איסי אבוה דרבי זירא

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
איסי אבוה דרבי זירא
איסי
כינוי אבוה דרבי זירא
השתייכות מהאמוראים בדור השני-שלישי (ויש אומרים: מהתנאים).
תפקידים נוספים גובה המיסים בעירו
צאצאים רבי זירא

איסי אבוה דרבי זירא (לעיתים מכונה רק אבוה דרבי זירא בלי שמו הפרטי), היה, לרוב הדעות, מאמוראי בבל בדורות השני–שלישי של האמוראים, ואביו של האמורא רבי זירא. יש טוענים שהיה תנא והוא אביו של רבי זירא התנא[1].

קורות חייו

היה ממונה מטעם השלטון להיות גובה המסים בעירו, והחזיק 13 שנה במשרה זו. התלמוד מציין את חסידותו, בכך שהיה מוותר ליהודי העיר על רוב המיסים, וגבה רק מיסים שהיה מוכרח לגבות. כששר העיר היה מבקר בעיר, היה איסי שולח את היהודים להסתתר כדי שהשר לא יראה תושבים רבים ויעלה את המיסים, וכששר העיר הופיע היה שואל אותו "ממי אגבה מס?!". לפני פטירתו ציווה לבניו להחזיר לאחד התושבים 13 דינרים, אותם הוא גבה ממנו כמס ולבסוף הצליח להשתמט מלהעביר אותם למלך[2]. רבי זירא בנו היה מוגן מהשלטונות, שככלל רדפו את לומדי התורה, עקב מעמדו של אביו[3].

הלכות של איסי אבוה דרבי זירא מוזכרות כמה פעמים בתלמוד. נשא ונתן עם רבי יהושע בן לוי[4].

תקופתו וזהות בנו

רוב החוקרים זיהוהו כאביו של רבי זירא, האמורא המוכר בן הדור השלישי לאמוראים[5][3]. אך יש שטענו שבנו הוא רבי זירא התנא, ואף הוא עצמו היה תנא[6], וזאת בהתבסס על המסופר בתלמוד ש'רבי זירא' למד עם אביו (כלומר עם אבוה דרבי זירא)[7], מה שלא תואם לידוע על רבי זירא האמורא, שהיה יתום מלידה. ראיה נוספת היא מכך שהלכותיו צוטטו בלשון "תניא" שנאמרת רק על הלכות של תנאים.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ על פי התוספות, מסכת מנחות, דף מ' עמוד ב', ד"ה רבי זירא אמר.
  2. ^ תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף כ"ה עמוד ב'.
  3. ^ 3.0 3.1 תוספות, מסכת חולין, דף מ"ו עמוד א', ד"ה ערוקאי.
  4. ^ תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ו עמוד ב'; תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן, דף כ' עמוד ב'.
  5. ^ רבי יחיאל היילפרין, סדר הדורות - חלק ב, באתר היברובוקס; רבי אהרן הימן, תולדות תנאים ואמוראים - חלק א, באתר היברובוקס.
  6. ^ רבי בצלאל זאב שפרן, שו"ת הרב"ז חלק אורח חיים, סימן ל"ט בהערה.
    לכאורה כוונתו לטעון רק על "איסי אבוה דרבי זירא" שהוא היה תנא, אך היכן שמוזכר "אבוה דרבי זירא" בסתם, מדובר באביו של האמורא רבי זירא, שכן אבוה דרבי זירא מוזכר גם בין אמוראים. וכן לפי רבי אהרן הימן היה רבי זירא התנא בדור השלישי של התנאים ולכן קשה לומר שחי עד זמן האמוראים. .
  7. ^ תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן, דף כ' עמוד ב'.