CMMI

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Capability Maturity Model Integration או בראשי תיבות CMMI היא שיטה בתחום הנדסת תוכנה ובתחום פיתוח ארגוני לשיפור ביצועי הארגון. ניתן להשתמש ב-CMMI לשיפור ביצועי פרויקט, שיפור ביצועי מחלקה או שיפור ביצועי הארגון כולו.

CMMI Model

CMMI פותח באוניברסיטת קרנגי מלון המחזיקה בסימן הרשום עליו ורשמה עליו פטנט. ה-Software Enginnering Institute מתאר אותו באופן הבא: "CMMI מסייע באינטגרציה של פונקצינאליות שבאופן מסורתי נפרדת, מציב מטרות ועדיפויות בשיפור תהליכים, מספק הנחיות לביצוע תהליכי שיפור איכות ומספק נקודת התייחסות לצורך הערכת התהליכים הנוכחיים בארגון"[1].

מסגרת המודל

בגרסה הנוכחית מטפל CMMI בשלושה תחומים:

 1. CMMI For Development) CMMI-Dev) - פיתוח מוצרים ו שירותים.
 2. CMMI For Services) CMMI-SVC) - הקמת, הספקת וניהול שירותים
 3. CMMI for Acquisition) CMMI-ACQ) - רכישת מוצרים ושירותים.
ניתן להשתמש במודל עם דגש על תהליכים שנחשבים לחשובים בהיבט של מימוש ה יעדים המידיים של הארגון. שימוש זה נקרא במונחי CMMI מתמשך (Continious). שימוש אחר האפשרי במודל של CMMI מתמקד בתהליכים בהם יש רמת סיכון גבוהה. אופן זה של שימוש נקרא מדורג (Staged).
אזורי התהליכים Process areas או אוסף התהליכים בהם מתמקדים, משתנים בהתאם לנושא בו מתמקדים: רכישה, שירותים או מוצרים.

שישה עשר תהליכים הם תהליכי הליבה, המשותפים לכל שלושת הנושאים. תהליכי הליבה מתוארים בטבלה הבאה:

Capability Maturity Model Integration (CMMI) Core Process Areas
Abbreviation Name Area Maturity Level
CAR Causal Analysis Support 5
CM Configuration Management Support 2
DAR Decision Analysis and Resolution Support 3
IPM Integrated Project Management Project Management 3
MA Measurement and Analysis Support 2
OPD Organizational Process Definition Process Management 3
OPF Organizational Process Focus Process Management 3
OPM Organizational Performance Management Process Management 5
OPP Organizational Process Performance Process Management 4
OT Organizational Training Process Management 3
PMC Project Monitoring and Control Project Management 2
PP Project Planning Project Management 2
PPQA Process and Product Quality Assurance Support 2
QPM Quantitative Project Management Project Management 4
REQM Requirements Management Project Management 2
RSKM Risk Management Project Management 3

רמת הבשלות

חמש רמות הבשלות מתוארות באיור מס' 1. רמות הבשלות נקבעות עבור פיתוח, שירותים ורכישה על פי התהליכים המיושמים בארגון באופן המתואר להלן ומשלים את הטבלה שבסעיף "מסגרת המודל" לעיל:

תהליכים ייחודיים לרמת בשלות בהקשר של פיתוח

רמת בשלות 2: מנוהל

 • CM - Configuration Management
 • MA - Management and Analysis
 • PMC - Project Monitoring and Control
 • PP - Project Planning
 • PPQA - Process and Product Quality Assurance
 • REQM - Requirements Management
 • SAM - Supplier Agreement Management

רמת בשלות 3: מוגדר

DAR - Decision Analysis and Resolution*

 • IPM - Integrated Project Management
 • OPD - Organizational Process Definition
 • OPF - Organizational Process Focus
 • OT - Organizational Training
 • PI - Product Integration
 • RD - Requirements Development
 • RSKM - Risk Management
 • TS - Technical Solution
 • VAL - Validation
 • VER - Verification

רמת בשלות 4: מנוהל כמותית

 • OPP - Organizational Process Performance
 • QPM - Quantitative Project Management

רמת בשלות 5: מבצע אופטימיזציה

 • CAR - Causal Analysis and Resolution
 • OPM - Organizational Performance Management

תהליכים ייחודיים לרמת בשלות בהקשר של שירותים

רמת בשלות 2: מנוהל

 • CM - Configuration Management
 • MA - Management and Analysis
 • PPQA - Process and Product Quality Assurance
 • REQM- Requirements Managemen
 • SAM - Supplier Agreemnet Management
 • SD - Service delievery
 • WMC - Work Monitoring and Control
 • WP - Work Planning

רמת בשלות 3: מוגדר

 • CAM- Capacity and Availability Management
 • DAR - Decision Analysis and Resolution
 • IRP- - Incident Resolution and Prevention
 • IWM - Integrated Work Management
 • OPD - Organizational Process Definition
 • OPF - Organizational Process Focus
 • OT - Organizational Training
 • RSKM - Risk Management
 • SCON- Service Continuity
 • SSD- Service System Development
 • SST - Service System Tranasition
 • STSM- Strategic Service Management

רמת בשלות 4: מנוהל כמותית

 • OPP - Organizational Process Performance
 • QWM- Quantitative Work Management

רמת בשלות 5: מבצע אופטימיזציה

 • CAR - Causal Analysis and Resolution
 • OPM - Organizational Performance Management

תהליכים ייחודיים לרמת בשלות בהקשר של רכישה

רמת בשלות 2: מנוהל

 • AM - Agreement Management
 • ARD - Acquisition Requirements Development
 • CM - Configuration Management
 • MA - Measurement and Analysis
 • PMC - Project Monitoring and Control
 • PP - Project Planning
 • PPQA - Process and Product Quality Assurance
 • REQM- Requirements Managemen
 • SSAD - Solicitation and Supplier Agreement Development

רמת בשלות 3: מוגדר

 • ATM - Acquisition Technical Management
 • AVAL - Acquisition Validation
 • AVER - Acquisition Verification
 • DAR - Decision Analysis and Resolution
 • IPM - Integrated Project Management
 • OPD - Organizational Process Definition
 • OPF - Organizational Process Focus
 • OT - Organizational Training
 • RSKM - Risk Management

רמת בשלות 4: מנוהל כמותית

 • OPP - Organizational Process Performance
 • QPM - Quantitative Project Management

רמת בשלות 5: מבצע אופטימיזציה

 • CAR - Causal Analysis and Resolution
 • OPM - Organizational Performance Management

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא CMMI בוויקישיתוף

הערות שוליים

 1. ^ CMMI Overview. Software Engineering Institute.