תגובה מבוקרת דיפוזיה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תגובה מבוקרת דיפוזיה בכימיה פיזיקלית היא תגובה בה הגורם הקובע את קצב התגובה הינו תנועת הצורונים המגיבים. תנועה זו ממושטרת על פי כללי הדיפוזיה. ישנם כמה גורמים המשפיעים על קצב תגובה כימית:

כמות האנרגיה במערכת,זאת מכונה גם (תרמודינמיקה). ההסתברות להיווצרות תגובה ממפגש עתיר אנרגיה בין המגיבים, מכונה גם קינטיקה. וקצב שינוע הצורונים.
קצב שינוע הצורונים נשלט אף הוא על ידי כמה גורמים: ערבוב, מיגרציה (הגירה בהשפעת פוטנציאל חשמלי למשל), ודיפוזיה.
כאשר ישנה אנרגיה בכמות מספקת במערכת, קינטיקה מהירה דיה, ואין השפעה של עירבוב ומגרציה, מתרחשת תגובה מבוקרת דיפוזיה.

תגובה מבוקרות דיפוזיה באלקטרוכימיה

בשיטות אלקטרוכימיות ניתן לעקוב אחרי הגורמים המשפיעים על קצב התגובה: בפוטנציאלים הקרובים לפוטנציאל המנוחה של המערכת, הפוטנציאל המופעל על המערכת, המייצג את כמות האנרגיה, הוא הקבוע את קצב התגובה.
בפוטנציאלים מרוחקים מה מפוטנציאל המנוחה, הקינטיקה היא הקובעת את קצב התגובה.
תגובה מבוקרת דיפוזיה, אם כן, מתרחשת בפוטנציאלים המרוחקים ביותר מפוטנציאל המנוחה של המערכת. מכיוון שהדיפוזיה היא זו הקובעת את קצב התגובה, הזרם הנמדד במערכת אינו תלוי בפוטנציאל המופעל. מבחינה גרפית תיוצג תגובה זו על ידי ישר המקביל לציר הפוטנציאל.
בבדיקות אלקטרוכימיות מסוג מדידות עכבה חשמלית ממודלת תגובה מבוקרת דיפוזיה בעזרת עכבת וארבורג. ניתן לדלות ממנה מידע על מקדם הדיפוזיה של הצורונים, שטח הפנים של האלקטרודה ועוד. ייצוגה הגרפי של תוגבה מבוקרת דיפוזיה בסוג מדידות זה הוא ישר בשיפוע 45 בדיאגרמת נייקוויסט.