HSEQ Managment Software

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

HSEQ Managment Softwareעברית: תוכנה לניהול בטיחות, גהות, איכות סביבה, איכות; HSEQ, ראשי-תיבות: Health, Safety, Environment, Quality) היא תוכנה המשמשת למטרת מעקב ותיעוד, תכנון וניהול אפקטיבי של נוהלי ותהליכי בטיחות, גהות, איכות הסביבה, איכות.

ההבדל בין המונחים "HSE"‏, "EHS"‏ ו-"HSEQ" הוא בסדר ראשי התיבות באנגלית והוספת תחום האיכות בשנים האחרונות.

בטיחות וגהות בישראל

משרד העבודה הוא הממונה על נושא בטיחות וגיהות בתעסוקה בישראל מבחינת רגולציה ואכיפה. הארגון המקצועי המרכז בישראל את נושא הבטיחות נקרא המוסד לבטיחות וגיהות, זהו תאגיד סטטוטורי, מלכ״ר, שהוקם ב-1954, המוס״ל אינו עוסק בפעילות של פיקוח ואכיפה, פעולות עליהן אמון הרגולטור, משרד העבודה.

יחידת "פלס", היחידה המשטרתית לחקירת תאונות עבודה, הוקמה בסוף שנת 2018 כחלק מהיחידה הכלכלית של להב 433 בשיתוף נציגים ממשרד העבודה והרווחה שייעודו הגברת האכיפה והמניעה בתחום תאונות העבודה - יובילו להגשת כתבי אישום איכותיים כנגד גורמים המזוהים עם הפרת החוק בתחום הבטיחות, יגבירו את ההרתעה, יקבעו נורמות עבודה בטוחות ויגבירו את הציות לחוק.

החקיקה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית מטילה, בראש ובראשונה, אחריות על המעסיק לדאוג לקיומה של סביבת עבודה בטוחה עבור העובד ובכלל זה ביצוע בדיקות סביבתיות תקופתיות, לרבות קיומם של בדיקות רפואיות תקופתיות, אספקת ציוד מגן המתאים לסוג ועמדת העבודה בה מוצב העובד, הדרכת העובדים ביחס לטיב עבודתם ולדרכים והאמצעים להימנעות מסכנה הכרוכה לעיתים בעבודה ובאופן כללי, הקפדה על קיומה של סביבת עבודה בטוחה ובטיחותית עבור העובד. מעסיקים נדרשים להתייחס להיבטים של בטיחות ובריאות העובדים, גם בעת בחירת קבלן שירות או קבלן כוח אדם.

הרציונאל העומד מאחורי הטלת האחריות בראש ובראשונה על המעסיק היא בשל כך שהמעסיק מכיר את המפעל ואת התהליכים המתרחשים בו בכל עת ועת באופן הטוב ביותר. בהתאם, בידיו מצויים או למצער אמורים להיות מצויים, הכלים הטובים ביותר להכרת תהליכי העבודה, החומרים והציוד המצויים במקום העבודה ובכלל זה הסיכונים הצפים ונגרמים עקב השימוש בהם, וכן הוא בעל האמצעים לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים. כמו כן, מטיל חוק ארגון הפיקוח את החובה על המעסיק למנות, במצבים מסוימים, גופי בטיחות פנים מפעליים ובכלל זה, נאמן בטיחות, ועדת בטיחות וממונים על הבטיחות. בנוסף, מחויב המעסיק להסתייע בגופי בדיקה חיצוניים בעלי מומחיות מיוחדת לנושאים המחייבים התמחות מקצועית ייחודית. כך למשל, קיימים בודקים מוסמכים בתחומים השונים, לרבות למתקני הרמה, מעליות, עגורנים וכיוצא בזה, בודקים מוסמכים לגורמי סיכון כימיים ופיזיקאליים, בהם חייבים המפעלים להסתייע לצורך קיומן של הבדיקות השונות המתחייבות על פי הדין. כמו כן, רשאים המפעלים להסתייע בגורמים חיצוניים לשם ביצוע הדרכות לעובדים בתחומים השונים. החוקים והתקנות השונים אף מטילים חובות על העובדים עצמם, בכל הנוגע לשמירה על בטיחותם.

דרישות התקנות

התקנות דורשות קיומה של תוכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה, כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית. בתקנות נקבעו למחזיק במקום העבודה חובות ברורות הכוללות: הצהרה על מדיניות הבטיחות, אישור התוכנית בחתימתו, מינוי אחראים, קביעת לוח זמנים ליישומה של התוכנית וביצוע בקרה על יישומה. המחזיק נדרש להחליט לגבי הקצאת משאבים שהוא מקצה ליישומה של התוכנית.

תקן ISO 45001

ISO 45001 ארגון התקינה הבינלאומי, התקן בינלאומי החדש לבטיחות ובריאות תעסוקתית, פורסם ב-15 במרץ 2018. קדמו לכך דיונים שנמשכו למעלה מארבע שנים, של נציגי למעלה מ-70 מדינות, על הדרך הטובה ביותר לנהל בריאות ובטיחות תעסוקתית בקנה מידה עולמי. ISO 45001 הוא הסטנדרט העולמי הראשון מסוגו, המעניק לארגונים מסגרת מקובלת בעולם לשיפור בריאות ובטיחות העובדים, צמצום הסיכונים במקום העבודה ויצירת תנאי עבודה בריאים ובטוחים יותר.

דרישות התקן 45001:

 • קביעת מטרות, ייעדים ותוכניות להשגת המחויבות המעוגנת במדיניות של הארגון בתחום הבטיחות
 • ניהול הבטיחות בארגון באמצעות זיהוי הערכה ובקרה של סיכונים ושל מפגעים קיימים ופוטנציאליים
 • קביעת מבנה האחראי לנושא הבטיחות, דרישות הדרכה מודעות וכשירות שונים לכל עובדי הארגון בכל תחומי הפעילות ולכל אורך השנה
 • הערכות ותגובה למצבי חירום וביצוע תרגולים, תיעוד והפקת לקחים ויישומם
 • חקירת תאונות ומקרי "כמעט-ונפגע", הסיבות לאלו וופעולות מתקנות ומונעות למקרים פוטנציאליים.

מטרת התקן החדש היא לעודד מקומות עבודה ברחבי העולם להפוך לבטוחים ובריאים יותר. תקופת המעבר לתקן החדש היא 3 שנים מיום פרסומו.

תקן ISO 45001 משלב בתוכו ומתואם עם התקנים הבאים: תקן מערכת לניהול איכות סביבתי ISO 14001:2015, תקן לניהול מערכת איכות ISO 9001:2015 ותקן 18001 OHSAS. כמו כן, בכתיבת התקן נלקחו בחשבון הנחיות ארגון העבודה הבינלאומי, הסכמים בינלאומיים ותקנים לאומיים שונים.

למעשה, תקן 45001, שמיועד להחליף את התקנים הקודמים, מציין את הסטנדרטים החדשים לתחום HSEQ שכוללים בין היתר שימוש בכלים טכנולוגיים כדוגמת תוכנה ואפליקציה ככלי למטרת השגת היעדים הנדרשים לנושאי בטיחות, גהות, איכות סביבה.

התפתחות תוכנות HSEQ

חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שהוא מפורש בשנים האחרונות, מטיל את האחריות בנוגע לנושאי בטיחות, גהות ואיכות הסביבה על בעלי חזקה, כלומר מנהלי החברות ובעלי החברות.

תוכנות לניהול תחום HSEQ הן חלק ממנגנוני הפיקוח והבקרה של המנהלים ושל חברי הדירקטוריון על נושאי בטיחות, גהות, איכות סביבה, שימוש בתוכנה מפורש כחלק מחובת המעסיק לספק אמצעים לביצוע תפקידו של ממונה הבטיחות.

