מלכודות בפתיחה בשחמט

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Chess.svg

בערך זה נעשה שימוש
ברישום מסעי שחמט.
להסבר על רישומים
אלה, ראו כאן.

מלכודות בפתיחה בשחמט מופיעות במשחקי שחמט רבים, ולעיתים משלבות את גורם ההפתעה ואלמנטים של ריתוק והקרבה.

נהוג לחלק את מלכודות הפתיחה לשני סוגים:

מלכודת מוצלחת

מלכודת מוצלחת היא מסע או סדרה של מסעים מתוכננים היטב הגורמים ליריב להגיב עליהם כשהוא בטוח שתגובתו למסעים אלה מניבה לו יתרון בעמדה או בחומר (כפי שמצפה מתכנן המלכודת), ורק בשלב מאוחר יותר הוא מגלה שההפך הוא הנכון, היינו: מסעיו שנחשבו בעיניו למבטיחים גרמו לו להפסיד חומר או עמדה או אף להפסיד במשחק. במילים אחרות: על מסעי המלכודת להיות כאלה שלא יעלו את חשדו של היריב בגלל חריגותן מן המקובל ובו בזמן עליהם להיות מוצדקים בזכות עצמם.

 • ומה אם היריב מגלה את המלכודת שהוכנה לו?

במקרה זה המלכודת תמשיך להיקרא מוצלחת אם:

דוגמאות למלכודות מוצלחות המביאות למט

מט לגל

המלכודת שלהלן מפורסמת וקרויה ע"ש לגל:

 1. ה4 ה5
 2. פ-ו3 ד6
 3. ר-ג4 ר-ז4
 4. פ-ג3 ז6? (ההמשך הנכון: ר-ה7 או פ-ג6 או פ-ו6)
 5. פ:ה5!(לבן מקריב את מלכתו.שחור איבד רגלי, ואם יכה את הפרש, המלכה הלבנה תכה את הרץ השחור), ר:ד1??(היה חייב להכות את הפרש)
 6. ר:ו7+ מ-ה7
 7. פ-ד5 X (... ומנחית מט ליריב שנפל במלכודת)
העמדה לאחר המסע השלישי של השחור.
הרץ השחור מרתק את הפרש הלבן
העמדה לאחר המסע הרביעי של השחור העמדה לאחר המסע החמישי של השחור עמדת המט
8 צריח שחור פרש שחור Chess l44.png מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רץ לבן Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png רץ שחור Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
8 צריח שחור פרש שחור Chess l44.png מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רץ לבן Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png רץ שחור Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
8 צריח שחור פרש שחור Chess l44.png מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רץ לבן Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן רץ שחור מלך לבן Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
8 צריח שחור פרש שחור Chess l44.png מלכה שחורה Chess l44.png רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess l44.png מלך שחור רץ לבן Chess d44.png רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן רץ שחור מלך לבן Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
בהגנת אוון
 1. ד4 ב6
 2. ה4 רב7
 3. רד3 ו5
 4. ה:ו5 ... (הלבן מתעלם בכוונה מן האיום על צריחו בח1 כחלק ממסעי המלכודת המתוכננת)

4. ... ר:ז2? (השחור נפל בפח)
5. מהח5+ ז6
6. ו:ז6 פו6? (גם לאחר 6. רז7 הלבן ביתרון על ידי 7. ז:ח7+ מו8 8. פו3! פו6 (8. ר:ח1? 9. פה5 ר:ה5 10. ד:ה5 מהה8 11. רח6+ פ:ח6 12. מה:ח6+ מו7 13. רג4+ ה6 (13. ד5 14. ה#6) מהו#6) 9. מהז6 ר:ו3 (9. ר:ח1 10. רח6! צ:ח7 11. פז5 וזוכה בחומר רב) 10. צז1 צ:ח7 11. מהז3!! (איום כפול- על רו3 ועל צח7) רה4 12. ר:ה4 פ:ה4 13. מהו3+! וזוכה ביתרון (13. פו6? 14. מה:א8, 13. רו6?\מה8? 14. מה:ה4 עם איום כפול- על צח7 ועל צא8, וגם על הטוב ביותר 13. מז8 יבוא מה:ה4 עם יתרון של חייל))
7. ז:ח7 פ:ח5
8. רז6 X

בהגנת קארו קאן
 1. ה4 ג6
 2. ד4 פו6
 3. רד3 ד5
 4. ה5 פו-ד7
 5. ה6! ו:ה6 (גם אם השחור לא יכה ב ה6 מצבו בכי רע)
 6. מהח5+ ז6
 7. מה:ז6+ ח:ז6
 8. ר:ז6 X

דוגמאות למלכודות מוצלחות המכות את מלכת היריב

למלכודת מוצלחת תיחשב לא רק מלכודת המביאה לכניעת היריב, אלא גם כל תוכנית המזכה את מתכננה ביתרון כלשהו: שיפור בעמדתו, פגיעה בהגנת היריב או זכייה בחומר ובכלל זה גם רגלי (ם).

