חיפוש פטנט

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חיפוש פטנט הוא פעולה המבוצעת על ידי אדם בעזרת מכונה (מחשב) לצורך בדיקת קיומם של פטנט או המצאה. בעבר, חיפושי פטנטים נערכו באופן ידני על ידי ספרנים, בוחני פטנטים, ואנשי מקצוע אשר הכירו את מבנה מדריך הסיווג של ההמצאות השונות וידעו כיצד להתמצא במדריכי הפטנטים המודפסים השונים. בארצות הברית למשל קיים מדריך לסיווגם של פטנטים לפי תחומי עניין ונושאים טכנולוגיים שונים כפי שהוגדרו על ידי משרד הפטנטים האמריקאי. כמו כן קיים גם הסיווג הבינלאומי של ארגון ההון האינטלקטואלי העולמי WIPO. כיום רוב חיפושי הפטנטים מבוצעים באמצעים אלקטרוניים ובמאגרי מידע ייעודיים חופשיים לציבור הרחב, כגון גוגל פטנטים, ומאגרי מידע  חינמיים נוספים כגון: מאגר המידע של משרד הפטנטים האמריקאי USPTO, מאגר הפטנטים האירופאי, דיאלוג ואחרים. לרוב, חיפוש פטנטים יבצע בעל ההמצאה, או עורך פטנטים כרשאי לתת חוות דעת (סעיף 54 לחוק הפטנטים), או בוחן פטנטים מטעם רשות בחינה.

מטרות החיפוש

חיפוש מקדמי והגדרת ההמצאה:

בחיפוש מקדמי, יפנה עורך הפטנטים למאגר המידע הנכון למטרת החיפוש, כגון מאגר מידע לפטנטים או לספרות אחרת, ברשת האינטרנט או כל אמצעי אחר העומד לרשותו. עליו להפעיל שיקול דעת מה לחפש, שעלול להיות דומה להמצאה, ולעיתים מתחומים הרחוקים מהתחום הטכנולוגי של ההמצאה. בשלב הבא, מתוך הפרסומים  שנמצאו בחיפוש, עליו להפעיל שיקול דעת אלו פרסומים ניתן לצרף זה לזה, כדי לקבוע התקדמות המצאתית לעומתם, שהרי ההתקדמות ההמצאתית היא הדרישה הקשה והמשמעותית ביותר בחוקי הפטנטים. חיפוש מקדמי על ידי עורך הפטנטים יכול לצפות מראש, על פי ניסיונו מדוחות בחינה יום יומיים, את הלך החשיבה של החיפוש שיבצע בוחן הפטנטים, בבואו להנפיק דוח בחינה.

כאשר ההמצאה אינה מתוחכמת, אז התוצאה במקרים רבים תהיה שאף אם נמצא חידוש, עורך הפטנטים יעלה ספיקות אם יש התקדמות המצאתית, על פי החיפוש וצירוף הפרסומים שביצע.

בשלב הבא, וכאן ניתן להיעזר בגורם טכני הנדסי, רצוי לחפש רכיב טכני שהתעלמו ממנו שצריך רק להגדירו, ובמקרים אחרים להוסיף רכיב חדש, כדי להגיע להתקדמות המצאתית לעומת צירוף הפרסומים. רכיב טכני זה צריך להיות כזה שבלעדיו אין ערך כלכלי להמצאה, וכאן בעל ההמצאה הוא המכריע.

אחרי הוספת רכיב שהוסכם עליו, רצוי שהחיפוש המקדמי והגדרת ההמצאה המתוקנים, יבדקו שוב זה את זה, הלוך וחזור, ואף בסיעור מוחות - אין אלה שני שלבים שאחד קודם לחברו.

באופן כללי ניתן לסווג כל חיפוש פטנטים לפי החלוקה הבאה:

