סדר הדורות

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
סדר הדורות
250PX
הוצאה
מקום הוצאה קארלסרוא
עורך נפתלי משכיל לאיתן, בארי מנור, ישעיהו אשר זליג מילר.
מהדורות נוספות
תאריך מהדורה ראשונה תקכ"ט
מספר כרכים 2
הסכמות רבי שלמה חעלמא, רבי נתנאל וויל, רבי יוסף שאול נתנזון, הנצי"ב, הבית הלוי, רבי חיים ברלין.
קישורים חיצוניים
HebrewBooks 24645

סדר הדורות הוא ספר שחובר על ידי הרב יחיאל בן שלמה היילפרין - רבה של מינסק. וסודר מחדש ע"י נפתלי משכיל לאיתן הספר כולל כרונולוגיה, היסטוריה וביוגרפיות מקוצרות החל מימות אדם הראשון ועד לדורו של המחבר. הספר הוא ספר יסוד בהיסטוריה, בספריית בית המדרש. ראה אור בשנת ה'תקכ"ט (1769), והודפס בכמה מהדורות.

הספר

הספר מחולק לשלושה חלקים:

על דבריו בסדר ימות עולם הוטחה כלפיו ביקורת בשל העובדה שהסתמך על חיבורים מפוקפקים דוגמת שלשלת הקבלה, ספר הישר ואחרים.[3]

בספר שלטה יד הצנזור, ולמשל בערך פפוס בן יהודה הושמט מהדפוסים השניים, את האפשרות שהיה אביו של ישו, וכן בערך רבי חנניה בן תרדיון הוזכרו מילים כגון, דמחג צריפטמי וגפים, אשר אין להם הבנה כלל, אך כוונתו הייתה באתב"ש גפים – רומי, דמחג – קיסר, צריפטמי – הגמונים.

בהקדמה לספר נושא ונותן בארוכה בסוגיית כללי התלמוד ושמות החכמים.

הסכמות לספר

הספר מעוטר בהסכמות רבות, ביניהם של: רבי יוסף דוב הלוי (הספר "הנשגב והנפלא"); רבי יצחק אלחנן ספקטור ("הספר הקדוש"); רבי נפתלי צבי יהודה ברלין; רבי יום טוב ליפמן בסליאנסקי; וכן הסכמה משותפת מרבי יוסף סקוביץ ואחיו רבי בצלאל סקוביץ; רבי אריה רבינוביץ'; רבי משה יהודה לייב ב"ר שמואל ממינסק ("ספרו הנפלא"); רבי אברהם משכיל לאיתן ("הספר היקר").

מקורות

הספר כולל מפתחות לפי שמות ולפי מחברים, והמחבר מציין כי התבסס בכתיבתו על שבעה חיבורים קדומים:

 1. ספר הישר.
 2. "ספר יוחסין השלם", עם סדר עולם רבה וסדר עולם זוטא, אגרת רב שרירא גאון, ו"ספר הקבלה" של רבי אברהם אבן דאוד (ראב"ד הראשון), ספר יסוד עולם, והגהות הרמ"א.
 3. "שלשלת הקבלה"[4].
 4. "צמח דוד" לרבי דוד גאנז.
 5. "שפתי ישנים" לרבי שבתי משורר בס.
 6. "גלגולי נשמות" לרמ"ע מפאנו.
 7. "גלילות ארץ ישראל".

כמו כן בעשרות מקומות מעתיק קטעים מילקוט הראובני, חסד לאברהם, לקט שמואל, שארית יוסף, ועוד, על אף שלא ציין זאת, את שמות הספרים ומקומות אזכורי התנאים לקח מספר נחלת שמעוני.

הערות לספר

הערות לספר נכתבו על ידי חכמים רבים:

קטע שהושמט מכל המהדורות למעט דפוס ראשון (דף קמ"ב, ע"ב) מפני הצנזור

הרב ישעיה אשר זליג מילר[24] החל בהדפסת הספר מחדש ועד עתה הדפיס את סדר תנאים ואמוראים עד אות ט',[25] במהדורתו כלל את כל ההגהות שנדפסו עד זמנו, והוסיף הערות מכתבי יד של הרב דוד שפרבר, רבי מנחם מנדל גפנר, הרב אברהם אריה לייב רוזן אב"ד מונשט ופלטישן בעל איתן אריה, הרב דוד אברהם קמפנר בעל למטה יהודה, הרב חיים אריה לייב פנסטר בעל שער בת רבים, הרב חיים בנימין קצנלבוגן, הרב חיים מיכל מהמבורג, הרב שבתי וויס אב"ד שימאני, הרב שמשון בלוך, הרב יעקב בכרך, הרב חיים קנייבסקי, הרב יצחק הוברמן, הרב שמואל אשכנזי, וכן ליקוטים ממאות ספרים אשר דנו בדבריו.

