נושא בדף שיחה:רבי חלפתא

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חעצקל לכבוד שבת (שיחהתרומות)

מובא בערך כי בירושלמי שביעית טז. אי' שהיה כהן, לא מצאתי שם שום דבר כזה

ספרא (שיחהתרומות)

שם איתא על רבי פנחס בן יאיר שהיה כהן, והכותב כנראה הבין מדברי הפני משה שם שהכוונה על התנאים האחרים המנויים שם ש"כהנים היו".

אמנם בתנחומא איתא שקיבל ראשית הגז. דבר העומד בסתירה לדברי הגמרא בשבת שרבי יוסי אמר שיכול הוא לעלות לדוכן על אף שאינו כהן אם חבריו יבקשו זאת ממנו.

חעצקל לכבוד שבת (שיחהתרומות)

ועל התנחומא השיבו שבמק"א הגי' ר"י בן אלישע ולא בר"י