מוגן

המכלול:מבנה הבסיס

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עקרונות וקווים מנחים
 • עקרונות הכתיבה במכלול
 • עקרונות שנקבעו במכלול ליצירת ערכים:
 • טיוטות עקרונות ליצירת ערכים שיובאו מויקיפדיה:
 • עקרונות כללים
 • זכויות יוצרים
 • מדיניות פנים

המטרה בהקמת המכלול, היא יצירת אנציקלופדיה מקיפה, שתכיל הן את כל הידע הכללי הנצרך למשתמשים שומרי תורה ומצוות (להלן: שתומ"צ), והן את כל הידע היהודי והתורני. שתהיה בעז"ה מקור המידע המרכזי של כל יהודי שתומ"צ.

דף זה מכיל את עקרונות היסוד, כללי העריכה, וכללי נקיות התוכן של המכלול. עקרונות היסוד מהווים את אמנת היסוד של המכלול, שעל פיהן אמורים העורכים במכלול לפעול.

ארבעת עקרונות היסוד של המכלול

למכלול ארבעה עקרונות יסוד מרכזיים:

 1. אנציקלופדיה יהודית.
 2. יכולת אימות המידע.
 3. כתיבה אובייקטיבית.
 4. הימנעות מחידושים עצמיים.

עקרונות אלו הם חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהמיזם, ועל כן לא ניתן לשנותם בבסיסם, גם לא על ידי קונצנזוס של העורכים[1].

אנציקלופדיה יהודית

עקרון היסוד: "אנציקלופדיה יהודית" הוא, שכל הערכים והתכנים הקיימים במכלול, יהיו נקיים מפריצות או השקפות פסולות, ושהם יוצגו מנקודת המבט יהודית, ובהשקפה התורנית הראויה. העיקרון "אינצקלופדיה יהודית" מתחלק לשני עקרונות משנה: "נקיות התוכן", ו"אספקלריה תורנית".

 • עקרון המשנה "נקיות התוכן" הוא, שכל הערכים הקיימים במכלול, לא יכילו תכנים שיש בהם חשש של כיעור ופריצות, או השקפות ודעות פסולות.
 • עקרון המשנה "אספקלריה תורנית" הוא, שכל התכנים הקיימים במכלול, יוצגו באספקלריה תורנית, מתוך נקודת המבט היהודית.

בנוסף, תהליך הניקוי והסינון של התכנים המיובאים למכלול וההתאמה שלהם לנקודת המבט של האספקלריה התורנית, מתחלק לשני שלבים שיפורטו בהמשך.

שני שלבי סינון במכלול

כפי שהתבאר, הקמת המכלול משרתת מטרה כפולה:

 1. יצירת אנציקלופדיה כללית, שתכיל את כל הידע הכללי הנצרך למשתמשים שומרי תומ"צ כשהוא נקי ומותאם לנקודת המבט וההשקפה היהודית, כדי שהמשתמשים שתומ"צ הנצרכים לידע כללי, לא יצטרכו לרעות בשדות זרים, המכילים דברי כיעור, פריצות, וכפירה.
 2. יצירת אנציקלופדיה יהודית אותנטית, שתכיל את כל הידע היהודי והתורני ברמה איכותית ומקיפה. שתהווה גם בית לקהילה של חבר עורכים תלמידי חכמים, שיפרו זה את זה, ויצרו ביחד יצירה יהודית ותורנית.

כדי שלא נצטרך להתחיל את יצירת התכנים של המכלול מאפס, נבנה המכלול בצורה שהתכנים החופשיים הקיימים בויקיפדיה[2] ובאתרי ויקי אחרים, יהוו את הבסיס הראשוני של התכנים במכלול. תכנים אלו מיובאים למכלול לאחר שהם עוברים התאמה וסינון המתאימים אותם למשתמשים שתומ"צ, כך שבעזרת השקעת משאבים מועטים יחסית, אנו יוצרים אנציקלופדיה כללית המכילה את רוב התוכן הנצרך למשתמשים שתומ"צ, כשהוא נקי ומסונן. שעל גבה, נוכל ליצור בעתיד יצירה אנציקלופדית יהודית אותנטית. ויקיפדיה מכילה אמנם ידע רב שיכול להוות את הבסיס להקמת המכלול, אך הערכים בויקיפדיה כוללים תכנים רבים שיש בהם כיעור וכפירה, שאינם ראויים להיכלל במכלול. בתכנים המיובאים מוויקיפדיה, קיימים כמה סוגים של בעייתיות:

