הנהלת בתי הדין הרבניים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הנהלת בתי הדין הרבניים היא יחידת סמך של המשרד לשירותי דת האחראית על כל השירותים הלוגיסטיים וניהול האדמיניסטרטיבי של מערכת שיפוט בתי הדין הרבניים בישראל.

בראש ההנהלה עומד מנהל בתי הדין. החל משנת 2022 מכהן בתפקיד אלי בן-דהן[1].

רקע

בעבר פעלו בתי הדין הרבניים כמחלקה בתוך המשרד לשירותי דת, בינואר 2004 עם פירוק המשרד לשירותי דת, הועברה אחריות ניהול מערכת בתי הדין הרבניים למשרד המשפטים. בינואר 2008 הוקם מחדש המשרד לשירותי דת ובתוכו גם האחריות לניהול מערכת בתי הדין[2], בתקופה זו תחת כהונתו של אלי בן-דהן כמנהל בתי הדין, הפכו בתי הדין הרבניים להיות כיחידת סמך של המשרד לשירותי דת ולא רק כמחלקה פנימית בתוך המשרד.

תפקידי הנהלת בתי הדין

הנהלת בתי הדין אחראית לניהול האדמיניסטרטיבי של בתי הדין בכל הקשור לתקציב, לכוח אדם, למינהל, לציוד ולשירות לציבור הבא בשעריהן, הכולל בעלי דין, מייצגים, צדדים שלישיים, ודיינים בבתי הדין. עם זאת, הסמכות למתן החלטות שיפוטיות בעניינם של מתדיינים ופסקי דין, נתונה לסמכותם הבלעדית של הדיינים.

ההנהלה פועלת בבתי הדין באמצעות מזכירויות בתי הדין השונים, כאשר בראש כל אחד מהם עומד מזכיר ראשי.

היחידה לטיפול בעגונות

באגף העגונות ביחידה זו מטופלים מקרים של עגינות וסרבנות גט. בזוג נשוי שאחד הצדדים מבקש לפרק את הנישואין, והצד האחר מסרב לתת או לקבל גט, ולעיתים אף מסתתר ובורח מן הארץ לשם כך, האגף פועל לאיתור הצד החסר ולהביאו לצורך הסדרת הפירוד והשלמת ההליך. האגף פועל באמצעות חוקרים פרטיים, וכן באמצעות מתנדבים ברחבי העולם המופעלים על ידי עובדי האגף, ובסיוע ובסיוע גורמי האכיפה השונים: משטרת ישראל, האינטרפול, משרד החוץ, המחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים, שב"ס, רשות המעברים, משטרת הגבולות ועוד.

פעילות האגף ממומנת גם על ידי קרן סיוע ייעודי לעגונות, כאשר רובו של הכסף מוקדש לאיתור בני זוג שנעלמו, וחלק ממנו מוקדש לתשלום לסרבני גט כדי לשכנעם לתת גט לנשותיהם. על פעילות הקרן נמתחה ביקורת בדו"ח מבקר המדינה על העדר קריטריונים ברורים וקביעת נהלים מחייבים לגבי מידת השימוש בכספי הקרן לשם שכנוע בעלים סרבני גט שייאותו לתת גט לנשותיהם[3]

אגפי ההנהלה

בהנהלת בתי הדין קיימים 12 אגפים:

 • אגף הון אנושי - אחראי על התכנון האסטרטגי של מערך ההון האנושי בבתי הדין הרבניים. האגף אחראי על גיבוש תוכניות העבודה, עיצוב המבנה הארגוני בהתאם למטרות הארגון.
 • אגף חירום, בטחון מידע וסייבר - אחראי על אבטחה פיזית של מבני בתי הדין ואבטחת שלומם של דיינים מאויימים, האגף מונחה על ידי חטיבת האבטחה במשטרת ישראל. כמו כן אחראי האגף על אבטחת מערכות המידע והמחשוב של בתי הדין והגנתם מפני תקיפות סייבר.
 • אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע - אחראי על מתן שירותים טכנולוגים מתקדמים בתחומי הטכנולוגיה, מערכות מידע, אבטחת מידע, מחשוב, תקשורת וטלפוניה.
 • אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה - אחראי על טיפול בדיור, תחזוקת מבנים, תחזוקת רכב, נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות.
 • דובר וממונה על יחסי הציבור - מערך הדוברות אמון על ארגון, תכנון וייזום פעולות הנוגעות לדברור והסברה בכתב ובעל פה אודות מדיניות הנהלת בתי הדין הרבניים ופעילותה תוך קיום קשר שוטף עם נציגי כלי התקשורת, והפצת פסקי דין והחלטות בעלי עניין ציבורי ותקשורתי, הניתנים על ידי בתי הדין.
 • חשבות - חשבות בתי הדין אחראית על מכלול הפעילויות הכספיות והחשבונאיות, ובכלל זה ביצוע תשלומי שכר לעובדי בתי הדין וסגל הדיינים, פיקוח ובקרה אחר התקשרויות המשרד, ביצוע תשלומים לספקים, ניהול מערך ההכנסות וההוצאות, חתימה על כלל החוזים בשם המשרד וביקורת פנימית על תהליכים כספיים.
 • יחידת הרישום והפיקוח על ההקדשות הדתיים - אחראית על רישומן של ההקדשות הדתיים בפנקס ההקדשות, ועל הפיקוח על התנהלות ההקדשות.
 • לשכה משפטית - מתן מענה משפטי ומקצועי לדיינים, מנהלים ועובדים ברמת הארגון והפרט, בתחומי המשפט והדין בישראל.
 • מבקר פנים - תפקיד אגף הביקורת לבחון את הפעילויות ואת תהליכי העבודה בארגון, לבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות והאם מקוימות ההוראות והנהלים המחייבים, לאתר סיכונים ולהצביע על ליקויים או נקודות תורפה העלולים לגרום לטעויות ולמחדלים, וכן לבצע מעקב אחר תיקונם.
 • מחלקת הדרכה - לאפשר ליחידות השונות בארגון ולארגון בכלל להפיק את המרב מעובדיו, להגשים את ייעודו וחזונו באמצעות מערכת הלמידה.
 • מרכזת בכירה ארגון ושיטות עבודה ופניות הציבור - היחידה מטפלת בתהליכי שירות לציבור בדגש על הבניית תהליכים אחידים, הטמעתם וביצוע פעולות של בקרה, מדידה ולמידה, טיפול בתלונות הציבור. כמו כן אחראי האגף על מתן מענה לבקשות מידע במסגרת חוק חופש המידע.
 • תנאי שירות דיינים וטוענים רבניים - יחידת תנאי שירות דיינים וטוענים רבניים – ממונה על ניהול ההון האנושי של הדיינים הכולל: טיפול בהליך מינוי דיינים, קליטת דיינים, טיפול בתנאי שירות ושכר, פרישת דיינים, הדרכה ורווחה. אחריות על תהליך הבחינות, ההסמכה והרישיונות של טוענים רבניים.

