המכלול:סינון

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

המכלול - סינון

המטרה ואופן הפעולה של המכלול

המטרה בהקמת המכלול היא יצירת אנציקלופדיה מקיפה, שתכיל הן את כל הידע הכללי הנצרך למשתמשים שומרי תורה ומצוות (להלן:שתומ"צ), והן את כל הידע היהודי והתורני. שתהיה בעז"ה מקור המידע המרכזי של כל יהודי שתומ"צ.

המטרה של הקמת המכלול היא כפולה:

 1. יצירת אנציקלופדיה כללית, שתכיל את כל הידע הכללי הנצרך למשתמשים שומרי תומ"צ כשהוא נקי ומותאם לנקודת המבט וההשקפה היהודית, כדי שהמשתמשים שתומ"צ הנצרכים לידע כללי, לא יצטרכו לרעות בשדות זרים, המכילים דברי כיעור, פריצות, וכפירה.
 2. יצירת אנציקלופדיה יהודית אותנטית, שתכיל את כל הידע היהודי והתורני ברמה איכותית ומקיפה. שתהווה גם בית לקהילה של חבר עורכים תלמידי חכמים, שיפרו זה את זה, ויצרו ביחד יצירה יהודית ותורנית.

כדי שלא נצטרך להתחיל את היצירה של התכנים במכלול מאפס, נבנה המכלול בצורה שהתכנים החופשיים הקיימים בויקיפדיה[1] ובאתרי ויקי אחרים, יהוו את הבסיס הראשוני של התכנים במכלול. תכנים אלו מיובאים למכלול לאחר שהם עוברים התאמה וסינון המתאימים אותם למשתמשים שתומ"צ, כך שבעזרת השקעת משאבים מועטים יחסית, אנו יוצרים אנציקלופדיה כללית המכילה את רוב התוכן הנצרך למשתמשים שתומ"צ, כשהוא נקי ומסונן. שעל גבה, נוכל ליצור בעתיד יצירה אנציקלופדית יהודית אותנטית.

בעיות התוכן בערכים המיובאים מויקיפדיה

בתכנים המיובאים מויקיפדיה, קיימים כמה סוגים של בעייתיות:

תכנים פסולים

חלק מהערכים בויקפדיה, כוללים תכנים או ניסוחים פסולים, אשר אינם מתאימים למשתמשים שתומ"צ, את תכנים אלו ניתן לחלק באופן כללי לשתי קבוצות:

 1. תכנים שהם בעייתיים בעצם, שלא ניתן להתאים אותם למכלול גם על ידי עריכה ושכתוב מחדש (לדוגמה: תמונות שאינן צנועות, ערכים על דוגמניות). תכנים מסוג זה, אינם מתאימים למכלול כלל, והם לא יופיעו במכלול גם בעתיד.
 2. תכנים שאינם ראויים להופיע במכלול בצורתם הנוכחית, אך יתכן שניתן להתאים אותם למכלול על ידי עריכה ושכתוב, (לדוגמה: רוב התכנים המדעיים המכילים כפירה ודעות כוזבות, ניתנים להתאמה, שכן ניתן להפריד בין המידע המדעי הקיים בתוכן, לבין המעטפת של הכפירה שבה הוא עטוף, להבדיל מערכים שהם עצמם כפירה(כגון אבולוציה) שאותם אין אפשרות להתאים למכלול כלל).

תכנים חסרי אספקלריה

חלק מהתכנים בויקיפדיה, הם תכנים שאינם פסולים בעצם, רק שהם מנוסחים מנקודת המבט המערבית/חילונית, או שחסרה בהם נקודת המבט היהודית/תורנית לגבי נושא שהם עוסקים.

תוכן יהודי דל

בנוסף לתכנים הבעייתיים המצויים בערכים המיובאים מויקיפדיה, קיים בהם חסרון משמעותי נוסף. והוא, שמכיוון שרוב הערכים בויקיפדיה נוצרו ע"י משתמשים שאינם שתומ"צ, ממילא עיקר הדגש בהם הוא על התכנים הכלליים בכל ערך, ופחות על התכנים היהודיים/תורניים, כך שחלק גדול מהערכים בויקיפדיה מכילים אמנם כמות משמעותית של תכנים כלליים, אך קיימת בהם דלות נוראה של התכנים היהודיים בנושא.

התאמת הערכים המיובאים למכלול

כפי שהתבאר, התכנים הפסולים מויקיפדיה, מתחלקים לשתי קבוצות, בעוד שההתמודדות עם התכנים הבעייתיים ברמה כזאת שהם אינם ראויים למכלול כלל, היא פשוטה יחסית (מחיקה וצנזור שלהם). עבודת ההתאמה של התכנים הבעייתיים שכן ניתן להתאים אותם למכלול, היא ארוכה ומורכבת, שכן יש צורך לגבש כללים ונהלים אחידים, כיצד לנסח ולשכתב מחדש תכנים אלו. כמו כן, התאמה של התכנים שחסרה בהם האספקלריה התורנית, והוספת תכנים יהודיים לערכים הדלים, הם עבודות מורכבות וארוכות.