תכנים פסולים חלק מהערכים בויקיפדיה, כוללים תכנים או ניסוחים פסולים, אשר אינם מתאימים למשתמשים שתומ"צ, את תכנים אלו ניתן לחלק באופן כללי לשתי קבוצות:

 1. תכנים שהם בעייתיים בעצם, שלא ניתן להתאים אותם למכלול גם על ידי עריכה ושכתוב מחדש (לדוגמה: תמונות שאינן צנועות, ערכים על דוגמניות). תכנים מסוג זה, אינם מתאימים למכלול כלל, והם לא יופיעו במכלול גם בעתיד.
 2. תכנים שאינם ראויים להופיע במכלול בצורתם הנוכחית, אך ייתכן שניתן להתאים אותם למכלול על ידי עריכה ושכתוב, (לדוגמה: רוב התכנים המדעיים המכילים כפירה ודעות כוזבות, ניתנים להתאמה, שכן ניתן להפריד בין המידע המדעי הקיים בתוכן, לבין המעטפת של הכפירה שבה הוא עטוף, להבדיל מערכים על דוגמניות, שאותם אין אפשרות להתאים למכלול כלל).

תכנים חסרי אספקלריה חלק מהתכנים בויקיפדיה, הם תכנים שאינם פסולים בעצם, רק שהם מנוסחים מנקודת המבט המערבית/חילונית, או שחסרה בהם נקודת המבט היהודית/תורנית לגבי נושא שהם עוסקים.

ערכים עם תוכן יהודי דל בנוסף לתכנים הבעייתיים המצויים בערכים המיובאים מויקיפדיה, קיים בהם חסרון משמעותי נוסף. והוא, שמכיוון שרוב הערכים בויקיפדיה נוצרו על ידי משתמשים שאינם שתומ"צ, ממילא עיקר הדגש בהם הוא על התכנים הכלליים בכל ערך, ופחות על התכנים היהודיים/תורניים, כך שחלק גדול מהערכים בויקיפדיה מכילים אמנם כמות משמעותית של תכנים כלליים, אך קיימת בהם דלות נוראית של התכנים היהודיים בנושא.

התאמת הערכים המיובאים למכלול כפי שהתבאר, התכנים הפסולים מויקיפדיה, מתחלקים לשתי קבוצות, בעוד שההתמודדות עם התכנים הבעייתיים ברמה כזאת שהם אינם ראויים למכלול כלל, היא פשוטה יחסית (מחיקה וצנזור שלהם). עבודת ההתאמה של התכנים הבעייתיים שכן ניתן להתאים אותם למכלול, היא ארוכה ומורכבת, שכן יש צורך לגבש כללים ונהלים אחידים, כיצד לנסח ולשכתב מחדש תכנים אלו. כמו כן, גם ההתאמה של התכנים שחסרה בהם האספקלריה התורנית, והוספת תכנים יהודיים לערכים הדלים, הן עבודות מורכבות וארוכות.

התאמה יסודית ומלאה של ערכים מויקיפדיה, היא עבודה הדורשת המון משאבים ודיונים מעמיקים, שתיקח המון זמן, ואם ננסה להתאים כל ערך שאנו מייבאים למכלול ברמה הגבוהה ביותר, לא נוכל ליצור בתוך משך זמן סביר, אנציקלופדיה כללית נקייה. ויש צורך לאזן בין שתי מטרות היסוד של המכלול (הקמה מהירה של אנציקלופדיה כללית נקיה שתוכל לשמש תחליף לויקיפדיה מחד, ויצירת אנציקלופדיה מקורית הכתובה מנקודת המבט יהודית/תורנית מאידך).

