שיחה:קריעת ים סוף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

על הלוח הזה

לא ניתן לעריכה

פלוני אלמוני (שיחהתרומות)
קובנא (שיחהתרומות)
Yair (שיחהתרומות)

שוחזר, אשמח אם תתנדב לסנן את הקטע הזה כי הוא די בעייתי

Yair (שיחהתרומות)

באמת הוא ממש בעיתי אני מניח תבנית סינון ומצפה לטיפול (אשתדל לעזור)

קובנא (שיחהתרומות)

מה אני אמור לעשות אם אני לא עורך אספקלריה והנחת תבנית סינון?

Yair (שיחהתרומות)

אין מה לעשות

אליצור (שיחהתרומות)

פשוט מדהים שכך זה עמד בלי שמישהו שם לב

אליצור (שיחהתרומות)

לא נראה שיש מה לסנן בכל הקטע. גם ההתחלה שנוספה כאילו לבטל את הכפירה שבזה באמירה כי רבים מהראשונים הסבירו ניסים בדרך הטבע, אינה מחזיקה מיים כי הרמב"ם והרלב"ג ודומיהם שהסבירו את "שמש בגבעון דום" (לדוגמה) בדרך "רציונלית" תמכו את שיטתם בזה שהכתובים לא ציינו שמדובר בנס ושינוי טבע מובהק בדומה למפורש בקריעת ים סוף', כלומר שאין זו "גישה רציונלית" בביאור המקרא אלא שלא היה נוח להם לפרש מה שלא כתוב אך בקריעת ים סוף המפורשת בתורה לנס ושידוד מערכות הטבע לעניות דעתי כל נסיון להסביר זאת בדרך "טבעית" אין לו שום בסיס פרשני לגיטימי ונגוע בכפירה גמורה.

Yair (שיחהתרומות)

אם תוכל להביא את הציטוט המדוייק של הרמב"ם והרלב"ג אודה לך מאוד

אליצור (שיחהתרומות)

רלב"ג על שמש בגבעון דום יהושע פרק י פסוק יב מה שמצאתי כרגע.

אם היה שהשמש עמד ובטל מהתנועה הנראית לו הנה היה זה המופת יותר נפלא לאין שיעו' מהמופתים שנעשו ע"י משה וזה כי המופתים ההם היו בשנוי טבע הנמצאות אלו השפלות והוא יותר נפלא לאין שיעור מה שישתמש בו אלו הנמצאות הנכבדות לשנות את תפקידם משלוט על הנמצאות השפלות אלו לשנות ענין סדורם כי בהם בעצמם מחסרון הסדר והיושר מה שלא יעלם ובכלל הנה זה ממה שאין צריך ביאו' למי שעיין באלו העמוקות וכבר ביארנו זה באופן שלם בו' מספר מלחמות ה', ואם היה הענין כן הנה זה סותר מה שאמר' התורה שלא קם נביא עוד בישראל כמשה' לכל האותו' והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל ואם אמרנו שכבר נעשה כמו זה המופת ע"י משה ואם לא נזכר בתורה כמו שאמרו קצת רז"ל הנה נשא' זה הספק בעינו כי כבר היה שוה לו יהושע בגדול שבמופתי' הנעשים על יד משה רבינו עליו השלום עם שאם היה הענין כן היה ראוי שלא תשתוק התורה מלספר זה המופת הנפלא כי אנחנו נראה מכונת התורה לפרס' ענין המופתים והנפלאות כי זה ממה שיבוא להאמין בשם יתברך 'כמו שנזכר בתורה בענין המופתים שנעשו לפרעה' אמר ולמען תספר באזני בנך וגו' וידעתם כי אני ה' 'ועוד כי כבר יראה מפשטי אלו הדברים שלא נתבטל השמש מהתנועה ולא הירח וזה יתבאר מפנים מהם מה שאמ' ולא אץ לבוא ר"ל שלא מהר לבוא וזה לא ישלול ממנו התנועה אבל ישלול ממנו מהירות התנועה

ספרא (שיחהתרומות)

בספר טל אורות שער ראשון מאמר האיך, נותן תשובה נצחת לטענת הגאות והשפל:

ואף שבענין קריעת ים סוף פי כסילים יביע אולת שרגיל להיות בים עבב"ע וגם פלוה"ט, שהים מתחסר בשפתו כמו ששה שעות בעלות הירח על האופק וזה נקרא עבב"ע, וכשהירח מתחיל לרדת למטה הוא חוזר ומתמלא ונקרא פלוה"ט. והספנים יודעים בצמצום מתי יפלו המים ומתי יעלו, שמחשבין הדבר לפי מה שהירח מתאחר שלשת רבע שעה בכל לילה לעלות על האופק יותר מלילה שעברה. ואומרים שמשה העביר את ישראל בעת העבב"ע חלק המים על שפתו, ולא מעבר לעבר אחר. ומלבד שהכתובים מכחישים את סכלותם - שהרי נאמר (שמות יד, כב) שהמים היה להם חומה מימינם ומשמאלם, ולדבריהם אי אפשר שהיה להם המים כי אם בצד אחד, בזה להם לעגה להם על סכלותם, כי איך אפשר לומר שכל חכמי מצרים לא ידעו זה החשבון מהים הסמוך לארצם כמו שידעו משה, ורדפו אחר בני ישראל בתוך הים בשעה שהוא קרוב להתמלאות.

(משכן, ניתן להכניס את דברי החוקרים, ולאזן עם דבריו).

מלאך (שיחהתרומות)
דויד (שיחהתרומות)

הוספתי כקישו"ח

אין נושאים ישנים יותר