  • חיפוש חידוש: חיפוש פטנט הבודק חדשנות נקרא חיפוש חידוש. מטרת חיפוש חידוש היא להחליט האם ישנם פטנטים קודמים או פרסומים קודמים, המחייבים להוסיף עליהם התקדמות המצאתית. בעזרת סוג  זה של חיפוש פטנטים מחפשים את הפטנטים הקשורים הכי קרובים שניתן למצוא בתחום ההמצאה.
  • חיפוש נתונים ביבליוגרפיים הקשורים לפטנט: זהו סוג חיפוש פטנטים הפשוט ביותר ולרוב הקל ביותר מאחר שמספר הפטנט או שם הממציא ידוע. במקרה זה לרוב, יש בידי מזמין החיפוש את המידע לפיו מוזמן החיפוש. מטרת חיפוש זה היא למצוא מה כוסה על ידי בקשה או בקשות ספציפיות או כדי למצוא איזה פטנט או פטנטים יש בידי ממציא מסוים. חיפוש ביבליוגרפי יכול להתבצע כחלק מחיפוש מוצר מסוים.
  • חיפוש לבדיקת כשירות פטנט: חיפוש פטנטים זה הוא הנפוץ ביותר. בחיפוש זה נעשה ניסיון לקבוע האם המצאה מסוימת היא: (1) בתוך המרחב של נושא בר רישום לפטנט, (2) שימושית, (3) חדשנית, (4) בעלת התקדמות המצאתית, או בניסוח מקובל אחר: שאינה ברורה מאליה לאיש מקצוע ממוצע בתחום ההמצאה. למרות שחיפושים מסוג זה יכולים להתבצע בשלב הפיתוח של ההמצאה, הם לרוב מומלצים להיעשות בשלב שלפני הגשת בקשת הפטנט. המטרה של חיפוש זה הוא להחליט או לקבוע האם ישנו ידע קודם  המחייב להוסיף עליו התקדמות המצאתית. יתרון נוסף הוא שבמידה וכתוצאה מהחיפוש התברר כי הרעיון הבסיסי שלו לא עונה על הפרמטרים המוזכרים לעיל, הממציא יכול מראש להוסיף התקדמות המצאתית כדי שרישום של בקשה יתקבל כפטנט בסופו של דבר. חיפוש מסוג זה יכול להיות יעיל בכך שייתכן כי ידע קודם שנמצא יהיה שימושי בהכנת הבקשה להגשה, כדי להגדיר את ההתקדמות ההמצאתית לעומתו.
  • חיפוש פטנט לצורך בדיקת מצב הטכנולוגיה הקיים: כל חיפוש שנועד לתת מבט ממעוף הציפור על ידע טכנולוגי קודם בתחום מסוים נקרא חיפוש עדכני. בבסיסו זהו תהליך של איסוף מידע שיכול להיות עמוק או מהיר לפי הצורך. סוג זה של חיפוש נעשה על מנת לפתור בעיה מסוימת, למצוא טכנולוגיה לרישוי, לבצע מודיעין עסקי על מתחרים וכדומה. לדוגמה, יצרן עשוי לבצע חיפוש עדכון במטרה להחליט מה נעשה קודם, האם תחום מסוים רווי, האם ישנה פעילות פטנטית ענפה בתחום ומי הם השחקנים הראשיים. סוג חיפוש זה נפוץ מאד.
  • חיפוש פטנט מתמשך: חיפוש מתמשך הוא לא אחר מאשר מעקב שוטף אחר פטנטים חדשים שהונפקו. באופן כללי, חיפוש זה נחלק לשני סוגים: מעקב אחרי פעילות פטנטית בתחום התעניינות מסוים ומעקב אחר פעילות מתחרים. לרוב חיפוש זה מבוצע בזמן אמת מול פרסומי רשויות הפטנטים המפרסמות פטנטים חדשים באופן שוטף. חברות בעלות עניין בפטנטים סורקות את הפרסומים לפי קטגוריות המעניינות אותן על בסיס קבוע.
  • חיפוש הבעלים של הפטנט: כאשר זכויות בפטנט מועברות לגוף אחר, הדבר דומה למכירה של זכויות בנכס. הרישום כפי שמופיע ברשויות הפטנטים יהיה לגבי העברת בעלות בזכויות בלבד. יחד עם זאת רישיונות לשימוש בפטנטים אינם מידע המופיע ברשויות הפטנטים. מטרת החיפוש הנ"ל היא למצוא את הבעלים החוקיים של הפטנט לצורך קניית רישוי או מסיבות אחרות שלא ניתנות לברור ברשויות הפטנטים.
  • חיפוש פטנט לצורך בדיקת הפרת פטנט: משתמשים בסוג חיפוש זה במטרה להחליט אם פעילות מסוימת עלולה להפר או להיות כלולה בפטנט בר תוקף. חיפוש מסוג זה מתייחס רק לתביעות של פטנט בתוקף. כעניין חוקי, הפרת פטנט יכולה להפוך לדיון בבית משפט, והיא עבירה פלילית לכל דבר. רשויות הפטנטים הן היחידות שבידן נמצאת כל האינפורמציה הרלוונטית של פטנט מסוים בתיק הקרוי "תיק פטנט" ובתוכו כל התכתובות של רשויות הפטנטים עם המבקש או מי מטעמו. בשלב מסוים ניתן לבקש העתק של תיק זה כדי להחליט האם ואיך התבצעה הפרת הפטנט. עו"ד, קרנות הון סיכון וחברות גדולות עושות שימוש בסוג חיפוש זה כאשר ישנו חשש להפרה של פטנט (משני הצדדים). כלומר, לעיתים חיפוש זה מבוצע כפעולת הגנה.
  • חיפוש פטנט לצורך בדיקת תוקפו של פטנט: חיפוש תוקף של פטנט באופן כללי מבוצע על ידי חברות או פרטיים בניסיון להחליט אם אפשרי לבטל פטנט אחר (במקרה כזה ניתן לבקש בקשה לבחינה מחדש של פטנט שהתקבל – בכל מדינה בנפרד). בחיפוש זה מנסים למצוא פטנטים או פרסומים קודמים שמראים כי פטנט מסוים ברור מאליו. כמובן שהחיפוש אינו מוגבל לפטנטים, ניתן לחפש כל פרסום מוקדם, טעויות טכניות, רמאות או כל דבר אחר שיגרום לפטנט להיחשב לא בר תוקף. חיפוש זה יכריע האם פטנט מסוים ניתן לאכיפה.
  • חיפוש פטנט לצורך בדיקת הזכות לייצר: חיפוש הזכות לייצר מתמקדת בפטנטים שפג תוקפם. בניגוד לחיפוש הפרה, אשר מתמקד בפטנטים בתוקף. חיפוש זה מבוצע במטרה לדעת האם, תהליך, מוצר או עיצוב של חברה מסוימת נכנס לתחום הציבורי כלומר הפטנט פג וניתן לשכפל את הטכנולוגיה ללא חשש מענישה.

קישורים חיצוניים

Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0