עיצורים מחוככים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עיצורים מחוככים הם עיצורים המופקים באמצעות חסימת זרם האוויר בחלל הפה, ושחרורו האיטי תוך הפקת צליל חיכוך, אלו הם למעשה שני עיצורים הנהגים כעיצור אחד כאשר הראשון סותם והשני חוכך.

ישנה הבחנה בין רצף של עיצור סותם וחוכך לבין עיצור מחוכך בכך שברצף העיצורים סותם-חוכך ישנו שחרור אוויר עם הגיית הסותם ואילו בעיצור מחוכך החלק הסותם חסר שחרור אוויר בפני עצמו, לדוגמה: תשואה, צואה. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום.

קדמיים
מכתשי-חכי כפוף בתר-מכתשי מכתשי שיני
מחוכך ʨ   ʥ ʈʂ   ɖʐ ʧ   ʤ ʦ   ʣ ‏ʦ̪   ʣ̪


עיצורים מחוככים

שורקים מחוככים

 • עיצור מכתשי, מחוכך שורק, קולי [d͡z]
 • עיצור מכתשי, מחוכך שורק, אטום [t͡s]
 • עיצור שיני, מחוכך שורק, קולי [d͡z̪]
 • עיצור שיני, מחוכך שורק, אטום [t͡s̪]

מחוככים

 • עיצור סדקי, מחוכך, אטום [ʔ͡h]
 • עיצור אפיגלוטי, מחוכך, אטום [ʡʜ]
 • עיצור לועי, מחוכך, אטום [Qħ]
 • עיצור ענבלי, מחוכך, קולי [ɢ͡ʁ]
 • עיצור ענבלי, מחוכך, אטום [q͡χ]
 • עיצור וילוני, מחוכך, קולי [ɡɣ]
 • עיצור וילוני, מחוכך, אטום [k͡x]
 • עיצור חכי, מחוכך, קולי [ɟ͡ʝ]
 • עיצור חכי, מחוכך, אטום [c͡ç]
 • עיצור שיני, מחוכך, קולי [d̪͡ð]
 • עיצור שיני, מחוכך, אטום [t̪͡θ]
 • עיצור שפתי-שיני, מחוכך, קולי [b̪͡v]
 • עיצור שפתי-שיני, מחוכך, אטום [p̪͡f]

מחוככים צדיים

 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, קולי [d͡ɮ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, אטום [t͡ɬ]
 • עיצור וילוני, מחוכך צדי, קולי [ɡ͡ʟ̝]
 • עיצור וילוני, מחוכך צדי, אטום [k͡ʟ̝̊]
 • עיצור חכי, מחוכך צדי, אטום [c͡ʎ̝̥]

עיצורים מחוככים בעברית

בעברית קיימים שלושה מתוך ארבעת העיצורים המחוככים הנפוצים ביותר.

 • האות צד"י מייצגת עיצור מכתשי מחוכך אטום.
 • ג' ו-צ' מייצגים עיצור בתר מכתשי מחוכך קולי ובתר מכתשי מחוכך אטום בהתאמה ומופיעים בעיקר במלים שאולות.

קישורים חיצוניים


צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו־שפתיים - שפתיים־שיניים - שיניים־שפתיים - לשוניים־שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר־מכתשיים - מכתשיים־חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי־גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט־אחוריות - מרכזיות - כמעט־קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט־סגורות - חצי־סגורות - אמצעיות
חצי־פתוחות - כמעט־פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בין־לאומי - פורמנט