מוגן

המכלול:נקודת מבט נייטרלית

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תוכן וסגנון כתיבה

כתיבה ללא נגיעות משמעותה להציג בצורה ישרה ומדויקת וללא דעות אישיות את כל הידיעות החשובות שנודעו על ידי מקורות נאמנים. כל הערכים בהמכלול צריכים להיכתב באופן נאמן ללא נגיעות. כתיבה ללא נגיעות היא אחד מעקרונות היסוד של המכלול. מדיניות זאת אינה ניתנת למשא ומתן, ועל כל העורכים לפעול לפיה. "כתיבה ללא נגיעות" היא אחד ארבעת עקרונות התוכן המרכזיים של המכלול. שלושת האחרים הם "יכולת אימות המידע" "אספקלריה תורנית" ו"איסור חידושים עצמיים" . שזירת עקרונות מרכזיים אלה יחד מאפיינת את סוג ואיכות החומר שמקובלת בערכים בהמכלול. משום שעקרונות אלה עובדים בהרמוניה, אין לפרש אותם בנפרד האחד מהשני, ועל העורכים להכיר היטב את ארבעתם. העקרונות שעל פיהם מבוססת המדיניות הזו אינם מאפשרים להחליפה במדיניות או קווי יסוד אחרים, ואף לא בקונצנזוס של עורכים.

הסבר מהי כתיבה ללא נגיעות

להגיע למה שהמכלול מגדיר כ"כתיבה ללא נגיעות" פירושו לנתח בזהירות ובצורה עיונית מגוון מקורות נאמנים, ואז לנסות להעביר ללומד את המידע המופיע בתוכנם בצורה בהירה ומדויקת. המכלול שואף לתאר כל מחלוקות שנחלקו בה לשם שמים, אך לא להיות חלק ממנה. לכל אחד יש באופן טבעי דעות משלו על פי חכמת התורה שהשם חלק לו ועל פי שורש נשמתו, אולם בשעת הכתיבה צריכים לשאוף לפרסם מידע שלם ולא לקדם נקודת מבט של נשמה אחת על פני אחרת. לפיכך, אין להבין כתיבה ללא נגיעות כהרחקה של נקודות מבט מסויימות. יש לבחון את העקרונות הבאים כדי להשיג את רמת המכוונות ההולמת אנציקלופדיה: חשוב שכל הערכים באנציקלופדיה, גם השנויים במחלוקת בין החרדים, יוצגו בצורה ללא נגיעות, ולא ישמשו במה להבעת עמדה או לתעמולה מסוימת. לדוגמה, כאשר אתם כותבים על מפלגה חרדית מסוימת שאתם בעדה או נגדה, יש לפרט באופן ניטרלי את ההיסטוריה, המנהיגים והמצע שלה, ולהציגה כמייצגת שיטה אחת מתוך ריבוי השיטות בתורה, ושאלו ואלו דברי אלקים חיים.

  • הימנעו מלהציג דעות מסוימות כעובדות. לרוב, ערכים יכילו אינפורמציה מסוימת בנוגע לדעות בעלות חשיבות הקשורות לנושא. למרות זאת, אין להציג דעות אלה כדעותיה של המכלול, אלא יש לייחסם בתוך הטקסט למקורות הרלוונטיים, או אם הדבר מוצדק, להציגן כדעות רווחות. לדוגמה, ערך אינו אמור להצהיר ש"לשמור רבינו ת"ם זה חובה", אך הוא יכול להצהיר ש" לשמור רבינו ת"ם תואר על ידי פלוני כחובה".
  • הימנעו מלהציג טענות לא מוסכמות כעובדות. אם מקורות אמינים שונים מעלים טענות סותרות בנושא מסוים, התייחסו לטענות אלה כדעות במקום לכעובדות ואל תציגו אותן כטענות ישירות.
  • הימנעו מלהציג טענות מוסכמות כדעות בלבד. טענות עובדתיות, שאינן שנויות במחלוקת בין ציבור החרדים לדבר ה', צריכות להיאמר בקול של המכלול. אלא אם כן, הנושא עוסק במישרין במחלוקת על מידע, שבמצב אחר מוסכמת, אין צורך לשייך ייחוס לטענות, למרות שזה מועיל להוסיף הפניה למקור, כתמיכה בעקרון יכולת אימות המידע.
  • הקפידו על שפה מכובדת ומאוזנת. כתיבה ללא נגיעות אינה אוהדת ואינה מזלזלת בנושא שבה היא עוסקת (או במה שמקורות אמינים אומרים על הנושא), למרות שלפעמים יש צורך באיזון מסוים. הציגו דעות וממצאים סותרים באופן אובייקטיבי.
  • הציגו בצורה מדויקת את החשיבות היחסית של דעות מנוגדות. וודאו שדיווחים של דעות סותרות בנושא מוצגים באופן ובמידה יחסיים לרמת התמיכה שלה זוכות דעות אלה בין ציבור הלומדים, ושאין הם מציגים רושם כוזב של שוויון, או נותנים משקל לא הוגן לדעה מסויימת. לדוגמה, לכתוב ש"לפי רבי ימות המשיח שלשה דורות, אך רבי הלל חולק ואמר שאין להם משיח לישראל, שכבר אכלוהו בימי חזקיה ", תיצור מצב של שוויון בין דעת הרוב (שיש משיח לישראל) עם דעת של מיעוט זעיר (רבי הלל), על ידי כך, שהוצג תומך אחד בכל דעה ולהצגת כל דעה הוקדש בגוף הערך בדיוק משפט אחד.


להדרכה כיצד לפעול על מנת שמאמר יתאים ל"כתיבה ללא נגיעות", עיינו במדריך לכתיבה ללא נגיעות.

מוגן דף זה מוגן מפני עריכות. לפרטים וסיבות עיינו ביומן ההגנות ובדף השיחה. אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף, אנא ציינו זאת בדף השיחה, ושם גם המקום לטעון שהדף אינו צריך להיות מוגן.