השחור מאבד את מלכתו
פתיחת גמביט המלכה הנרצה
העמדה לאחר המסע השביעי

של הלבן

8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה לבנה Chess l44.png רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור מלך שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן Chess l44.png מלך לבן Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
הלבן זוכה במלכה תמורת רץ
העמדה לאחר המסע הששי
של הלבן
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור רץ לבן רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
המלך השחור חייב להכות
את הרץ הלבן
העמדה לאחר המסע החמישי
של השחור
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רץ לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
שחור נפל במלכודת
 1. ד4 ד5
 2. ג4 ד:ג4
 3. פו3 ג7-ג5
 4. ה3 ג:ד4
 5. ר:ג4 ד:ה3?
 6. ר:ו7+ מ:ו7
 7. מה:ד8 השחור מאבד את מלכתו
הלבן מאבד את מלכתו
ההגנה ההודית - גמביט בודפשט
 1. ד4 פו6
 2. ג4 ה5
 3. ד:ה5 פה4
 4. ז3 ד6
 5. ה:ד6 ר:ד6
 6. פו3? פ:ו2!
 7. מ:ו2 ר:ז3+

והלבן מאבד את מלכתו.

מלכודת המזכה בשני רגלים

גמביט המלך הנדחה

גם מלכודת המזכה את מתכננה בשני רגלים תיחשב למוצלחת, למשל במשחק הבא:

 1. ה4 ה5
 2. ו4 רג5
 3. פו3 ד6
 4. רג4 רז4
 5. ו:ה5 ד:ה5
 6. ר:ו7+ מ:ו7
 7. פ:ה5+

במהלך הבא של הלבן הוא לוכד את הרץ וזוכה ליתרון שני רגלים.

ראו דוגמה מנושא דומה

מלכודת כושלת

מלכודת כושלת היא מסע או סדרה של מסעים אשר מקיימים לפחות אחד מהמקרים הבאים:

 • מתכנן המלכודת מבוסס על שגיאה אפשרית של היריב, אך היריב אינו מבצע את השגיאה ואינו נופל למלכודת.
 • כחלק מיצירת המלכודת, מבוצעים מסעים אשר מחלישים את עמדתו הטקטית של מתכנן המלכודת.
 • קיימת סתירה בין מסעי תוכנית המלכודת לבין הקו הכללי של תוכניתו.
 • קיימת סתירה בין מסעי תוכנית המלכודת לבין הקו הכללי של האסטרטגיה והטקטיקה של תוכניתו.
 • מתכנן המלכודת אינו יכול להמשיך בפיתוח כליו ללא פגיעה ברעיונות המרכזיים של תורת הפתיחות בשחמט.

במילים אחרות: המסעים המחוללים את המלכודת הכושלת אינם טובים כשלעצמם, מחלישים את יוזם המלכודת והם מותנים בכך שהיריב יתפתה וישגה.

למלכודת כושלת ייחשב גם מצב בו כל הפסדו של מתכנן המלכודת היה מסע חסר תועלת, שכן הוא מאבד את היוזמה והיכולת להוביל את המשחק.

דוגמה למלכודת כושלת

 1. ה4 ה5
 2. פו3 פג6
 3. רג4 פד4!?

מה מטרת מסעו השלישי של השחור? הרי הוא מפקיר את הרגלי ה5 ואף סותר את אחד הרעיונות המרכזיים של הפתיחה הקובע שלא להזיז כלי פעמיים (כדי למנוע פגיעה בפיתוח הכלים האחרים).
תקוותו (ולא תוכנית ודאית) של השחור היא כי הלבן ישגה ויבצע את ההמשך הבא:
4. פ:ה5? מהז5! (המלכה תאיים על הפרש ועל הרגלי ה5)
5. פ:ו7 מה:ז2 (הלבן יתלהב להכות צריח)
6. צו1 מה:ה4+(לא תישאר ללבן ברירה אלא צו1)
7. רה2 פוX3

אך ללבן מגוון אפשרויות תגובה שישימו לאל את כוונת השחור להפילו בפח, למשל:

4. 0-0 ...

 • או

4. ג3 ...

 • או

4. פג3 ...

 • יתרה מזאת: אם המסע הרביעי של הלבן יהיה פג3 אזי הוא יוכל ליצור בעצמו מלכודת (מוצלחת) לשחקן השחור :

4. פג3 ד6 (מצדיק את עמדת פרשו על ד4)
5. 0-0 ... (מתעלם מכוונת השחור לרתק את פרשו על ידי רז4)
5. ... רז4 (השחור נפל במלכודת)
6. פ:ה5! ... (חושף את מלכתו לאיום הרץ אך)
לשחור אסור להכות את המלכה, אם יעשה זאת יקבל מט בשני מסעים:(מט לגל)
6. ... ר:ד1
7. ר:ו7+ מה7
8. פד5 X

Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0