עקב כך עבודת הסינון וההתאמה של התכנים המיובאים חולקה לשני שלבים:

שלב הסינון הראשון

המטרה של שלב הסינון הראשון, היא לייבא בתוך פרק זמן קצר את כל הערכים הקיימים בוויקיפדיה העברית למכלול, תוך סינון וקיטלוג של כל התכנים והניסוחים הפסולים אשר אינם מתאימים למשתמשים שתומ"צ. בכך תיבנה הקומה הראשונה של המכלול, שתכלול את כל מאות אלפי הערכים של ויקיפדיה, כשהם נקיים ומסוננים. בתום השלב הראשון המכלול יכלול את כל התכנים שהמשתמשים שתומ"צ זקוקים להם. אמנם תכנים אלו עדיין לא יהיו מותאמים בצורה מלאה למשתמשים שתומ"צ, אך הם יהיו נקיים מכל דברי כיעור או כפירה, ויוכלו כבר לשמש כתחליף לויקיפדיה. שלב הסינון הראשון, נותן מענה למטרה הראשונה של המכלול (יצירת מהירה של תחליף נקי לויקיפדיה).

הפעולות הנדרשות בשלב הסינון הראשון:

 • יבוא של כל הערכים הקיימים בוויקיפדיה העברית למכלול.
 • ניקוי של כל הערכים המיובאים מויקיפדיה, שיעשה בשתי צורות עיקריות:
 1. תכנים שאינם ניתנים להתאמה עתידית, ימחקו לגמרי מהערך החדש שייווצר במכלול לאחר הייבוא, שכן אין לנו בהם שום צורך.
 2. תכנים הניתנים להתאמה עתידית, יוצאו מהערך החדש שייווצר במכלול לאחר הייבוא, יקוטלגו ויסווגו, ויועברו למרחב נפרד. תכנים אלו לא יופיעו במכלול לעת עתה, שכן כרגע הם עדיין אינם ראויים למשתמש שתומ"צ, אך הם ישארו במרחב הנפרד ולא ימחקו לגמרי, שכן מדובר בתכנים שיש אפשרות להתאים אותם בעתיד.
 • קיטלוג כל הערכים שאמנם הם נקיים וראויים כבר להופיע במכלול, אבל הם אינם מנוסחים מנקודת המבט של האספקלריה התורנית.
 • בניית תשתיות טכניות ומערכתיות שישמרו על עדכניות הערכים במכלול ביחס להתעדכנותם בוויקיפדיה.

שלב הסינון השני

שלב הסינון השני, כולל מספר חלקים:

 • סינון והתאמה של התכנים הבעייתיים שסווגו בשלב הסינון הראשון כתכנים בעייתיים ( תכנים שעבודת ההתאמה שלהם למכלול היא סבוכה ומורכבת מדי לשלב הסינון הראשון).
 • ניהול דיונים מעמיקים ומקיפים במרחב האספקלריה, כדי לקבוע את מדיניות האספקלריה התורנית.
 • שכתוב מחדש של תכנים שניתן להתאים אותם למכלול רק באמצעות כלי האספקלריה התורנית.
 • השלמת נקודת המבט של האספקלריה התורנית. (בערכים שקוטלגו בשלב הסינון הראשון כערכים נקיים אך חסרי אספקלריה).
 • יצירה וכתיבה מחדש, של כל הערכים העוסקים בנושאים יהודים/תורנים.
 • השלמת תכנים יהודיים ותורנים, בערכים שאמנם הם מקיפים מבחינת התוכן הכללי שלהם, אך דלים מבחינת התוכן היהודי/תורני.
 • שיבוץ תמונות חדשות במקום כל התמונות הפסולות שהוסרו.
 • פעילות שוטפת לשמירה על עדכניות התוכן.

