אי-ספיקת לב

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אי-ספיקת לבאנגלית: Heart Failure, לעיתים גם chronic heart failure) הוא מצב קליני כרוני בו הלב איננו מסוגל לעמוד בדרישת אספקת הדם של האיברים השונים בגוף. בעבר נהגו להשתמש במושג congestive heart failure (אי-ספיקת לב עם גודש), משום שבחלק מהמקרים התמונה הקלינית מתאפיינת על ידי צבירת נוזלים בגוף. אולם, ישנם מקרים בהם קיימת ירידה בזרימת הדם לאיברים בגוף ואי-ספיקת הלב לא מלווה בהכרח בצבירת בצקות, ולפיכך לא משתמשים במושג זה יותר.

שכיחות אי-ספיקת לב בכלל אוכלוסייה היא 2%, כאשר עד 10% מהאנשים מעל גיל 65 סובלים מתסמונת זו. השכיחות עולה בשנים האחרונות, ככל הנראה לאור העובדה שהמטופלים שורדים שנים רבות יותר לאור טיפולים כגון ניתוחי מסתמים, ניתוחי מעקפים וכדומה. כמחצית מהחולים סובלים מאי-ספיקת לב סיסטולית (כלומר סובלים ממקטע פליטה ירוד), בשונה ממה שנהוג היה לחשוב בעבר לפיו אי ספיקה סיסטולית מהווה את מרבית המקרים. מחצית החולים האחרים סובלים מאי-ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי שמור (מצב הקרוי אי-ספיקת לב דיאסטולית).

הסימפטומים העיקריים לאי-ספיקת לב

אי-ספיקת לב לסוגיה היא בעיה מרכזית בבריאות הציבור במדינות מתועשות. בארצות הברית כמעט מיליון איש מתאשפזים כל שנה עקב אי-ספיקת לב ו-50,000 מתים.

רקע

אי-ספיקת לב נגרמת למעשה על ידי הירידה בתפקוד הלב על סיבותיה השונות. מצב זה שבו הלב פועל באופן פחות יעיל מהרצוי מביא לתגובת שרשרת, כאשר כל מנגנון פיצוי יוצר לטווח רחוק החמרה נוספת. ניתן לומר כי הירידה בתפוקת הלב (cardiac output) כשלעצמה מביאה בהדרגה לשינוי במבנה שריר הלב, ראשית כפונקציה של העיקרון הקובע זיקה בין אורך השריר לכוח ההתכווצות שלו (פרנק-סטרלינג). ירידה בזילוח (פרפוזיה) לאיברי הגוף, הנובעת מהירידה בתפוקה, מתפרשת על ידי איברי הגוף השונים כאילו לא מגיע די דם, וכתוצאה מכך מתגייסת מערכת העצבים הסימפתטית (באמצעות הקטכולאמינים אדרנלין ונוראדרנלין) להעלות את תפוקת הלב באמצעות אותו משתנה שעליו ניתן להשפיע, דהיינו קצב הלב. כתוצאה מכך (ומסיבות נוספות) נוצרות בגוף רמות גבוהות של ההורמונים הללו, אשר הן בעלות אפקט רעיל על שריר הלב, ואשר בטווח הרחוק מונעות התאמה של תפוקת הלב לדרישות. עודף של קטכולאמינים בדם עלול להביא לנקרוזיס של תאים (נמק). המערכת הסמפתטית טובה אפוא עד גבול מסוים ופעילות עודפת שלה מזיקה.

איור המתאר את אופן הפעולה של מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון

לשם העלאת לחץ הדם, מופעלת בכליות מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון הגורמת לאגירת נוזלים על ידי שימור נתרן בגוף, ובעיקר מקשיחה ומצרה את העורקים. כתוצאה מכך על הלב להתאמץ יותר על מנת לבצע את תפקידו, והדבר מוסיף עוד נדבך לשינוי במבנה ובצורה של שריר הלב (remodeling). לפיכך, האפקט המיטיב של מנגנון פיצוי אינו יכול אלא להיות זמני, ותוך זמן מה יש להפעילו מחדש ביתר שאת על מנת לשמור על תפוקה סבירה. בסופו של דבר מנגנוני פיצוי אלה כושלים, ובשלב זה כבר אין להתעלם מהסימפטומים הפתולוגיים של המחלה, אשר יש והיא נשארת לטנטית כל עוד הגוף מצליח "לעקוף" את הבעיה.

