המכלול:מפעיל נולד

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מפעיל נולד (1).jpg
מפעיל מערכת

נהלים

דף זה נועד לרכז את הדיונים בנושא קבלת ואישור הרשאות מפעיל:

הגשת מועמדות

תנאי סף להגשת המועמדות הוא ותק של תשעה חודשים כמשתמש רשום וביצוע אלפיים עריכות במרחב הערכים ובמרחבים המשיקים לו. מעבר לכך, רצוי שהמועמדים לתפקיד זה יפגינו פעילות בתחום התחזוקה השוטפת, כגון ניטור דף השינויים האחרונים. כמו-כן, רצוי מאד לקיים התייעצות לא-רשמית בין חברים טרם הצעת המועמדים, ולהגיע לקונצנזוס בין משתמשים אחדים לגבי התאמת המכלולאי לתפקיד, בנוסף לכך שהם בעלי סיכוי טוב לחצות את משוכת הצבעת האמון הקהילתית. כאשר מכלולאי ממליץ על מינוי מכלולאי אחר לתפקיד מפעיל מערכת, עליו לקבל לפני כן את אישורו בדף שיחתו.

שלא כמו תפקיד בודק, אין מגבלת גיל לתפקיד מפעיל.

מפעילי מערכת שהשלימו שלוש שנות שירות ומעוניינים להמשיך בתפקידם, צריכים לפתוח דיון נוסף בדף זה. אחרת, הרשאתם תוסר.

אופן הגשת המועמדות

על מנת להציג מועמד לתפקיד או להארכת מינויו יש להציגו בפסקת הדיונים בצורה הבאה:

== קישור לשם המשתמש ==
{{משתמש|שם המשתמש}}
* תגובה 1
* תגובה 2

ניתן פשוט להוסיף לדף את התבנית: {{ס:הצעה במפעיל נולד|שם המשתמש|סיבה=הסיבה להמלצה|הצבעה=כן}}.

דיון

לאחר הצגת המועמד/ת יתנהל דיון, שבו יוכלו חברי הקהילה להביע את דעתם על המינוי המוצע. הדיון פתוח בפני כל מכלולאי רשום, ללא תלות בזכות הצבעה.

תמיכה או התנגדות רצוי להביע בצורה "{{בעד}}" או "{{נגד}}". אם אתם בעד ניתן ורצוי להוסיף מילים אחדות של הנמקה, אך אם אתם נגד נא לא לנמק בפומבי, אם רצונכם לשכנע אחרים להתנגד שלחו להם בפרטי, במכלול אנחנו לא מלבינים פני חברנו ברבים!

החלטה

אם לאחר כשבוע המועמד זכה לרוב של לפחות 60% מהמכלולאים בעלי זכות ההצבעה שהגיבו בדיון, ללא ספירת מכלולאים שלא הביעו עמדה חד-משמעית, המכון רשאי לפי שיקול דעתו למנותו למפעיל, או להאריך את כהונתו של מפעיל מכהן.

יש לארכב את הדיון פרק זמן סביר לאחר סיכומו בידי המכון.

דיונים