דמוגרפיה של אוסטריה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דמוגרפיה של אוסטריה
מדינה אוסטריהאוסטריה  אוסטריה
נתונים לתאריך הערכה 1 באפר. 2022[1]
נתונים
אוכלוסייה 9,095,940
צפיפות 108.45
תוחלת חיים בלידה 81.5
דירוג תוחלת חיים 25
HDI 0.922
דירוג HDI 18
שיעור ילודה ל-1,000 9.41
שיעור תמותה ל-1,000 9.42
שיעור פריון 1.46
תמותת תינוקות ל-1,000 3.45
שיעור הגירה נטו ל-1,000 5.56
התפלגות גילאים
0-14 שנים 14.01
15-24 שנים 10.36
25-54 שנים 41.35
55-64 שנים 14.41
65+ שנים 19.87
יחס גברים/נשים
יחס כללי 0.96
יחס בלידה 1.05
יחס 0-14 שנים 1.05
יחס 15-24 שנים 1.04
יחס 25-54 שנים 1.00
יחס 55-64 שנים 0.98
יחס +65 שנים 0.76

מדינת אוסטריה מנתה לפי מפקד אוכלוסין האחרון שנערך בשנת 2001 כ-8,032,587 בני אדם כשמתוכם 88.6 הם דוברי גרמנית (96% בווארית ו- 4% אלמאנית) בעוד ש-11.4% הנותרים מדברים שפות אחרות. דוברי השפות שאינן גרמניות באוסטריה מתחלקים לשתי קבוצות: אלו שמשתייכים לטריטוריות רשמיות לשעבר של בית הבסבורג ומיעוטים אחרים אשר הגיעו לאוסטריה כתוצאה מהגירה. בתחילת שנת 2017 מנתה אוכלוסיית אוסטריה כ-8,773,686 תושבים.

אוכלוסייה

הנתונים הדמוגרפים הבאים נאספו על ידי ספר העובדות העולמי של ה-CIA והלשכה לסטטיסטיקה של אוסטריה.

אוכלוסייה

8,572,895 (הערכת 2014)
דירוג אוכלוסייה בעולם: 93

אוכלוסייה לפי גיל

גילים 0-14: 13.6% (גברים 573,146/נשים 546,596)
גילים 15-24: 11.6% (גברים 488,564/נשים 468,891)
גילים 25-54: 42.9% (גברים 1,766,729/נשים 1,756,880)
גילים 55-64: 12.7% (גברים 515,913/נשים 528,988)
גילים 65 ואילך: 19.2% (גברים 670,750/נשים 906,605) (הערכת 2014)
גילים 0–14: 14.5% (גברים 609,748/נשים 581,144)
גילים 15–64: 67.5% (גברים 2,785,091/נשים 2,756,402)
גילים 65 ואילך: 18% (גברים 612,613/נשים 865,283) (הערכת 2009)
גילים 0-14: 14% (גברים 590,855/נשים 563,300)
גילים 15-64: 67.7% (גברים 2,793,725/נשים 2,769,840)
גילים 65 ואילך: 18.2% (גברים 627,456/נשים 872,104) (2011 est.)

