טבלת פוטנציאלי חיזור תקניים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

טבלת נתונים של פוטנציאלי החיזור התקניים של צורונים שונים (בוולט) בהשוואה לחצי תא תקני של מימן .

הנתונים עבור ריכוז של 1 מול לליטר, טמפרטורה של 273.15 מעלות קלווין (25°C), ולחץ של 101.325 קילו-פסקל (1 אטמוספירה).

תגובת מחצית התא [1] (E° (V
מחמצן is in equilibrium with מחזר
& -9
Zz 9
Pr3+ + e is in equilibrium with Pr2+ −3.1
N3N2(g) + 2H+ + 2e is in equilibrium with 2HN3(aq) −3.09
Li+ + e is in equilibrium with Li (s) −3.0401
N2(g) + 4H2O + 2e is in equilibrium with 2NH2OH(aq) + 2OH −3.04
Cs+ + e is in equilibrium with Cs(s) −3.026
Ca(OH)2 + 2e is in equilibrium with Ca + 2 OH −3.02
Er3+ + e is in equilibrium with Er2+ −3.0
Ba(OH)2 + 2e is in equilibrium with Ba + 2 OH −2.99
Rb+ + e is in equilibrium with Rb(s) −2.98
K+ + e is in equilibrium with K(s) −2.931
Ba2+ + 2e is in equilibrium with Ba(s) −2.912
La(OH)3(s) + 3e is in equilibrium with La(s) + 3OH −2.90
Fr+ + e is in equilibrium with Fr −2.9
Sr2+ + 2e is in equilibrium with Sr(s) −2.899
Sr(OH)2 + 2e is in equilibrium with Sr + 2 OH −2.88
Ca2+ + 2e is in equilibrium with Ca(s) −2.868
Li+ + C6(s) + e is in equilibrium with LiC6 (s) −2.84
Eu2+ + 2e is in equilibrium with Eu(s) −2.812
Ra2+ + 2e is in equilibrium with Ra(s) −2.8
Ho3+ + e is in equilibrium with Ho2+ −2.8
Bk3+ + e is in equilibrium with Bk2+ −2.8
Yb2+ + 2e is in equilibrium with Yb −2.76
Na+ + e is in equilibrium with Na(s) −2.71
Mg+ + e is in equilibrium with Mg −2.70
Nd3+ + e is in equilibrium with Nd2+ −2.7
Mg(OH)2 + 2e is in equilibrium with Mg + 2 OH −2.690
Sm2+ + 2e is in equilibrium with Sm −2.68
Be2O32− + 3 H2O + 4e is in equilibrium with 2 Be + 6 OH −2.63
Pm3+ + e is in equilibrium with Pm2+ −2.6
Dy3+ + e is in equilibrium with Dy2+ −2.6
HfO(OH)2 + H2O + 4e is in equilibrium with Hf + 4 OH −2.50
Th(OH)4 + 4e is in equilibrium with Th + 4 OH −2.48
Md2+ + 2e is in equilibrium with Md −2.40
Tm2+ + 2e is in equilibrium with Tm −2.4
La3+ + 3e is in equilibrium with La(s) −2.379
Y3+ + 3e is in equilibrium with Y(s) −2.372
Mg2+ + 2e is in equilibrium with Mg(s) −2.372
ZrO(OH)2(s) + H2O + 4e is in equilibrium with Zr(s) + 4OH −2.36
Pr3+ + 3e is in equilibrium with Pr −2.353
Ce3+ + 3e is in equilibrium with Ce −2.336
Er3+ + 3e is in equilibrium with Er −2.331
Ho3+ + 3e is in equilibrium with Ho −2.33
H2AlO3 + H2O + 3e is in equilibrium with Al + 4 OH −2.33
Nd3+ + 3e is in equilibrium with Nd −2.323
Tm3+ + 3e is in equilibrium with Tm −2.319
Al(OH)3(s) + 3e is in equilibrium with Al(s) + 3OH −2.31
Sm3+ + 3e is in equilibrium with Sm −2.304
Fm2+ + 2e is in equilibrium with Fm −2.30
Am3+ + e is in equilibrium with Am2+ −2.3
Dy3+ + 3e is in equilibrium with Dy −2.295
Lu3+ + 3e is in equilibrium with Lu −2.28
Tb3+ + 3e is in equilibrium with Tb −2.28
Gd3+ + 3e is in equilibrium with Gd −2.279
H2 + 2e is in equilibrium with 2H −2.23
Es2+ + 2e is in equilibrium with Es −2.23
Pm2+ + 2e is in equilibrium with Pm −2.2
Tm3+ + e is in equilibrium with Tm2+ −2.2
