המכלול:מנגנונים ליישוב מחלוקת

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

המכלול נכתב על ידי כותבים רבים, ללא בעלות של כותב מסוים על ערך. בנסיבות אלה טבעי שלעתים תיווצר מחלוקת על התוכן הראוי לערך, ואף על עצם זכות קיומו במכלול. לטיפול במחלוקת מסוג זה ומסוגים נוספים נוצרו במכלול מנגנונים אחדים.

אף שמחלוקות זוכות לעיתים לתשומת לב רבה של קהילת המכלול, הן מהוות מרכיב קטן ביותר מכלל הפעילות במכלול. חלק קטן בלבד מן הערכים במכלול מעוררים מחלוקת וזו בדרך כלל מיושבת בדיון, ללא צורך בכלים מובנים נוספים ליישוב מחלוקות.

מחלוקות במכלול מתאפיינות בשקיפות גבוהה: עיקר המחלוקת, ובפרט ההיבטים המחייבים שלה, נעשה בדפי המכלול הגלויים ונגישים לכל. השאיפה לשקיפות אינה מונעת, ממכלולאים החפצים בכך, לקיים גם דיונים פרטיים בכלים שמחוץ למכלול (כגון דואר אלקטרוני).

המדיניות הכתובה של המכלול בנוגע לטיפול בכל סוג של מחלוקת מתוארת באופן מפורט בדפים רבים, אליהם יש קישורים בדף זה. דף זה אינו דף מדיניות, אלא נועד לתת סקירה כללית של המחלוקות ודרכים אפשריות ליישובן.

סוגי מחלוקות

 • מחלוקות על תוכן
  • מחלוקת על תעתיק: גאלאץ או גאלאצי? גינקגו או גינקו? כללי תעתיק לעברית לא קיימים לכל השפות, ולעתים תעתיק שגוי שהשתרש בעברית עשוי לעורר מחלוקת באשר לשאלת אימוצו במכלול.
  • מחלוקת על עובדות: לעיתים מתעוררת מחלוקת בשאלה מה הן העובדות עצמן: האם לאה גולדברג נולדה בקניגסברג או בקובנה? מה היה חלקו של יצחק רבין בפרשת "אלטלנה"? מתי נולד שמעון פרס? לכאורה קל ליישב מחלוקת מסוג זה - יש להביא אסמכתה מתאימה, אך מתברר שלעתים ניתן להביא אסמכתאות סותרות.
  • מחלוקת על רלבנטיות: האם ראוי לציין בערך פרט מסוים (שאין ויכוח על נכונותו) או שזהו פרט טפל, או פרט שאין לו מקום ברמת הפירוט של הערך.
  • מחלוקת על זכות הקיום של ערך: המכלול הוא אנציקלופדיה, ומוסכם על הכל שיש נושאים שאינם אנציקלופדיים, כשם שיש ערכים שאיש אינו חולק על נחיצותם. קו הגבול שבין שתי קבוצות אלה מעורפל במקצת, ולכן מתעוררות מחלוקות על זכות הקיום של ערכים שבתחום האפור.
 • מחלוקות מנהליות: המכלול הוא קהילה, ולכן עולים נושאים הקשורים בניהולה. למשל, האם מינוי של מפעיל מערכת הוא ללא הגבלת זמן, או שיש לקצוב אותו לשלוש שנים?
 • מחלוקות אישיות: המכלול נכתב על ידי אנשים, ולעתים פורצים ביניהם סכסוכים אישיים (בדרך כלל כתופעת לוואי לא רצויה של מחלוקת מאחד הסוגים הקודמים).

כלים ליישוב מחלוקות

יישוב מחלוקת בענייני תוכן

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – המכלול:מלחמת עריכה#כללים לפתרון מלחמת עריכה

הדרך הטובה ביותר לטפל במחלוקת בענייני תוכן היא הבאת מקור אמין. מקור אמין עשוי להכריע בוויכוח על עובדות, וגם לשמש כאסמכתא בוויכוח על חשיבות נושא או על הגדרה.

