רבי יוסי בן פזי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רבי יוסי בן פזי
רבותיו רבי אבא

רבי יוסי בן פזי היה תנא מחכמי הזהר. חי בדור המעבר בין התנאים לאמוראים. מתלמידיו של רבי אבא.

אודותיו

בזוהר[1] מסופר שכאשר הגיע רבי אבא מבבל לארץ ישראל הוא הכריז שכל המעוניין בעשירות בעולם הזה ובאריכות ימים בעולם הבא - יבוא ויעסוק בתורה. בדרך זו הוא קיבץ תלמידים רבים סביבו, ביניהם היה אחד משכניו, רווק שההכרזה קסמה לו. הוא פנה לרבי אבא וביקש ללמוד על מנת להתעשר. רבי אבא אישר את הבטיחו שהלומד יתעשר. לשאלת רבי אבא מה שמו, השיב 'יוסי'. רבי אבא ביקש מתלמידיו שיקראו לו 'רבי יוסי בעל העשירות והכבוד'.

רבי יוסי קיים את חלקו ועסק בתורה, ולאחר תקופה ראה שההבטחה אינה מתממשת והוא אינו עשיר. הוא פנה לרבו בתביעה היכן העושר המובטח? רבי אבא הבין שלימודו אינו לשם שמיים אלא לשם ממון, לכן הוא נכנס לחדרו לחשוב במה להענישו. בחדרו שמע רבי אבא בת קול שדורשת ממנו שלא להעניש את רבי יוסי כיוון שהוא אדם גדול. רבי אבא חוזר לתלמידו ומציע לו להמשיך ללמוד תוך שהוא ממשיך להבטיח שהעושר יגיע בהמשך.

במהלך השיחה בין רבי אבא לרבי יוסי נכנס אדם עשיר[2] ובידו כוס עשויה פז (זהב מובחר), הבית האיר מאור הכלי. העשיר סיפר לרבי אבא שרצונו ללמוד תורה אך אינו מבין, והוא מחפש מישהו שילמד תורה במקומו, ותמורת הלימוד הוא ישלם ללומד ויעשיר אותו.

רבי אבא תיווך בין העשיר לרבי יוסי. העשיר נתן לרבי יוסי את הכוס והחל להעשיר אותו ורבי יוסי קיים את חלקו בעסקה ולמד. רבי אבא אמר עליו את הפסוק ”לא יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז”[3].

לאחר תקופת לימוד הרגיש רבי יוסי שנכנס בו חשק ללימוד התורה. הוא התחרט על ההסכם עם העשיר ובכה. כשרבי אבא שאלו מדוע הוא בוכה, הוא הסביר שבכיו נובע מכך שהוא מפסיד את העולם הבא שלו תמורת עשירות בעולם הזה. הבין רבי אבא שרבי יוסי זכה להגיע ללימוד לשם שמיים[4] הוא קרא לעשיר ואמר לו לקחת את כספו ולחלקו לנזקקים ותמורת צדקה זו הוא וכל התלמידים יתנו לו חלק בתורתם ויהיה לך חלק גדול יותר מאשר חלק רק בתורתו של רבי יוסי.

העשיר ציית לדברי רבי אבא ורבי יוסי החזיר לו את הכוס. אך כולם המשיכו לקרוא לו על שמה 'רבי יוסי בן פזי'. שם זה עבר גם לבניו ולדורות הבאים שאף הם זכו לעסוק בתורה כמותו.

בניגוד לרבי יוסי ששמו נובע ממעשה הפז אמוראים אחרים בעלי שם זהה נקראו כן על שם אביהם או אימם, למשל רבי יהודה בן פזי ורבי שמעון בן פזי.

בספר הזוהר מובא ממנו כמה מאמרים[5].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ פרשת לך לך דף פח עמוד ב וכן הוא במדרש הנעלם בראשית פרשת תוצא הארץ.
  2. ^ אביו היה עשיר גדול עד כדי כך שבכל סעודה היו עורכים בשולחנו 12 כוסות עשויים מפז, והוא ירש מאביו את כל עושרו.
  3. ^ ספר איוב, פרק כ"ח, פסוק י"ז.
  4. ^ כהבטחת רב: ”אמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה”. תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ק"ה עמוד ב'.
  5. ^ זהר חדש דף ט"ו עמוד א'; זהר חדש דף י"ז עמוד ב'; וכן במדרש זוטא מגילת רות פרשה ד' פסוק י"ב.