מערכה (טקסונומיה)

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דרגה טקסונומית (טקסונומיה)

Click to Shrink Back
על-ממלכהממלכהמחלקהסדרהמשפחהסוגמיןScientific classification he.png
לדף הקובץ
תמונה אינטראקטיבית (לחצו להסבר)‏

דרגות המיון המקובלות של עולם הטבע. לחץ על הדרגות השונות על מנת להגיע לערכים המורחבים עליהם.

מערכהלטינית: Phylum; ביוונית: Φῦλον) היא טקסון המשמש במיון מדעי של צורות החיים. לפי המיון המדעי של עולם הטבע, רמות הדירוג (טקסונים) של עולם הטבע הן: ממלכה, מערכה, מחלקה, סדרה, משפחה, סוג ומין. עם זאת, גם המערכות מקובצות לעיתים לקבוצות, המכונות "על-מערכות" (Superphyla). באופן בלתי רשמי, ניתן להסתכל על מערכה כקבוצה שלחבריה יש מתווה גוף כללי דומה, כמו למשל קיומן של עצמות. מיון זה מתבסס על הבדלים מורפולוגיים (צורניים), אולם מערכות נבדלות אחת מהשנייה לעיתים על סמך המבנה הפנימי שלהן. כך לדוגמה, העכבישים והסרטנים נראים אחרת, אולם שניהם משתייכים למערכת פרוקי הרגליים. לעומתם, תולעי האדמה והשרשורים, שדומים בצורתם, נמצאים במערכות שונות (תולעים טבעתיות ותולעים שטוחות בהתאמה). באנגלית קיים הבדל בין מינוח המערכות בעולם החי לבין מינוחן בעולם הצומח; בזה האחרון מקובל להשתמש במושג Divison במקום המילה Phylum, אף על פי שגם המונח האחרון נחשב לתקין לפי הנומנקלטורה הבוטנית.

מערכות בעלי החיים המוכרות ביותר הן רכיכות (Mollusca), ספוגיים (Porifera), צורבים (Cnidaria), תולעים שטוחות (Platyhelminthes), תולעים נימיות (Nematoda), תולעים טבעתיות (Annelida), פרוקי רגליים (Arthropoda), קווצי עור (Echinodermata) ומיתרניים (Chordata), שהיא המערכה שבה נמצא האדם. בממלכת החי קיימות 35 מערכות לערך, ולמרות זאת מרבית המינים נמצאים בתשע המערכות שהוזכרו. מערכות רבות כוללות רק מינים שחיים באופן בלעדי במים; מערכות אחרות מכילות הן מינים שחיים במים והן מינים שחיים ביבשה; רק מערכה אחת מכילה רק מינים שנעדרים מהמים באופן מוחלט – מערכת נושאי ציפורניים (Onychophora). המערכה האחרונה שהתגלתה היא מערכת ה-Cycliophora, שנצפתה לראשונה ב-1993; רק שלוש מערכות נתגלו במאה ה-20.


מערכות בעלי חיים

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – בעלי חיים
מערכה (השם המדעי) השם העברי משמעות מאפיינים מבחינים מספר מינים
Acanthocephala - ראש קוצני חדק קוצני והפיך בערך 1,150
Acoelomorpha - חסרת מעיים חסרי פה או צינור עיכול -
Annelida תולעים טבעתיות כמו בעברית חלוקה של הגוף לפרקים זהים בערך 15,000 מודרניים
Arthropoda פרוקי רגליים כמו בעברית שלד חיצוני עשוי כיטין מעל 1,134,000
Brachiopoda זרוע רגליים כמו בעברית לופופור ורגלית בין 300 ו-500 חיים
Bryozoa חיטחבים כמו בעברית לופופור, חסרי רגלית, משושים וקיפולים ריסניים בערך 5,000 מינים חיים
Chaetognatha תולעי חץ שעירת לסת קוצים מכיטין בכל אחד מצידי הראש, סנפירים בערך 100 מינים מודרניים
Chordata מיתרניים כמו בעברית מיתר גב חלול מעל 63,000
Cnidaria צורבים כמו בעברית תאים צורבים בערך 10,000
Ctenophora מסרקניים נושאת מסרק שמונה "שורות מסרק" של ריסים ממזוגים בערך 100 מינים מודרניים
Cycliophora - נושאת גלגל פה מעגלי המוקף בריסים קטנים לפחות שלושה
Echinodermata קווצי עור כמו בעברית סימטריה מעגלית, קוצים מזורדמים בערך 7,000 מינים חיים ו-13,000 מינים נכחדים
Echiura - זנב קוץ מערכת של קרסים בקצה האחורי בערך 140
Entoprocta - בתוך פי הטבעת פי הטבעת נמצא בתוך טבעת של ריסים בערך 150
Gastrotricha גסטרוטריכה שעירת בטן - בערך 450
Gnathostomulida - מבוי לסת - -
Hemichordata מיתרני פה מיתרני למחצה - בערך 100 מינים חיים
Kinorhyncha - חוטם נע 11 סגמנטים, כל אחד בעל לוחית גבית בערך 150
Loricifera - נושאת מחוך קשקשים דמויי מטריה בקצוות בערך 21
Micrognathozoa מיקרוגנאטוזואה חיה קטנת לסת בית החזה מתרחב בדומה לאקורדיון 1
Mollusca רכיכות כמו בעברית רגליים שריריות ומעטה גוף עגול בשם גלימה בערך 70,000 [1]
Myxozoa - חיה רירית - לפחות 12,000
Nematoda תולעים נימיות כמו בעברית חתוך רוחב עגול, קוטיקולה (קרומית) עשויית קרטין 80,000 - מיליון
Nematomorpha תולעי שערת סוס בצורת נים - בערך 320
Nemertea תולעי חוטם נימפת ים - בערך 1200
Onychophora נושאי ציפורניים כמו בעברית רגליים בעלות קוצים עשויים כיטין בערך 110 מינים מודרניים
Orthonectida - שוחה ישר - בערך 20
Phoronida - - מעיים בצורת U 20
Placozoa פלקוזואה חיה מישורית - 1
Platyhelminthes תולעים שטוחות כמו בעברית - בערך 25,000
Porifera ספוגיים נושאת נקב דופן פנימי מנוקב מעל 5,000 מינים מודרניים
Priapulida - פריאפוס