סיווגים

בספרות הרפואית ישנן קטגוריות רבות להבחנה בין סוגי אי-ספיקת לב שונים:

 1. אקוטית מול כרונית: אי-ספיקה חדה שהתפרצה, מול אי-ספיקה ממושכת שאינה בעלת ביטוי חד.
 2. סיסטולית מול דיאסטולית: אי-ספיקה הנובעת מחוסר-יכולת של השריר להתכווץ מול כזו הנובעת מאי-יכולתו להתרפות.
 3. שמאלית מול ימנית: דהיינו כזו הנגרמת מכישלון החדר השמאלי - אי-ספיקה שמאלית לעומת כזו הנגרמת מכישלון החדר הימני- אי-ספיקה ימנית.
 4. "אחורה" מול "קדימה": דהיינו כזו שגורמת לעליית נפח מול כזו הגורמת לעליית לחץ.

כל קטגוריה מדגישה מאפיין חשוב אחר של אי-ספיקת לב. מלבד זאת, קיימים קריטריונים לדירוג חומרת המחלה. סולם זה מכונה NYHA‏ (New York Heart Association), והשלבים בו הם:

 • I - כאשר יש אי-ספיקת לב אך החולה אסימפטומטי;
 • II - כאשר יש הגבלה קלה בפעילות היומיומית;
 • III - כאשר יש הגבלה ניכרת בפעילות היומיומית אך החולה נינוח במנוחה;
 • IV - סימפטומים תמידיים.

פרוגנוזה

אי-ספיקת לב נושאת, למרות ההתפתחויות בטיפול הרפואי, פרוגנוזה שאינה טובה. עד 40% מהחולים נפטרים בתוך שנה ממועד האבחון. על מנת לקבוע את הפרוגנוזה, יש חשיבות גבוהה בבחינת המצב התפקודי (המתבצע על פי הקלסיפיקציה של NYHA). בהקשר זה, NYHA 1 כאמור לעיל, משמעותו שהחולה מבצע פעילות גופנית ללא סימפטומים כגון עייפות, קוצר נשימה או כאבים אנגינוטיים, ואילו NYHA4 משמעותו מצב בו החולה לא מסוגל לבצע כל פעילות גופנית ללא תחושת אי נוחות, והסימפטומים קיימים גם במנוחה. הפרוגנוזה של חולים עם NYHA4 נושאת תמותה שנעה בין 30%-70% לשנה, לעומת פרוגנוזה טובה בהרבה אצל חולים שרמת התפקוד הפונקציונאלי שלהם גבוהה יותר.

אי ספיקה שמאלית וימנית

באי ספקת לב ימנית קיימת ירידה בכושר התכווצות של החלק הימני של הלב שתפקידו להזרים דם לריאות. כאשר חלקו הימני של הלב כושל מצטברים הנוזלים בוורידי הגוף, לפני הלב הימני, דבר הגורם לבצקת כללית ברקמת הגוף, לוורידי צוואר גדושים ובולטים, לבצקת בגב התחתון ובכבד, לבצקת בקרסוליים ולגפיים תחתונות בצקתיות. באי ספקת לב שמאלית יש ירידה בכושר התכווצות של החלק השמאלי של הלב, ולכן הלב אינו מסוגל להזרים את כל הדם המגיע מהריאות לגוף ונגרמת הצטברות-יתר של דם בעלייה השמאלית ובכלי הדם בריאות, לפני הלב השמאלי.

הצטברות יתר דם בעלייה הימנית, בנימיות ובוורידים הכלל מערכתיים הגוררת גודש ורידי מתמשך ובצקת. התסמנות מאופיינת בתפוקת לב נמוכה, בעומס יתר של נפח נוזלים ובתסמינים של הפרעה בזילוח הרקמות, כגון חולשה ועייפות ניכרת, הפחתה בלחץ הדם במרבית החולים, דופק חלש, עלייה בקצב הלב וייתכן עור קר כביטוי לכיווץ כלי דם היקפיים. במשך היום קיימת ירידה בתפוקת השתן עקב כיווץ עורקי הכליה, ואילו בשכיבה בלילה קיימת עליה בזילוח הכליות ובעקבותיה עלייה בתפוקת השתן. כמו כן, קיימת תפוקה נמוכה של דם עורקי במחזור הדם הקטן (הריאתי). אי-ספיקת לב ימנית נגרמת מהגדלת החדר הימני הנובעת מיתר לחץ דם ריאתי עקב מחלות ריאה, כגון מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD). מחלת היצרות מסתמי הלב, ואי ספיקה של החדר השמאלי.