גיל אמצעי

סה"כ : 44.3 שנים
גברים: 43.2 שנים
נשים: 45.3 שנים
(הערכת 2014)
סה"כ: 43 שנים
גברים: 41.9 שנים
נשים: 44 שנים
(הערכת 2011)
שיעור לידות ל-1000 איש
8.76 לידות/1,000 אוכלוסייה (2014)
דירוג עולמי: 214
שיעור פטירות ל-1000 איש
10.38 פטירות /1,000 אוכלוסייה (יולי 2014.)
דירוג עולמי: 42
שיעור הגירה ל-1000 איש
1.76 מהגרים/ 1,000 אוכלוסייה (2014)
דירוג עולמי: 50
שיעור צמית אוכלוסייה
0.01% (2014)
דירוג עולמי: 191
שיעור פריון
1.43 ילדים/אישה(2012)
דירוג עולמי: 202
אורבניזציה
אוכלוסייה עירונית: 67.7% מתוך כלל האוכלוסייה (2011)
שיעור עלייה שנתי: 0.48% (הערכה 2010-15 )
יחס גברים/נשים
בלידה: 1.05 גברים/נשים
0-14 שנים: 1.05 גברים /נשים
15-24 שנים: 1.04 גברים /נשים
25-54 שנים: 1.01 גברים /נשים
55-64 שנים: 0.95 גברים /נשים
65 שנים ואילך: 0.73 גברים /נשים
סה"כ האוכלוסייה: 0.95 גברים /נשים (הערכת 2014)
שיעור תמותת תינוקות בלידה
סה"כ: 16 פטירות/1,000 לידות
דירוג עולמי: 196
גברים: 5.01 פטירות/1,000 לידות
נשים: 3.27 פטירות/1,000 לידות (2014)
שיעור תמותת נשים בלידה
3.27 פטירות/1,000 לידות (2014)
4 פטירות/100,000 לידות (2010)
דירוג עולמי: 178
תוחלת חיים בלידה
סה"כ האוכלוסייה: 80.17 שנים
דירוג עולמי: 32
גברים: 77.25 שנים
נשים: 83.24 שנים (הערכת 2014)

סטטיסטיקות מאז שנת 1900

נתונים על פי הלשכה לסטטיסטיקה האוסטרית.

אוכלוסייה

(1000x)

לידות חי פטירות שינוי טבעי לידות

ל-1,000 איש

פטירות

ל-1,000 איש

שינוי טבעי

ל-1,000 איש

שיעור פריון שיעור

פטירה

בלידה

תוחלת

חיים גברים

תוחלת

חיים נשים

שיעור

רבייה מוחלט

1900 5 973 187 094 138 509 48 585 31.3 23.2 8.1
1901 6 035 189 539 134 234 55 305 31.4 22.2 9.2
1902 6 099 191 926 134 479 57 447 31.5 22.0 9.4
1903 6 164 184 244 133 435 50 809 29.9 21.6 8.2
1904 6 228 187 963 131 309 56 654 30.2 21.1 9.1
1905 6 292 181 685 142 673 39 012 28.9 22.7 6.2
1906 6 357 184 477 129 084 55 393 29.0 20.3 8.7
1907 6 421 181 026 132 006 49 020 28.2 20.6 7.6
1908 6 485 184 477 136 434 48 043 28.4 21.0 7.4
1909 6 550 180 106 134 152 45 954 27.5 20.5 7.0
1910 6 614 176 588 127 243 49 345 26.7 19.2 7.5
1911 6 669 168 916 132 615 36 301 25.3 19.9 5.4
1912 6 724 170 555 122 759 47 796 25.4 18.3 7.1
1913 6 767 163 354 124 388 38 966 24.1 18.4 5.8
1914 6 680 161 692 124 560 37 132 24.2 18.6 5.6
1915 6 690 125 680 144 259 -18 579 18.8 21.6 -2.8
1916 6 660 98 895 139 324 -40 429 14.8 20.9 -6.1
1917 6 610 92 289 150 346 -58 057 14.0 22.7 -8.8
1918 6 543 92 560 172 573 -80 013 14.1 26.4 -12.2
1919 6 420 118 518 130 658 -12 140 18.5 20.4 -1.9
1920 6 455 146 644 122 775 23 869 22.7 19.0 3.7
1921 6 504 151 138 110 451 40 687 23.2 17.0 6.3
1922 6 528 150 958 113 467 37 491 23.1 17.4 5.7
1923 6 543 146 885 99 924 46 961 22.4 15.3 7.2
1924 6 562 142 141 98 055 44 086 21.7 14.9 6.7
1925 6 582 135 841 94 988 40 853 20.6 14.4 6.2
1926 6 603 127 250 98 905 28 345 19.3 15.0 4.3
1927 6 623 118 669 99 080 19 589 17.9 15.0 3.0
1928 6 643 116 729 95 959 20 770 17.6 14.4 3.1
1929 6 664 112 047 97 300 14 747 16.8 14.6 2.2
1930 6 684 112 330 90 315 22 015 16.8 13.5 3.3
1931 6 705 106 324 93 895 12 429 15.9 14.0 1.9
1932 6 725 102 277 93 599 8 678 15.2 13.9 1.3
1933 6 746 96 369 88 977 7 392 14.3 13.2 1.1
1934 6 755 91 567 85 685 5 882 13.6 12.7 0.9
1935 6 761 88 689 92 524 -3 835 13.1 13.7 -0.6
1936 6 758 88 264 89 078 - 814 13.1 13.2 -0.1
1937 6 755 86 351 90 035 -3 684 12.8 13.3 -0.5
1938 6 753 93 812 94 755 - 943 13.9 14.0 -0.1
1939 6 658 137 825 101 709 36 116 20.7 15.3 5.4
1940 6 705 145 926 99 475 46 451 21.8 14.8 6.9
1941 6 731 135 398 94 121 41 277 20.1 14.0 6.1
1942 6 799 116 172 90 510 25 662 17.1 13.3 3.8
1943 6 815 122 443 94 269 28 174 18.0 13.8 4.1
1944 6 837 126 938 109 622 17 316 18.6 16.0 2.5
1945 6 793 101 369 173 767 -72 398 14.9 25.6 -10.7
1946 7 000 111 302 94 077 17 225 15.9 13.4 2.5 2.01 81.4
1947 6 971 128 953 90 027 38 926 18.5 12.9 5.6 2.35 78.3
1948 6 953 123 221 84 213 39 008 17.7 12.1 5.6 2.25 76.2
1949 6 942 113 375 89 247 24 128 16.3 12.9 3.5 2.07 75.2
1950 6 935 107 854 85 710 22 144 15.6 12.4 3.2 2.09 66.1
1951 6 934 102 764 88 253 14 511 14.8 12.7 2.1 2.02 61.3
1952 6 928 103 012 83 372 19 640 14.9 12.0 2.8 2.06 51.9
1953 6 932 102 867 83 399 19 468 14.8 12.0 2.8 2.09 49.9
1954 6 940 103 985 84 632 19 353 15.0 12.2 2.8 2.15 48.3
1955 6 947 108 575 84 995 23 580 15.6 12.2 3.4 2.29 45.6
1956 6 952 115 827 86 824 29 003 16.7 12.5 4.2 2.48 43.3
1957 6 966 118 712 89 298 29 414 17.0 12.8 4.2 2.57 44.2
1958 6 987 119 755 85 980 33 775 17.1 12.3 4.8 2.60 40.7
1959 7 014 124 377 87 970 36 407 17.7 12.5 5.2 2.69 39.8
1960 7 048 125 945 89 603 36 342 17.9 12.7 5.2 2.70 37.5
1961 7 087 131 563 85 673 45 890 18.6 12.1 6.5 2.79 32.7 1.29
1962 7 130 133 253 90 854 42 399 18.7 12.7 5.9 2.80 32.8 1.30
1963 7 176 134 809 91 579 43 230 18.8 12.8 6.0 2.82 31.3 1.31
1964 7 224 133 841 89 081 44 760 18.6 12.3 6.2 2.80 29.2 1.30
1965 7 271 129 924 94 273 35 651 17.9 13.0 4.9 2.71 28.3 1.26
