משרד ראש הממשלה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שגיאות פרמטריות בתבנית:סוכנות ממשלתית

פרמטרים [ הקמה ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

משרד ראש הממשלה
Emblem of Israel.svg
מידע כללי
סוכנות אם ממשלת ישראל
ממשלה ישראלישראל ממשלת ישראל
שר/ה בנימין נתניהו
תאריך כניסה 31 במרץ 2009
סגן שר מייקל אורן
ראש בנימין נתניהו
מנכ"ל/ית אלי גרונר
pmo.gov.il

משרד ראש הממשלה בישראל הוא המשרד הממשלתי האחראי ליישום מדיניות ראש ממשלת ישראל, תיאום פעילויות משרדי הממשלה בתחומים השונים וניהול מהלכי שינוי ועבודות מטה ברמה הלאומית. זהו משרד המטה המרכזי של ממשלת ישראל. משרד ראש הממשלה ממוקם בקריית הממשלה בגבעת רם בירושלים. ממשלת ישראל מייעדת את השטח הנמצא מול משרד החוץ ומול בניין המוסד לביטוח לאומי להקמת בניין משרד ראש הממשלה החדש שעתיד להכיל גם את מגורי ראש הממשלה.

לשכת ראש הממשלה מסייעת לראש ממשלת ישראל בניהול סדר יומו ומרכזת את כלל ההיבטים בעבודתו. צוות הלשכה הבכיר כולל, בנוסף לראש הלשכה, חמישה בעלי תפקידים בכירים, המנהלים את יחידות המשרד השונות. מזכירות הממשלה אחראית לניהול ישיבות הממשלה השונות, ובראשה עומד מזכיר הממשלה. המזכירות הצבאית מהווה זרוע קישור בין המשרד לבין חלקים שונים במערכת הביטחון הישראלית. המטה לביטחון לאומי מרכז את עבודת המטה בתחומי החוץ והביטחון. מערך ההסברה הלאומי, בראשו עומד יועץ התקשורת של ראש הממשלה, מרכז את היבטי ההסברה השוטפים. מנכ"ל משרד ראש הממשלה מרכז את עבודת המטה בתחומי החברה והכלכלה, בין היתר באמצעות המועצה הלאומית לכלכלה, האגף לממשל וחברה והאגף לתיאום, מעקב ובקרה.

במשרד מספר יחידות נוספות, בהן: המחלקה העברית, המחלקה האנגלית, הלשכה המשפטית ומחלקת הבנא"מ (בינוי, נכסים, אפסנאות, משק). בשנים האחרונות חוזקו משמעותית יכולות התכנון וגופי המטה במשרד, כחלק מתפיסה כוללת שמטרתה לשפר את איכות הניהול בממשלת ישראל.

יחידות ארגוניות הפועלות במשרד

במסגרת משרד ראש הממשלה פועלים מספר רב של גופים, חלקם משולבים בפעילותו השוטפת וחלקם סוכנויות ביצוע הנמצאות תחת אחריותו המיניסטריאלית. בין הגופים המרכזיים המשולבים בעבודת המשרד:

  • לשכת ראש הממשלה - לשכת ראש הממשלה מסייעת לראש ממשלת ישראל בניהול סדר יומו ומרכזת את כלל ההיבטים בעבודתו, בלשכה נמצאים סגל היועצים הקרובים לראש הממשלה
  • מזכירות הממשלה - מזכירות הממשלה אחראית לתחומים שונים בעבודתה השוטפת של הממשלה כממשלה, ובכלל זה הכנת ישיבות הממשלה, הקשר בין הממשלה לבין הכנסת, הקשר בין הכנסת לבין נשיא המדינה, דוברות הממשלה ומעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה. המזכירות פועלת בהתאם ל"חוק יסוד: הממשלה" ובהתאם ל"תקנון עבודת הממשלה. בראשה עומד מזכיר הממשלה.
  • המזכירות הצבאית - המזכירות הצבאית מתאמת את כלל פעולות לשכת ראש הממשלה עם הגופים המרכזיים במערכת הביטחון הישראלית. בראשה עומד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה המהווה את ציר התקשורת המרכזי בינו לבין צה"ל ומערכת הביטחון.
  • המטה לביטחון לאומי - המל"ל הוא גוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בנושא הביטחון הלאומי. הוא שואב את סמכותו מהחוק המל"ל, ועוסק, בין היתר, בגיבוש ניירות עמדה, במתן המלצות בנושאים השונים שבתחום טיפולו ובתיאום ושיתוף פעולה עם גורמי ביטחון לאומי במדינות שונות.
  • מערך ההסברה הלאומי - כולל את מערך התקשורת והדוברות של משרד ראש הממשלה ואת מטה ההסברה הלאומי שהוקם לאור לקחי מלחמת לבנון השנייה, והוא גוף המטה המרכז את פעולות ההסברה של הגופים הממשלתיים השונים, הן בתחומי החוץ והביטחון והן בתחומים החברתיים-כלכליים. בראשו עומד יועץ התקשורת של ראש הממשלה.
  • המועצה הלאומית לכלכלה - גוף מטה המייעץ לראש הממשלה בנושאים כלכליים ומסייע בתכנון המדיניות הכלכלית, תוך דגש על ראיה ארוכת טווח. המועצה פועלת בכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה, ומכוח החלטת ממשלה אשר קבעה את הקמתה.
  • האגף לממשל וחברה - גוף מטה הפועל להובלת שינוי בתחומי חברה ממשל, אחראי לפיתוח ולהטמעת תפיסת התכנון הממשלתית ומנהל את השולחנות העגולים שמקיים המשרד עם ארגוני המגזר השלישי. האגף פועל בכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה.
  • האגף לתיאום, מעקב ובקרה - גוף מטה המרכז עבודות מטה שונות, מתאם את עבודת המשרדים השונים, ומנהל את מערך המעקב והבקרה אחר החלטות ממשלה ונושאים הנמצאים על סדר יומו של ראש הממשלה. האגף פועל בכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה.
  • אגף הגיור - מאז ימי אריאל שרון, פועל תחת משרד ראש הממשלה גם אגף הגיור. העברת האגף, שהיה בשעתו חלק ממשרד הדתות, למשרד ראש הממשלה, לוותה בביקורת שמדובר במהלך פוליטי.