כאשר מקורות אינם פותרים את הבעיה, הכלי הבסיסי והראשוני ליישובה של כל מחלוקת בענייני תוכן הוא דיון בדף השיחה של הערך שהמחלוקת עוסקת בתוכנו. להכוונת המכלולאים לדיון ענייני משמש הדף תרבות הדיון. דף השיחה משמש את הצדדים למחלוקת להצגת עמדותיהם ולנסיון לשכנע איש את רעהו. לעתים די בשיחה כזו כדי להגיע להסכמה. כאשר אין הסכמה, לעתים אחד הצדדים מתייג את {{מכלולאים פעילים}} בדף השיחה, וניתן פרק זמן סביר למכלולאים החפצים בכך לקחת חלק בדיון. מכלולאים נוספים המצטרפים לדיון מביעים את דעתם בצורה מנומקת, או תוך הצטרפות לדעתו של משתתף קודם בדיון. פעמים רבות מסתיים ויכוח בענייני תוכן כאשר יש רוב בדף השיחה בעד עמדה מסוימת. בהיעדר רוב כזה, נעשה שימוש בדרכים המפורטות בהמשך.

לעתים הופכת מחלוקת, קודם לדיון בדף השיחה, למלחמת עריכה - מצב שבו שני משתמשים חוזרים ומבטלים זה את עריכתו של זה. למפעילי מערכת יש כלים וכללים לבלימתה של מלחמת עריכה - שחזור הערך לגרסה יציבה (גרסתו קודם לפריצתה של מלחמת העריכה), הגנת הערך מפני עריכה, והפניית המתווכחים לדיון בדף השיחה, לשם ליבון המחלוקת שביניהם.

במסגרת דיון בענייני תוכן משמשים לעתים שני כלים המקובלים למטרה זו גם מחוץ למכלול:

 • גישור: מכלולאי המתנדב לכך מנסה לגשר בין הצדדים החולקים, ולהגיע לפשרה המקובלת על שניהם.
 • בוררות: הצדדים החולקים מסכימים על בורר שלו הם מעניקים סמכות לפסוק במחלוקת שביניהם.
כלי נוסף, החורג מהגישה הדמוקרטית המאפיינת את המחלוקות במכלול, ולכן השימוש בו נדיר ביותר, הוא החלטת ביורוקרט: לביורוקרט נתונה סמכות לכפות עצמו כבורר על צדדים יריבים במלחמת עריכה, כאשר אלה אינם מגיעים לידי הסכמה על זהות הבורר ביניהם.
במקרה, הנדיר יחסית, שבו אחד המשתתפים בוויכוח אינו מסתפק בהכרעה שהושגה בדף השיחה באחת מהדרכים שנמנו לעיל, באפשרותו לפתוח הצבעת מחלוקת.

הצבעת מחלוקת משמשת להכרעה פורמלית במחלוקת על תוכנו של ערך. לאחר ניסוח של האפשרויות השונות שעליהן יש להחליט נפתחת הצבעה הנמשכת שבוע, וההחלטה מתקבלת בה ברוב קולות.

יישוב מחלוקת בעניין זכות הקיום של ערך

ליישוב מחלוקת על זכות הקיום של ערך משמש מנגנון דו-שלבי:

 • שלב ראשון - הבהרת חשיבות: מכלולאי הסבור שלערך מסוים אין זכות קיום במכלול, רשאי להניח עליו תבנית {{חשיבות}}, המזמינה את הומכלולאים לנמק את חשיבות הערך, כלומר לתת הצדקה מנומקת לקיומו. אם במהלך שבוע, לא נמצא מכלולאי שהצדיק את חשיבות הערך, הערך נמחק. אם נמצא מכלולאי שהצדיק את חשיבות הערך, רשאי מכלולאי המתנגד לקיום הערך לעבור לשלב השני
 • שלב שני - הצבעת מחיקה: בהצבעת מחיקה מתקיים דיון בזכות קיומו של ערך, ובעיקר נערכת הצבעה דמוקרטית, שבה לכל מכלולאי בעל זכות הצבעה יש קול אחד. ההצבעה נמשכת שבוע, וכדי למחוק את הערך נדרש רוב התומך במחיקת הערך.