קביעת מדיניות הסינון

על אף שבאופן כללי המכלול חותר לכך שההחלטות בו יתקבלו באופן דמוקרטי על ידי כל העורכים השותפים לחזון שלו, שהם למעשה היוצרים של המכלול, מכל מקום בכל מה שקשור לכללי נקיות התוכן יש צורך לחרוג מעט ולקבוע נהלים שעל אף שהם מושתתים על העקרונות הדמוקרטיים, הם אינם דמוקרטיים באופן מלא. הצורך בהחרגה זו הוא מכמה סיבות:

 1. מעצם טבעם, דיונים דמוקרטיים מרובי משתתפים עלולים להמשך זמן רב, והיות שמטרת המכלול היא לשמש אנציקלופדיה שכל שתומ"צ יכול להשתמש בה ללא חשש, יש צורך לקבוע נהלים שיאפשרו דרכי התמודדות מהירות לכל בעיית תוכן שתצוץ.
 2. הדיונים בנושאי כללי נקיות התוכן, מכילים מעצם טבעם דוגמאות, נימוקים, וכדומה, שאין מן הראוי שהם ישארו בתוך מרחב הערכים של המכלול, שכן הדיונים עצמם עלולים להכיל תוכן שאינו הולם, שהמשתמשים הרגילים אינם צריכים להיחשף אליו.
 3. היות שאחת ממטרות היסוד של המכלול היא להגיש את כל התכני הידע לכל יהודי שתומ"צ כשהוא בתכלית הנקיות. יש צורך לקבוע כללי סינון קבועים, שיאפשרו לכל חברות הסינון לפתוח את המכלול בראש שקט, ומתוך וודאות מלאה כי כל התכנים והפעילות במכלול, הם נקיים בהתאם לרמת הסינון הנהוגה בחברות הסינון.

כדי לקיים איזון ראוי בין הצורך לתת מענה לבעיות האמורות, לבין הצורך לשמור על המבנה הדמוקרטי של המכלול, הוחלט שקביעת מדיניות הסינון במכלול תתבצע באופן הדרגתי. בתחילה יקבעו כללי סינון ונקיות תוכן ראשוניים על ידי הועדה הרוחנית של המכלול, שעל פיהם יש לנהוג בכל התכנים הבעייתיים בשלב הסינון הראשון. ואילו בעתיד, כשנגיע בעז"ה לשלב הסינון השני, נקיים דיונים מקיפים אשר יתנהלו במרחב נפרד שאינו זמין לצפייה למשתמשים הרגילים, הדיונים ינוהלו על ידי עורכי האספקלריה, חוקרי האספקלריה, וחברי הוועדה הרוחנית של המכלול במשותף, שבהם נגבש את כלי האספקלריה, שבאמצעותם נוכל להתאים ולשכתב באופן יסודי את התכנים בעייתיים, כדי שהם יוכלו להופיע במכלול באופן קבוע.

גם לאחר שיסתיים שלב הסינון הראשון של המכלול, ונפתח בשלב הסינון השני, נשמור על המבנה הכללי של תהליך קביעת מדיניות והסינון לגבי שאלות חדשות. דהיינו, שבכל שאלה חדשה הנוגעת לנקיות וסינון התוכן שתעלה במכלול, תתקבל הכרעה ראשונית על ידי הועדה הרוחנית, ומדיניות זו תהיה בתוקף עד שיתנהלו לגביה דיונים במתכונות של דיוני שלב הסינון השני, שבהם תקבע המדיניות הקבועה (לסיכום: לכללי הסינון הראשונים שנקבעו על ידי הועדה הרוחנית יש שני שימושים: 1. הם מהווים את מדיניות הסינון ונקיות התוכן התקפים במכלול בשלב הסינון הראשון. 2. הם יהוו את מדיניות ברירת המחדל בכל שאלה חדשה שתצוץ בעתיד, עד שתקבע לגביה מדיניות קבועה במסגרת דיוני האספקלריה.

נקיות התוכן

עקרון המשנה נקיות התוכן, כולל את כללי הנקיות והסינון השייכים לשלב הסינון הראשון, כללים אלו גובשו על ידי הועדה הרוחנית של המכלול, והם כוללים גם דפי שאלות, שבהם ניתן להעלות כל בעיה חדשה שאין לה עדיין התייחסות בדפי המדיניות, כדי שהוועדה הרוחנית תכריע לגביהם, ותוסיף אותם לדפי המדיניות.

