שיחת משתמש:קמץ קטן

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

על הלוח הזה

לא ניתן לעריכה

מוטי (שיחהתרומות)
תנו לבבכם (שיחהתרומות)
שמש מרפא (שיחהתרומות)

למה חזרת בך?

מקוה (שיחהתרומות)

שים לב למספר נקודות חשובות.

א. ייבוא אמור להתבצע רק באמצעות התוסף, ראה המכלול:ייבוא מוויקיפדיה. (כך גם לא מייבאים בטעות ערך שקיים כבר, כפי שעשית בערך הסכם פוטסדם שהיה קיים כבר תחת השם ועידת פוטסדם, והיה עליך לייבא את הדף האמור רק כדף הפניה, כפי שהוא אכן בויקיפדיה).

ב. גם אם מסיבה כלשהיא אינך פועל לפי הכללים, ואתה מייבא ללא התוסף, עליך להעתיק את קוד המקור, ולא להעתיק את הטקסט כפי שהוא, (באמצעות ctrl+A...) אז לא עוברים כל הקישורים וכו'.

ג. בכל מקרה אם הינך מייבא ללא התוסף, עליך תמיד לזכור להוסיף {{וח}} בסוף הדף בכדי לתת קרדיט לויקיפדיה.

יום טוב לך.

קמץ קטן (שיחהתרומות)

אין באפשרותי לייבא באמצעות התוסף. איך אני יכול להעביר בקשה ליבוא ערך ע"י מישהוא שיכול?

שרגא (שיחהתרומות)
קמץ קטן (שיחהתרומות)

אני יושב על מחשב שאינו שלי ולכן אין לי רשות לשנות/להתקין/להחליף תוכנות מכל סוג .

תודה בכל אופן

שרגא (שיחהתרומות)

אני מניח שבעל המחשב ישמח להוסיף את התוסף, שאל אותו.

קמץ קטן (שיחהתרומות)

האם התוסף "שוכב" במקום גלוי במחשב או שהוא יושב בסתר ובצל ולא יפריע לבעלי המחשב בעבודתו השוטפת?

שרגא (שיחהתרומות)

אתה מוסיף את זה לדפדפן שלך.

קמץ קטן (שיחהתרומות)

בחשבון הגוגל שלי או בדפדפן במחשב?

שרגא (שיחהתרומות)

בחשבון הגוגל שלך

קמץ קטן (שיחהתרומות)

בחנות של כרום כתוב שהתוסף יכול לקרוא את הסטוריית הגלישה שלי,מה הכוונה?

שרגא (שיחהתרומות)
קמץ קטן (שיחהתרומות)

תודה!!!!!!!!!!!!!!

שמש מרפא (שיחהתרומות)

עליך רק להקפיד "לכבות" את הסמנים בתוסף לאחר השימוש כדי שלבעל המחשב לא יופיעו הסימונים בויקיפדיה. אסא'ך הצלחה!!

עריכותיך בערך פולמוס ההשתתפות בבחירות.

4
מקוה (שיחהתרומות)

שים לב שעצם זה שהמקור הוא סאטמערער לא מוריד מהעובדה שכך הם טוענים, זה רק מחזק זאת. וגם האם ר' יחזקאל ברטלר הוא גם סאטמערער?. תודה. ולהבא שים לב.

קמץ קטן (שיחהתרומות)

כל זה נכון אך עדיין היה מקום לומר שמי שטוען שר' יחזקאל ברטלר מסר את השמועה הזאת הוא מקור סאטמעראי כך שיש לכתוב אותה כמקור סאטמראי ולא סתם כאמרה נפוצה וידועה שלו

מקוה (שיחהתרומות)

זה לא נכון עובדתית שזה קשור לסאטמער, הראיה אני לא סאטמערער ואין לי שום קשר לחסידות כלשהיא....