התאמה יסודית ומלאה של ערכים מויקיפדיה, היא עבודה הדורשת המון משאבים ודיונים מעמיקים, שתיקח המון זמן, ואם ננסה להתאים כל ערך שאנו מייבאים למכלול ברמה הגבוהה ביותר, לא נוכל ליצור בתוך משך זמן סביר, אנציקלופדיה כללית נקייה. ויש צורך לאזן בין שתי מטרות היסוד של המכלול (הקמה מהירה של אנציקלופדיה כללית נקייה שתוכל לשמש תחליף לויקיפדיה מחד, ויצירת אנציקלופדיה מקורית הכתובה מנקודת המבט יהודית/תורנית מאידך).

עקב כך עבודת הסינון וההתאמה של התכנים המיובאים חולקה לשני שלבים:

שלב הסינון הראשון

המטרה של שלב הסינון הראשון, היא לייבא כל ויקיפדיה העברית למכלול, תוך סינון וקטלוג של כל התכנים והניסוחים הפסולים אשר אינם מתאימים למשתמשים שתומ"צ. בכך תיבנה הקומה הראשונה של המכלול, שתכלול את כל מאות אלפי הערכים של ויקיפדיה, כשהם נקיים ומסוננים. בתום השלב הראשון המכלול יכלול את כל התכנים שהמשתמשים שתומ"צ זקוקים להם. אמנם תכנים אלו עדיין לא יהיו מותאמים בצורה מלאה למשתמשים שתומ"צ, אך הם יהיו נקיים מכל דברי כיעור או כפירה, ויוכלו כבר לשמש כתחליף לויקיפדיה. שלב הסינון הראשון, נותן מענה למטרה הראשונה של המכלול (יצירת מהירה של תחליף נקי לויקיפדיה).

הפעולות הנדרשות בשלב הסינון הראשון:

 1. יבוא של כל הערכים הקיימים בויקיפדיה העברית למכלול.
 2. ניקוי של כל הערכים המיובאים מויקיפדיה, שיעשה בשתי צורות עיקריות:
  1. תכנים שאינם ניתנים להתאמה עתידית, ימחקו לגמרי מהערך החדש שייווצר במכלול לאחר הייבוא, שכן אין לנו בהם שום צורך.
  2. תכנים הניתנים להתאמה עתידית, יוצאו מהערך החדש שייווצר במכלול לאחר הייבוא, יקוטלגו, ויועברו למרחב נפרד. תכנים אלו לא יופיעו במכלול לעת עתה, שכן כרגע הם עדיין אינם ראויים למשתמש שתומ"צ, אך הם ישארו במרחב הנפרד ולא ימחקו לגמרי, שכן מדובר בתכנים שיש אפשרות להתאים אותם בעתיד.
 3. קיטלוג כל הערכים שאמנם הם נקיים וראויים כבר להופיע במכלול, אבל הם אינם מנוסחים מנקודת המבט של האספקלריה התורנית.
 4. בניית תשתיות טכניות ומערכתיות שישמרו על עדכניות הערכים במכלול ביחס להתעדכנותם בויקיפדיה.

שלב הסינון השני

שלב הסינון השני, יכלול את הניסוח מחדש של כל התכנים שיובאו מויקיפדיה מתוך נקודת המבט של האספקלריה התורנית, יצירה מחדש בצורה עצמאית ומקיפה של כל הערכים העוסקים בנושאים יהודיים ותורניים, והוספת תכנים יהודים משמעותיים לערכים הכלליים.

הפעולות שיעשו בשלב הסינון השני:

 1. כתיבה מחדש של כל התכנים הפסולים בערכים שיובאו מויקיפדיה. (התכנים הבעייתיים הניתנים להתאמה, שסווגו וקוטלגו בשלב הסינון הראשון).
 2. השלמת נקודת המבט של האספקלריה התורנית. (בערכים שקוטלגו בשלב הסינון הראשון, כערכים נקיים אך חסרי אספקלריה).
 3. השלמת תכנים יהודיים ותורנים, בערכים שאמנם הם מקיפים מבחינת התוכן הכללי שלהם, אך דלים מבחינת התוכן היהודי/תורני.
 4. יצירה וכתיבה מחדש, של כל הערכים העוסקים בנושאים יהודיים.
 5. שיבוץ תמונות חדשות במקום כל התמונות הפסולות שהוסרו.
 6. פעילות שוטפת לשמירה על עדכניות התוכן.

מדיניות נקיות וסינון התוכן

כדי להקל על עבודת הייבוא והסינון, וכדי לשמור על צורת עריכה וסינון אחידה, נכתבו במכלול דפי הדרכה, הכוללים את מדיניות הסינון של המכלול. הדפים נכתבו בפירוט ובהרחבה, והם כוללים התייחסות לכל בעיות התוכן שנתקלנו בהם עד עכשיו. בנוסף, בצמוד לכל דף, קיים דף שיחה, שבו ניתן לשאול איך לנהוג בשאלות חדשות שאין להם התייחסות בדפי ההדרכה.

