משתמש:מאמין בביאת המשיח היום אמן

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אני מאמין שמשיח מגיע בכל רגע ואני מקווה שכתיבתי על גבי בימה זו תשרת מטרה זו. אני כותב/מסתכל במכלול רק אחת לזמן מסוים (בערך פעם בשבועיים-שלש).


כל דור שאינו נבנה (-ביהמ"ק) בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו..

נדמיין בעצמינו כאשר עומד יהודי שהוא יהודי 'קשה' יהודי עם לב 'של אבן', ורואה כיצד נחרב ביהמ"ק.. הוא הי' הופך עולמות!

אומרת התורה - תורת אמת ותורת חיים - קער א וועלט היינט ( - הפוך את העולם היום!)

ירושלמי יומא פ"א ה"ה, מדרש תהילים סוף מזמור קלז, שיחת הרבי מלובביץ' י"ב תמוז תשד"מ


והכי פירושא את צמח דוד וכו' וכי תימא שאין לנו זכות מכל מקום תצמיח כי לישועתך קיונו ויש לנו הקיווי ובשכר הקיווי כדאי שתגאלנו

חיד"א מדבר קדמות ערך קיווי


כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא ע"י שלא תבעו בית המקדש והרי דברים קל וחומר, ומה אלה שלא הי' בימיהם ולא חרב בימיהם נפלו על שלא תבעו אותו, אנו שהי' בימינו ונחרב בימינו על אחת כמה וכמה לפיכך התקינו.. להיות מתפללים שלשה פעמים בכל יום השב שכינתך ומלכותך לציון וסדר עבודתך לירושלים.. אכי"ר סלה

פירוש הרד"ק לנ"ך סוף שמואל ב'


ולכן בהכרח לומר שבהוספת "אכי"ר מלמדנו הרמב"ם הלכה - שכאשר יהודי מזכיר אודות מלך המשיח הרי נוסף על כך שצריך להדגיש שמאמין בו ומחכה לביאתו עליו להוסיף גם תפילה: "אמן כן יהי רצון!"...

יש צורך "להרעיש" ע"ד החיוב וההכרח לחכות לביאתו "אחכה לו בכל יום שיבוא". וכהודעת כל אחד ואחד בתפילתו לפני ה' "לישועתך קיוונו כל היום, לא רק בכל יום, אלא גם "כל היום".

הרבי מלובביץ'שיחת ליל ז' מר חשוון תשמ"ו"