את כל הדיונים לגבי מדיניות הסינון בבעיות תוכן חדשות, יש לקיים בדפי השאלות של דפי המדיניות, ולא בדף השיחה של הערך שבו קיימת הבעיה בעצמו. בנוסף, גם כשמעלים בעיה חדשה בדפי השאלות, יש להשגיח להתנסח בעדינות ולא לחרוג לנושאים רגישים, כיוון שדפים אלו חשופים לכל משתמשי המכלול. במקרים שבהם יש צורך להתייחס בפרוטרוט לתכנים שלא מתאים לדון בהם בדפי השאלות ניתן לפנות ישירות בדוא"ל לוועדה הרוחנית.

מדיניות נקיות התוכן התקפה בשלב הסינון הראשון במכלול מפורטת בדפים הבאים:

ועדה רוחנית

כפי שהתבאר, יש צורך בכללי נקיות תוכן ראשוניים קבועים, שעל פיהם יסננו את התכנים הבעייתיים בשלב הסינון הראשון.

לשם כך הקים המכון 'ועדה רוחנית' שתפקח על נקיות התוכן במכלול. הוועדה קבעה את כללי נקיות התוכן המפורטים בדפי מדיניות הסינון, והיא תעדכן את דפי מדיניות אלו בהתאם לשאלות והבעיות החדשות שיעלו בדפי השאלות, הוועדה עומדת בקשר רציף ופועלת בשיתוף פעולה עם כל חברות הסינון כדי לקבוע את מדיניות הנקיות והסינון, באופן שהם יהיו מקבילים לרמת הסינון הנהוגה בחברות הסינון.

הועדה מפעילה גם את דפי השאלות הצמודים לדפי המדיניות, שהם מקום הדיון לכל השאלות והבעיות החדשות בתחום נקיות התוכן, שיצוצו במכלול במהלך שלב הסינון הראשון, ההכרעה תתקבל על ידי הוועדה רוחנית, ועל פייה יש לנהוג במכלול בשלב הסינון הראשון. (המעמד של הערכים שנוסחו וסוננו על פי דפי מדיניות הסינון של השלב הראשון, מקביל למעמד של גרסה יציבה בשאר הדיונים על ערכים במכלול).

עורכי האספקלריה ינהלו את הדיונים לגבי מדיניות התאמת התוכן של שלב הסינון השני באולם הדיונים של מרחב האספקלריה, שהוא המקום המשמש לגיבוש דרכי ההתאמה והשכתוב שישמשו בשלב הסינון השני.
הדיונים של שלב הסינון השני יתנהלו במשותף על ידי עורכי האספקלריה, חוקרי האספקלריה, וחברי הוועדה הרוחנית של המכלול.

התפקידים של הוועדה הרוחנית הם:

 • לכתוב את מדיניות הסינון.
 • לעלות על שולחנם של גדולי התורה, כל שאלה חדשה העולה על הפרק, ולקבוע את מדיניות הסינון על פי הדרכתם.
 • להכריע את ההכרעה הראשונית בכל שאלה במכלול הנוגעת לתחום הסינון, הנקיות, והאספקלריה.
 • למחוק תכנים לא הולמים בכל מרחבי המכלול, ובשעת הצורך למחוק אותם אף מהגרסאות הקודמות.
 • לחסום "משחיתים רוחנית".
 • לנעול דפים מעריכה.
 • לשלול ממשתמש שלא עומד בקו הרוחני של המכלול, את זכות ההצבעה בענייני אספקלריה.
 • לקבוע את אופים של המהדורות הנוספות במכלול במידה ויוחלט על פתיחתם, ולהסדיר את הרשאות הגישה אליהם.
 • להעניק ולשלול 'הרשאות עורך אספקלריה'.
 • לצרף חברים חדשים לוועדה הרוחנית.

הועדה תפעל במכלול באמצעות משתמש:ועדה רוחנית המכלול, וכן באמצעות משתמשים בעלי 'הרשאת ועדה רוחנית'.