Dy2+ + 2e is in equilibrium with Dy −2.2
Ac3+ + 3e is in equilibrium with Ac −2.20
Yb3+ + 3e is in equilibrium with Yb −2.19
Cf2+ + 2e is in equilibrium with Cf −2.12
Nd2+ + 2e is in equilibrium with Nd −2.1
Ho2+ + 2e is in equilibrium with Ho −2.1
Sc3+ + 3e is in equilibrium with Sc(s) −2.077
AlF63− + 3e is in equilibrium with Al + 6 F −2.069
Am3+ + 3e is in equilibrium with Am −2.048
Cm3+ + 3e is in equilibrium with Cm −2.04
Pu3+ + 3e is in equilibrium with Pu −2.031
Pr2+ + 2e is in equilibrium with Pr −2.0
Er2+ + 2e is in equilibrium with Er −2.0
Eu3+ + 3e is in equilibrium with Eu −1.991
Lr3+ + 3e is in equilibrium with Lr −1.96
Cf3+ + 3e is in equilibrium with Cf −1.94
Es3+ + 3e is in equilibrium with Es −1.91
Pa4+ + e is in equilibrium with Pa3+ −1.9
Am2+ + 2e is in equilibrium with Am −1.9
Th4+ + 4e is in equilibrium with Th −1.899
Fm3+ + 3e is in equilibrium with Fm −1.89
Np3+ + 3e is in equilibrium with Np −1.856
Be2+ + 2e is in equilibrium with Be −1.847
H2PO2 + e is in equilibrium with P + 2 OH −1.82
U3+ + 3e is in equilibrium with U −1.798
Sr2+ + 2e is in equilibrium with Sr/Hg −1.793
H2BO3 + H2O + 3e is in equilibrium with B + 4 OH −1.79
ThO2 + 4H+ + 4e is in equilibrium with Th + 2 H2O −1.789
HfO2+ + 2 H+ + 4e is in equilibrium with Hf + H2O −1.724
HPO32− + 2 H2O + 3e is in equilibrium with P + 5 OH −1.71
SiO32− + H2O + 4e is in equilibrium with Si + 6 OH −1.697
Al3+ + 3e is in equilibrium with Al(s) −1.662
Ti2+ + 2e is in equilibrium with Ti(s) −1.63
ZrO2(s) + 4H+ + 4e is in equilibrium with Zr(s) + 2H2O −1.553
Zr4+ + 4e is in equilibrium with Zr(s) −1.45
Ti3+ + 3e is in equilibrium with Ti(s) −1.37
TiO(s) + 2H+ + 2e is in equilibrium with Ti(s) + H2O −1.31
Ti2O3(s) + 2H+ + 2e is in equilibrium with 2TiO(s) + H2O −1.23
Zn(OH)42− + 2e is in equilibrium with Zn(s) + 4OH −1.199
Mn2+ + 2e is in equilibrium with Mn(s) −1.185
Fe (CN)64− + 6H+ + 2 e is in equilibrium with Fe(s) + 6HCN(aq) −1.16
Te(s) + 2e is in equilibrium with Te2− −1.143
V2+ + 2e is in equilibrium with V(s) −1.13
Nb3+ + 3e is in equilibrium with Nb(s) −1.099
Sn(s) + 4H+ + 4e is in equilibrium with SnH4(g) −1.07
SiO2(s) + 4H+ + 4e is in equilibrium with Si(s) + 2H2O −0.91
B(OH)3(aq) + 3H+ + 3e is in equilibrium with B(s) + 3H2O −0.89
Fe(OH)2(s) + 2e is in equilibrium with Fe(s) + 2OH −0.89
Fe2O3(s) + 3H2O + 2e is in equilibrium with 2Fe(OH)2(s) + 2OH −0.86
TiO2+ + 2H+ + 4e is in equilibrium with Ti(s) + H2O −0.86
H2H2O + 2e is in equilibrium with H2(g) + 2OH −0.8277
Bi(s) + 3H+ + 3e is in equilibrium with BiH3 −0.8
Zn2+ + 2e is in equilibrium with Zn(Hg) −0.7628
Zn2+ + 2e is in equilibrium with Zn(s) −0.7618
Ta2O5(s) + 10H+ + 10e is in equilibrium with 2Ta(s) + 5H2O −0.75
Cr3+ + 3e is in equilibrium with Cr(s) −0.74
Ag2S(s) + 2e is in equilibrium with 2Ag(s) + S2−(aq) −0.69
Au[Au(CN)2] + e is in equilibrium with Au(s) + 2CN −0.60
Ta3+ + 3e is in equilibrium with Ta(s) −0.6
PbO(s) + H2O + 2e is in equilibrium with Pb(s) + 2OH −0.58
Ti2TiO2(s) + 2H+ + 2e is in equilibrium with Ti2O3(s) + H2O −0.56