1966 7 322 128 577 91 440 37 137 17.6 12.5 5.1 2.66 28.1 1.24
1967 7 377 127 404 95 438 31 966 17.4 13.0 4.4 2.62 26.4 1.23
1968 7 415 126 115 96 014 30 101 17.1 13.0 4.1 2.59 25.5 1.21
1969 7 441 121 377 98 715 22 662 16.4 13.4 3.1 2.50 25.4 1.17
1970 7 467 112 301 98 819 13 482 15.1 13.3 1.8 2.29 25.9 66.5 73.4 1.07
1971 7 500 108 510 97 334 11 176 14.6 13.1 1.5 2.20 26.1 66.6 73.7 1.03
1972 7 544 104 033 95 323 8 710 13.9 12.7 1.2 2.09 25.2 66.9 74.0 0.98
1973 7 586 98 041 92 768 5 273 13.0 12.3 0.7 1.94 23.8 67.5 74.6 0.91
1974 7 599 97 430 94 324 3 106 12.9 12.5 0.4 1.91 23.5 67.5 74.7 0.90
1975 7 579 93 757 96 041 -2 284 12.4 12.7 -0.3 1.83 20.5 67.7 74.7 0.86
1976 7 566 87 446 95 140 -7 694 11.6 12.6 -1.0 1.69 18.2 68.2 75.1 0.80
1977 7 568 85 595 92 402 -6 807 11.3 12.2 -0.9 1.63 16.8 68.5 75.5 0.77
1978 7 562 85 402 94 617 -9 215 11.3 12.5 -1.2 1.61 15.0 68.5 75.7 0.76
1979 7 549 86 388 92 012 -5 624 11.4 12.2 -0.7 1.60 14.7 68.8 76.0 0.76
1980 7 549 90 872 92 442 -1 570 12.0 12.2 -0.2 1.65 14.3 69.0 76.1 0.78
1981 7 569 93 867 92 585 1 282 12.4 12.2 0.2 1.67 12.7 69.3 76.4 0.80
1982 7 574 94 840 91 339 3 501 12.5 12.1 0.5 1.66 12.8 69.4 76.6 0.79
1983 7 562 90 118 93 041 -2 923 11.9 12.3 -0.4 1.56 11.9 69.5 76.6 0.74
1984 7 561 89 234 88 466 768 11.8 11.7 0.1 1.52 11.4 70.0 77.2 0.73
1985 7 565 87 440 89 578 -2 138 11.6 11.8 -0.3 1.47 11.2 70.4 77.3 0.70
1986 7 570 86 964 87 071 - 107 11.5 11.5 -0.0 1.45 10.3 70.9 77.7 0.69
1987 7 575 86 503 84 907 1 596 11.4 11.2 0.2 1.43 9.8 71.4 78.1 0.68
1988 7 585 88 052 83 263 4 789 11.6 11.0 0.6 1.45 8.1 71.9 78.6 0.69
1989 7 620 88 759 83 407 5 352 11.6 10.9 0.7 1.44 8.3 71.9 78.7 0.69
1990 7 678 90 454 82 952 7 502 11.8 10.8 1.0 1.46 7.8 72.2 78.9 0.70
1991 7 755 94 629 83 428 11 201 12.2 10.8 1.4 1.51 7.5 72.3 79.0 0.72
1992 7 841 95 302 83 162 12 140 12.2 10.6 1.5 1.51 7.5 72.5 79.2 0.72
1993 7 906 95 227 82 517 12 710 12.0 10.4 1.6 1.50 6.5 72.8 79.4 0.72
1994 7 936 92 415 80 684 11 731 11.6 10.2 1.5 1.47 6.3 73.1 79.7 0.70
1995 7 948 88 669 81 171 7 498 11.2 10.2 0.9 1.42 5.4 73.3 80.0 0.68
1996 7 959 88 809 80 790 8 019 11.2 10.2 1.0 1.45 5.1 73.7 80.1 0.69
1997 7 968 84 045 79 432 4 613 10.5 10.0 0.6 1.39 4.7 74.0 80.6 0.67
1998 7 977 81 233 78 339 2 894 10.2 9.8 0.4 1.37 4.9 74.5 80.8 0.66
1999 7 992 78 138 78 200 - 62 9.8 9.8 0.0 1.34 4.4 74.8 80.9 0.64
2000 8 012 78 268 76 780 1 488 9.8 9.6 0.2 1.36 4.8 75.1 81.1 0.66
2001 8 042 75 458 74 767 691 9.4 9.3 0.1 1.33 3.7 75.6 81.6 0.64
2002 8 082 78 399 76 131 2 268 9.7 9.4 0.3 1.39 4.3 75.8 81.7 0.67
2003 8 121 76 944 77 209 - 265 9.5 9.5 -0.0 1.38 4.0 75.9 81.5 0.66
2004 8 172 78 968 74 292 4 676 9.7 9.1 0.6 1.42 4.0 76.4 82.1 0.68
2005 8 228 78 190 75 189 3 001 9.5 9.1 0.4 1.41 3.7 76.6 82.2 0.68
2006 8 269 77 914 74 295 3 619 9.4 9.0 0.4 1.41 4.0 77.1 82.7 0.68
2007 8 301 76 250 74 625 1 625 9.2 9.0 0.2 1.39 3.8 77.3 82.8 0.67
2008 8 337 77 752 75 083 2 669 9.3 9.0 0.3 1.42 3.3 77.6 83.0 0.68
2009 8 363 76 344 77 381 -1 037 9.1 9.3 -0.2 1.40 3.7 77.4 82.9 0.67
2010 8 388 78 742 77 199 1 543 9.4 9.2 0.2 1.44 3.8 77.7 83.2 0.69
2011 8 421 78 109 76 479 1 630 9.3 9.1 0.2 1.43 3.8 78.1 83.4 0.69
2012 8 464 78 952 79 436 -484 9.3 9.4 -0.1 1.44 3.2 78.3 83.3
2013 8 518 79 330 79 526 -196 9.3 9.3 -0.0 1.44 3.1 78.45 83.56
2014 8 584 81 722 78 252 3 470 9.6 9.1 0.5 1.46 3.0 78.91 83.74
2015 8 700 84 381 83 073 1 308 9.7 9.5 0.2 1.49 3.1 78.63 83.59
2016 8 773 87 675 80 669 7 006 10.0 9.2 0.8 1.53 3.1 79.14 83.95

