מוגן

המכלול:מבנה הבסיס

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עקרונות וקווים מנחים
 • עקרונות הכתיבה במכלול
 • עקרונות שנקבעו במכלול ליצירת ערכים:
 • טיוטות עקרונות ליצירת ערכים שיובאו מויקיפדיה:
 • עקרונות כללים
 • זכויות יוצרים
 • מדיניות פנים

המטרה בהקמת המכלול, היא יצירת אנציקלופדיה מקיפה, שתכיל הן את כל הידע הכללי הנצרך למשתמשים שומרי תורה ומצוות (להלן: שתומ"צ), והן את כל הידע היהודי והתורני. שתהיה בעז"ה מקור המידע המרכזי של כל יהודי שתומ"צ.

דף זה מכיל את עקרונות היסוד, כללי העריכה, וכללי נקיות התוכן של המכלול. עקרונות היסוד מהווים את אמנת היסוד של המכלול, שעל פיהן אמורים העורכים במכלול לפעול.

ארבעת עקרונות היסוד של המכלול

למכלול ארבעה עקרונות יסוד מרכזיים:

 1. אנציקלופדיה יהודית.
 2. יכולת אימות המידע.
 3. כתיבה אובייקטיבית.
 4. הימנעות מחידושים עצמיים.

עקרונות אלו הם חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהמיזם, ועל כן לא ניתן לשנותם בבסיסם, גם לא על ידי קונצנזוס של העורכים[1].

אנציקלופדיה יהודית

עקרון היסוד: "אנציקלופדיה יהודית" הוא, שכל הערכים והתכנים הקיימים במכלול, יהיו נקיים מפריצות או השקפות פסולות, ושהם יוצגו מנקודת מבט יהודית, ובהשקפה התורנית הראויה.

העיקרון "אנציקלופדיה יהודית" מתחלק לשני עקרונות משנה: "נקיות התוכן", ו"אספקלריה תורנית".

 • עקרון המשנה "נקיות התוכן" הוא, שכל הערכים הקיימים במכלול, לא יכילו תכנים שיש בהם חשש של כיעור ופריצות, או השקפות ודעות פסולות.
 • עקרון המשנה "אספקלריה תורנית" הוא, שכל התכנים הקיימים במכלול, יוצגו באספקלריה תורנית, מתוך נקודת המבט היהודית.

ייבוא ערכי ויקיפדיה העברית

במהלך השנים מיובאים רוב ערכי ויקיפדיה העברית[2], תוך התאמתם לשומרי תומ"צ, עם מספר כללי יסוד:

 1. הערכים הכשרים מיובאים כצורתם.
 2. ערכים שיש בהם משפטים בעייתיים, או מונחים בעייתיים, מתוקנים לפי מדיניות אחידה, תוך התייעצות עם עורכי אספקלריה.
 3. ערכי תרבות זרה, כאלו שלא היו נכתבים לכתחילה באנציקלופדיה יהודית, מיובאים כפתיח בלבד.
 4. ערכים בעייתיים בעצם, לא מיובאים כלל.
 5. תמונת נשים מוסרות מהערכים.

באופן זמני נחסמו לצפייה מספר רב של ערכים בעייתיים, עד לטיפול מקיף בהם על ידי עורכי אספקלריה. בתכנים אלו יש צורך לפרק את הידע מהמעטפת של הכפירה והחילון שבה הוא נתון, ולשזור אותו מחדש במעטפת יהודית נאמנה, כדי שנוכל לכלול אותם במכלול (לדוגמה: ידע בנושאי גאולוגיה, שבוויקיפדיה הוא שזור תמיד עם התפיסה המדעית אודות גיל העולם, ידע כזה, לא ניתן להתאמה בחלק מהערכים על ידי תיקון, אלא הוא דורש ניסוח ושכתוב מחדש). כמו כן השאיפה היא להוסיף נקודת מבט יהודית/תורנית בערכים שנכתבו מנקודת מבט שונה, וכן להוסיף תכנים יהודיים לערכים השונים. עבודות אלו גם הן מורכבות וארוכות, כשלעיתים יש צורך במבט מקצועי לשכתוב הערך, ועורכי המכלול עובדים עליהן בעבודת נמלים.

במקביל עובדים על בניית תשתיות טכניות ומערכתיות שישמרו על עדכניות הערכים במכלול ביחס להתעדכנותם בוויקיפדיה.