חברי הוועדה:

 • הרב ישראל מאיר שפרן שליט"א (בן הגאון הגדול רבי מנדל שפרן, אב בית דין הישר והטוב בירושלים, ראש ישיבת "נועם התורה". ודיין בבית הדין של רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל).
 • הרב יוסף אברהם קמינר שליט"א, ראש המכון לאורינות וידע כהלכה (מבאי ביתו של רבו הרב חיים בונים שץ שליט"א (רב בית המדרש הגדול של חסידי גור בירושלים, וחבר ועדת הרבנים לענייני טכנולוגיה ותקשורת של קהילת גור)).
 • הרב ישראל שניאור קוזליק שליט"א, מרבני כולל דיינות 'זיכרון גדליה' בני ברק (חתן הרה"ג ר' יוסף קופרברג שליט"א - יושב ראש אגודת ישראל).

ניתן לפנות באופן ישיר לוועדה הרוחנית של המכלול באמצעות הדף: פנייה לוועדה הרוחנית

אספקלריה תורנית

כפי שהתבאר, חלק מהתכנים הבעייתיים בויקיפדיה, אינם מכילים בעיות תוכן הגורמות שהם לא יוכלו להיכלל במכלול, אלא שחסרה בהם נקודת המבט של האספקלריה התורנית. כמו כן, על אף שחלק מהתכנים הבעייתיים המיובאים מויקיפדיה ניתנים לתיקון באמצעות מחיקת מספר מילים או ניסוח מחדש, קיימים תכנים שהבעייתיות שזורה בה בצורה כזאת שלא ניתן לתקן אותם בקלות, אלא הם דורשים שכתוב מקיף וניסוח מחדש. בתכנים אלו יש צורך לפרק את הידע מהמעטפת של הכפירה והחילון שבה הוא נתון, ולשזור אותו מחדש במעטפת יהודית נאמנה, כדי שנוכל לכלול אותם במכלול (לדוגמה: ידע בנושאי גאולוגיה, שבויקיפדיה הוא שזור תמיד עם התפיסה ה"מדעית" אודות גיל העולם, ידע כזה, לא ניתן להתאמה על ידי תיקון, אלא הוא דורש ניסוח ושכתוב מחדש).

חלק מרכזי מעבודת התאמת התוכן בשלב הסינון השני, הוא ה"אספקלריה תורנית", שבה נוסיף את נקודת המבט של האספקלריה היהודית לכל הערכים המיובאים שסווגו כחסרי האספקלריה בשלב הסינון הראשון. ונתאים את התכנים שסווגו כדורשים שכתוב מקיף כדי להתאימם למכלול. מדיניות האספקלריה תקבע בעתיד (בשלב הסינון השני), על ידי עורכי האספקלריה, חוקרי האספקלריה, וחברי הוועדה הרוחנית של המכלול במשותף.

להרחבה נוספת אודות הרעיונות המנחים את גיבוש עקרונות האספקלריה התורנית ראה בדף: מכון חכמת התורה.

מרחב האספקלריה

מרחב האספקלריה הוא המקום שאליו מועברים כל התכנים שסווגו בשלב הסינון הראשון כתכנים הזקוקים לעריכה יסודית כדי להתאימם למכלול, ובו יתנהלו בשלב הסינון השני דיוני האספקלריה. היות שמרחב האספקלריה מכיל תכנים שעדיין לא הותאמו במלואם למכלול, הוא אינו זמין לצפייה למשתמשים הרגילים של המכלול, אלא לעורכים בעלי הרשאת אספקלריה בלבד.

עורכי אספקלריה

עורכי אספקלריה, הם העורכים שיש להם את העניין, הידע, והיכולת, לעסוק בנושאי ודיוני האספקלריה התורנית במכלול.

כיוון שחלק נכבד מהפעילות של עורכי אספקלריה כוללת התעסקות עם תכנים שעדיין לא הותאמו במלואם למכלול, תתקיים פעילות האספקלריה במרחב האספקלריה הזמין לצפייה רק לעורכים בעלי הרשאות עורך אספקלריה. כל עורך שצבר תקופת פעילות וכמות עריכות משמעותית במכלול, יוכל לקבל הרשאת עורך אספקלריה. על מנת לקבל הרשאת עורך אספקלריה, יש לפנות לוועדה הרוחנית.

