קרן פיקדונות ומילוות

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קרן פיקדונות ומילוותראשי תיבות: קפ"מ) היא קרן נאמנות שפיתחה רשות ניירות ערך, על מנת שתהווה תחליף לפיקדונות בנקאיים קצרים תוך שיפור בתשואה ללקוח. קרן זו היא תת-סוג של קרן כספית שקלית. פיתוח הקרן על ידי הבנקים ובתי ההשקעות מצוי בעיצומו ולכן טרם הוצעה קרן מעין זו לציבור.

התכונות העיקריות של הקפ"מ

  1. אפיקי ההשקעה: הקפ"מ היא אפיק השקעה סולידי ביותר, המשקיע אך ורק במזומנים, בפיקדונות בנקאיים לא צמודים לתקופות קצרות ובמילוות קצרי מועד (מק"מ).
  2. מח"מ (משך חיים ממוצע): המח"מ של כלל הנכסים המוחזקים בקפ"מ לא יעלה בכל עת על 60 ימים.
  3. מיסוי: שיעור המס על הקפ"מ הוא 25%, אך הוא חל רק על הרווח הריאלי (הנגזר מהתשואה שמעל לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן). ככל ששיעור המדד יעלה, יירד שיעור המס שישלם הלקוח ואף ייתכן כי לא ישלם מס כלל. זאת לעומת מיסוי של 15% (ללא תלות במדד המחירים לצרכן) על פיקדונות בנקאיים לא צמודים.
  4. ניהול הקפ"מ יהיה כמו בקרן מועדים קבועים, כך שניתן יהיה לרכוש או למכור את יחידותיה רק אחת לשבוע, ובכך תצטמצם התנודתיות בקרן. במקרה שיום היצירות והפקדונות של הקפ"מ לא יחול ביום חישוב מחירים בקרן, יידחה יום היצירות והפדיונות ליום חישוב המחירים העוקב. בכך, יתאפשר לבעלי היחידות לפדות את יחידותיהם פעם בשבוע.
  5. החרגה מחוק הייעוץ: בעוד שמוצרי ההשקעה השונים, למעט פיקדונות וחסכונות בנקאיים, משווקים לציבור הרחב באמצעות בעלי רישיון ייעוץ השקעות, ניתן לשווק את הקפ"מ לציבור גם על ידי מי שאינו מחזיק בתעודת יועץ, כלומר גם בידי בנקאים וסוכני ביטוח.

מאפייני הקפ"מ

רשות ניירות ערך מעוניינת ליצור מוצר השקעה אשר ישפר את שיעורי הריבית שמקבלים לקוחות פרטיים (בהשוואה לפיקדונות בנקאיים) תוך שמירה על היתרונות הגלומים בפיקדונות הבנקאיים: נזילות גבוהה (שבועית), סולידיות, רמת ביטחון גבוהה.

היתרון הגדול של הקפ"מ הוא בכך שבניגוד לקרן הכספית, היא מוחרגת מחוק הייעוץ. יתרונות ההחרגה הן בכך שמתייתר הצורך של לקוחות לעבור הליך ארוך של ברור צרכים והתאמת מדיניות השקעה לפני שניתן לייעץ להם לגבי מוצר פיננסי זה. כמו כן, היקף הבנקאים שאינם יועצים רב יותר והם אלה שמוכרים באופן שוטף פיקדונות וחסכונות לציבור הרחב. כך, ההחרגה מחוק הייעוץ מנגישה את הקפ"מ לכלל הציבור, ומעניקה לה יתרון בולט על שאר אפיקי ההשקעה, בכלל זה הקרנות הכספיות, המחויבים בייעוץ.

בהחרגה זו גלום גם חיסרון. כדי להשיג תעודת יועץ יש לעבור תקופת הכשרה ארוכה, הכוללת לימודים מקיפים, מבחנים של הרשות לניירות ערך ותקופת סטאז'. בנקאים שאינם יועצי השקעות לא יוכלו לייעץ ללקוחות, להשוות בין אפיקי השקעה שונים, למסור מידע לגבי בתי ההשקעות ודמי הניהול, לתעדף קפ"מ מסוימת על פני אחרות.

הקפ"מ צפויה להניב תשואה גבוהה יותר מפיקדונות בנקאיים ללקוחות פרטיים לאותו מח"מ, בזכות היתרון הטמון בקבוצה על פני היחיד. לקוחות פרטיים המפקידים בבנקים פיקדונות בהיקפים נמוכים באופן יחסי, זוכים כתוצאה מכך לריבית בשיעור נמוך על השקעתם. לעומת זאת, קרן נאמנות כגון הקפ"מ, מאגדת כספים של לקוחות פרטיים רבים ומפקידה אותם בבנק ולכן צפויה לזכות לריבית גבוהה יותר, המתאימה לריבית המשולמת על פיקדונות ג'מבו (פיקדונות בהיקף גבוה מאוד).

יחידות קפ"מ ניתן להציע רק אם הקרן הוגדרה ככזו מיום שהוקמה, ולכן קרן רגילה לא תוכל להפוך לקרן קפ"מ. הסכם הקרן חייב לציין את היות הקרן מסוג קפ"מ.

על פי קביעת רשות ניירות ערך, מנהלי הקפ"מ יכולים לגבות מהמשקיעים בה דמי ניהול. סביר כי בדומה לקרן הכספית, ייגבו דמי ניהול בשיעורים נמוכים (כ-0.1%).

קישורים חיצוניים