שיחה:חסידות שפיקוב

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

על הלוח הזה

לא ניתן לעריכה

מעמד "חנוכת האהל" על ציון המגיד משפיקוב זיע"א

1
תנא קמא (שיחהתרומות)

מעמד "חנוכת האהל" על ציון המגיד משפיקוב זיע"א

בראשות מעכש"ת הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי שליט"א בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מסקווירא – והרה"צ משפיקוב שליט"א

כזכור לפני שבועות ספורים פורסם לראשונה, על חשיפת יסודות האהל וציונו הקדום של המגיד משפיקוב הרה"ק רבי מנחם נחום זי"ע בן כ"ק מרן אדמו"ר מהר"י מסקווירא זי"ע, שהתגלה ע"י הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר 'אהלי צדיקים', שבעבודה מאומצת של תקופה ארוכה יחד עם הרה"צ משפיקוב רבי יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"א מאנטווערפן שאף מממן את כל הוצאות הבנייה ושימור בית העלמין ומנציח את זכר הצדיקים משפיקוב חשפו את שרידי האהל והציון בעמקי האדמה, במאמצי החיפושים אף סייע רבות בעבודת מחקר מאומצת הרה"ג אברהם יעקב סלמון שליט"א רב קהל שטפנשט וראש 'אגודת המקומות הקדושים ברומניה.

בימים אלו הושלמה בניית האהל החדש, והרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי שליט"א יחד עם קבוצת גדולה של כמאה חסידים ואנשי מעשה, ששהו בעיירת סקווירא בשבת, הקדימו להגיע בנסיעה ארוכה של למעלה מחמש שעות עד שפיקוב, כדי לחנוך את האהל הקדוש, בתפילות למען אחב"י.

הרה"צ משפיקוב שליט"א ששהה במקום, הקביל את פני הרה"צ רא"מ טווערסקי שליט"א בברכה, ויחד בחנו את שרידי האהל הישן שעדין ניתן לראותו בבירור על אדמת בית העלמין, ושמעו שוב את עדויות זקני המקום שהתרגשו לראות שוב יהודים חוזרים לעיירה שפיקוב, לאחר תפילה ראשונה ומרגשת בציון המגיד משפיקוב באהל החדש נאמר הקדיש הראשון שנשמע במקום מאז 80 שנה, לאחמ"כ ניגשו לציוניהם של בנו הרה"ק רבי מרדכי משפיקוב זצ"ל וחתנו הרה"ק ר' שלום יוסף משפיקוב זצ"ל אביו של כ"ק אדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זצ"ל והילד היניק ישראלניו אחי האדמו"ר מבוהוש זצ"ל שטבע במימי שפיקוב בגיל 9.

לאחר התפילה ניגש הרה"צ רא"מ טווערסקי שליט"א להתפלל מנחה בבנין ההכנסת אורחים שפיקוב באוקראינה שעדיין באמצע הבניה וההקמה בסמוך לאהלי הצדיקים בשפיקוב ולשתיית לחיים לרגל המעמד המרגש של החזרת עטרת שפיקוב ליושנה  ובניית הגג על האהל המחודש בעידודו ובברכת הקודש של אביו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מסקווירא אשר כל עבודות החשיפה והגילוי המרגש נעשו בהכוונתו ובברכתו ובעצת קדשו הטהורה, וכפי שהעסקנים מספרים על סייעתא דשמיא מיוחדת ומופלגה על כל צעד ושעל במהלך חודשי החיפוש והגילוי השמיימי.

אין נושאים ישנים יותר