Ga3+ + 3e is in equilibrium with Ga(s) −0.53
U4+ + e is in equilibrium with U3+ −0.52
P H3PO2(aq) + H+ + e is in equilibrium with P(white) + 2H2O −0.508
P H3PO3(aq) + 2H+ + 2e is in equilibrium with H3PO2(aq) + H2O −0.499
P H3PO3(aq) + 3H+ + 3e is in equilibrium with P(red) + 3H2O −0.454
Fe2+ + 2e is in equilibrium with Fe(s) −0.44
C2CO2(g) + 2H+ + 2e is in equilibrium with HOOCCOOH(aq) −0.43
Cr3+ + e is in equilibrium with Cr2+ −0.42
Cd2+ + 2e is in equilibrium with Cd(s) −0.40
GeO2(s) + 2H+ + 2e is in equilibrium with GeO(s) + H2O −0.37
Cu2O(s) + H2O + 2e is in equilibrium with 2Cu(s) + 2OH −0.360
PbSO4(s) + 2e is in equilibrium with Pb(s) + SO42− −0.3588
PbSO4(s) + 2e is in equilibrium with Pb(Hg) + SO42− −0.3505
Eu3+ + e is in equilibrium with Eu2+ −0.35
In3+ + 3e is in equilibrium with In(s) −0.34
Tl+ + e is in equilibrium with Tl(s) −0.34
Ge(s) + 4H+ + 4e is in equilibrium with GeH4(g) −0.29
Co2+ + 2e is in equilibrium with Co(s) −0.28
P H3PO4(aq) + 2H+ + 2e is in equilibrium with H3PO3(aq) + H2O −0.276
V3+ + e is in equilibrium with V2+ −0.26
Ni2+ + 2e is in equilibrium with Ni(s) −0.25
As(s) + 3H+ + 3e is in equilibrium with AsH3(g) −0.23
AgI(s) + e is in equilibrium with Ag(s) + I −0.15224
MoO2(s) + 4H+ + 4e is in equilibrium with Mo(s) + 2H2O −0.15
Si(s) + 4H+ + 4e is in equilibrium with SiH4(g) −0.14
Sn2+ + 2e is in equilibrium with Sn(s) −0.13
O2(g) + H+ + e is in equilibrium with HO2•(aq) −0.13
Pb2+ + 2e is in equilibrium with Pb(s) −0.126
WO2(s) + 4H+ + 4e is in equilibrium with W(s) + 2H2O −0.12
P(red) + 3H+ + 3e is in equilibrium with PH3(g) −0.111
Se(s) + 2H+ + 2e is in equilibrium with H2Se(g) −0.11
SnO(s) + 2H+ + 2e is in equilibrium with Sn(s) + H2O −0.10
SnO2(s) + 4H+ + 4e is in equilibrium with SnO(s) + 2H2O −0.09
WO3(aq) + 6H+ + 6e is in equilibrium with W(s) + 3H2O −0.09
P(white) + 3H+ + 3e is in equilibrium with PH3(g) −0.063
Fe3+ + 3e is in equilibrium with Fe(s) −0.04
H 2H+ + 2e is in equilibrium with H2(g) 0.0000
AgBr(s) + e is in equilibrium with Ag(s) + Br +0.07133
S4O62− + 2e is in equilibrium with 2S2O32− +0.08
Fe3O4(s) + 8H+ + 8e is in equilibrium with 3Fe(s) + 4H2O +0.085
N2(g) + 2H2O + 6H+ + 6e is in equilibrium with 2NH4OH(aq) +0.092
HgO(s) + H2O + 2e is in equilibrium with Hg(l) + 2OH +0.0977
Cu(NH3)42+ + e is in equilibrium with Cu(NH3)2+ + 2NH3 +0.10
Ru(NH3)63+ + e is in equilibrium with Ru(NH3)62+ +0.10
N2H4(aq) + 4H2O + 2e is in equilibrium with 2NH4+ + 4OH +0.11
Ge4+ + 4e is in equilibrium with Ge(s) +0.12
C(s) + 4H+ + 4e is in equilibrium with CH4(g) +0.13
S(s) + 2H+ + 2e is in equilibrium with H2S(g) +0.14
Sn4+ + 2e is in equilibrium with Sn2+ +0.15
Cu2+ + e is in equilibrium with Cu+ +0.159
UO22+ + e is in equilibrium with UO2+ +0.163
TiO2+ + 2H+ + e is in equilibrium with Ti3+ + H2O +0.19
SbO+ + 2H+ + 3e is in equilibrium with Sb(s) + H2O +0.20
AgCl(s) + e is in equilibrium with Ag(s) + Cl +0.22233
GeO(s) + 2H+ + 2e is in equilibrium with Ge(s) + H2O +0.26
UO2+ + 4H+ + e is in equilibrium with U4+ + 2H2O +0.273