סוכנויות ביצוע הכפופות למשרד

בין סוכנויות הביצוע הפועלות תחת פיקוח מסוים של המשרד אך באופן עצמאי וכיחידות נפרדות:

חיזוק יכולות הניהול והמטה במשרד

בשנים האחרונות חל חיזוק הדרגתי במעמדו וביכולות הניהול של משרד ראש הממשלה, והוא נתפס יותר ויותר כגוף המטה המרכזי בממשלה אשר עליו האחריות לממש את אג'נדת ראש הממשלה הנבחר. השינוי בא לידי ביטוי גם בגיוסם של אנשי מקצוע בתחומי המדיניות וההערכה, אשר עובדים בצמוד לאנשי אמונו של ראש הממשלה, וגם בשורה של שינויים מבניים שהוטמעו בפעילות המשרד. בעוד המטה לביטחון לאומי הוקם על ידי בנימין נתניהו בשנת 1999, פעילותו הועברה פיזית לבניין משרד ראש הממשלה בירושלים בשנת 2006 במהלך כהונתו של אהוד אולמרט, וכוח האדם בו הורחב משמעותית. אולמרט, יחד עם רענן דינור כמנכ"ל משרדו, הביאו גם להקמתם של המועצה הלאומית לכלכלה, האגף לממשל וחברה ומערך ההסברה הלאומי וביססו אותם כגופי מטה מרכזיים בתחומי הכלכלה, החברה, הממשל וההסברה. בנוסף, הוגדר מחדש תפקידו של האגף לתיאום, מעקב ובקרה במשרד.

כתוצאה משינויים אלה, החל משרד ראש הממשלה לתכנן ולהוביל בעצמו שורה של מהלכי מדיניות לאומיים, וזאת תוך שיתוף פעולה והפעלה של יתר משרדי הממשלה, המחזיקים בידע המקצועי בתחומים השונים. בין הדוגמאות הבולטות לכך, תוכנית הסיוע לניצולי השואה שאישרה הממשלה בשנת 2008, ההחלטה על שינוי הכללים הפיסקאליים לאורם נקבע תקציב המדינה בשנת 2010, המהלך להטמעת תרבות ותהליכי תכנון, מדידה והערכה בעבודת הממשלה שהחל בשנת 2006, התוכנית הלאומית לחיזוק הצפון בעקבות מלחמת לבנון השנייה, הקמת רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון בהחלטת ממשלה משנת 2007, המהלך לביסוס יחסי הממשלה עם ארגוני החברה האזרחית שאושר ב-2008 ומהלכים נוספים. בעוד בעבר הובילו משרדי ממשלה שונים את תהליכי התכנון וההחלטה בנושאים אלה, כיום גופי המטה הפועלים במשרד הם מובילי התהליך, בהתאם להנחיות ראש הממשלה.

חיזוק יכולות התכנון והניהול של משרד ראש הממשלה בתחומים אלה מקרב אותו למקביליו בעולם, ובכלל זה משרד ראש הממשלה הבריטי (שתחתיו הוקמה יחידת מדיניות עוד בשנת 1978) ו"הבית הלבן" בארצות הברית (שתחתיו פועל משרד המנהל והתקצוב). בשני משרדים אלה, וגם בישראל, פועלות יחידות המטה של ראש הממשלה לצד משרד האוצר.