למהדורה זו הוכנס אף כתב יד של המחבר - הגהות לספר יוחסין אשר שפך אור על עשרות קטעים מוקשים בדבריו, כמו כן הגיה את הספר באופן מדוקדק, תיקן מתוך מבואותיו, פתח ראשי תיבות בצורה זהירה, ועוד.

קישורים חיצוניים

לקריאה נוספת

 • ישעיה אשר זליג מילר, על ה'סדר הדורות' מקורותיו ומהדורותיו, אור ישראל תשס"ח, כרך נ"ב עמ' ר"ה-רכד; כרך נ"ה עמ' רכ"א-רמ"ב; כרך נ"ה עמ' רמ"ח-רמ"ט.
 • הרב נפתלי משכיל לאיתן, מבוא לסדר הדורות, ורשה, 1881-1897.
 • הרב אברהם הלל, מבוא לספר הליקוטים, חברת אהבת שלום, ירושלים תשס"ו.

הערות שוליים

 1. ^ מדרשים רבים לא היו בידו דוגמת פסיקתא רבתי ופסיקתא דרב כהנא
 2. ^ ההגהות נדפסו שוב בסוף כל כרך של ש"ס וילנא, במהדורת עוז והדר הוסיפו להערות ליקוטים מספריו
 3. ^ החיד"א, שם הגדולים, ערך סדר הדורות.
 4. ^ המחבר מתקיף את ספר זה ומלין על שבושים רבים הקיימים בספר
 5. ^ א. חברת אהבת שלום, הגהות החיד"א לסדר הדורות, מקבציאל כרך כ"ה תמוז תשנ"ב ע' שט (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד) - כתב יד.
  ב. מהדורת מילר - כתב יד.
  ג. מהדורת בני ברק תשנ"ג - ליקוט מכתביו
 6. ^ במהדורת לבוב תרי"ח
 7. ^ בתוך ספר כוכבי אור
 8. ^ הרב חיים יצחק כהנא, כוכבי אור, ‏ווילנא תרל"ז, באתר היברובוקס, במהדורת רנמ"ל הוכנסו חלק מהערותיו אך ללא ציון שמו
 9. ^ במהדורת ורשה תרל"ז תרמ"ב
 10. ^ דבעריש טורש, סדורין של דוב, כנסת הגדולה ד' תרנ"א עמ' 23–30, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד)
 11. ^ יצחק רחלין, תיקון הסדר, "הכרם" עמ' 193–222, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה זמינה לאחר הרשמה חינם) לאחר תקופה הדפיס השלמה - יצחק רחלין, עוללות הכרם, המליץ, 21 ביוני 1889
 12. ^ שלמה בובר, דברי שלמה, בית אוצר הספרות ד' קרקא תרנ"ב, ע' 163, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד)
 13. ^ הרב ראובן מרגליות, ציונים והארות לסדר הדורות, 'סיני כרך מו, עמ' כב; חלק ב, עמ' שב, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה מוגבלת למנויים בתשלום בלבד)
 14. ^ בתוך ספר נחל עדן וילנא תרנ"ז, ושוב במהדורת בני ברק תשנ"ג
 15. ^ חלק מאות א ורשה-לובלין תרס"א-תרס"ז
 16. ^ בתוך ספרו המאיר לארץ סלוצק תרע"א, עמ' צ"ח-ק'
 17. ^ עץ החיים חלק ב', ברלין תרמ"ד, מחקרי אפרתי ט' ע"ג, שתילי זיתים, לבוב תר"ם דף א', ע"ב
 18. ^ בתוך ספר שנות החיים ורשה תרס"ח נ"ה-נ"ו
 19. ^ בכתב העת כבוד הלבנון ו', חוברת מ"ה, עמ' 359, ונוספות במהדורת מילר
 20. ^ מגיד משנה א', ליק, תרל"ט, גיליון 21 עמ' 88, האסיף א', ורשה תרמ"ד חלק אוצר הספרות עמ' 200 ובתוך מהדו' רנמ"ל
 21. ^ בתוך ספר כוכבי אור ובמהדורת רבי ירוחם ליינר
 22. ^ בספרו שערי תורת בבל ירושלים תשכ"א.
 23. ^ בתוך הספר ארך אפיים, סימן ג', אות ב', עמ' קפ"ח. ירושלים, תשנ"ב
 24. ^ יחד עם הרב יצחק הגר
 25. ^ מונסי ניו יורק תשפ"א
Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0