המכלול:מיזם מכלוליטא

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מיזם זה פעיל

מיזם מכלוליטא הוא מיזם לשיפור, שכתוב, עריכת, השלמת והרחבת ערכים בנושא גדולי ליטא, מדורו של הגר"א ועד הדור שלאחר השואה.

מטרת המיזם

הערכים המיובאים מויקיפדיה על גדולי ורבני ליטא אינם מקיפים די הצורך. חלקם כתובים מנקודת מבט מצומצמת (כן אהד ציונות/ לא אהד ציונות), מאריכים בנושאים טפלים ומקצרים בנושאים עיקריים. המיזם שואף לשכתב ולערוך את הערכים הללו, בעיקר על פי הביוגרפיות החרדיות, עד שיגיעו לרף איכות גבוה, אולי אפילו ערך מומלץ. בשלב הראשון המיזם מתמקד בגדולי הדור המפורסמים.
המעוניין להשתתף, יוסיף את שמו לשורה הרלוונטית. גם עריכות ושכתוב חלקי יתקבלו בברכה. בכל בקשת עזרה בנושא, ניתן לפנות לאיש הנחמה (שיחה).

מה הערך צריך לכלול

ערך איכותי על אישיות רבנית צריך לכלול את הנקודות הבאות:
א. ביוגרפיה מקיפה. פירוט של מאורעות החיים העיקריים, בצורה מפורטת ומסודרת, מחולקת לתקופות עם כרונולוגיה ברורה.
ב. פעילות ציבורית. מעמדו בדורו. הפרשיות הציבוריות שהיה מעורב בהם.
ג. הגות והלכה. הפסיקות וההשקפות הבולטות בתורתו.
ד. ספרים ותלמידים. הספרים שהוציא לאור והתלמידים הבולטים שהעמיד.
ראו גם קריטריונים לערך מומלץ. כדוגמה ניתן לראות את הערכים המומלצים רבי עקיבא אייגר ורבי אברהם ישעיהו קרליץ.

ערכים

הערך ביוגרפיה כותבים המתנדבים לערוך הערות
הגאון מווילנה הגאון ג"כ (אליאך) על ספרי הגר"א: תורת הגר"א (קמינצקי), על קבלת הגר"א: קבלת הגר"א (אביב"י)
רבי חיים מוולוז'ין אבי הישיבות (אליאך)
רבי ישראל מסלנט אור ישראל מסלנט בנוסף תנועת המוסר ח"א
רבי יצחק אלחנן ספקטור תולדות רבינו יצחק אלחנן ספקטור (מכון ירושלים) בנוסף תולדות יעקב של ר' יעקב ליפשיץ מזכירו של רי"א
רבי חיים סולובייצ'יק רבן של כל בני הגולה ב"כ (מלר) איש הנחמה
רבי ישראל מאיר הכהן אין ביוגרפיה מסודרת. ראה החפץ חיים חייו ופעלו ג"כ, מאיר עיני ישראל ז"כ. ובעיקר זכרונות בנו הרא"ל
רבי חיים עוזר גרודזנסקי רבן של ישראל (סורסקי) מרדכי עציון ר"ד קמינצקי עומד להו"ל ביוגרפיה ביקורתית, פרקים ממנה פורסמו בקבצים התורניים תבונות וישורון
רבי יצחק זאב סולובייצ'יק הרב מבריסק ד"כ (מלר)