Chirp

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Chirp, או "ציוץ" בעברית, הוא אות שבו התדירות משתנה בזמן. התדירות יכולה לעלות ('up-chirp') או לרדת ('down-chirp'ׂׂ) בזמן. הוא לעיתים נקרא גם אות פאזה ריבועית (במקרה של LFM - Linear Frequency Modulation). השם ציוץ הוא באנלוגיה לקול שמשמיעות מספר ציפורים.

סוגי chirp

chirp לינארי

צורת גל של chirp לינארי; גל סינוסואידלי שתדירותו גוברת באופן לינארי בזמן

במקרה של chirp לינארי, התדירות הרגעית משתנה לינארית בזמן:

כאשר היא תדירות ההתחלה ו- הוא קצב גידול התדירות או ה-chirp rate.

כאשר היא התדירות הסופית ו- היא תדירות ההתחלה.

פונקציית הזמן המתאימה לפאזה של כל אות מתנודד היא האינטגרל של פונקציית התדירות, שכן ניתן לצפות מהפאזה לגדול כמו , כלומר הנגזרת של הפאזה היא התדירות הזוויתית .

עבור chirp לינארי, זה אומר ש-:

כאשר היא הפאזה ההתחלתית (בזמן ). פונקציית הזמן המתאימה ל-chirp לינארי סינוסאידלי היא הסינוס של הפאזה ברדיאנים:

chirp מעריכי

צורת גל של chirp מעריכי; גל סינוסואידלי שתדירותו גוברת באופן מעריכי בזמן

במקרה של chirp מעריכי, התדירות של האות משתנה מעריכית כפונקציה של הזמן:

כאשר היא תדירות ההתחלה (ב-), ו- הוא קצב הגידול המעריכי בתדירות. שלא כמו ה-chirp ה-לינארי, שיש לו קצב chirp קבוע, ל-chirp מעריכי יש קצב chirp שגובר באופן מעריכי.

פונקציית הזמן המתאימה ל-פאזה של chirp מעריכי היא האינטגרל של התדירות:

כאשר היא הפאזה התחלתית (ב-).

פונקציית הזמן המתאימה בעבור chirp מעריכי סינוסואידלי היא הסינוס של הפאזה ברדיאנים:

chirp לינארי; אות סינוס שעולה בתדירות לאורך זמן
ספקטרוגרמה של chirp לינארי. .
Sound example for linear chirp (five repetitions)


ראו גם