חשוב לזכור כי בעסקם בענייני האספקלריה, מתלכלכת לעיתים ידם של עורכי אספקלריה בדם שפיר ושליא, כדי לטהר את תוכני הידע לבעליהם האמתיים, ולהוציא יקר מזולל, כך שעשיה זו אינה מתאימה לכל אחד, וחובה על כל אחד לשאול את רבותיו אם הוא מתאים לכך.

הבהרות נוספות לגבי ההרשאה: הרשאה זו נועדה לצורך טיפול בתחומי אספקלריה בלבד, יש להשתמש בהרשאה זו בכובד ראש, בזהירות ובאחריות רבה, על מנת לקבל הרשאה זו חובה למלא טופס זה, עורך אספקלריה שלא ביצע עריכה במרחב האספקלריה למעלה מחודש הרשאתו תישלל.

במקביל, כחלק מפעילות האספקלריה במכלול, תתגבש מתוך קהילת עורכי האספקלריה, קבוצת עורכים שצברה ניסיון בעריכה נאותה בענייני האספקלריה, שרק הם יוכלו להשתתף בהצבעות בנושאים אלו (הגבלה זו נועדה כדי למנוע התערבות של עורכים שלא עסקו מספיק בתחומים אלו, וממילא הם אינם מבינים באופן מלא את המסגרת ודרכי הפעולה שלהם). לסיכום: כל העורכים בעלי הרשאת אספקלריה יוכלו לצפות בתכנים של מרחב האספקלריה, וליטול חלק בדיוני האספקלריה, אבל בהצבעות בענייני אספקלריה, יטלו חלק רק העורכים שישתייכו לקבוצה של עורכי האספקלריה המנוסים.

חוקרי אספקלריה

במסגרת הפעילות של מכון חכמת התורה, הקים המכון את המרכז לאספקלריה תורנית, שבו מרוכזים תלמידי החכמים עמיתי מחקר במכון, החוקרים את הנושאי האספקלריה התורנית בצורה מעמיקה ושיטתית. חוקרי האספקלריה ינהלו את דיוני האספקלריה יחד עם עורכי האספקלריה, וחברי הוועדה הרוחנית של המכלול.

המטרה של הקמת המרכז לאספקלריה תורנית, היא יצירת סביבת עבודה משותפת לעורכי אספקלריה, מומחי המכון, וחברי הוועדה הרוחנית של המכלול. שבמסגרתה כל אחד מהם יתרום לדיונים מהיכולות הייחודיות שלו. תפקידם של מומחי המכון יהיה בעיקר הכוונה, הצעת כיווני חשיבה, והבאת חוות דעת מקצועיות מאנשי מקצוע ומומחים בתחומים אלו במקרה הצורך, כשבמקביל עורכי האספקלריה יתרמו את הניסיון שלהם בעריכה אנציקלופדית שהם שצברו במהלך העבודה במכלול, יסייעו בהגדרת הנושאים הטעונים, יצביעו על כשלים וקשיים בהצעות ספציפיות, ויציעו רעיונות על בסיס הפתרונות הנקודתיים שנמצאו כבר לחלק מהנושאים במכלול. ואילו חברי הוועדה הרוחנית, יסייעו בהגדרת כללי נקיות תוכן שמתאימים במלואם למשתמשים שתומ"צ, מתוך הניסיון שהם צברו בניסוח כללי הסינון של שלב הסינון הראשון, ובעבודתם מול חברות הסינון וועדות הטכנולוגיה השונות.

מהדורות

אחת מהדרכים היכולות לשמש באופן מיטיבי לסינון וההתאמה של התוכן במכלול לכל המשתמשים שתומ"צ, היא יצירה של כמה מהדורות לחלק מהערכים במכלול. אפשרות זו יכולה לתת את המענה ההולם לתכנים שהם מתאימים ונצרכים לחלק מהמשתמשים שתומ"צ, אבל הם אינם נצרכים או מתאימים לכלל המשתמשים.