קמץ קטן (שיחהתרומות)

אני מעתיק כאן את ה"מקור " לדבריו ותשפוט אתה אם זה מוכח מדבריו של ר' יחזקאל או שזה פרשנות אחר בקשת המחילה על אריכות הדברים (ההדגשות הן ממני ולא במקור)

הרב שמואל שלמה טעללער שליט"א הנ"ל הינו אברך חסיד סאטמאר מובהק וככזה הוא מכריז על עצמו!!!!!!!!!!

מכתב עדות פון הרב שמואל שלמה טעללער שליט"א.

אין אומרים בפני המת אלא דבריו.

בצער רב נתקבל הידיעה הקשה על פטירתו של אחד מגדולי גאוני ושקדני דורינו הגאון הגדול רבי יחזקא'ל ברעטלער זצ"ל, מתלמידי מרן החזון איש זלה"ה.

פעם אחת זכיתי לשהות בקרבתו של הג"ר יחזקאל זלה"ה בבני ברק, שנסתלק היום לעולמו.

הדבר היה בשנת תשע"ג לפ"ק, כאשר עסקתי לברר בנושא הבחירות האסורות והחוב קדוש, והפרסומים שהפיצו כסדר על כל גדולי ישראל שחייבו השתתפות בבחירות הטמאות. ובתוכם נתערבב שמו של גאון ישראל החזון איש ז"ל.

הענין היה לוטה בערפל.

מצד אחד שמעתי שהחזו"א ז"ל אמר לרבינו הק' ז"ל בשיחתו הידיעה שהוא עומד אתו עמו בשיטתו בנוגע המדינה הציונות, וגם קבלתי שיחה שדיבר רבינו על הספינה בדרך חזרתו מארה"ב בשנת תשי"ב בנוגע מה שהחזו"א אמר לו בענינים אלו, מה שכולם מורים שהיה דעת תורה ברורה דברים בירורים לאסור הבחירות. ומצד שני הפיצו כסדר שמועות בשם החזו"א לחייב השתתפות בהבחירות.

הס' מקאטאוויץ עד ה' באייר העלה כמה חידושים בענין זה, אבל סוכ"ס זה ספר מחקר ולא עדות חיה.

הרה"ח ר' יקותיאל יצחק הלוי שישא שליט"א אמר לי אז "אם תרצה לשמוע ישירות דעת החזו"א, יש תלמיד גדול בבני ברק רבי יחזקאל ברעטלער שמו, הוא שמע ממנו דיבורים קילורין לעינים, וכדאי לשמוע אותם מפיו".

כאשר באותן הימים קבלתי הזמנה להופיע בארה"ק לצורך דרשה ביום כ"א כסלו, קבלתי ההזמנה תיכף ומיד, כי מחשבתי היה להגיע לרבי יחזקאל.

הייתי אז בארה"ק בערך יום וחצי, עיקר העסק היה בירושלים, אבל נסעתי במיוחד לבני ברק, זה היה ביום ג' וישב תשע"ג, נצמדתי אצל דלת ביתו, יחד עם הרה"ח ר' שלום אליעזר ראטטער שליט"א שהיה לו קרבות עמו, וציפינו על ההזדמנות, הוא היה קודם בלוי' של הג"ר עמרם זאקס ז"ל ראש ישיבה סלאבאדקא, וכאשר חזר מיד נתיישב ללמוד עם שלשה מבניו, אה, זה היה מחזה לא מעלמא הדין... (כפי זכרוני היה טרוד עם איזה מרדכי במס' סוכה).

צר לי שהפרעתי אותו מלימודו, זה לא היה נח לו, וגם היה נראה שהוא לא היה רגיל לישב ולספר על עצמו ועל רבותיו, הנוכחים בחדר לא הראו הרבה חשיבות לשיחתינו, שאלתי אותו אז על כמה ענינים, ביניהם על הרשימות מהג"ר מתתיהו דייוויס ז"ל בשם החזו"א, מה שהגר"ח קנייבסקי שליט"א כבר אישרן בכת"י, דברים קיצוניים עד מאד בעניני קנאות, הוא לא ידע ולא שמע מזה.