מדיניות ההתאמה

על אף שבאופן כללי המכלול חותר לכך שההחלטות בו יתקבלו באופן דמוקרטי על ידי כל העורכים השותפים לחזון שלו, שהם למעשה היוצרים של המכלול; הרי שבכל הקשור לכללי נקיות התוכן יש צורך לחרוג מעט ולקבוע נהלים שעל אף שהם מושתתים על העקרונות הדמוקרטיים, הם אינם דמוקרטיים באופן מלא. הצורך בהחרגה זו נובע ממספר סיבות:

 1. מעצם טבעם, דיונים דמוקרטיים מרובי משתתפים עלולים להמשך זמן רב, והיות שמטרת המכלול היא לשמש אנציקלופדיה שכל שתומ"צ יכול להשתמש בה ללא חשש, יש צורך לקבוע נהלים שיאפשרו דרכי התמודדות מהירות לכל בעיית תוכן שתצוץ.
 2. הדיונים בנושאי כללי נקיות התוכן, מכילים מעצם טבעם דוגמאות, נימוקים, וכדומה, שאין מן הראוי שהם ישארו בתוך מרחב הערכים של המכלול, שכן הדיונים עצמם עלולים להכיל תוכן שאינו הולם, שהמשתמשים הרגילים אינם צריכים להיחשף אליו.
 3. רוב מקרי בדיון דמוקרטי יכול לקבוע למשל שנושאים רגישים בציבור שומרי התומ"צ - יכולים להופיע כפי שהם, רק משום שלא היו בזמן הדיון מספיק עורכים שסברו אחרת. הקוראים שומרי התומ"צ צריכים בוודאות מלאה שהם קוראים תוכן בתכלית הנקיות לכל הדעות.

לכן הוחלט שמדיניות ההתאמה נקבעים על ידי הוועדה הרוחנית של המכלול, בהתייעצות עם עורכי אספקלריה. הדיונים נערכים בחלקם בדפים ייעודיים, ובחלקם - בשלב זה - בקבוצת דוא"ל. כל הכרעה שמתקבלת איננה סוף פסוק, ותמיד ניתן לחזור ולדון ולהכריע אחרת - בכפוף להסכמת הוועדה הרוחנית.

נקיות התוכן

בראשית העבודה על נקיות התוכן, נקבעה המדיניות בדפים הבאים: המכלול:סינון, מדריך סינון, מדיניות הסינון, מדיניות סינון מדיה.

בהמשך גובשה המדיניות בדפי המכלול:מדריך לעורכי אספקלריה. עורכי אספקלריה אמורים להקפיד על הכתוב במדריך זה.

לשאלות על נקיות תוכן הערכים ניתן לתייג {{עורכי אספקלריה}} בדף השיחה של הערך הספציפי, או לחילופין לכתוב בהמכלול:דיווח על תוכן בלתי הולם, או במקרים חריגים לפנות ישירות בדוא"ל לוועדה הרוחנית.

וועדה רוחנית

התפקידים של הוועדה הרוחנית הם:

 • לכתוב את מדיניות הסינון.
 • לעלות על שולחנם של גדולי התורה, כל שאלה חדשה העולה על הפרק, ולקבוע את מדיניות הסינון על פי הדרכתם.
 • להכריע את ההכרעה הראשונית בכל שאלה במכלול הנוגעת לתחום הסינון, הנקיות, והאספקלריה.
 • לשלול ממשתמש שלא עומד בקו הרוחני של המכלול, את זכות ההצבעה בענייני אספקלריה.
 • לקבוע את אופיים של המהדורות הנוספות במכלול במידה ויוחלט על פתיחתם, ולהסדיר את הרשאות הגישה אליהם.
 • להעניק ולשלול 'הרשאות עורך אספקלריה'.
 • לצרף חברים חדשים לוועדה הרוחנית.

חברי הוועדה: הרב ישראל קוז'ליק, הרב ישראל מאיר שפרן, הרב מרדכי יוסף שטראוס, הרב ברוך רוזנבוים.

ניתן לפנות באופן ישיר לוועדה הרוחנית של המכלול באמצעות הדף: פנייה לוועדה הרוחנית.

עורכי אספקלריה

עורכי אספקלריה, הם העורכים שיש להם את העניין, הידע, והיכולת, לעסוק בנושאי ודיוני האספקלריה התורנית במכלול.