ניואנס מרוכך של מחלוקת זו הוא הצעה לאיחודם של שני ערכים. במחלוקת מסוג זה יש הסכמה על כך שהמידע ראוי להופיע במכלול, והמחלוקת מתמקדת בשאלה האם הוא ראוי לערך עצמאי, או שדי בהכללת מידע זה בערך אחר העוסק בנושא. דיון בסוגיה זו מתקיים בהתאם למדיניות איחוד ערכים ולפתיחתו משמשת התבנית {{לאחד}}. הדיון מתקיים בדף השיחה של הערך שמוצע לאחדו לתוך ערך אחר, ובדרך כלל הוא מוכרע כאשר יש רוב קולות ברור. בהיעדר רוב ברור, או לפי דרישה מפורשת של אחד הומכלולאים, מתקיימת הצבעת מחלוקת.

יישוב מחלוקת מנהלית

בדומה למחלוקת בענייני תוכן, גם ליישובה של מחלוקת על הדרך הנאותה להתנהלותה של המכלול משמש תחילה דיון בדף השיחה המתנהל באולם הדיונים. גם דיון זה כפוף לכללים שבדף תרבות הדיון. אולם הדיונים משמש את הצדדים למחלוקת להצגת עמדותיהם ולנסיון לשכנע איש את רעהו. פעמים אחרות מצטרפים מכלולאים נוספים לדיון ומביעים את דעתם, בצורה מנומקת, או תוך הצטרפות לדעתו של משתתף קודם בדיון.

המועצת משמשת לגיבוש כללים שיימנעו מחלוקות בעתיד, לקביעה פורמלית של מדיניות במכלול, ובפרט לשינוי של מדיניות שהתגבשה. במועצת מובאות להצבעה מחלוקות העוסקות באופן התנהלותה של קהילת המכלול . הצבעה במועצת נפתחת רק לאחר שבאולם הדיונים ניתנה לכך תמיכה של 5 מכלולאים לפחות.

שינוי של החלטה שעברה בעבר במועצת דורש רוב מיוחס של 60%. בשאר ההצבעות במועצת מספיק רוב רגיל.

יישוב מחלוקת אישית

בדומה לכל פעילות אנושית שיתופית אחרת, גם במכלול פורצים לעתים סכסוכים אישיים בין הכותבים בה (בדרך כלל כתופעת לוואי לא רצויה של מחלוקת מאחד הסוגים הקודמים). כללי התנהגות בין חברי הקהילה מהווים את המסגרת הנורמטיבית ליחסים בין הפעילים במכלול, ולאכיפתם קיים מנגנון מוסכם. מפעילי מערכת אחראים לאכיפת כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה בדרך של הפעלת אמצעי משמעת על פי שיקול הדעת שניתן להם. לאחר שמוצו אמצעי אזהרה, אמצעי המשמעת העיקרי הוא חסימה - שלילת היכולת לערוך במכלול לתקופה מסוימת, החל בחסימה למשך דקות וכלה בחסימה ללא הגבלת זמן. חסימה של משתמש ותיק לתקופה העולה יממה מצריכה התייעצות עם ביורוקרט.

אחד מעקרונות ההתנהגות במכלול הוא שערכאות משפטיות לעולם לא ישמשו לפתרון מחלוקות וסכסוכים המתגלעים בה. מכלולאי שבמהלך מחלוקת מאיים בהגשת תביעה משפטית נגד מכלולאי אחר, או נגד המכון נחסם מיידית ללא הגבלת זמן, בהתאם לנוהל טיפול באיומים משפטיים.

מכלולאי הסבור שחסימה נעשתה שלא כדין יכול לערער עליה בדף המכלול:בירורים. במידת הצורך נפתחת בדף זה הצבעה, בהשתתפותם של המפעילים בלבד, ובה מתקבלת החלטה על משך החסימה.

סמל המכלול גמרא 2.PNG
הדף באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0