שיחה:רבי מתתיהו שטראשון

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

על הלוח הזה

לא ניתן לעריכה

קובנא (שיחהתרומות)
מקוה (שיחהתרומות)

לא הבנתי. מה הבעיה?

קובנא (שיחהתרומות)

אספן ספרים ומיסד ספריה, ניהל קשרי מכתבים מחקריים עם המשכילים של תקופתו בהם צונץ ושי"ר, אני לא רואה שהוא היה "רב ליטאי חשוב".

מקוה (שיחהתרומות)

אתה לא צודק עובדתית, כי הוא כן היה רב ליטאי חשוב. זה שפעולותיו להשגת ספרים נקראות היום בתואר "אספן ספרים ומיסד ספריה" לא מוריד מזה כלום. וקשרי מכתבים עם צונץ ושי"ר זה סיבה להסיר תואר? או להגדיר משהו? יש בזה בכלל בעיה?

מבחינה עובדתית הוא ידוע כתלמיד חכם גדול. יש גם כמה מהחידושים שלו שהגיע אלינו. לא מבין מה אתה רוצה פה בדיוק.

מטעמים (שיחהתרומות)

באמת בחייו היו עליו הרבה פקפוקים וחרושת שמועות, בגלל הקירבה שנהג במשכילים באותה עת.

כעין הרינונים שהיו יוצאים על אביו הרש"ש, שמקורם ככל הנראה בסכסוך הגדול שבין דפוס סלאוויטא לבין דפוס ראם בוילנה.

הוא מצוטט לרוב כאחד מהמפרשים המופיעים בליקוטי המפרשים בסוף כרכי הגמרא.

לא רואה סיבה לשלול ממנו את תואר רבנותו.

מישהו (שיחהתרומות)

לשלול??

לפי מה שידוע לי כיום הוא מקובל אצלנו לגמרי. חידושיו מודפסים בסוף הגמרא גם היום. בלתי אפשרי לשלול תואר רב - אם כי אם יש מידע חשוב ניתן להביאו בפנים הערך. (לא מכיר את הנושא).

קובנא (שיחהתרומות)

את הענין של החידושים שלו בסוף הש"ס באמת לא זכרתי.

איכא מאן דאמר (שיחהתרומות)

קובנא יש הבדל מהותי בתחום זה בין חסידים לליטאים שבעוד שאצל החסידים היה עליו פקפוקים מפאת קשריו עם המשכילים ועוד אצל הליטאים הוא אכן מקובל כרב גדול וחשוב כמובן שבמכלול אין סיבה לשלול או לשנות את תוארו אם יש מי שיודע פרטים מדויקים מגובים במקורות על המפקפקים והתומכים בו בין גדולי ישראל הוא מוזמן להוסיף פיסקה

אין נושאים ישנים יותר