(אל הזכרות)

- 17
Rhombozoa - חית מעוין תא אחד (תא הציר) המוקף בתאים ריסיים, מספר קבוע של תאים אצל פרט בוגר 75
Rotifera גלגיליות כמו בעברית - בערך 2,000
Sipuncula - צינורית פה המוקף במשושים הפיכים 144-320
Tardigrada דובוני מים איטית צעד גוף המורכב מארבעה סגמנטים ומראש בערך 750
Xenoturbellida - תולעת מוזרה דאוטרוסטום ריסני 2
סך הכול - - - 2,400,000+

קבוצות שהוכרו בעבר כמערכות

שם המערכה לשעבר קונצנזוס נוכחי
בעלי גולגולת (Craniata) תת-מערכה של מיתרניים
מיתרני ראש (Cephalochordata) תת-מערכה של מיתרניים
Cephalorhyncha על-מערכה Scalidophora
Enterepneusta מחלקה בתת-מערכה מיתרני פה (Hemichordata)
Pentastomida תת-מחלקה במחלקת רגלסתיים שבמערכת פרוקי רגליים
Pogonophora חלק ממשפחת Siboglinidae שבמערכת תולעים טבעתיות
Pterobranchia מחלקה במערכת מיתרני פה
Symplasma מחלקת זכוכנים שבמערכת הספוגיים.
מיתרני זנב (Urochordata) תת-מערכה במערכת המיתרניים
Vestimentifera חלק ממשפחת Siboglinidae שבמערכת תולעים טבעתיות

מערכות צמחים

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – צומח
מערכה (השם המדעי) השם העברי על שום מאפיינים מבחינים
Magnoliophyta בעלי פרחים מגנוליה מצמיחים פרחים ומניבים פירות
Bryophyta טחבניים Bryum צמחים לא וסקולריים בעלי נבגים דיפלואידים
Pteridophyta שרכניים אברה צמחים וסקולריים בעלי נבגים דיפלואידים
Pinophyta מחטנאים אורן אצטרובלים המכילים זרעים
Cycadophyta ציקסאים Cycas חשופי זרע, עלים מורכבים
Ginkgophyta גינקגואיים גינקו חשופי זרע, הזרעים אינם מוגנים על ידי פירות (מין יחיד)
Gnetophyta גנטאים Gnetum וסקולריים, חשופי זרע, עציים

מערכות פטריות

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – פטריות
מערכה (השם המדעי) השם העברי משמעות השם מאפיינים מבחינים
Chytridiomycota פטריות חוט פטריות פך תאית בדופן התאים, תאי-מין שוטניים
Deuteromycota פטריות לא מושלמות פטריות משנה מתרבים בצורה א-זוויגית
Zygomycota זוגניות פטריות צמד (עול) שני תאי גמטנגיה מתאחדים ליצירת zygosporangium
Glomeromycota - פטריות כדור יוצרים סימביוזה עם שורשי צמחים
Ascomycota פטריות שק כמו בעברית מייצרים את נבגיהם בשק
Basidiomycota פטריות בסיסה כמו בעברית מייצרים נבגים מ'תאי בסיסה'

קישורים חיצוניים