חזקה (פירושונים)

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

האם התכוונתם ל...

 • חזקה : מבוא כללי לכל סוגי החזקותבמבוא כללי לכל סוגי החזקות
 • קנין חזקה : מעשה שהלוקח קרקע עושה בגוף הקרקע ובכך הוא קונה אותה.
 • חזקה דמעיקרא (שמקודם): דבר שהיה במצב או דין מסויים, אנו אומרים שעדיין הוא כמו שהיה, כל זמן שלא ראינו שנשתנה.
 • חזקה בטבע האדם: דבר שדרכו להיות על פי טבעו של אדם בתכונות נפשו או גופו, אנו אומרים שכך היה.
 • הוחזק: דבר מוסכם אצל בני אדם שהוא במצב מסויים, אנו אומרים שבאמת הוא כך.
 • חזקת שור המועד: מאורע החוזר ונשנה שתים או שלש פעמים אנו אומרים שכך דרכו וטבעו של מי שקרה לו כך.
 • חזקת חיים - מי שהיה חי, מעמידים אותו על חזקתו ואומרים שעודנו חי.
 • חזקת ישוב - זכות שיש לבני מקום לדור בו ולמנוע אחרים להתיישב שם.
 • חזקת כשרות - חזקה שאדם מישראל הוא כשר, ואינו רשע.
 • חזקת מטלטלים - דבר המיטלטל שהוא ברשותו של אדם, אנו אומרים שהוא שלו.
 • חזקת ממון - ממון שיש לנו ספק של מי הוא, אין מוציאים אותו מידי המוחזק בו.
 • חזקת מצוות - מי שהיה רגיל במצוה מסויימת של ציבור יש לו חזקה עליה ואין לסלקו
 • חזקת מרא קמא - ממון שנולד לנו ספק של מי הוא, מעמידים אותו בידי בעליו הקודמים אפילו שאינם מוחזקים בו עכשיו.
 • חזקת קרקעות - החזקת קרקעות תחת רשותו של אדם כהוכחה לבעלותו.
 • חזקת שררה - מי שהחזיק בשררה מסויימת, אין מורידים אותו ממנה.
 • חזקת תשמישים - החזיק בהשתמשות בנכסי חברו, אין חברו יכול לסלקו מהשתמשות