באי ספיקה שמאלית התסמינים הם: הצטברות יתר של דם (גודש) בנימיות ובוורידים של הריאות ובצקת ריאות. כניסה של נוזל בין תאי לחלל נאדיות האוויר מצב זה גורם לקוצר נשימה, שיעול יבש המתרחש בדרך כלל בלילה, נַשֶּׁמֶת (התנשמות וקצב נשימה גבוה), חרחורים בריאות, צפצופים נשימה וגניחה, עלייה בלחץ הדם בריאות, לחץ מילוי גבוה ובלתי תקין של החדר השמאלי של הלב, ולחץ סוף דיאסטולי גבוה של החדר השמאלי. עם ירידה הדרגתית ביכולת המאמץ, קוצר הנשימה במאמץ מחמיר עד להופעת קוצר נשימה במנוחה. קוצר נשימה בשכיבת פרקדן החולף במעבר לישיבה. התקפים של קוצר נשימה לילי המלווים בהרגשת חנק המוקלים בישיבה ונגרמים קרוב לוודאי עקב עליה בהחזר הוורידי ללב. סיבות אפשריות לאי ספקת לב שמאלית הן שריר לב חלש ועומס עבודה גדול מדי על שריר הלב.

אטיולוגיות

מצבים שונים עשויים להביא לאי-ספיקת לב כזו או אחרת. עם זאת, שני הגורמים הנפוצים ביותר הם:

 1. מחלת עורקים כליליים (CAD): זהו שם כללי לאוסף התופעות אשר במוקדם או במאוחר גורמות או עשויות לגרום להתרחשותו של אוטם שריר הלב (MI). החשוב לענייננו הוא שהאוטם מפסיק את אספקת הדם לחלק מהשריר, ולפיכך אותו חלק "מת" ומפסיק לקחת חלק בפעולת הלב, דבר המוביל באופן ישיר לירידה בתפוקה. העובדה שבתקופתנו שיעור השורדים אוטם גבוה למדיי, בזכות פרוטוקולים ואמצעים תרופתיים ומכניים העומדים לרשות הצוותים הרפואיים, אחראית באופן מובהק לחלק ניכר מן העלייה התלולה במספר החולים באי-ספיקת לב בארצות המפותחות, שכן כל אותם אנשים אמנם נשארים בחיים, אך בדרך כלל יסבלו מאפקט כלשהו של הירידה בתפקוד הלב.
 2. קרדיומיופתיה: מדובר בקבוצה של מחלות, אשר המכנה המשותף ביניהן הוא שכולן פוגעות בשריר הלב. ישנם פרוטוטיפים שונים למחלה (קרדיומיופתיה מורחבת - DCM, קרדיומיופתיה היפרטרופית - HCM, קרדיומיופתיה רסטריקטיבית - RCM, קרדיומיופתיה/דיספלזיה אריתמוגנית של החדר הימני - ARVC/D), וכן ישנן גם צורות היברידיות. חרף ההבדלים המשמעותיים בין הסוגים השונים, התוצאה בשורה התחתונה זהה. מאפיין חשוב נוסף של קבוצת המחלות הללו היא שלעיתים קרובות הן מופיעות בגילאים צעירים, בעוד שלמחלות עורקים כליליים יש "אוכלוסיית יעד" כמעט לא וריאבילית של גברים מגיל 45 ומעלה, עם גורמי סיכון כמו עישון, עודף משקל, לחץ דם גבוה וכיוצא בזה.

סימפטומים

הביטוי הראשון במעלה לאי-ספיקת לב הוא הצטברות נוזלים בגוף, כלומר בצקת. תופעה זו היא הן חלק אינטגרלי מהתקדמות המחלה, והן תוצר לוואי שלה, במובן שעם ירידת פונקציית המשאבה יורדת גם יכולתו של הלב להתמודד עם העלייה בנפח הדם, וכתוצאה מכך נוצרים עודפי נוזלים בוורידים ובאיברי הגוף.

סוג האי-ספיקה ישפיע על מיקום הצטברות הנוזלים: באי-ספיקת לב שמאלית (של החדר השמאלי או החדר והעלייה גם יחד), הנוזלים ייטו להצטבר בריאות ותיווצר בצקת ריאתית. לעומת זאת, באי-ספיקת לב ימנית, תהיה הצטברות נוזלים בפריפריה (בעיקר ברגליים ובקרסוליים). באי-ספיקת לב כוללת, תיתכן הצטברות נוזלים כללית. הצטברות הנוזלים בריאות היא מטרידה במיוחד, הן משום שהיא מהווה את עיקר הקושי הסימפטומטי של החולה, והן משום שהיא כשלעצמה מהווה טריגר המחמיר את מצבו של החולה.

הסימן הראשון המתקשר לגודש ריאתי הוא קוצר נשימה (דיספנאה) כשהנשימה מתבצעת במאמץ קל יותר מאשר זה הגורם לאנשים בריאים להתנשם, או שעמו היה החולה מסוגל להתמודד זמן לא רב לפני כן. הדיספניאה עשויה להתקדם ולבוא לידי ביטוי גם במנוחה. נוסף על כך, עם התקדמות המחלה מופיע סימפטום הקרוי אורתופניאה - הכורח בתנוחה זקופה לשם נשימה, וחוסר יכולת לנשום בשכיבה פרקדן, בשל תחושה של "הצפת" הריאות וחנק. תופעה זו באה לידי ביטוי בכך שחולי אי-ספיקת לב רבים נאלצים לישון בחצי-ישיבה או ישיבה, אחרת הם עלולים לסבול מסימפטום נוסף המכונה PND (ר"ת של paroxismal nocturnal dyspnea), ואשר משמעותו היא התעוררות פתאומית מהשינה בתחושת חנק וחרדה, שוב כתוצאה מאותה הצטברות נוזלים בתנוחה זו. לסימפטומים הללו קיימים בספרות הסברים מלומדים ומפורטים, אך מבחינת החולה משמעותם היא אחת - ירידה קשה באיכות חייו.

סימפטומים נוספים של חולה באי-ספיקת לב כוללים תלונות הקשורות למערכת העיכול: אובדן משקל, בחילות ותחושת שובע מוקדמת, המלווים בכאב בטן ומלאות, הן תלונות שכיחות ויכולות להיות קשורות לבצקת של המעיים או כבד גדוש. גודש של הכבד ומתיחת הקפסולה העוטפת אותו יכולים להביא לכאב בטן ברביע הימני העליון. תסמינים צרברליים יכולים לכלול בלבול, דיס-אוריינטציה ושינויים במנגנון השינה ומצב הרוח- בעיקר אצל חולים עם אי-ספיקת לב קשה, מבוגרים, עם ארטריוסקלרוזיס ידוע וירידה בזרימת הדם למוח.

תופעות של דום נשימה כרוכות בסיכון לאי-ספיקת לב: כך למשל, חולים עם תסמונת דום נשימה חסימתית מועדים לפתח אי-ספיקת לב.

דרכי אבחון

בשלבים הראשונים של המחלה החולה לא נראה במצוקה בעת מנוחה, אולם עלול להתלונן על חוסר נוחות כאשר הוא מתבקש לשכב פרקדן. בשלבים מאוחרים יותר, ייתכן קושי להשלים משפטים ספורים או אף מילים. לחץ הדם הסיסטולי יכול להיות נורמלי או גבוה בהתחלה, אולם עם הזמן לחץ הדם יורד כתוצאה מתפקוד חמור של החדר השמאלי. הדופק יכול כמעט להיעלם במישוש, כביטוי למקטע פליטה ירוד. טכיקרדיה (דופק מהיר) היא ביטוי לא ספציפי שיכול לשקף בליעה בפעילות האקרנרגית. ניתן להבחין בגפיים קרות וציאנוזיס (כיחלון) של השפתיים והציפורניים כתוצאה מפעילות אדרנרגית מוגברת (המביאה לווזוקונסטריקציה בפריפריה).

ורידי הצוואר מספקים מידע לגבי הלחץ הקיים בעליה הימנית. הבדיקה נעשית על ידי צפיה במטופל השוכב כשראשו בזווית של 45 מעלות. לחץ תקין הוא נמוך מ-8 ס"מ, כאשר החישוב נעשה על ידי מדידת הגובה של עמוד הדם הבולט בוריד הג'וגולרי מעל הזווית הסטרנלית, ולאחר הוספת 5 ס"מ. ניתן למדוד לחץ זה גם על ידי לחץ על הבטן במשך כדקה (נקרא positive abdominojugular reflux).

על פני הריאות ניתן לשמוע קרפטציות או חרחורים הנובעים ממעבר של נוזל לתוך הנאדיות. חשוב לציין כי אצל חולים עם אי-ספיקת לב כרונית, לא תמיד ניתן לשמוע קרפטציות כאמור, וזאת מאחר שיש עליה בניקוז הלימפטי של נוזל המצטבר בנאדיות. לעיתים יש תפליטים פלאוראליים הנובעים כתוצאה מעליה בלחץ של נימים בפלאורה וכתוצאה מכך מעבר נוזלים לתוך החלל הפלאורלי. מאחר שהורידים הפלאורלים מתנקזים הן למערכת הסיסטמית והן למערכת הורידית, תפליט פלאוראלי יתרחש לרוב באי ספיקה של שני החדרים (הימני והשמאלי). לרוב תפליטים פלאורליים קיימים בשני צידי הריאות, אולם במידה ויש תפליט פלאורלי אונילטרלי, הוא יתרחש במרבית המקרים באזור הריאה הימנית.

בדיקה פיזיקלית רגילה של הלב יכולה להצביע על הגדלה של שריר הלב (קרדיומגליה), לעיתים ניתן לשמוע קול לב שלישי (S3) באפקס- אצל חולים הסובלים מעודף נפח ומציגים תמונה של טכיקרדיה וטכיפניאה (נשימות מהירות ודפיקות לב מהירות). קול זה נקרא גם protodiastolic gallop. קול S4 ניתן לשמוע אצל חולים המציגים אי-ספיקת לב דיאסטולית. אוושות של אי ספיקה טריקוספידלית ומיטרלית נשמעות אצל חולים עם אי ספיקה מתקדמת.

הגדלת כבד מהווה סימן חשוב אצל חולים עם אי-ספיקת לב. לרוב יהיה הכבד המוגדל רגיש. מיימת היא שלב מאוחר של המחלה ומתרחשת כתוצאה מעליה בלחץ של ורידים הפטיים וורידים המנקזים את הפריטונאום. צהבת היא סימן מאוחר נוסף, ונוצרת כתוצאה מבעיה בתפקוד הכבד כתוצאה מגודש וממחסור בחמצן לכבד. בצהבת כאמור כתוצאה מאי-ספיקת לב ניתן לראות עליה בבילירובין הן הישיר והן הלא ישיר.

בצקת בגפיים מהווה סימן עיקרי של אי-ספיקת לב. עם זאת, סימן זה איננו ספציפי לאי-ספיקת לב, ואצל חולים המטופלים במשתן הבצקת לרוב נעלמת. הבצקת היא לרוב סימטרית ומתרחשת בקרסוליים ובאזור הפרה-טביאלי. אצל חולים המרותקים למיטה, הבצקת יכולה להתהוות גם באזור הסקרום ובשק האשכים. בצקת לאורך זמן מביאה לשינויים בעור.

אצל חולים הסובלים מאי-ספיקת לב כרונית וחמורה, תיתכן עם הזמן ירידה במשקל עד כדי רזון קיצוני. המנגנון איננו ברור עדיין, אולם ככל הנראה מדובר בעליה בציטו קינים, בעיה בספיגת המעיים כתוצאה מגודש של ורידי המעיים, עליה בקצב המטובלי של הגוף בזמן מנוחה וכן בחילות והקאות. רזון קיצוני כאמור מנבא פרוגנוזה גרועה ומסמל שלב מתקדם ביותר של המחלה.

אבחנה

אי-ספיקת לב מאובחנת באחד משני מצבים: התפרצות אקוטית של אי-ספיקת לב שלא הייתה ידועה לפני כן (acute de novo CHF) או באמצעות בדיקות שגרתיות, כאשר החולה אינו מודע לקיום מחלה.

בדיקות דם וביומרקרים: כאשר חושדים באי-ספיקת לב, יש לקחת ספירת דם מלאה ובדיקת שתן לאמידת רמות אנזימי כבד ושתנן וקריאטינין. יש לבחון היתכנות קיומה של סוכרת אצל חולים מסוימים, רמות ההורמון TSH ורמות שומנים בדם. ביומרקרים להערכת אי-ספיקת לב הם פפטידים נטריורטיים מסוג בטא(אנ') והמופרשים משריר הלב הגווע. קיימים מספר ביומרקרים כאלו - BNP, ו-pro BNP, שרגישים יחסית לצורך הערכה של אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד (וגם מקטע פליטה שמור אולם במידה נמוכה יותר). חשוב לציין עם זאת, כי רמות פפטידים אלו עולות עם הגיל וכתוצאה מבעיה בתפקודי הכליות, וכן מוגברים יותר אצל נשים. רמות פפטידים אלו יכולות להתנרמל לאחר טיפול מתאים, ולכן מדידה סדרתית שלהם לאורך המחלה אינה מומלצת. החשיבות של בדיקת רמות BNP ו- pro BNP קיימת במקרים שבהם קיימת אבחנה מבדלת לתסמינים הקליניים, דהיינו כאשר יכולה להיות סיבה אחרת המסבירה את קוצר הנשימה שאיננה לבבית (למשל מחלות ריאה). קיימים ביומרקרים נוספים כגון טרופונין T וטרופונין I, רמות CRP, TNF, ורמות חומצה אורית אשר יכולים לעלות באי-ספיקת לב ומספקים גם הם מידע באשר לפרוגנוזה הצפויה.

צעירים שאצלם מתגלה בעקבות אק"ג או אקו שגרתי קרדיומיופתיה, הם מסוג החולים שאצלם לעיתים קרובות המחלה לא גרמה לסימפטומים לפני התגלותה, אלא היא מזוהה לפי ממצאים אפיניים בבדיקות אלה והמשך בירור.

לעומת זאת, סוג אחר בתכלית הוא החולים אשר אצלם המחלה הולכת ומתפתחת לאורך זמן עד להתפרצות החדה שמצריכה טיפול מיידי. לעיתים החולים מודעים לסימפטומים ראשוניים כמו קוצר נשימה, אך לא בהכרח מייחסים להם חשיבות. חולים אלה הם אלה שמוצאים את עצמם במפתיע מגיעים לחדר מיון, ואף לרפואה דחופה, עם קוצר נשימה קשה, יתר לחץ דם קיצוני, הפרעת קצב שיכולה להיות חמורה, ותסמינים נוספים.

בכל מקרה, הבדיקה המכריעה היא אקו-לב, אשר מדגימה באמצעות קול את מבנה הלב והמסתמים, ומאפשרת למדוד את חללי הלב ובעיקר את מקטע הפליטה (Ejection Fraction) - אחוז הדם שאותו פולט חדר שמאל בכל התכווצות שלו. הנתון הנורמלי אינו 100% אלא סביב 60%, ומקובל להניח שנתון מתחת ל-50% מצביע על פגיעה בתפקוד חדר שמאל. מטבע הדברים, ככל שמקטע הפליטה נמוך יותר כך ברורה יותר הירידה בתפקוד. זאת אף על פי שבעיות נלוות עשויות לערפל את התמונה: למשל, באי-ספיקת לב דיאסטולית ייתכן EF גבוה גם אם התפקוד הסיסטולי של הלב פגוע. כמו כן, במצבים שבהם קיימת, למשל, אי-ספיקה משמעותית של המסתם המיטראלי (mitral regurgitation), הEF עלול להתקבל כגבוה מכפי שהוא באמת, היות שהדם ה"בורח" בחזרה לעלייה השמאלית יוצר תמונה של התרוקנות יעילה יותר של החדר.

מבחן מאמץ איננו מבחן שגרתי עבור חולים עם אי-ספיקת לב, אולם הוא שימושי במצבים בהם עולה שאלת יעילות השתלת לב בחולים עם אי-ספיקת לב חמורה. במבחן זה, "צריכת חמצן בשיא" (peak oxygen uptake) הנמוכה מ- מעלה חשש לסיכויי החלמה נמוכים ובחולים אלה, השתלה הראתה תוצאות עדיפות על פני שימוש בתרופות.

טיפול

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – טיפול באי-ספיקת לב

הטיפול תלוי בנסיבות, במחלת הרקע, בממצאים הקליניים וכמובן בסימפטומים. לחולה שנמצא באי-ספיקת לב חדה, וסובל מקוצר נשימה קשה (לעיתים עד כדי בצקת ריאות), לחץ דם לא יציב, כאבים בחזה ובנוסף גם חרדה כתוצאה מכל זה, דרושה בראש ובראשונה הקלה על התסמינים. המשימה הראשונה במעלה היא להקל על המצוקה הנשימתית ולהפחית את המאמץ הכרוך בנשימה ואת הנטל על הלב. עבור חלק מהחולים, עצם מתן חמצן במסכה או במשקפיים יביא לאפקט הרצוי. אחרים יזדקקו לתמיכה מכנית, אם באמצעות CPAP (ר"ת של continuous positive airway pressure, כל' הזרמת חמצן מתמשכת בלחץ גבוה, אשר משיגה את המטרה ביעילות רבה) או BPAP. הנשמה מלאכותית תהיה שמורה למקרים הקשים ביותר. נוסף על כך, מקובל למדיי לתת מורפיום שמסייע בהקטנת דרישת החמצן ומקהה את תחושת החרדה, דבר שיש לו אפקט פיזי רצוי. תרופות משתנות (דיורטיקה) כמו פוסיד חשובות מאד כדי להוציא את הנוזלים העודפים מן הגוף. מעבר לקו ראשון זה של טיפול יש לאשפוז בביה"ח את המטרה המהותית של השגחה על החולה הבלתי יציב, אשר לחצי הדם שלו עלולים להיות גבוהים מאד או נמוכים מאד, תפקודי הכבד ו/או הכליות שלו עשויים להפגע, האלקטרוליטים שלו עשויים לחרוג מהנורמה, ואשר ככלל מאיימות עליו סכנות שונות שכולן נגרמות כתוצאה של הירידה בתפקוד הלב. בסיכום הכולל המטרה היא ליצור מידה של יציבות, ובשלב הזה ניתן להמשיך בבירור, לעשות סדר בנתונים שהצטברו ולנסח על פיהם היפותיזה שתסביר את תולדות המחלה ותכוון לטיפול הרצוי.

טיפול זה (שהוא גם הטיפול הכרוני שיינתן לחולי אי-ספיקת לב כרוניים) מושתת כיום על כמה סוגי תרופות:

 • מעכבי ACE - תרופות הבולמות את התהליך הפתולוגי שהוזכר בס' ה"מהלך" לעיל. מספר מחקרים שנערכו בשני העשורים האחרונים הראו שיפור בסימפטומים ובהישרדות והאטה בהתפתחות המחלה אצל חולים שנטלו תרופות מסוג זה, כמו אנלדקס/קונברטין (אנלפריל), טריטייס (רמיפריל) וכיוצא בזה. במקרים של תופעות לוואי, בעיקר שיעול, מחליפים את מעכבי ACE בחוסמי הקולטן לאנגיוטנסין II (ARB-Angiotensin Receptor Blocker).
 • חוסמי בטא - תרופות המונעות מקולטני אותם חומרים הפועלים על מערכת העצבים הסימפטטית לשפעל אותם ולאפשר את פעילותם המזיקה על שריר הלב. תרופות אלה נחשבו במשך שנים לאסורות באי-ספיקת לב בשל העובדה שהן מורידות את תפקוד הלב, לאור העובדה שהן מונעות את מנגנון הפיצוי שבמסגרתו הקטכולאמינים מביאים להפעלת יתר של הלב ולמראית עין של שמירה על רמת תפקוד נורמלית, אולם בעשורים האחרונים הוכח כי דווקא משום כך תרומתן לטווח הארוך היא גדולה ביותר. קרבדילול (תרופה שהיא שילוב של בטא אנטגוניסט לא סלקטיבי, אלפא אנטגוניסט ואנטי-אוקסידנט) הביאה להורדת תמותה משמעותית ולתגובה רצויה גם אצל חולים קשים. עם התרופות מסוג חוסמי בטא נמנים תכשירים רבים המוכרים לציבור כדרלין (פרופרנולול), קרבדקסון (קרבדילול), קרדילוק (ביסופרולול), לופרסור (מטרופרולול) ועוד.
 • משתנים - השאיפה העקרונית היא שמנוחה, טיפול תרופתי מתאים ותזונה נכונה תייתר תרופות משתנות. עם זאת, בפועל חלק ניכר מהחולים יזדקק לטיפול קבוע בתרופות מסוג זה לפחות משלב מסוים, ובמינונים הולכים וגדלים. קיימים מספר סוגי דיורטיקה, הנבדלים זה מזה באופן פעולתם. הסוג הנפוץ ביותר הוא "משתני לולאה" שעמם נמנה גם הפוסיד, אולי התרופה הוותיקה ובלי ספק אחת האפקטיביות העומדות לרשותנו היום. הבעיה איתו (כמו עם משתנים אחרים) היא שהוא מתקשר לאיבוד אשלגן משמעותי אצל חולים שתפקוד הכליות שלהם תקין. לחולים שאצלם סכנה זו רלוונטית במיוחד אפשר לתת תרופה כמו אלדקטון, בדרך כלל ביחד עם משתן נוסף.
 • דיגוקסין - בעבר הייתה תרופה זו בבחינת "הקו הראשון" בטיפול באי-ספיקת לב. היום הגישה המצדיקה את השימוש הסטנדרטי בו כבר אינה מקובלת, ולכן נותנים אותו בעיקר לחולים הנותרים סימפטומטיים למרות טיפול אופטימלי בתרופות מסוג 1-3. מטבע הדברים אלה נוטים להיות חולים שמחלתם מתקדמת יותר.
 • נוגדי קרישה - קיים ויכוח בספרות האם ובאיזו מידה חולי אי-ספיקת לב נזקקים לטיפול קבוע בתרופות שימנעו קרישה מוגברת של הדם. חולים הסובלים מפרפור פרוזדורים כרוני בדרך כלל יקבלו קומדין, האמור לנטרל את סכנת הטרומבואמבוליזם האינהרנטית להפרעת קצב זו בצורתה הכרונית. אם הפרפור אינו כרוני ולחולה יש אי-ספיקת לב, יובאו בחשבון גורמי סיכון נוספים (כמו קיום סוכרת, יל"ד, גיל וכיוצא בזה), אך הנושא כולו שנוי במחלוקת משמעותית. קומדין מומלץ גם בחולים שמקטע הפליטה שלהם 35% או פחות. חולים שאסה"ל שלהם היא בעלת רקע איסכמי יטופלו בדרך כלל באספירין או בפלביקס (תרופה מועדפת, אך יקרה הרבה יותר). לגבי חולי אי-ספיקת לב אחרים התשובה אינה ברורה, במיוחד אצל אלה שתפקוד הלב שלהם אינו פגוע מאד (מקטע פליטה של 40% ומעלה).
 • תרופות נוגדות הפרעות קצב (antiarrhythmics) - אצל חלק בלתי מבוטל מחולי אסה"ל, אחד הביטויים למחלה הוא הפרעות קצב. ההפרעות יכולות להיות איטיות, וכאן הטיפול אינו תרופתי אלא בהשתלת קוצב לב, אך יש חולים שאצלם ההפרעות הן מהירות (טכיאריתמיות) ובמקרה כזה על הצוות המטפל לנתח את הסיכון שהפרעות אלה יוצרות ולטפל בהתאם. פרפור פרוזדורים מהיר, למשל, יחייב את הרופאים להחליט אם מנסים להחזיר קצב סינוס, מסתפקים בהבטחת קצב חדרי סביר, או שמנסים גישה התערבותית (אבלציה) שאמורה לחסל את המנגנון המאפשר את הפרפור ללא טיפול תרופתי מתמשך. הפרעות קצב קשות, כגון VT (טכיקרדיה ממקור חדרי) מצריכות טיפול בכל מקרה, גם אצל חולים הנמצאים מתאימים להשתלת דפברילטור. כיום הנטייה היא להמעיט ככל האפשר בטיפול אנטיאריתמי, בעיקר בשל האפקט האינוטרופי השלילי שלו (השפעה לרעה על תפקוד הלב), אך גם בשל הפוטנציאל הפרו-אריתמי של רובן. החריג הוא הפרוקור (אמיודארון), שאמנם תופעות הלוואי שלו רבות ומז'וריות, אך כתרופה אנטי-אריתמית הוא נחשב לרע במיעוטו, ומדי פעם אפשר למצוא חולי אי-ספיקת לב שמקבלים תרופות אנטי אריתמיות אחרות (בנוסף לחוסמי בטא, שגם להם יש אפקט כזה, כמובן).
 • תרופות המעלות את רמת ההורמונים הנתריורטים. להורמונים האלה (BNP, ANP, CNP) יש חשיבות באי ספיקת לב הם גורמים להפרשת נוזלים ונתרן, הרחבת כלי דם ועוד. הם מסולקים מהדם על ידי חומר הנקרא Neprilysin. לאחרונה פותחו תרופות המעכבות פעולת נפריליסין ומעלות לכן את רמת ההורמונים האלה. בתרופות האלה יש גם ARB והשילוב שלהם נקרא ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysine Inhibitor). מחקרים הראו יעילות תרופות אלה בחולי אי ספיקת לב סיסטולית. לאחרונה אושרה תרופה ראשונה בקבוצה זו לרישום בישראל בשם ENTRESTO[1].