גידול טבעי נוכחי

  • מספר לידות: ינואר–מרץ 2016 =  20,704
  • מספר לידות: ינואר–מרץ 2017 =  20,820
  • מספר פטירות: ינואר–יוני 2015 =  43,208
  • מספר פטירות: ינואר–יוני 2016 =  40,044
  • שיעור גדילה טבעי: ינואר–יוני 2015 = 2,053
  • שיעור גדילה טבעי ינואר–יוני 2016 = 2,297

קבוצות אתניות

קבוצות אתניות וותיקות

באוסטריה קיימות רק שלוש קבוצות מיעוטים אתניות וותיקות במדינה: 14,000 סלובנים לפי מפקד האוכלוסין של שנת 2001 (ארגונים סלובנים מעריכים את המספר ב-50,000) בקרינתיה, 25,000 קרואטים ו-20,000 הונגרים בבורגנלנד.

קבוצות אתניות חדשות

לפי הלשכה האוסטרית לססטיסטיקה בשנת 2006 היו באוסטריה כ-814,800 תושבים אשר נולדו מחוץ לאוסטריה, הם היוו כ-9.8 אחוז מכלל האוכלוסייה. מתוכם כ-305,100 נולדו ביוגוסלביה ו-110,800 נולדו בטורקיה.

הגירה

בשנת 2011 הודיעה הלשכה האוסטרית לססטיסטיקה ש-81% מאזרחי אוסטריה (6.75 מיליון) אינם בעלי רקע הגירתי. 19% מתושבי אוסטריה (1.6 מיליון) היו בעלי לפחות הורי אחד בעל רקע הגירתי. לפי הלשכה האירופית לססטיסטיקה היו באוסטריה לפחות 1.27 מיליון (15.2% מתושבי אוסטריה) תושבים אשר נולדו מחוץ לגבולות אוסטריה כשמתוכם 764,000 (9.1%) נולדו בתוך מדינות המרכיבות את האיחוד האירופי ו-512,000 (6.1%) מחוצה לו.

350,000 טורקים אתניים מתגוררים באוסטריה הם מהווים כ-3% מהאוכלוסייה והם המיעוט הגדול ביותר באוסטריה.

מספר תושבים אשר נולדו מחוץ לגבולות אוסטריה לפי מדינות

דירוג לאום אוכלוסייה

(1 ינואר 2016)

1 גרמניה 176,463
2 סרביה 116,626
3 טורקיה 116,026
4 בוסניה והרצגובינה 93,973
5 רומניה 82,949
6 קרואטיה 70,248
7 הונגריה 63,550
8 פולין 57,589
9 אפגניסטן 35,618
10 סלובקיה 35,326

שפות

גרמנית: 88.8%.

סרבו-קרואטית: 3.7%.

טורקית: 2.3%.

סלובנית: 0.2-0.5%.

הונגרית: 0.2%.

צ'כית: 0.2%.

סלובקית: 0.1%.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0