Join (SQL)‎

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ב-SQL, ‏Join היא פסקה (חלק משאילתא) לאיחוד שדות בין שתי טבלאות על ידי ערכים המשותפים לשתיהן.

תקן ה-ANSI ל-SQL מגדיר ארבעה סוגים של איחוד: פנימי (Inner), חיצוני (Outer), ימינה (Right) ושמאלה (Left). על המתכנת לכתוב פרידיקט עבור האיחוד כדי לזהות את הרשומות שיש לאחד. ברשומות בהן הפרידיקט חיובי, הרשומה מתאחדת לטבלת התוצאה בהתאם לפורמט.

איחוד פנימי (Inner Join) הוא האיחוד הנפוץ ביותר ביישומים ומשתמשים בו בדרך כלל בתור איחוד ברירת מחדל. איחוד פנימי יוצר טבלה חדשה על ידי שילוב שדות של שתי טבלאות המבוסס על פרידיקט האיחוד.

פעולת Join מקבילה במידה מסוימת למכפלה קרטזית בתורת הקבוצות - התוצאה היא תת-קבוצה מסוימת של הטבלה של "כל הזוגות הסדורים של שורה מהטבלה הראשונה ושורה מהטבלה השנייה".

דוגמאות

עבור הטבלאות:

Employee
LastName DepartmentID
Rafferty 31
Jones 33
Steinberg 33
Robinson 34
Smith 34
John NULL
Department
DepartmentID DepartmentName
31 Sales
33 Engineering
34 Clerical
35 Marketing

בדוגמאות הללו פרדיקט האיחוד ידרוש תמיד שוויון בין שדה DepartmentID של הטבלה הראשונה לזה של הטבלה השנייה, אחרת נקבל גם רשומות שלא מעניינות אותנו, כגון:

Employee.LastName Employee.DepartmentID Department.DepartmentName Department.DepartmentID
Robinson 34 Engineering 33

Inner join

SELECT *
FROM  employee 
    INNER JOIN department 
     USING (DepartmentID);
Employee.LastName Employee.DepartmentID Department.DepartmentName Department.DepartmentID
Robinson 34 Clerical 34
Jones 33 Engineering 33
Smith 34 Clerical 34
Steinberg 33 Engineering 33
Rafferty 31 Sales 31

Left outer join

התוצאה של איחוד עם left outer join (או בקיצור left join) עבור טבלאות A ו-B תכיל תמיד את כל הרשומות מהטבלה ה"שמאלית", אף אם תנאי האיחוד לא מוצא כל רשומה מתאימה בטבלה ה"ימנית" (B).

SELECT * 
FROM  employee LEFT OUTER JOIN department 
     ON employee.DepartmentID = department.DepartmentID;
Employee.LastName Employee.DepartmentID Department.DepartmentName Department.DepartmentID
Jones 33 Engineering 33
Rafferty 31 Sales 31
Robinson 34 Clerical 34
Smith 34 Clerical 34
John NULL NULL NULL
Steinberg 33 Engineering 33

Right outer join

דומה לLeft outer join אך בכיוון ההפוך.

SELECT * 
FROM  employee RIGHT OUTER JOIN department 
     ON employee.DepartmentID = department.DepartmentID;
Employee.LastName Employee.DepartmentID Department.DepartmentName Department.DepartmentID
Smith 34 Clerical 34
Jones 33 Engineering 33
Robinson 34 Clerical 34
Steinberg 33 Engineering 33
Rafferty 31 Sales 31
NULL NULL Marketing 35

קישורים חיצוניים