דפי ההדרכה הנכללים בתפריט הניווט: סינון, נכתבו כיחידה משולבת שבה כל דף בנוי על גבי הדף הקודם, והם משלימים זה את זה. מומלץ להקדיש שעה כדי לקרוא פעם אחת בעיון את כל הדפים כסדרם, כדי להבין את מבנה תהליך הסינון במכלול, את סוגי בעיות התוכן, ואת צורות הסינון השונות, דבר זה יחסוך למייבא הרבה אנרגיה וחיפושים בעתיד, שכן לאחר הבנה מלאה של מבנה הסינון, ניתן להבין באופן אינטואיטיבי, איזו צורת סינון מתאימה באופן מיטבי לכל בעיית תוכן.

מומלץ לקרוא את הדפים בפעם הראשונה לפי הסדר, שכן הם נכתבו בצורה שכל דף נבנה כהמשך לדפים שלפניו. להלן מבנה דפי ההדרכה הנכללים בתפריט ניווט: סינון.

דפי מבוא והדרכה כלליים:

 • הדף עקרונות הסינון במכלול (דף זה), הוא דף מבוא כללי המתאר את המטרות של המכלול, ואת ההיגיון של החלוקה העקרונית של הסינון, לשני שלבי סינון נפרדים.
 • הדף מדריך סינון הוא דף מבוא, המסביר את המבנה הכללי של תהליך הסינון של התכנים בעייתיים, מפרט את רשימת הנושאים הדורשים סינון ועריכה מחדש, ומתאר באופן כללי את כל סוגי הכלים והפתרונות העומדים לרשות המייבא/מסנן.

הדף מחולק לשני חלקים:

 1. סוגי הבעיות: חלק זה מפרט את הסוגים השונים של בעיות התוכן המצויים בויקיפדיה (לכל בעיה יש כינוי קבוע הנקרא: "סוג בעיה"), ומפרט מהי צורת הסינון המתאימה לטיפול מיטיבי בכל סוג של בעיה (חלק זה אינו מתאר את אופן השימוש בכל צורת סינון, אלא רק מתי צריך להשתמש בכל צורת סינון).
 2. צורות הסינון: חלק זה כולל הסברים על אופן השימוש בכל אחת מצורות הסינון השונות.
 3. בסוף הדף מופיעה טבלת סיכום כללית של אפשרויות הסינון במכלול, המסכמת את שני החלקים הראשונים של הדף.
 • הדף מדריך ייבוא הוא דף הדרכה כללי, המסביר כיצד לייבא באמצעות תוסף הייבוא ערכים מויקיפדיה, תוך כדי התאמתם למכלול. דף זה בנוי על חלוקה של כל הערכים בויקיפדיה לארבע קבוצות, שלכל אחת מהם יש לחצן מתאים בתוסף הייבוא, המותאם לטיפול בסוגי הבעיות המצויות בדפים השייכים לקבוצה זו. מדריך זה הוא דף משלים לדף: מדריך סינון.

לאחר דפי המבוא, בא דפי ההדרכה הכוללים את מדיניות הסינון עצמה:

 • הדף מדיניות הסינון, כולל את מדיניות הסינון של התוכן הבעייתי. בדף מפורטות כל בעיות התוכן העלולות להיות בערכים המיובאים מויקיפדיה, והכללים כיצד לנקות/לסנן אותן.
 • הדף מדיניות מונחים ומושגים, כולל מדיניות ניסוח אחידה, שעל פיה יש לנסח במכלול מחדש את הניסוחים הבעייתיים החוזרים על עצמם פעמים רבות בתכנים הבעייתיים המיובאים מויקיפדיה.
 • בדף מדיניות סינון מדיה מפורטים כללי הנקיות והסינון למדיה.

בנוסף קיימים בתפריט הניווט, דפים עזר והדרכה טכנית:

 • מדריך אשף הסינון, הוא דך הדרכה טכני, המתאר את אופן השימוש בכלי עזר המכונה "אשף הסינון", שפותח כדי להקל את עבודת הסינון והייבוא.

דפי מדיניות אלו, ניתנים לעריכה רק על ידי הועדה הרוחנית. לכל שאלה והצעה בענייני מדיניות הסינון של השלב הראשון, יש לפנות לדפי השאלות הצמודים לדפים אלו, או לפנות בדוא"ל לועדה הרוחנית.

חבר עורכי המכלול פועל ללא לאות כדי למנוע הופעת תוכן בלתי הולם במכלול גם בשלבי הייבוא והסינון. עם זאת, אם נפלה שגגה והועתק תוכן מוויקיפדיה ללא בקרה מספקת, שלדעתכם אין לו מקום במכלול, אנא דווחו כאן.

הערות שוליים

 1. ^ התוכן בויקיפדיה הוא תוכן חופשי לשימוש, שניתן להעתיקו בתנאים מסוימים שהמכלול עומד בהם.