כיוון שחלק נכבד מהפעילות של עורכי אספקלריה כוללת התעסקות עם תכנים שעדיין לא הותאמו במלואם למכלול, מתקיימת פעילות האספקלריה בדפים הזמינים לצפייה רק לעורכים בעלי הרשאות עורך אספקלריה. כל עורך שצבר תקופת פעילות וכמות עריכות משמעותית במכלול, יוכל לקבל הרשאת עורך אספקלריה. על מנת לקבל הרשאת עורך אספקלריה, יש לפנות לוועדה הרוחנית. הוועדה יכולה להפעיל שיקול דעת בהחלטתה ובכפוף להמלצת מפעיל.

חשוב לזכור כי בעסקם בענייני האספקלריה, מתלכלכת לעיתים ידם של עורכי אספקלריה בדם שפיר ושליא, כדי לטהר את תוכני הידע לבעליהם האמתיים, ולהוציא יקר מזולל, כך שעשיה זו אינה מתאימה לכל אחד, וחובה על כל אחד לשאול את רבותיו אם הוא מתאים לכך.

הבהרות נוספות לגבי ההרשאה: הרשאה זו נועדה לצורך טיפול בתחומי אספקלריה בלבד, יש להשתמש בהרשאה זו בכובד ראש, בזהירות ובאחריות רבה, על מנת לקבל הרשאה זו חובה למלא טופס זה. עורכי אספקלריה דנים באופן רציף בקבוצת דוא"ל על שאלות חדשות, ולכן עורך אספקלריה שאינו פעיל במסגרת זו במשך למעלה מחודש - הרשאתו עלולה להישלל.

חוקרי אספקלריה

במסגרת הפעילות של מכון חכמת התורה, הקים המכון את המרכז לאספקלריה תורנית, שבו מרוכזים תלמידי החכמים עמיתי מחקר במכון, החוקרים את נושאי האספקלריה התורנית בצורה מעמיקה ושיטתית. המרכז עדיין בשלבי הקמה, ובעתיד חוקרי האספקלריה ינהלו את דיוני האספקלריה יחד עם עורכי האספקלריה, וחברי הוועדה הרוחנית של המכלול.

המטרה של הקמת המרכז לאספקלריה תורנית, היא יצירת סביבת עבודה משותפת לעורכי אספקלריה, מומחי המכון, וחברי הוועדה הרוחנית של המכלול. שבמסגרתה כל אחד מהם יתרום לדיונים מהיכולות הייחודיות שלו. תפקידם של מומחי המכון יהיה בעיקר הכוונה, הצעת כיווני חשיבה, והבאת חוות דעת מקצועיות מאנשי מקצוע ומומחים בתחומים אלו במקרה הצורך, כשבמקביל עורכי האספקלריה יתרמו את הניסיון שלהם בעריכה אנציקלופדית שהם שצברו במהלך העבודה במכלול, יסייעו בהגדרת הנושאים הטעונים, יצביעו על כשלים וקשיים בהצעות ספציפיות, ויציעו רעיונות על בסיס הפתרונות הנקודתיים שנמצאו כבר לחלק מהנושאים במכלול. ואילו חברי הוועדה הרוחנית, יסייעו בהגדרת כללי נקיות תוכן שמתאימים במלואם למשתמשים שתומ"צ.

מהדורת נוער

ישנם תכנים בנושאי צניעות שעל אף שהם מתאים בשלמות למבוגר החרדי, הם אינם מתאימים לבני נוער. בשלב זה מהדורת ברירת המחדל במכלול היא מהדורת בני נוער. בהמשך תבחן הוועדה הרוחנית של המכלול בהתייעצות עם גדולי ישראל, האם לפתוח לציבור גם את המהדורה המיועדת למבוגר שותומ"צ, ואם כן מי יקבל הרשאה לצפות בתכנים שלה.

הערות שוליים

 1. ^ שלושת העקרונות האחרונים קיימים גם בויקיפדיה (עם הבדלים בפרטים), ואילו העיקרון "אספקלריה תורנית" הוא ייחודי למכלול, ובעצם מבדיל אותו בכך מויקיפדיה
 2. ^ התוכן בויקיפדיה הוא תוכן חופשי לשימוש, שניתן להעתיקו בתנאים מסוימים שהמכלול עומד בהם
מוגן דף זה מוגן מפני עריכות. לפרטים וסיבות עיינו ביומן ההגנות ובדף השיחה. אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף, אנא ציינו זאת בדף השיחה, ושם גם המקום לטעון שהדף אינו צריך להיות מוגן.