Model View Controller

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דיאגרמה פשוטה המתארת את היחסים בין המודל, המבט והבקר. הקווים הרצופים מתארים קשר ישיר, והקווים המנוקדים מתארים קשר עקיף (דהיינו, באמצעות תבנית העיצוב Observer).

תבנית Model-View-Controller (בקיצור MVC) היא תבנית עיצוב בהנדסת תוכנה המשמשת להפשטת יישום כלשהו. התבנית מתארת טכניקה לחלוקת היישום לשלושה חלקים, מודל, מבט ובקר, המחוברים ביניהם בצימוד רפוי מונחה אירועים. בדרך זו, התלות ההדדית בין ממשק המשתמש לשאר חלקי התוכנה פוחתת, ואת החלקים השונים ניתן לפתח באופן בלתי-תלוי. בנוסף, קל יותר לתחזק את התוכנה וכן לעשות שימוש חוזר בחלקי היישום שהופרדו.

MVC, בדומה לתבניות עיצוב רבות אחרות, תוארה לראשונה בשפת התכנות Smalltalk. התבנית תוארה לראשונה בשנת 1979 על ידי טרִיגְב רִינְסקַאוּג, אז עובד במעבדות המחקר של חברת Xerox. היישום המקורי מתואר בהרחבה במאמר המשפיע שכתב סטיב ברובק[1].

תיאור התבנית

מקובל לחלק יישום תוכנה למספר שכבות נפרדות: שכבת התצוגה (ממשק משתמש), שכבת התחום העסקי (לעיתים נקראת גם "שכבת הלוגיקה העסקית") ושכבת הגישה לנתונים. בתבנית MVC, שכבת התצוגה מחולקת בנוסף למבט ובקר. יש המחשיבים את התבנית כתבנית עיצוב, אך בהשוואה לתבניות עיצוב אחרות, MVC עוסקת במבנים בקנה מידה בינוני-גדול ולכן נחשבת גם כתבנית ארכיטקטורה.

מודל
המודל הוא יצוג מסוים, מוכוון תחום עסקי, של המידע עליו פועל היישום. המודל, למרות הדעה הרווחת, אינו שם אחר לשכבת התחום העסקי והוא נפרד ממנה. תבנית MVC אינה מזכירה במפורש את שכבת הגישה לנתונים, מכיוון ששכבה זו היא מתחת למודל, או נעטפת על ידו.
מבט
תפקידו להמיר את נתוני המודל לייצוג המאפשר למשתמש לבצע פעולת גומלין כלשהי. לרוב מדובר על המרה לממשק משתמש כלשהו. תבנית MVC משמשת רבות ביישומי Web, בהם המבט הוא דף HTML והקוד האוסף מידע דינמי לדף.
בקר
תפקידו לעבד ולהגיב לאירועים המתרחשים במבט, לרוב, כתגובה לפעולה של המשתמש. בעיבוד האירועים, הבקר עשוי לשנות את המידע במודל, באמצעות שפעול שירותים המוגדרים בו. בקרים מורכבים מתבססים לרוב על יישום של תבנית Command.

אופן הפעולה

ניתן ליישם את תבנית העיצוב MVC בדרכים רבות, אך לרוב היא מיושמת כך:

  • הבקר נרשם כ-Event Handler או Callback בתצוגה, בדרך כלל סמוך ליצירת הבקר. כלומר, יישום של שיטת היפוך הפיקוח (IoC). משמע, הבקר יקבל פיקוח כאשר יתרחש אירוע קלט בממשק המשתמש.
  • המשתמש מבצע פעולת גומלין כלשהי עם הממשק. לדוגמה, מקליק על כפתור 'הוסף מוצר לעגלה'.
  • הבקר שנרשם על המבט מקבל פיקוח ומשפעל שירותים המוגדרים במודל, כדי לשקף את הפעולה שביצע המשתמש. לדוגמה, עדכון 'עגלת הקניות' של המשתמש בפריט נוסף.
  • המבט מקבל בצורה עקיפה את חוכמת התצוגה שלו מהבקר, בדרך כלל באמצעות יישום של תבנית Strategy.
  • המבט משתמש במודל כדי ליצור את ממשק המשתמש. לדוגמה, המבט מפיק רשימה של הפריטים בעגלה, כפי שאלה מיוצגים כרגע במודל. בין השניים אין קשר הדוק, והמודל אינו מודע לכך שהמבט ניגש למידע המאוחסן בו.
  • לעיתים, המודל עשוי להודיע על שינויים המתחוללים בו לצדדים שלישיים נוספים, בדרך כלל באמצעות יישום של תבנית Observer.
  • ממשק המשתמש ממתין לפעולות נוספות של המשתמש, וכשאלה מתרחשות, התהליך חוזר על עצמו.

מימושים

תבנית MVC השפיעה רבות על התכנון של ממשקי משתמש חלונאים רבים, החל מימי Smalltalk ועד ליישומי Web. נכון לתחילת המאה העשרים ואחת, עשרות מימושים של MVC זמינים לרוב פלטפורמות המחשוב וממשקי המשתמש העיקריים.

סביבות חלונאיות

סביבות Web

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים