רשות ניירות ערך

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רשות ניירות ערך
לוגו רשות ניירות ערך
תחום שיפוט ישראלישראל ישראל
משרד אחראי משרד האוצר
תאריך הקמה 1969
חוק חוק ניירות ערך
מנכ"ל עו"ד עודד שפירר
יו"ר ענת גואטה

רשות ניירות ערך היא רשות סטטוטורית בישראל העוסקת בשמירת עניינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. הרשות הוקמה ופועלת על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-[1]1968.

יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר. מקצת מן החברים ממונים מקרב הציבור ומקצתם מקרב עובדי המדינה. הרשות מעסיקה רואי חשבון, משפטנים, כלכלנים ועובדי מנהל. הרשות ייסדה, יחד עם לשכת רואי חשבון בישראל, את המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ומשמשת שותפה שווה בו.

תפקידי הרשות

במסגרת תפקידה מטפלת הרשות בתחומים הבאים:

מתן היתר לפרסום תשקיפים

תשקיף הוא מסמך הנותן גילוי מלא של כל מידע החשוב למשקיע השוקל לרכוש את ניירות הערך שהתאגיד מציע לציבור. התשקיף כולל, בין היתר, תיאור של ניירות הערך המוצעים, תיאור של עסקי החברה ואת דוחותיה הכספיים.

לאחר מספר פרשות חמורות בהן כספים שגויסו ללא תשקיף, באמצעות פרסום נרחב באינטרנט ובאמצעי תקשורת, נותבו למיזמי הונאת פונזי בשנים 2014–2016 ובכללן קרן אור[2], יוטרייד[3], ופרשת אמיר ברמלי-"קרן קלע"[4][5], הרשות הגבירה את מאמצי האכיפה שלה כנגד מיזמי השקעות לא מפוקחים והחמירה משמעותית את הרף על-פיו פרסום מידע נחשב לכזה המחייב תשקיף. בפרט, על-פי עמדת הרשות, כל פרסום של פרט כספי או צפי תשואה ליותר מ-35 איש מחייב כיום תשקיף[6][7].

הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו

במסגרת זו מעניקה הרשות היתרים לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור, על פי החובה בחוק ניירות ערך[8]. תשקיף קרן כולל, בין היתר, פרטים אודות הצעת היחידות, תיאור של החברה המנהלת את נכסי הקרן והנאמן לקרן, מדיניות ההשקעות של הקרן, נתונים אודות הרכב נכסי הקרן ותשואת הקרן יחסית למדדי ניירות ערך רלוונטיים, עלויות הכרוכות בניהול הקרן, דו"חות כספיים של הקרן ועוד. תוקפו של תשקיף של קרן פתוחה הוא לתקופה שאינה עולה על 21 חודשים מיום פרסומו, ולפיכך כדי להבטיח רציפות בהצעת יחידות קרן נאמנות לציבור על מנהל הקרן לפרסם תשקיף לפחות אחת לשנה.

מעקב אחר דוחות שוטפים שכל תאגיד חייב להגיש

כדי לעדכן את המשקיעים בהתפתחויות לאחר שניירות הערך כבר נסחרים על התאגיד לפרסם, פעם בשנה, דוח תקופתי הכולל דוחות כספיים, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ומידע נוסף. על התאגיד לפרסם פעם ברבעון דוחות רבעוניים, הכוללים דוחות כספיים ודוח דירקטוריון וכן עליו לפרסם דוח מידי סמוך לאחר התרחשותם של אירועים מסוימים ובהם כאלו שלהם יכולה להיות השפעה מהותית על התאגיד או על מחירי ניירות הערך שלו. במקביל, עוסקת הרשות במעקב אחר דיווחים שוטפים של קרנות נאמנות.

כדי להביא מידע זה מהר ככל האפשר לידיעת המשקיעים, פתחה הרשות את מערכת מגנא - מערכת גילוי נאות אלקטרונית, שבמסגרתה מוצגות הודעות של התאגידים באתר האינטרנט של הרשות, מיד עם קבלתם מהמדווחים.

משרדי רשות ניירות ערך בגבעת שאול בירושלים

מעקב אחר מפרטים של הצעות רכש

הצעת רכש היא כלי העומד בפני אדם הרוצה לרכוש מהציבור ניירות ערך של תאגיד, אם לצורך יצירת או הגדלת החזקות (אפילו עד כדי מאה אחוזים) ואם לצורך השתלטות על התאגיד.

פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה לניירות ערך

במסגרת זו מתבקשת הרשות על ידי הבורסה לניירות ערך לבחון הצעות לתיקון תקנון הבורסה המוצעות על ידה ולהמליץ בפני שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לאמץ את אותם תיקונים הנראים לרשות כראויים וכן לאשר הנחיות ותיקונים בהן. כמו כן, עוסקת הרשות בפיקוח על המסחר, בליווי דיוני דירקטוריון הבורסה ובפניות ציבור שעניינן הפעילות בבורסה.

