יסודות כימיים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

טבלה זו מציגה את רשימת היסודות הכימיים, הערוכה לפי מספר אטומי, בסדר עולה. בתחתית העמוד ישנן הערות, המבארות את משמעותן של הכותרות בטבלה. כברירת מחדל היסודות מסודרים לפי המספר האטומי שלהם. ניתן לשנות את התצוגה כך שתסודר לפי כל טור שהוא, על ידי לחיצה על הסמל בתיבה שבראש הטור.

מס'[1] סמל כימי שם סיווג כימי פאזה[2] טמפ' התכה (קלווין)[3] טמפ' רתיחה (קלווין)[4] מסה אטומית[5] אלקטרונים[6] שנת גילוי[7]
1 H מימן (הידרוגן) אל-מתכת גז 14.025 20.268 1.00794 1 1776
2 He הליום גז אציל גז 0.95 4.22 4.002602 2 1868
3 Li ליתיום (אבנן) מתכת אלקלית מוצק 453.69 1615 6.941 2,1 1817
4 Be בריליום (גלוצינום) מתכת אלקלית עפרורית מוצק 1551.15 3243.15 9.01218 2,2 1798
5 B בורון (בור) מתכת למחצה מוצק 2349 4200 10.811 2,3 1824?
6 C פחמן (קרבון) אל-מתכת מוצק 3773 5100 12.0107 2,4 קדום
7 N חנקן (ניטרוגן, אזוט) אל-מתכת גז 63.14 77.35 14.0067 2,5 1772
8 O חמצן (אוקסיגן) אל-מתכת גז 50.35 90.18 15.9994 2,6 1771
9 F פלואור הלוגן גז 53.53 85.03 18.9984 2,7 1886?
10 Ne ניאון גז אציל גז 24.56 27.07 20.1797 2,8 1898
11 Na נתרן (סודיום, נטריום) מתכת אלקלית מוצק 370.87 1156 22.989770 2,8,1 1807?
12 Mg מגנזיום מתכת אלקלית עפרורית מוצק 923 1363 24.305 2,8,2 1808?
13 Al אלומיניום (חמרן) מתכת מעבר עמידה מוצק 933.47 2792 26.981538 2,8,3 1827
14 Si צורן (סיליקון) מתכת למחצה מוצק 1687 3173 28.0855 2,8,4 1787
15 P זרחן (פוספור) אל-מתכת מוצק 317.3 550 30.973761 2,8,5 1669
16 S גופרית (סולפור) אל-מתכת מוצק 388.36 717.87 32.065 2,8,6 עתיק
17 Cl כלור הלוגן גז 171.6 239.11 35.4 2,8,7 1774
18 Ar ארגון גז אציל גז 83.8 87.3 39.948 2,8,8 1894
19 K אשלגן (פוטאסיום, קליום) מתכת אלקלית מוצק 336.53 1032 39.0983 2,8,8,1 1807
20 Ca סידן (קלציום) מתכת אלקלית עפרורית מוצק 1115 1757 40.078 2,8,8,2 1808
21 Sc סקנדיום מתכת מעבר מוצק 1814 3103 44.955910 2,8,9,2 1879
22 Ti טיטניום מתכת מעבר מוצק 1941 3560 47.867 2,8,10,2 1791
23 V ונדיום מתכת מעבר מוצק 2175 3682 50.9415 2,8,11,2 1801
24 Cr כרום מתכת מעבר מוצק 2130 2945 51.9961 2,8,13,1 ?
25 Mn מנגן מתכת מעבר מוצק 1517 2235 54.938049 2,8,13,2 ?
26 Fe ברזל (פרום) מתכת מעבר מוצק 1808 3023 55.845 2,8,14,2 עתיק
27 Co קובלט מתכת מעבר מוצק 1768 3200 58.933200 2,8,15,2 173X
28 Ni ניקל מתכת מעבר מוצק 1728 3186 58.6934 2,8,16,2 עתיק
29 Cu נחושת מתכת מעבר מוצק 1357.6 2840 63.536 2,8,18,1 עתיק
30 Zn אבץ (זינקום) מתכת מעבר מוצק 692.68 1180 65.409 2,8,18,2 עתיק
31 Ga גליום מתכת מעבר עמידה מוצק 302.91 2477 69.723 2,8,18,3 1875
32 Ge גרמניום מתכת למחצה מוצק 1211.4 3093 72.64 2,8,18,4 1886
33 As ארסן (זרניך) מתכת למחצה מוצק 1090 887 74.92160 2,8,18,5 ?
34 Se סלניום אל-מתכת מוצק 494 957.8 78.96 2,8,18,6 1817
35 Br ברום הלוגן נוזל 265.8 332 79.904 2,8,18,7 1826
36 Kr קריפטון (מחבואן) גז אציל גז 115.79 119.93 83.798 2,8,18,8 1898
37 Rb רובידיום מתכת אלקלית מוצק 312.46 961 85.4678 2,8,18,8,1 1861
38 Sr סטרונציום מתכת אלקלית עפרורית מוצק 1050 1655 87.62 2,8,18,8,2 1798
39 Y איטריום מתכת מעבר מוצק 1799 3609 88.90585 2,8,18,9,2 1928
40 Zr זירקוניום מתכת מעבר מוצק 2128 4682 91.224 2,8,18,10,2 1789
41 Nb ניוביום (קולומביום) מתכת מעבר מוצק 2750 5017 92.90638 2,8,18,12,1 1801
42 Mo מוליבדן מתכת מעבר מוצק 2896 4912 95.94 2,8,18,13,1 1778?
43 Tc טכנציום (מזוריום) מתכת מעבר מוצק 2477 4538 (98) 2,8,18,14,1 ?
44 Ru רותניום מתכת מעבר מוצק 2607 4423 101.07 2,8,18,15,1 1844
45 Rh רודיום מתכת מעבר מוצק 2237 3968 102.90550 2,8,18,16,1 1803
46 Pd פלדיום מתכת מעבר מוצק 1828.05 3236 106.42 2,8,18,18,0 1803
47 Ag כסף (ארגנטום) מתכת מעבר מוצק 1234.93 2435 107.8682 2,8,18,18,1 עתיק
48 Cd קדמיום מתכת מעבר מוצק 594.22 1040 112.411 2,8,18,18,2 1817
49 In אינדיום מתכת מעבר עמידה מוצק 429.75 2345 114.818 2,8,18,18,3 1863
50 Sn בדיל (סטנום) מתכת מעבר עמידה מוצק 505.08 2875 118.710 2,8,18,18,4 עתיק
51 Sb אנטימון (פוך, סטיביום) מתכת למחצה מוצק 903.78 1860 121.760 2,8,18,18,5 ?
52 Te טלור מתכת למחצה מוצק 722.66 1261 127.60 2,8,18,18,6 1782
53 I יוד הלוגן מוצק 386.85 457.4 126.90447 2,8,18,18,7 1811
54 Xe קסנון גז אציל גז 161.4 165.1 131.293 2,8,18,18,8 1898
55 Cs צזיום מתכת אלקלית מוצק 301.59 944 132.90545 2,8,18,18,8,1 1860
56 Ba בריום מתכת אלקלית עפרורית מוצק 1000 2143 137.327 2,8,18,18,8,2 1774?
57 La לנתן לנתניד מוצק 1193 3730 138.9055 2,8,18,18,9,2 1839
58 Ce צריום לנתניד מוצק 1071 3699 140.116 2,8,18,19,9,2 1803
59 Pr פרסאודימיום לנתניד מוצק 1204 3793 140.90765(2) 2,8,18,21,8,2 1885?
60 Nd נאודימיום לנתניד מוצק 1297 3373 144.24(3) 2,8,18,22,8,2 1885
61 Pm פרומתיום (איליניום) לנתניד מוצק 1373 3273 145 2,8,18,23,8,2 1914?
62 Sm סמריום לנתניד מוצק 1345 2076 150.36(3) 2,8,18,24,8,2 1853
63 Eu אירופיום לנתניד מוצק 1099 1800 151.964(1) 2,8,18,25,8,2 1901?
64 Gd גדוליניום לנתניד מוצק 1585 3523 157.25(3) 2,8,18,25,9,2 1880?
65 Tb טרביום לנתניד מוצק 1629 3503 158.92534(2) 2,8,18,27,8,2 1843
66 Dy דיספרוסיום לנתניד מוצק 1680 2840 162.500(1) 2,8,18,28,8,2 1886
67 Ho הולמיום לנתניד מוצק 1747 2968 164.9034 2,8,18,29,8,2 1878
68 Er ארביום לנתניד מוצק 1802 3140 167.26 2,8,18,30,8,2 ?
69 Tm תוליום לנתניד מוצק 1818 2223 168.9342 2,8,18,31,8,2 ?
70 Yb איטרביום לנתניד מוצק 1092 1469 173.04 2,8,18,32,8,2 ?
71 Lu לוטציום (קסיופיום) מתכת מעבר מוצק 1925 3675 174.967 2,8,18,32,9,2 1907
72 Hf הפניום מתכת מעבר מוצק 2506 4876 178.49 2,8,18,32,10,2 1923
73 Ta טנטלום מתכת מעבר מוצק 3290 5731 180.9479 2,8,18,32,11,2 1802
74 W טונגסטן (וולפרם) מתכת מעבר מוצק 3695 5828 183.84 2,8,18,32,12,2 ?
75 Re רניום מתכת מעבר מוצק 3459 5869 186.207 2,8,18,32,13,2 1925
76 Os אוסמיום מתכת מעבר מוצק 3306 5285 190.23 2,8,18,32,14,2 1803
77 Ir אירידיום מתכת מעבר מוצק 2739 4701 192.217 2,8,18,32,15,2 1803
78 Pt פלטינה מתכת מעבר מוצק 2041.4 4098 195.078 2,8,18,32,17,1 ?
79 Au זהב (אאורום) מתכת מעבר מוצק 1337.33 3129 196.96655 2,8,18,32,18,1 עתיק
80 Hg כספית (הידרוגירום, מרקורי) מתכת מעבר נוזל 234.32 629.88 200.59 2,8,18,32,18,2 עתיק
81 Tl תליום מתכת מעבר עמידה מוצק 577 1746 204.3833 2,8,18,32,18,3 1861
82 Pb עופרת (אבר, פלומבום) מתכת מעבר עמידה מוצק 600.61 2022 207.2 2,8,18,32,18,4 עתיק
83 Bi ביסמוט מתכת מעבר עמידה מוצק 544.4 1837 208.98038 2,8,18,32,18,5 1753?
84 Po פולוניום מתכת למחצה מוצק 527 1235 209? 2,8,18,32,18,6 1898
85 At אסטטין (אלבמין) הלוגן מוצק 575 ? [210] 2,8,18,32,18,7 1940?
86 Rn רדון (ניטון) גז אציל גז 202 211.3 [222] 2,8,18,32,18,8 1900
87 Fr פרנציום (וירגינום) מתכת אלקלית מוצק 300 950 (223) 2,8,18,32,18,8,1 1939
88 Ra רדיום (אורית) מתכת אלקלית עפרורית מוצק 973 2010 (226.0254) 2,8,18,32,18,8,2 1898
89 Ac אקטיניום אקטיניד מוצק 1323 3473 (227) 2,8,18,32,18,9,2 1899
90 Th תוריום אקטיניד מוצק 2028 5061 232.0381 2,8,18,32,18,10,2 1828
91 Pa פרוטאקטיניום אקטיניד מוצק 2113 4300 231.03588(2) 2,8,18,32,20,9,2 1913
92 U אורניום אקטיניד מוצק 1405 4091 238.0289 2,8,18,32,22,8,2 1789
