שכרות נח

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פרשת שכרותו של נח היא פרשה בספר בראשית[1] המספרת על תקרית שכרותו של נח וחטא בנו חם, הסיפור כולל את קללת כנען - שיהיה "עבד עבדים" לאחיו.

הסיפור בתורה

לאחר שניצל נח מן המבול, נטע כרם, הפיק ממנו יין, ושתה ממנו לשכרה. חם, בנו של נח, הבחין בנח שוכב באוהלו, כשהוא שיכור ומעורטל. הוא סיפר על כך לשם וליפת אחיו. שם ויפת נכנסו לאוהל בהליכה אחורנית, כדי לכסות את ערוותו של נח מבלי לראות את ערוות אביהם. לאחר שהתפכח נח משכרותו, ונודע לו על שהתרחש, הטיל קללה על כנען בנו של חם, וברך את שם ויפת. קללתו של כנען היא שיהיה "עבד עבדים".

מהות החטא בפרשה

החטא שבעקבותיו הוטלה הקללה לא ברור לגמרי מתוך הכתוב, והמפרשים התחבטו בעניין. הרלב"ג כתב, שחם חטא בחוסר צניעות בכך שהסתכל על ערוות אביו. הרמב"ן כתב, שחטאו של חם היה שלא דאג לכבודו של אביו, ופעל בניגוד למצופה ממנו: לכסות בעצמו את ערוות אביו, ובוודאי שלא לספר על כך לאחרים.

זהות החוטא בפרשה

בפרשה זו לא קילל נח את חם עצמו אלא את בנו כנען, וכמה הסברים ניתנו לכך. מפרשים אחדים ביארו שחם אכן לא חטא וכנען הוא זה שפגע בנח. פרשנים אלו הציעו שכנען היה זה שהפשיט את נח וחשף את ערוותו[2], או שהוא סירס אותו[3], או שפרסם ברבים את קלונו,[4] או שביצע בו מעשה מגונה כלשהו[5].

פרשנים אחרים פירשו שחם הוא זה שחטא, ונתנו הסברים אחרים מדוע הוטלה הקללה על כנען ולא על חם עצמו.

לפי הרמב"ן - כנען היה בנו הבכור של חם, והפרשיה אירעה לפני שנולדו לו בנים נוספים, ועל כן קילל נח את כנען כדי שהקללה תחול על זרעו של חם.

בגמרא ניתנה הסבר אחר - כנען היה דווקא בנו הרביעי של חם, ולכן הקללה הוטלה עליו משום שחם סירס את נח ומנע ממנו להוליד בן רביעי מעבר לשלושת הבנים שכבר היו לו[6].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


שגיאות פרמטריות בתבנית:הערות שוליים

לא נמצא templatedata תקין

  1. ספר בראשית, פרק ט', פסוקים כ'-כ"ז
  2. כך כתבו האברבנאל והרלב"ג
  3. פרקי דרבי אליעזר פרק כג, וכך כתב גם הספורנו
  4. כך הציע האברבנאל
  5. כך כתב האבן עזרא
  6. מסכת סנהדרין, דף ע', עמוד א'