משאב

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משאב הוא חומר או מוצר המשמש להפקת תועלת, אשר נדרש מאמץ כלשהו להשגתו. בדרך כלל משאבים הם חומרים, מוצרים, שירותים, הון אנושי, או נכסים אחרים. ניצול משאבים עשוי להוביל להגדלת עושר, רווחה, סיפוק צרכים, רצונות, תפקוד תקין של מערכות ושיפורן. משאב טבע, מנקודת מבט אנושית, הוא דבר שהושג מהסביבה כדי לספק צרכים ורצונות אנושיים. מנקודת מבט ביולוגית או אקולוגית רחבה משאב הוא כל דבר המספק צרכים של אורגניזם (משאב ביולוגי).
המושג "משאב" משמש בתחומים רבים ובהם כלכלה, ביולוגיה, אקולוגיה, מדעי המחשב, ניהול משאבי אנוש, סוציולוגיה ועוד. בדרך כלל מדברים על משאבים בהקשרים של מונחים נוספים כגון נגישות, תחרות, חלוקה, קיימות ושימור.
בכל האמור בחברה האנושית, היות שהמשאבים אינם נגישים באופן בלתי מוגבל, מתבצעת הקצאת המשאבים באמצעות ניהול משאבים. אופן הקצאת המשאבים מהווה נושא מהותי בכל אחד מהתחומים ולעיתים קרובות מקור למחלוקת. תאוריות חברתיות שונות (למשל המרקסיזם) טוענות כי עצם מהלך ההיסטוריה נובע ממאבק מתמיד על הקצאת המשאבים.

תכונות

למשאבים שלש תכונות עיקריות:

  • נחיצות: המשאב הנו תנאי הכרחי להפקת התשומה
  • זמינות מוגבלת: לצורך הפקת התשומה זמינותו של המשאב מוגבלת
  • התכלות: השימוש במשאב מדלל או מכלה אותו.

מוצרים או חומרים מהווים משאב לצורך מסוים. מוצר שאינו כולל את שלוש התכונות לעיל אינו מוגדר כמשאב. לדוגמה: אוויר, על אף שמספק צורך חיוני של אורגניזמים, אינו משאב, כיוון שזמינותו אינה מוגבלת והוא אינו מתכלה. יחד עם זאת לצורך ביצוע משימות בחלל או מתחת לפני המים אוויר מהווה משאב וניהול השימוש בו במצבים אלה קריטי.

תנאי סביבה

יש להבדיל בין משאבים לבין תנאי סביבה: תנאי סביבה עשויים, כמו משאבים, להוות אילוץ להשגת תפוקות, וכן עלולים לא להתקיים בכמות מספקת, אך השימוש בהם לא מדלדל או מכלה אותם ולא משנה את התנהגותם. להלן דוגמאות להבדלים בין משאבים לתנאי סביבה:

  • תדרי רדיו כמותם סופית, אך מרגע שהוקצו אינם מתכלים ואינם משתנים. מדובר אם כן בתנאי סביבתי שאינו מספיק לצורכי האדם (והתוצאה היא רדיו פיראטי) ושמחייב הקצאה.
  • קרינת השמש הכרחית ליצור אנרגיה סולרית, אך כמותה משתנה בתלות בתנאים שונים כשעות היום, מזג אוויר, ומיקום גאוגרפי. לכן, למרות שלצורך ייצור אנרגיה סולרית ייתכן מחסור בקרינת שמש, זהו תנאי סביבתי ולא משאב.

ראו גם

קישורים חיצוניים