Registry

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עורך הרישום תחת Wine

Registry הוא מערכת רישום המשמשת את מערכת ההפעלה "חלונות" לגרסאותיה השונות (מחלונות 95 ואילך), לשם רישום מאפיינים של מערכת ההפעלה עצמה ושל תוכנה וחומרה המותקנות בה, העדפות משתמש וכדומה. חלק מהשינויים שהמשתמש עורך באמצעות לוח הבקרה או באמצעות כלי בחירת העדפות של התוכנות השונות, נרשם ברג'יסטרי.

הרג'יסטרי נועד לספק מערכת רישום מסודרת ואחידה למידע זה, כתחליף לקובצי INI ששימשו למטרה זו קודם להכנסת הרג'יסטרי למערכת ההפעלה, והתאפיינו בחוסר אחידות ניכר.

היסטוריה

  • כבר בחלונות 3.1 היה קובץ רישום (Reg.dat שישב בתיקיית x:\WINDOWS) אולם הוא הכיל את הנתונים הקשורים ל־OLE בלבד ורוב הנתונים ישבו בקובצי INI. נתוני המערכת נשמרו ב system.ini, נתוני התוכנות והעדפות המשתמש נשמרו ב win.ini ורוב התוכנות באו עם קובצי ini משל עצמן.
קובצי ה-INI מהמילה INItialization (איתחול) הכילו את הפרמטרים הדרושים להפעלת המחשב תחת חלונות.
  • בחלונות 95 היו עדיין קובצי רישום כמו AUTOEXEC.BAT, config.sys וקובצי ini אולם לראשונה נעשה ניסיון להכיל את המידע בקובץ אחד (למעשה, פיזית בשני קבצים user.dat ו system.dat).
הרישום נעשה על ידי מפתחות (key) שסודרו בסדר היררכי
עריכת קובצי הרג'יסטרי נעשתה בעזרת תוכנת Regedit
  • חלונות 98 על שתי גרסאותיה וחלונות ME לא שינו שינויים מהותיים בנושא הרג'יסטרי. (בחלונות ME נוסף קובץ Classes.dat)
  • חלונות XP הוספה מפתחות, אולם העיקרון נשמר.

מפתחות

כל פריט ברישום (ברג'יסטרי) נקרא מפתח (key). הרישום מסדר את כל המפתחות הללו בצורה היררכית כאשר ברמה העליונה של ההיררכיה נמצא המחשב, מתחתיו שני מפתחות ראשיים ומתחתם מפתחות משנה. לכל אחד מהמפתחות יש ערך אחד או יותר.

  • HKEY_LOCAL_MACHINE - המפתח הראשי לנושאי תצורת המחשב. כולל הגדרות החומרה וההתקנים שבמחשב, תוכניות מותקנות, שומר גם הגדרות של רכיבים שהותקנו בעבר במחשב והוסרו ממנו. הנתונים במפתח זה משותפים לכל המשתמשים במחשב.
  • HKEY_CLASSES_ROOT - מפתח משני המכיל את קיצורי הדרך, שיוכי הקבצים, הפריטים המופיעים בלחיצה על מקש ימין של העכבר וההגדרות המאפשרות פעולות גרירה, הטבעה והעתקה.
  • HKEY_CURRENT_CONFIG - מפתח משני הכולל את נתוני התצורה הנוכחית של חומרת המחשב.
  • HKEY_DYN_DATA - מפתח משני הכולל את הנתונים המשתנים בכל הפעלה של המחשב כמו מצבם של התקני Plug & Play ונתונים על ביצועים.
  • HKEY_USERS - מפתח המכיל נתונים על כל המשתמשים במחשב, הן הרשאות התקפות לכולם והן הרשאות התקפות רק למשתמש מסוים.
  • HKEY_CURRENT_USER - מפתח משני הכולל את הרשאות המשתמש הפעיל.

מנקה רג'יסטרי

מנקה רג'יסטריאנגלית: Registry Cleaner) הוא יישום מחשב שמטרתו להסיר מפתחות מיותרים או לא רצויים ברג'יסטרי של מערכות הפעלה מסדרת חלונות של מיקרוסופט. מומחים מטילים ספק ביעילותם של מנקי הרג'יסטרי השונים וביכולתם לזהות בוודאות את המפתחות המיועדים להסרה באופן ודאי. רוגלות ותוכנות הפחדה עשו שימוש ביישומים כאלו על מנת להפיץ את עצמן ברשת, מה שהעמיד את השימוש במנקי רג'יסטרי בצל גדול אף יותר.

ראו גם

קישורים חיצוניים