טיפול מניעתי

אנשים בריאים יכולים להימנע ממחלות לב ובכך מאי-ספיקת לב על ידי מספר שינויים באורח החיים. שינויים אלו כוללים:[2]

 • הקפדה על דיאטה מאוזנת ובריאה הכוללת פירות, ירקות, דגנים מלאים, בשר עוף רזה, דגי ים העשירים בחומצות שומן רב-בלתי-רוויות כמו סלמון, טונה וסרדינים. חשוב להמעיט בצריכת מלח ומזונות המכילים שומן רווי וכולסטרול.
 • הפסקת עישון.
 • הורדת משקל (כאשר קיים עודף משקל).
 • פעילות גופנית סדירה משך 30 דקות 4 עד 5 פעמים בשבוע.

אצל אנשים הנמצאים בסיכון גבוה לאי-ספיקת לב (קבוצה זו כוללת את אלו הסובלים מיתר לחץ דם, סוכרת ומחלת לב כללית) ניתן להימנע מאי-ספיקת לב על ידי שילוב של טיפול במחלות הרקע והפחתה בצריכת משקאות אלכוהוליים.

אנשים אצלם התפתח נזק לשריר הלב יכולים להימנע מהחמרת מצבם על ידי:

 • הקפדה על צריכת מלח מועטה או שימוש בתחליפים.
 • המעטה בצריכת משקאות אלכוהוליים.
 • הפסקת עישון.
 • הגברת שעות המנוחה.
 • נטילת תרופות באופן סדיר על פי הנחיות הרופא.

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא אי-ספיקת לב בוויקישיתוף

הערות שוליים

הבהרה: המידע במכלול נועד להעשרה בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי.

Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0