תוכנה לניהול בטיחות, גהות, איכות סביבה אינה מיועדת להחליף את הדרישות החוקיות לפעילות הארגון. וכן אינה באה במקום ממונה הבטיחות ואיכות סביבה, אלא מטרתה לייעל ולתמוך בפעילותם, לבקר ולנהל את הפעילות.

תוכנת HSEQ היא חלק ממשפחת מערכות המידע הניהוליות (באנגלית: Management Information System, או בראשי תיבות, "MIS").

בשונה מתוכנות Enterprise resource planning שהחלו להופיע בשנות ה-90, תוכנות HSEQ החלו להופיע, בעיקר באוסטרליה וארצות הברית, בעשור הראשון של שנות האלפיים.

בחמש השנים האחרונות משנת 2014 ישנה צמיחה בהטמעת תוכנות HSEQ משולבות אפליקציות ייעודיות וזאת כיוון שיש חשיבות גדולה ליכולת לדווח מהשטח על תקריות ולנהל ביקורות, הפעילות של ממונה הבטיחות מורכבת מעבודת משרד לצד עבודת שטח ולכן הפתחויות הטכנולוגיות בתחום הסמראטפונים והטאבלטים הייתה מפתח להפתחות בנושא תוכנות משולבות אפליקציה HSEQ.

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 חובת המעסיק לספק לממונה הבטיחות את כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידיו, ולאפשר לו לבצעם ולוודא כי הוא ממלא תפקידיו. נכון לשנת 2019 כאשר ישנה זמינות לטכנולוגיה וברור שלא מצפים ממונה הבטיחות לנהל את תפקידו בעזרת דפי נייר ומכך ניתנת פרשנות לתקנה זו לשימוש בתוכנה ואפליקציה לנושא כחלק מחובת המעסיק לספק אמצעים לביצוע תפקידו של ממונה הבטיחות.

יעוד תוכנות HSEQ

 1. תכנון וניהול אפקטיבי של תהליכי בטיחות, גהות, איכות הסביבה, איכות המסייע לפעילות עסקית תקינה ורציפה.
 2. חסכון כספי הנובע מהפחתת כמות אירועי בטיחות, תאונות עבודה ומחלות תעסוקתיות.
 3. הפחתת הסיכונים ומפגעים שבאחריות הארגון, תוך שיפור מתמיד ופעולות מתקנות להפחתת הסיכונים.
 4. מאגר מידע מרכזי לכלל המידע והנתונים, מאפשר אחזור מידע בקלות וניהול ושליטה מרכזיים במידע הרב שנאגר לאורך השנים.
 5. פרואקטיבית המסייעת לניהול ותפעול שוטף ועמידה ביעדים.
 6. אפשרויות לדיווח מהשטח בקלות ויעילות, ובכך מעודד את העובדים להיות פעילים ולשתף פעולה.
 7. שליטה ובקרה על ידי דוחות המאפשרים יכולות ניתוח ושיתוף הדוחות.
 8. מאפשרת להבין ולנהל טוב יותר את הבטיחות בעבודה, גהות, איכות הסביבה על ידי: מיפוי סיכונים, דיווח על תקריות, תזכורות לקיום נהלים, בקרה וביקורות, פעולות נדרשות לעמידה בנהלים וכו'

שינויים בתכולות תוכנות HSEQ

בתפיסה העסקית אין מפעל איכותי שאינו גם בטיחותי ושומר על בריאות העובד ואיכות הסביבה. נמצא שיש קשר ישיר בין שמירה על נוהלי בטיחות, גהות ואיכות סביבה לבין איכות ותרבות ארגונית חיובית המובילה לצמיחה והצלחה עסקית.

לפיכך, תחום ה-HSE הורחב, בכך שהתווסף תחום האיכות Quality ליצירת המונח HSEQ‏, ראשי התיבות של "Health, Safety, Environment, Quality". התוכנות המובילות לשימוש בתחום כבר נקראות "תוכנות HSEQ" ומכילות את כלל המודולים הנדרשים והקישורים התהליכיים ביניהם בארבעת התחומים: בטיחות, גהות, איכות הסביבה, איכות.

ראו גם

קישורים חיצוניים

Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0