אבל כאשר שאלתי אותו על ענין הבחירות אמר לי מפורשות כדברים האלו בזה"ל:

"יא, ער האט געזאגט אז מ'קען אסר'ן בחירות, זיי זענען דאך ערליכע אידן דארט, ווער וועט פאלגן? ממילא האט ער נישט גע'אסר'ט".

"ער אליין איז נישט געגאנגען צו בחירות, ער האט געזאגט שיש סיבה לאלו שהולכים לבחירות שיראו שיש אסאך אידן.

אמר גם "פון מיין זייט זאלן זיי בלייבן אינדערהיים".

אמרתי זאת פעם למנחם פרוש האט ער זיך דערשראקן. אמרתי לו שמצד החזו"א הוא יכול להשאר בביתו, אמר זאת עליהם, על חברי הכנסת, אני מחותן עם מנחם.

כאשר גמר לומר לי הדיבורים האלו, שאלו אותו בניו בעברית שוב על מה שסיפר כעת, היה נראה שהם לא שמעו זאת ממנו מעולם, והוא אמר להם בעברית: "לפי דברי החזון איש מי שישמע לו לא ילך בעצם כלל להבחירות, רק מכיון שלא ישמעו לו לכן אמר הסברא שיש תועלת בהליכה ג"כ?".

"אזוי האט ער געזאגט "דאס זענען דאך ערליכע אידן, אבער ווער וועט פאלגן". ולחברי הכנסת אמר 'בלייב אינדערהיים'.

עכ"ל.

הדברים האלו שמעתי מפיו יחד עם רש"א הנ"ל, וזה היה במעמד בניו שהיו שם בחדר.

מה שלמדתי מדברים אלו ברור, שהוא לא חייב את הבחירות בשום אופן, וגם היה דעתו לאסור הבחירות, רק מכיון שהרגיש שלא יהיה מי שיציית לדבריו לכן מצא גם לימוד זכות לאלו שכן הולכים שריבוי המצביעים לכה"פ מראה שיש ציבור שרוצים לשמור תורה ומצוות בארה"ק.

(אני יודע שיהי' מי שיקפוץ על הדברים, וישאל וינסו להפריכם, אבל אני מצטט אך ורק לשונות שאמר מילה במילה, וכמובן שלא היה לו כל נגיעה וכבר פרסמתי דברים אלו תיכף ומיד בחיים חיותו, לא כאלו שלא העיזו להפריך קרוב לעשרים שנה את הס' מקאטוביץ ועד ה' באייר, ורק אחרי פטירת המחבר הם קופצים עליו בכל מיני בזיונות, כאילו שיש בזה גבורה להפריך את הארי המת, כאשר אין ביכלתו לגונן על עצמו).

ואשר על כן, הנני מרגיש חובה לנפשי, לפרסם שוב הדברים האלו, והם תואמים את הדברים שמעיד הארי החי לאיוש"ט הגאון הגדול משיירי כנה"ג רבי אליקים שלעזינגער שליט"א ראש ישיבה הרמה שהיה שלוחו לחזק את העדה החרדית באיסור הבחירות.

העיקר, לומר שהחזון איש חייב את ההשתתפות לבחירות, זה שקר, זה נגד דעת תורתו, ואין ספק שמצערים את הצדיק כאשר אומרים בשמו הוראות שלא החזיק כן, ואף נראה מאד שהיה דעתו להיפך.

שרגא (שיחהתרומות)
שלום קמץ קטן, וברוך בואך למכלול!
אנו מזמינים אותך ליטול חלק במבצע מכלול העולם החרדי- כתיבת אלפי ערכים חדשים על כל הציבור החרדי.

כדי לסייע לך להצטרף לעורכים באפשרותך לגשת:

כדאי מאוד להקדיש שעה לעבור על כל הקישורים המופיעים כאן. הם יועילו לך רבות בהמשך עבודתך.


ראה קמץ קטן...

אין נושאים ישנים יותר