ביתוס בן זונין

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Gnome-colors-edit-find-replace.svg יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
ביתוס (בייתוס) בן זונין
רצפה מפוארה באחד מבתי עשירי לוד מזמן ביתוס בן זונין, העומדת בלוד עד זמנינו
מקום פעילות לוד
רבותיו רבן גמליאל דיבנה, חכמי יבנה

ביתוס (בייתוס) בן זונין הוא שמו של אחד מתלמידי התנאים מעיר לוד בדורו של רבן גמליאל דיבנה. ביתוס היה עשיר[1], ומוזכר כמה פעמים במשנה ובתוספתא.

ביתו בלוד היה בית ועד לראשי התנאים, ועליו אמרו[2] "מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד, והיו עסוקין בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות הגבר".

וכל דבריו היה עושה ביתוס על פי החכמים, כמו ששנינו במשנה[3] לגבי דיני ריבית "וכך היה ביתוס בן זונין עושה על פי חכמים", וכן שנינו[4] ששאל לחכמים בהלכות יין נסך "מעשה בביתוס בן זונין שהביא גרוגרות בספינה, ונשתברה חבית של יין נסך ונפל על גביהן, ושאל לחכמים והתירום".

התנא רבי יהודה היה רגיל ללמוד הלכות מתוך הנהגותיו, וכדשנינו בתוספתא[5] לגבי ההיתר להשתטף במים צוננין בשבת "אמר רבי יהודה מעשה בביתוס בן זונין שהיו ממלאין לו כלי של צונן מערב שבת, ונותנין עליו בשבת כדי שייקר".

וכן היה התנא רבי יהודה חוזר על המשא ומתן שהיה לביתוס בן זונין עם החכמים, וכדתניא[6] "אמר רבי יהודה דבר זה שאל בייתוס בן זונין לחכמים [ובירושלמי[7]: את רבן גמליאל וחכמים ביבנה], מפני מה אמרו אין עושין סריקין המצוירין בפסח, אמרו לו מפני שהאשה שוהה עליה ומחמצתה, אמר להם אפשר יעשנה בדפוס ויקביענה כיון, אמרו לו יאמרו כל הסריקין אסורין וסריקי ביתוס מותרין", וכלומר שכיון שלרוב נחתומין אין להם אותו דפוס, לכן גזרנו גם עליך משום לא פלוג, ואכן הוראה זו נעשתה ליסוד בגמרא[8] וממנה למדו לגזירות חכמים נוספות שאומרים בהם לא פלוג.

וכן נחלקו רבי יהודה וחבריו בפרטי מנהגו של ביתוס בן זונין שהיה עושה על פי רבי אלעזר בן עזריה, וכדתניא[9] בדיני ריבית "אמר רבי יהודה מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדהו מכר על פי רבי אלעזר בן עזריה ולוקח אוכל פירות היה, אמרו לו משם ראיה, מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח", וכן תניא[10] בדיני עשיית ספרי נביאים "ואמר רבי יהודה מעשה בביתוס בן זונין שהיו לו שמנה נביאים מדובקין כאחד על פי רבי אלעזר בן עזריה, אמרו לו לא היו אלא אחד אחד בפני עצמו".

לפי דברי התולדות תנאים ואמוראים[11] היה זונין אביו הממונה על בית רבן גמליאל, ובנו זונין היה זקן בזמן רבינו הקדוש.

הערות שוליים