מנהל בתי הדין

מנהל בתי הדין ממונה על ידי השר לשירותי דת בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול והוא אחראי על קיומם של סדרי מינהל בבתי הדין[4]. מנהל בתי הדין אמור להיות בעל כושר לדיינות או כשיר להיבחר כרב עיר[5]. תנאי סף אלו מונעים למעשה מנשים להתמודד לתפקיד זה. הצעות חוק הוגשו במשך השנים על ידי חברי כנסת שונים במטרה לוותר על תנאי הסף הנזכרים, ובכך לפתוח את התפקיד גם בפני נשים[6], אך ההצעות נבלמו ולא התקבלו בכנסת. בשנת 2017 פסק בג"ץ כי ככל שיבחר השר לשירותי דת למנות לתפקיד מנהל בתי הדין "אדם הכשיר להיבחר רב עיר" (להבדיל מבעל כשירות לשמש כדיין), מוטלת עליו החובה לבחון מועמדותם של נשים לתפקיד זה[7].

מנהל בתי הדין משמש גם כמזכיר הוועדה למינוי דיינים[8]. ולפעמים גם כיו"ר ועדת הבחירות לבחירת רבנים ראשיים לישראל[9]. בנוסף מוסמך מנהל בתי הדין לייצג את הממשלה בכל עסקה, למעט עסקת מקרקעין, בתחום הפעילות של הנהלת בתי הדין הרבניים, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות, ללא הגבלת סכום[10].

משכורתו של מנהל בתי הדין זהה למשכורתו של דיין בית הדין הגדול לערעורים[11], וזאת בכדי לחזק ולשדרג את מעמדו של המנהל כלפי הערכאה אותה הוא מנהל, כדי להבטיח את מרותו כלפי הדיינים ולנסות ולהבטיח מינהל תקין במערכת זו[12].

מנהלי בתי הדין

שם תחילת כהונה סיום כהונה
הרב דב כ"ץ 1957 1987
הרב שמחה מירון 1987 1985
הרב אברהם אלמליח 1985 1989
אלי בן-דהן 1989 2010
הרב שלמה דיכובסקי 2010 2015
הדיין הרב דוד מלכא 2015 2022
אלי בן-דהן[1] 2022 מכהן

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ 1.0 1.1 הראש"ל החרים, הרב הראשי אישר: אלי בן דהן מונה למנכ"ל בתי הדין הרבניים, באתר JDN
 2. ^ דברי הכנסת חוב' י"ד
 3. ^ הנהלת בתי הדין הרבניים - משרד הדתות, מבקר המדינה, דו"ח ביקורת שנתי 54ב לשנת 2003, עמוד 8.
 4. ^ סעיף 13 לחוק הדיינים, תשט״ו–1955.
 5. ^ סעיף 13 לחוק הדיינים, תשט״ו–1955.
 6. ^ הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד–2014 של חברת הכנסת מרב מיכאלי.
 7. ^ בג"צ 8213/2014 כהנא-דרור נ' השר לשירותי דת (02/07/2017), פסקה ל' לפסק דינו של המשנה לנשיאה השופט אליקים רובינשטיין.
 8. ^ סעיף 11 לכללי הדיינים (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת דיינים), התשנ״ח–1997.
 9. ^ אישור מינוי יו"ר ועדת הבחירות ומינוי נציגי הממשלה בוועדת הבחירות לבחירת רבנים ראשיים לישראל, החלטה מספר 386 של ממשלת ישראל, משנת 2013, באתר של משרד ראש הממשלה.
 10. ^ הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 לנושאי משרה בהנהלת בתי הדין הרבניים, החלטה מספר 986 של ממשלת ישראל, משנת 2013, באתר של משרד ראש הממשלה.
 11. ^ סעיף 11(א) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א–1981.
 12. ^ פרוטוקול מישיבת ועדת הכספים של הכנסת, יום רביעי, ב' בשבט התשס"ח (9 בינואר 2008).