משתמש:ספרא

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תיבות משתמש
סמל המכלול גמרא 2.PNG משתמש זה הוא אחד מבין 7 מפעילי מערכת במכלול.
סמל המכלול גמרא 2.PNG משתמש זה הוא אחד מבין 35 עורכי אספקלריה במכלול
Wiki-broom.svg משתמש זה הוא אחד מבין 21 המנטרים במכלול, הדואגים לאמינות המידע המופיע בו.
+{{{1}}} משתמש זה ביצע מעל ל־{{{1}}} עריכות עד כה.
Nuvola apps korganizer.png משתמש זה הוא אחד מבין 130 משתמשים בדוקי עריכות במכלול.
מיזם סופי.jpg גם אני משתתף במיזם חכמי ישראל
המכלול: דיוני חשיבות:
קטגוריה:המכלול: הצבעות מחיקה ושחזור:
אין דפים או קטגוריות־משנה
המכלול: דיוני איחוד:

ערכים שיצרתי

קופה של צדקהרבי יהודה לייב מרגליותרבי חיים אברהם כ"ץרבי משה אלבילדהרבי רפאל בנימין חיים מורינורבי שמואל מקאמינקא (הראשון)רבי אליעזר ליפא מחמלניקכולל אמריקהרבי חיים מנחם מנדל שטייגררבי יהושע השיל ברים (בויאן)רב חנא בר חנילאירבי חמא ברבי חנינא (השני)רבי אלעזר בן רבי יוסירבי אלעזר בן דמארב אשי הקדמוןרבי אבא (השני)רבי זירא (השני)רבי מנחם מנדל מלינסקשמן עכו"םהמלאך הגואלרבי פנחס בר חמאישיבת מחוזאישיבות בבל בזמן התלמודכנסת הגדולהרב עולארב אחא בר רברפרם (אמורא בדור השביעי)רבי דוסתאי בן יהודהשמעון העמסונירבי אלעזר ברבי יוסי (אמורא)רבי מנחם מנדל מבאררב אחא בר רב עויארבי יהודה (זוהר)עריכת המשנהרבי ירחמיאל צבי רבינוביץרבי שלמה דוב בעריש הרצפלדרבי סימאישמעון בן שטחיהודה בן טבאירבי אברהם שמחה הורוביץ (בארנוב)בייסוגלהרבי חנינא בריה דרבי אבהורב שילארבי מאיר קריסטינפולררבי אברהם שמשון מרשקובפרעות לבובועד העיר האשכנזימסכת עדיותרבה בר חנהרבי אלחנן בן רבי שמריהרבי שמריה בן רבי אלחנןרבי שמואל שמעלקא ז"קרבי מאיר ז"קתקנת חכמים

ערכים בעבודה: רבי יהודה נשיאה השנימר זוטרא בריה דרב מרירב הונא (אמורא בדור השישי)

שכתבתי מהיסוד': תענית כ' בסיון

טיוטות בעריכה ממושכת: טיוטה:הסנהדרין ביבנהטיוטה:זר (הלכה)טיוטה:רבנן דקיסריןטיוטה:תקנות חז"לטיוטה:רבי מרדכי זיסקינדטיוטה:רבי משה רוטנבורג זיסקינד

ערכים לטיפול וביקורת

רבי פפייסכְּדִירבי אבין הלוימר עוקבא (אמורא ארץ ישראלי)רב פפא בר שמואלרב מרדכירבי נתן בר יצחקרבי שלמה מלובליןרב מלכיא ורב מלכיורבי שמעון ברבי ינאירב חיננא בריה דרב איקארב איקארב המנונא זוטירבי יוסף יוזפא שטרןרבי נתן צבי שטרןרבי מרדכי רובינשטייןרבי עקיבא (אמורא)רבי נחוםרבי לוי בר פרטאהמתיבתא בוורשהרבי זיראלוי בר סיסי

פעילותי בויקיפדיה

בויקיפדיה עבדתי תקופה ארוכה תחת השם משתמש:ישראל משה. כאן, עקב תפוסת שם זה - שיניתי לשם הנוכחי.

ערכים שהעליתי (36)

אדמו"רים בדורות הראשוניםרבי משה מדולינהרבי יצחק מדרוהוביץ'רבי משה מפשעווארסקרבי מרדכי מנשכיז

בית אפטא-זינקוברבי יצחק מאיר השיל (מז'יבוז-חיפה)

בית זידיטשוברבי מנשה אייכנשטיין

בית טשערנובילרבי יעקב אריה לייב טברסקירבי מרדכי טברסקי (קוזמיר)יצחק טברסקי (סקווירא)רבי אברהם יהושע השיל טברסקי (סקווירא)רבי דוד טברסקי (סקווירא)רבי משה דן טברסקי (סקווירא)רבי יוסף מאיר ממכנובקהרבי אברהם יהושע השיל טברסקי (מכנובקה)רבי מנחם נחום טברסקי (שפיקוב)מרדכי טברסקי (שפיקוב)

בית ליז'נסק - אניפולירבי אלעזר מליז'נסק • • רבי יעקב ממוגלניצארבי יחיאל מיכל מקורימא

בית לעכוויטשרבי מרדכי מלעכוויטשרבי נח מלעכוויטשרבי ישכר לייב וינברגרבי מרדכי חיים סלאניםרבי משה מידנר

בית קוז'ניץרבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ

בית קרליןרבי אשר מסטולין (הראשון)רבי אשר מסטולין (השני)רבי ישראל מסטוליןרבי יוחנן פרלוב

בית קאמינקארבי שמואל מקמינקא (השני)רבי דוד מלובין

בית קוריץרבי רפאל מברשידרבי שמואל אבא מסלאוויטא

בית רופשיץרבי אברהם אבא הורוביץ

רבנים חסידייםרבי בנימין רבינוביץרבי מרדכי פרידלנדר