אני והו הושיעה נא

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אמירת הושענות בבית כנסת בעפרה. אחד המתפללים מחזיק ספר תורה ליד הבימה ושאר המתפללים מקיפים את הבימה עם לולביהם

אני והו הושיעה נא היא נוסח תפילה המופיעה בסדר ההושענות הנאמרות בחג הסוכות. נוסח זה נאמר סמוך לתחילת הפיוטים וגם בסופם.

מקור

המשנה במסכת סוכה[1] מתייחסת לראשונה לסדר אמירת ההושענות והקפת המזבח בסוכות, ובין היתר מביאה המשנה מחלוקת בין חכמים, הסוברים שאומרים בהקפות המזבח את הנוסח "אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא", לעומת רבי יהודה הסובר שאומרים את הנוסח "אני והו הושיעה נא":

בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ואומרים
אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא
רבי יהודה אומר אני והו הושיעה נא, ואותו היום מקיפין את המזבח שבעה פעמים בשעת פטירתן

לעומת זאת, בתלמוד הירושלמי גורסים בלשון "אני והוא", ורב האי גאון מבאר את משמעות הלשון, על דרך הפסוק בתהלים[2] "עמו אנכי בצרה", שאלוקים כביכול משתתף בצרות עם ישראל.

להלכה, במקדש היו אומרים את נוסח חכמים, אך לאחר חורבן בית המקדש, משלבים את שתי הנוסחות בסדר ההושענות[3].

פירוש המילים

לנוסח זה נאמרו פירושים רבים. מהבולטים שבהם הוא הפירוש שהובא בתשובת רב האי גאון, המציע שני פירושים: הפירוש הראשון מתייחס למתפלל ולמזבח, כלומר, שעם ישראל נסמך על המזבח, והמזבח מתייחד ככפרתן. ואילו הפירוש השני, מתייחס למתפלל ולאלוקים, ומביא פסוק ללימוד זה, ”אשר פדית לך ממצרים גוים וא-לוהיו”[4] - כלומר, שכביכול הקב"ה פדוי עם בני ישראל.

בנוסף, רש"י מפרש[5], שסכום המילים "אני והו" שוות בערכן המספרי למילים "אנא ה'". ומוסיף, שהן משם בן ע"ב, המורכב משלושה פסוקים סמוכים שבפרשת בשלח [6], וכולל שבעים ושתיים שמות בני שלוש אותיות, וביניהם מופיעים השמות "אני" ו"והו". בדומה לפירוש זה, נדרש גם הפסוק "ואני בתוך הגולה"[7] כמתייחס אל הקב"ה[8]. בבסיסו של פירוש זה עומד הרעיון שישועת ישראל היא גם ישועת הא-לוהים, שכביכול שרוי בצרה עמהם.

אך בעלי התוספות הקשו על תירוץ זה, שכן בנוסח שהביאו חכמים, מובן בפשט הפנייה אל אלוקים, ואם כן מדוע רבי יהודה הוצרך להביא פירוש נוסף[9].

הרמב"ם מפרש שהנוסח רומז לפסוק[10] 'רְאוּ עַתָּה כִּי אֲנִי אֲנִי הוּא', שתוכנו עוסק בשמירת ובגאולת עם ישראל, הדומה לתוכן הנוסח, העוסק בתשועת עם ישראל.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים