כתובות מלכי גבל

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כתובות מלכי גבל הן הכתובות הקדומות ביותר בכתב הפיניקי. הכתב הפיניקי התפתח מן הכתב הפרוטו-כנעני הפיקטוגרפי לכתב הקווי, וזאת במהלכה של המאה ה-11 לפנה"ס. זמן קצר אחרי כן, במהלכה של המאה ה-10 לפנה"ס, אימצו את הכתב הזה מן הפניקים גם העברים וגם הארמים. הכתובות הפיניקיות הראשונות הן כתובות מלכותיות של מלכי גבל. כולן כתובות החקוקות באבן (כתובות לפידאריות). הכתובות התגלו בחפירות שנערכו בגבל בשנות ה-20 של המאה ה-20. רק בשתים מן הכתובות יש נקודת אחיזה כרונולוגית המסייעות בתיארוך כל הקבוצה. כתובת אביבעל חקוקה על פסל של המלך המצרי שישק (מחצית שנייה של המאה ה-10 לפנה"ס); כתובת אליבעל חקוקה על שבר של פסל הנושא גם כרטוש של אוסורכון הראשון מלך מצרים (מסוף המאה ה-10 וראשית המאה ה-9 לפנה"ס). לאחרונה הציע פרופ' בנימין זאס מאוניברסיטת תל אביב לאחר מעט את תיארוך הכתובות.

כתובת אחירם

כתובת החקוקה על גבי ארון אחירם - סרקופג מאבן. הכתובת מתוארכת לשנת 1000 לפנה"ס לערך.

ארנ | זפעל [א] תבעל | בנ אחרמ | מלכ גבל | לאחרמ | אבה | כשתה | בעלמ
ואל | מלכ | במלכמ | וסכנ | בס<כ>נמ | ותמא | מחנת | עלי |
גבל | ויגל | ארנ | זנ | תחתסף | חטר | משפטה | תהתפכ |
כסא | מלכה | ונחת | תברח | על | גבל | והא | ימח ספרה |
לפפ | שבל[

תרגום לעברית

ארון אשר עשה אתבעל בן אחירם מלך גבל לאחירם אביו כאשר שמו ב(בית ה)עולם
ואם מלך במלכים או סוכן בסוכנים או מפקד(?) צבא יעלה (על)
גבל ויגלה ארון זה, ישבר חוטר משפטו, יתהפך
כסא מלכותו ונחת תברח מגבל, והוא, תימח כתובתו ...
?? ??

כתובת יחימלך

שם אביו של יחימלך אינו נזכר בכתובת. עובדה זו יכולה לציין שיחימלך הוא מייסד שושלת, כלומר אדם שתפס את השלטון בכוח הזרוע ולא ירש אותו מאביו, ובשל כך הוא מבקש לגיטימיות. השמות אל, בעל, בעלת הם שמות שלישיית אלי גבל.

בת זבני יחמלכ מלכ גבל
האת חוי כל מפלת הבתמ
אל יארכ בעלשממ ובעל<ת?>
גבל ומפחרת אל גבל
קדשמ ימת יחמלכ ושנתו
על גבל כ מלכ צדק ומלכ
ישר לפנ אל גבל ק[דשמ הוא]

תרגום לעברית

בית אשר בנה יחימלך מלך גבל
הוא חִיַה [את] כל מפולת הבתים
[ה]אלה [לוּ] יאריכו בעל שמים ובעל<ת>
גבל ומועצת אלי גבל
[ה]קדושים [את] ימות יחימלך ושנותיו
על גבל כי מלך צודק ומלך
ישר לפני אלי גבל [ה]קדושים הוא

כתובת אבבעל

הכתובת נחקקה על פסל של שישק מלך מצרים (945-924 לפנה"ס). שישק ערך מסע צבאי לארץ ישראל בשנה החמישית לרחבעם (היא שנת 925 לפנה"ס; מלכים א', י"ד, כ"ה-כ"ז). שישק לא הגיע לגבל. הפסל נשלח לאבבעל או שהובא על ידו כשהיה במצרים. הפסל נותן רק 'תאריך שאחריו'.

[מש | זי]בא | אבבעל מלכ [גבל ב....]
[מלכ] גבל | במצרם | לבעל[ת גבל אדתו תארכ בעלת גבל ימת אבבעל ושנתו] על גבל

תרגום לעברית

[פסל אשר ה]ביא אבבעל מלך [גבל ב...
[מלך] גבל במצרים לבעל[ת גבל אדוניתו. תאריך בעלת גבל ימות אבבעל ושנותיו] על גבל

כתובת שפטבעל

קר זבנה שפטבעל מלכ
גבל בנאלבעל מלכ גבל
ביחימלך מלך גבל לבעלת
גבל אדתו תארך בעלתגבל
ימת שפטבעל ושנתו על גבל

תרגום לעברית

קיר אשר בנה שפטבעל מלך
גבל בן אלבעל מלך גבל
בן יחימלך מלך גבל לבעלת
גבל אדוניתו. תאריך בעלת גבל
ימות שפטבעל ושנותיו על גבל

כתובת אלבעל

פורטל ארכאולוגיה של המזרח הקרוב

לפורטל ארכאולוגיה של המזרח הקרוב

הכתובת חקוקה על אבן עליה גם חקוק כרטוש (שם המלך בתוך מסגרת אובאלית) של אוסרכון הראשון (אנ') מלך מצרים (924-889 לפנה"ס), בנו של שישק הראשון. הכתובת הוספה אחר כך, אך לא ברור עד כמה הכתובת מאוחרת יותר לכרטוש.

]מש זפעל אלבעל מלכ גבל ביח[מלכ
לב]עלת גבל אדתו תארכ [
]לבעל ושנתו על ג[

תרגום לעברית

פסל אשר עשה אליבעל מלך גבל בן יח[ימלך
לב]עלת גבל אדוניתו. תאריך [
א]לבעל ושנותיו על ג[בל

ראו גם

לקריאה נוספת