Re3+ + 3e is in equilibrium with Re(s) +0.300
Bi3+ + 3e is in equilibrium with Bi(s) +0.308
Cu2+ + 2e is in equilibrium with Cu(s) +0.337
VO2+ + 2H+ + e is in equilibrium with V3+ + H2O +0.34
Fc+ + e is in equilibrium with Fc(s) +0.4
O2(g) + 2H2O + 4e is in equilibrium with 4OH(aq) +0.401
Cu+ + e is in equilibrium with Cu(s) +0.520
I3 + 2e is in equilibrium with 3I +0.53
I2(s) + 2e is in equilibrium with 2I +0.54
MnO4 + 2H2O + 3e is in equilibrium with MnO2(s) + 4OH 1.692+
S2O32− + 6H+ + 4e is in equilibrium with 2S(s) + 3H2O +0.60
O2(g) + 2H+ + 2e is in equilibrium with H2O2(aq) +0.70
Tl3+ + 3e is in equilibrium with Tl(s) +0.72
PtCl62− + 2e is in equilibrium with PtCl42− + 2Cl +0.726
PtCl42− + 2e is in equilibrium with Pt(s) + 4Cl +0.758
Fe3+ + e is in equilibrium with Fe2+ +0.77
Ag+ + e is in equilibrium with Ag(s) +0.7996
Hg22+ + 2e is in equilibrium with 2Hg(l) +0.80
Hg2+ + 2e is in equilibrium with Hg(l) +0.85
MnO4 + H+ + e is in equilibrium with HMnO4 +0.90
Pd2+ + 2e is in equilibrium with Pd(s) +0.915
[VO2]+(aq) + 2H+ + e is in equilibrium with [VO]2+(aq) + H2O +1.0
Br2(l) + 2e is in equilibrium with 2Br +1.066
Br2(aq) + 2e is in equilibrium with 2Br +1.0873
Ag2O(s) + 2H+ + 2e is in equilibrium with 2Ag(s) + H2O +1.17
ClO3 + 2H+ + e is in equilibrium with ClO2(g) + H2O +1.18
Xe[HXeO6]3− + 5H2O + 8 e is in equilibrium with Xe(g) + 11OH +1.18
Pt2+ + 2e is in equilibrium with Pt(s) +1.188
ClO2(g) + H+ + e is in equilibrium with HClO2(aq) +1.19
ClO4 + 2H+ + 2e is in equilibrium with ClO3 + H2O +1.20
O2(g) + 4H+ + 4e is in equilibrium with 2H2O +1.229
MnO2(s) + 4H+ + 2e is in equilibrium with Mn2+ + 2H2O +1.23
Tl3+ + 2e is in equilibrium with Tl+ +1.25
Cr2O72− + 14H+ + 6e is in equilibrium with 2Cr3+ + 7H2O +1.33
Cl2(g) + 2e is in equilibrium with 2Cl +1.36
CoO2(s) + 4H+ + e is in equilibrium with Co3+ + 2H2O +1.42
BrO3 + 5H+ + 4e is in equilibrium with HBrO(aq) + 2H2O +1.45
MnO4 + 8H+ + 5e is in equilibrium with Mn2+ + 4H2O +1.51
Au3+ + 3e is in equilibrium with Au(s) +1.52
NiO2(s) + 4H+ + 2e is in equilibrium with Ni2+ + 2OH +1.59
Ce4+ + e is in equilibrium with Ce3+ +1.61
Ag2O3(s) + 6H+ + 4e is in equilibrium with 2Ag+ + 3H2O +1.67
Pb4+ + 2e is in equilibrium with Pb2+ +1.69
MnO4 + 4H+ + 3e is in equilibrium with MnO2(s) + 2H2O +1.70
AgO(s) + 2H+ + e is in equilibrium with Ag+ + H2O +1.77
Co3+ + e is in equilibrium with Co2+ +1.82
Au+ + e is in equilibrium with Au(s) +1.83
BrO4 + 2H+ + 2e is in equilibrium with BrO3 + H2O +1.85
Ag2+ + e is in equilibrium with Ag+ +1.98
S2O82− + 2e is in equilibrium with 2SO42− +2.010
O3(g) + 2H+ + 2e is in equilibrium with O2(g) + H2O +2.075
XeO3(aq) + 6H+ + 6 e is in equilibrium with Xe(g) + 3H2O +2.12
FeO42− + 3e + 8H+ is in equilibrium with Fe3+ + 4H2O +2.20
XeF2(aq) + 2H+ + 2e is in equilibrium with Xe(g) + 2HF(aq) +2.32
F2(g) + 2e is in equilibrium with 2F +2.87
F2(g) + 2H+ + 2e is in equilibrium with 2HF(aq) +3.05
KrF2(aq) + 2e is in equilibrium with Kr(g) + 2F(aq) +3.27

הערות שוליים

  1. ^ Petr Vanýsek, ELECTROCHEMICAL SERIES