93 Np נפטוניום אקטיניד מוצק ? ? 237.0482 2,8,18,32,23,8,2
94 Pu פלוטוניום אקטיניד מוצק ? ? 244.06 2,8,18,32,24,8,2 1941
95 Am אמריציום אקטיניד מוצק ? ? 243.06 2,8,18,32,25,8,2 1944
96 Cm קיריום אקטיניד מוצק ? ? 247.07 2,8,18,32,25,9,2 1944
97 Bk ברקליום אקטיניד מוצק ? ? 247 2,8,18,32,27,8,2 1949
98 Cf קליפורניום אקטיניד מוצק ? ? 251 2,8,18,32,28,8,2 1950
99 Es איינשטייניום אקטיניד מוצק ? ? 252 2,8,18,32,29,8,2 1952
100 Fm פרמיום אקטיניד מוצק ? ? 257 2,8,18,32,30,8,2 1952
101 Md מנדלביום אקטיניד מוצק ? ? 258 2,8,18,32,31,8,2 1955
102 No נובליום אקטיניד מוצק ? ? 259 2,8,18,32,32,8,2 1958
103 Lr לורנציום מתכת מעבר מוצק ? ? 260 2,8,18,32,32,9,2 1961
104 Rf רתרפורדיום מתכת מעבר מוצק ? ? 261 2,8,18,32,32,10,2 1964
105 Db דובניום (האניום) מתכת מעבר מוצק ? ? 262 2,8,18,32,32,11,2 1967
106 Sg סיבורגיום מתכת מעבר מוצק ? ? 263 2,8,18,32,32,12,2 1974
107 Bh בוהריום מתכת מעבר מוצק ? ? 262 2,8,18,32,32,13,2 1976
108 Hs האסיום מתכת מעבר מוצק ? ? 265 2,8,18,32,32,14,2 1984
109 Mt מייטנריום מתכת מעבר מוצק ? ? 266 2,8,18,32,32,15,2 1982
110 Ds דרמשטטיום מתכת מעבר מוצק ? ? 269 2,8,18,32,32,16,2 1994
111 Rg רנטגניום מתכת מעבר מוצק ? ? 272 2,8,18,32,32,18,1 1994
112 Cn קופרניקיום מתכת מעבר נוזל ? ? 285 2,8,18,32,32,18,2 1996
113 Nh ניהוניום מתכת מעבר עמידה מוצק ? ? 285 2,8,18,32,32,18,3 2004
114 Fl פלרוביום מתכת מעבר עמידה מוצק ? ? 289 2,8,18,32,32,18,4 1999
115 Mc מוסקוביום מתכת מעבר עמידה מוצק ? ? 288 2,8,18,32,32,18,5 2004
116 Lv ליברמוריום מתכת מעבר עמידה מוצק ? ? 292 2,8,18,32,32,18,6 1999
117 Ts טנסין הלוגן? מוצק? ? ? 295 2,8,18,32,32,18,7 2010
118 Og אוגאנסון גז אציל? גז? ? ? 294 2,8,18,32,32,18,8 2006

יסודות משוערים

היסוד הבא בתור, שטרם יוצר הוא: אונונניום.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ מס' - מספר אטומי
  2. ^ פאזה - מצב צבירה בטמפרטורת החדר (גז, נוזל או מוצק)
  3. ^ טמפ' התכה (קלווין) - טמפרטורת התכה/קיפאון בסולם קלווין.
  4. ^ טמפ' רתיחה (קלווין) - טמפרטורת רתיחה/עיבוי בסולם קלווין.
  5. ^ מסה אטומית - ביחידות מסה אטומית (amu).
  6. ^ אלקטרונים - מערך האלקטרונים לפי קליפות.
  7. ^ שנת גילוי - על פי הלוח הגרגוריאני או על פי תקופה: "קדום" - יסוד מוכר מן התקופה הפרה-היסטורית; "עתיק" - יסוד מוכר מן העת העתיקה.
Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0