של עובדים לתפקידם
 • הבנייה: (Structuring) יצירת סדר רב על ידי שימוש בתפקידים ובנוהלי עבודה רבים
 • ביורוקרטיה: תיאום רציונלי במערכות, המבוסס על הצרנה והבנייה
  • ביורוקרטיות: ארגונים גדולים בהם קיימת מידה גבוהה של ביורוקרטיה
  • ביורוקרטים: (פקידים) בעלי תפקידים הפועלים באופן ביורוקרטי
 • תיוג (קטגוריזציה) - מיון המשימות השונות העומדות בפני הארגון והתגובות הניתנות להן למספר מצומצם של מודלים קבועים בלא התייחסות לייחודה של כל משימה
 • הרגלה: (רוטיניזציה) הפיכת פעילות ארגונית לחוזרת על עצמה
 • סטנדרטיזציה: תיאום העבודה על ידי קביעת כללי עבודה פורמליים ומוחלטים, אותן צריכים העובדים למלא
  • סטנדרטיזציה של התפוקה: קביעת מכסות התפוקה הנדרשת מכל עובד
  • סטנדרטיזציה של הכישורים: קביעת הכשרה מתאימה לתפקיד מסוים במסגרתה לומד העובד את כל הכללים הנקבעים כנחוצים לביצוע העבודה
  • סטנדרטיזציה של העבודה: קביעת נוהלי עבודה מוחלטים בהם צריכים העובדים לעמוד
 • תקשורת מנותבת: מערכת כללים פורמלית להעברת מידע והוראות בין חלקי המערכת, על בסיס חלוקת העבודה והאחריות בה
 • מבנה מכני: מבנה ארגון קשיח בו מידה רבה של הצרנה והבנייה
 • מבנה אורגאני: מבנה ארגון גמיש בו ההבנייה וההצרנה מצומצמות
 • פיגור: פער הזמן שבין השתנות המציאות לבין הזמן הנדרש ליצירת דפוס פעולה פורמלי כתגובה למציאות זו
 • יחס המנהל: (Administrative ratio) היחס בין העובדים העוסקים בפעילויות פנים-ארגוניות לבין העובדים העוסקים ישירות בייצור התפוקות של הארגון.
 • מוטת שליטה: (Span of control) מספר האנשים הכפופים ישירות לממונה אחד
  • מוטת שליטה ארוכה: מוטת שליטה בה מספר רב של כפופים לאותו ממונה
  • מוטת שליטה קצרה: מוטת שליטה בה מספר מועט של כפופים לאותו ממונה
 • שרשרת פיקוד אחידה: (שרשרת פיקוד סקלרית) שרשרת פיקוד בה לכל עובד יש רק ממונה אחד בלבד, וכל ממונה אחראי באופן בלעדי על תחום אחריותו
 • תרשים ארגוני: (Organigram) תרשים המתאר את יחסי הכפיפות וחלוקת העבודה בארגון
 • ליבה מבצעית: (Operation Core) העובדים העוסקים ישירות בייצור תפוקות הארגון
 • הקו התיכון: (Middle Line) האחראים השונים שתפקידם לגרום לליבה המבצעית לבצע את החלטות הצמרת האסטרטגית ולהעביר משוב מהליבה המבצעית אליה
 • סגל טכני: (Technostructure) העובדים האחראי על הפעולות המאפשרות את עבודת הליבה המבצעית
 • סגל מנהלתי: (Support Staff) הסגל האחראי על ביצוע פעולות הנחוצות באופן עקיף על-מנת לאפשר את הייצור
 • החלטות אד-הוק: קשרים פורמליים הנובעים מהצורך להחליט החלטות מסוימות על ידי מספר בעלי תפקידים שונים
  • החלטות אד-הוק תפעוליות: (operating decisions) החלטות הנוגעות לענייני הייצור באופן ישיר
  • החלטות אד-הוק מנהלתיות: (administrative decisions) החלטות המארגנות את העבודה ברמת היומיומית
  • החלטות אד-הוק אסטרטגיות: (strategic decision) החלטות ארוכות טווח ובעלות משמעות רבה לעתיד הארגון
 • פעילות ישירה: (פעילות בלתי-פורמלית) תקשורת ודפוסי פעולה בארגון, שאינם נגזרים מהיחסים הפורמליים
 • היראות: (visibility) מידת המודעות ליחסי הסמכות בארגון
 • מצבי העבודה: קבוצות חברתיות ישירות ובלתי פורמליות הנוצרות כתוצר לוואי של יחסי העבודה הפורמליים
 • תיאום הדדי: תיאום עבודה בין מספר מצומצם של עובדים, בעזרת שימוש בתקשורת ישירה ביניהם ובאופן שאינו מוכתב על ידי כללים פורמליים
 • דיספונקציות תופעות לא צפויות, לא מכוונות ולא רצויות של מערכות ביורוקרטיות
 • הון חברתי: (SOCIAL CAPITAL) באופן כללי ניתן לומר שההון מכיל את הממד של משאבי האנוש שבארגון, לא מדברים רק על האנשים אלא גם על הקשרים ביניהם או היחסים ביניהם או האינטראקציות וכדומה. פעולות קולקטיביות, תיאום, אמון ותקשורת מבוססים על ההון החברתי ותלויים במידת פיתוחו. ייחודיותו של ההון החברתי הוא בשייכותו לכולם, הדבר מביא לידי כך שאין בעלות על מה שעובר ביחסים, וההזדמנויות שעוברות ברשת נגישות לכולם וממילא ניתן למצות ביתר יעילות את המשאבים והפעילויות האחרות בארגון. נקודת ההתייחסות היא כלפי רשת ותאוריות של רשת. בכך עובר המוקד מהאדם הפרטי החי ועובד בארגון אל היחסים, אשר נתפסים כמשאב (resource) חשוב לצורך הפעולה החברתית.

ההגדרה המלאה של הון חברתי היא: סכום היחסים והקשרים הפוטנציאלים או הקיימים שעוברים דרך רשת היחסים, וגם יוצאים ממנה, בקבוצה או ביחידים.

מונחים נוספים