רישוי מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות

הרשות מחויבת לנהל פיקוח על מילוי חובותיהם וטיפול בעבירות משמעת. במסגרת הרישוי, עורכת הרשות בחינות מקצועיות, מטפלת בבקשות לקבלת פטור מבחינות, מרכזת את רישום המתמחים ומפקחת על ההתמחות. במסגרת הפיקוח על בעלי רישיון, מרכזת המחלקה את הדיווחים של בעלי רישיון לרשות, מפקחת על מילוי חובותיהם בהתאם לחוק ומטפלת בחשדות לעבירות משמעת שהוגדרו בחוק.

עריכת חקירות

הרשות מוסמכת לערוך חקירות בעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ובעבירות על חוקים נוספים מקום שהן כרוכות בעבירות על חוקים אלה. לרשות לניירות ערך ישנה סמכות חקירתית בדומה למשטרה ומתפקידה לעצור ולחקור עבריינים העוסקים בפעילות לא חוקית בבורסה לניירות ערך כגון הרצת ני"ע, מניפולציה בני"ע והנעת אחרים לבצע פעילות לא חוקית בני"ע הנסחרים בורסה. הגוף האחראי ברשות לבצע פעולות אלה הוא ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לני"ע.[9]

בשל מורכבותו והתמשכותו של ההליך הפלילי, הוחלט בתחילת שנת 2011 על יצירת מנגנון אכיפה מנהלית אשר נועד לטפל בהפרות של חוקי ניירות ערך אשר היסוד הנפשי הנדרש בהן הוא של רשלנות לכל היותר. קבלת סמכות זו גררה ביקרות הן בטענה של הפרת עיקרון הפרדת הרשויות[10] והן על גובה הקנסות היכולים להיות מוטלים הן על החברה והן על מנהל הכספים או מנהל החברה באופן אישי. מנגנון זה מופעל תדיר על ידי הרשות, ונוטה להסתיים לרעת הגורם עליו מופעלת האכיפה[11].

מחלקות הרשות ומבנה ארגוני

 • יו"ר
  • לשכת היו"ר
  • מנהל כללי
  • ייעוץ משפטי
  • מליאה
  • מחלקת ארגון, כספים ומשאבי אנוש
  • מחלקת אכיפה מנהלית
  • מחלקת השקעות
  • מחלקת מחקר, פיתוח, וייעוץ כלכלי אסטרטגי
  • מחלקת תאגידים
  • מחלקת ניירות ערך בפרקליטות
  • מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר
  • מחלקת מערכות מידע
  • המחלקה הבינלאומית
  • המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות סוחר
  • מחלקת ביקורת

יושבי ראש רשות ניירות ערך

שם התחלת כהונה סיום כהונה
מרדכי זגגי 1969 1974
יצחק טאוב 1974 1979
דוד וינשל 1979 1980
מיכאל ארנון 1980 1983
אליעזר שילוני 1983 1987
מאיר גבאי 1987 1987
אריה מינטקביץ' 1987 1997
מירי כץ 1997 2002
משה טרי 2002 2008
זוהר גושן 2008 2011
שמואל האוזר 2011 2018
ענת גואטה 2018 2023

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, באתר הרשות לניירות ערך
 2. ^ ליטל איסטמטי, ‏פרשת קרן אור מעלה שאלות קשות על התנהלות רשות ניירות ערך, באתר גלובס, 30 באפריל 2014
 3. ^ אלה לוי-וינריב, ‏הפונזי ביוטרייד: "רשות ני"ע אחראית להפסדים של עשרות מיליונים", באתר גלובס, 24 בדצמבר 2015
 4. ^ קרן קלע - אזהרה לציבור בדבר פרסומים באמצעי התקשורת, אתר רשות ניירות ערך
 5. ^ יו"ר רשות ני"ע בירך על החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום חמור נגד אמיר ברמלי בגין הונאת משקיעים וגניבת כספם, אתר רשות ני"ע
 6. ^ רשות ני"ע אוסרת פרסום פרטים על מיזמי השקעה לא מפוקחים, באתר כלכליסט
 7. ^ עמדת סגל משפטית 39–103 :שאלות ותשובות בנוגע להצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך
 8. ^ חוק לרשות ניירות ערך, פרק ג': תשקיף והיתר לפרסומו
 9. ^ מצנר גולדשטיין רבי עורכי דין, מידע על הליך האכיפה המנהלית בידי הרשות לניירות ערך באתר Lawguide - מדריך מידע משפטי בישראל. ‏יוני 2019
 10. ^ יו"ר פורום CFO: "רשות ני"ע חותרת לתבוע, לשפוט ולהעניש", 03/05/2010, גלובס
 11. ^ אפרת נוימן, הרשעה כמעט ודאית: ההליך המשפטי שמפחיד את שוק ההון, באתר TheMarker‏, 26 בינואר 2016


Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0