לדוגמה: בחלק גדול מהערכים בויקיפדיה קיימת פסקה העוסקת בענייני תרבות (באיזה סרטים או שירים נושא הערך מופיע, וכדומה), תכנים אלו אינם פסולים בעצם, אך הם אינם נצרכים לרוב המשתמשים במכלול, כך שניתן ליצור את הערכים האלו בשתי מהדורות, שאחת מהם תכיל גם התכנים העוסקים בענייני תרבות והשנייה לא, וכל משתמש יוכל להגדיר איזו מהמהדורות תופיע לו כברירת מחדל.

כמו כן תבנית המהדורות יכולה לשמש ליצירת מהדורה נוספת שבה יונהגו כללי סינון מקלים העומדים בכללי ההלכה, אך אינם מספיקים למשתמשים החרדים. מהדורה זו תוכל לשמש יהודים דתיים רבים שאינם רוצים להיחשף לתכנים של כפירה וכיעור, אך הסטנדרטים שלהם יותר נמוכים מהסטנדרטים של המשתמשים החרדים המדקדקים במצוות. באמצעות מהדורה זו ניתן להציל רבבות יהודים מאיסורים רבים, ולקרב יהודים רבים אל אור היהדות. כך שלמרות שהמטרה המרכזית של המכלול היא הקמת אנציקלופדיה נקייה בהידור למשתמשים החרדים, ייתכן ובעתיד יוחלט שיש מקום גם למהדורה נוספת כזאת.

חשוב להדגיש, בשלב הסינון הראשון קיימת במכלול רק מהדורה אחת הפועלת על פי כללי נקיות התוכן שנקבעו על ידי הועדה הרוחנית. רק בשלב הסינון השני, תקיים הועדה הרוחנית התייעצות עם גדולי ישראל המנווטים את דרכו של המכלול, כדי לבחון את האפשרות של הפעלת מהדורות נוספות.

המהדורה הבסיסית של המכלול

המהדורה הבסיסית והעיקרית של המכלול, נועדה לתת מענה למשתמשים שתומ"צ, ולתת להם את כל הידע שהם זקוקים לו כשהוא כשר בתכלית ההידור. מהדורה זו היא הבסיס של המכלול, והיא תשמש כמהדורת ברירת המחדל של המכלול. ייתכן ובהמשך יעלה צורך להקים עוד מהדורה במכלול למטרות שונות כגון הפצת יהדות וכדומה. אבל תנאי היסוד לכל מהדורה אחרת, הוא שלא ייגרם ממנה פגיעה כל שהיא במהדורה הבסיסית של המכלול.

מהדורת נוער

ישנם תכנים בנושאי צניעות שעל אף שהם מתאים בשלמות למבוגר החרדי, הם אינם מתאימים לבני נוער. לצורך כך קיימים במכלול שתי מהדורות, מהדורה למבוגר החרדי, ומהדורה לבני נוער. מהדורת אלו משמשים רק לסיווג התכנים הבעייתיים (כל תוכן שיש בו בעיות צניעות, מנוסח מחדש בשתי צורות, צורה אחת המתאימה למשתמש שתומ"צ המבוגר שנכללת במהדורה הכללית, וצורה שנייה המתאימה גם לבני נוער שנכללת במהדורת הנוער).

בשלב זה מהדורת ברירת המחדל במכלול היא מהדורת בני נוער. בהמשך תבחן הוועדה הרוחנית של המכלול בהתייעצות עם גדולי ישראל, האם לפתוח לציבור גם את המהדורה המיועדת למבוגר שתומ"צ, ואם כן מי יקבל הרשאה לצפות בתכנים שלה.

הערות שוליים

 1. ^ שלושת העקרונות האחרונים קיימים גם בויקיפדיה (עם הבדלים בפרטים), ואילו העיקרון "אספקלריה תורנית" הוא ייחודי למכלול, ובעצם מבדיל אותו בכך מויקיפדיה
 2. ^ התוכן בויקיפדיה הוא תוכן חופשי לשימוש, שניתן להעתיקו בתנאים מסוימים שהמכלול עומד בהם
מוגן דף זה מוגן מפני עריכות. לפרטים וסיבות עיינו ביומן ההגנות ובדף השיחה. אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף, אנא ציינו זאת בדף השיחה, ושם גם המקום לטעון שהדף אינו צריך להיות מוגן.