בניין משרד ראש הממשלה

בראשית ימי המדינה שכן משרד ראש הממשלה בתל אביב. בדצמבר 1949, על רקע החלטת האו"ם לבינאום ירושלים, הועבר משרד ראש הממשלה בבהילות לירושלים. נשקלו אפשרויות שונות לשכן את משרד ראש הממשלה, בהן בית טליתא קומי[1], ונבחרה הצעת הסוכנות היהודית לשכן את משרד ראש הממשלה באגף החדש שהיה אז לקראת סיום הבנייה, בבית המוסדות הלאומיים[2]. באופן זמני, עד סיום הבנייה של האגף החדש, שוכן משרד ראש הממשלה בבניין קרן היסוד[3]. ב-20 בדצמבר 1949 כבר התקיימה ישיבת הממשלה בבית המוסדות הלאומיים[4]. בסוף אוגוסט 1962 עבר המשרד לקריית הממשלה בגבעת רם[5][6].

ראשי הממשלות בישראל

חדר ישיבות הממשלה במשרד ראש הממשלה בקריה, 1964
מספר שם תמונה תחילת כהונה סיום כהונה מפלגה
1 דוד בן-גוריון Ben-Gurion.jpg 14 במאי 1948 26 בינואר 1954 מפא"י
2 משה שרת Moshe Sharett (1948).jpg 26 בינואר 1954 3 בנובמבר 1955 מפא"י
(1) דוד בן-גוריון Ben-Gurion.jpg 3 בנובמבר 1955 26 ביוני 1963 מפא"י
3 לוי אשכול Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070.jpg 26 ביוני 1963 26 בפברואר 1969 מפא"י
4 גולדה מאיר 17 במרץ 1969 3 ביוני 1974 המערך
5 יצחק רבין Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (15).jpg 3 ביוני 1974 20 ביוני 1977 המערך
6 מנחם בגין Menachem Begin 2 (cropped).jpg 20 ביוני 1977 10 באוקטובר 1983 הליכוד
7 יצחק שמיר Flickr - Government Press Office (GPO) - HADERA ABSORPTION CENTER (cropped).jpg 10 באוקטובר 1983 13 בספטמבר 1984 הליכוד
8 שמעון פרס Shimon Peres.jpg 13 בספטמבר 1984 20 באוקטובר 1986 המערך
(7) יצחק שמיר Flickr - Government Press Office (GPO) - HADERA ABSORPTION CENTER (cropped).jpg 20 באוקטובר 1986 13 ביולי 1992 הליכוד
(5) יצחק רבין Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (11).jpg 13 ביולי 1992 4 בנובמבר 1995 העבודה
(8) שמעון פרס Shimon Peres.jpg 22 בנובמבר 1995 18 ביוני 1996 העבודה
9 בנימין נתניהו Flickr - Government Press Office (GPO) - PM Benjamin Netanyahu giving a speech at the Ramat Gan Diamond Exchange.jpg 18 ביוני 1996 6 ביולי 1999 הליכוד
10 אהוד ברק Ehud Barak Face.jpg 6 ביולי 1999 7 במרץ 2001 ישראל אחת
11 אריאל שרון Ariel Sharon Headshot.jpg 7 במרץ 2001 14 באפריל 2006 הליכוד ואחר כך קדימה
12 אהוד אולמרט Clinton and Olmert 2009 (cropped 2).png 4 במאי 2006 31 במרץ 2009 קדימה
(9) בנימין נתניהו Benjamin-Netanyahu-0026.jpg 31 במרץ 2009 מכהן הליכוד

חמישה ראשי ממשלה כיהנו פעמיים בתפקיד: דוד בן-גוריון, יצחק שמיר, יצחק רבין, שמעון פרס ובנימין נתניהו.

ראשי ממשלה בפועל

לאחר פטירתם של ראשי ממשלה במהלך כהונתם, ממנה הממשלה ראש ממשלה בפועל, המכהן עד שנשיא המדינה בוחר מועמד להרכבת הממשלה, והוא מציג את ממשלתו בפני הכנסת. כמו כן, החל משנת 2003, ממנה הממשלה ראש ממשלה בפועל, אם נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו באופן קבוע, או אם נבצר ממנו למלא את התפקיד באופן זמני במשך יותר מ-100 ימים.

בישראל כיהנו שלושה ראשי ממשלה בפועל, הראשון אחרי פטירת לוי אשכול, השני אחרי רצח יצחק רבין והשלישי אחרי אשפוזו של אריאל שרון.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מנכ"ל משרד ראש הממשלה

תפקידו של מנכ"ל המשרד היא להוביל את עבודת המטה ומדיניות הפנים המתבצעת שנקבעה על פי ראש הממשלה במכלול הנושאים הכלכליים, החברתיים והאזרחיים. ריכוז עבודת המטה הממשלתית בנושאים אלו, מטעמו של ראש-הממשלה, והוא מוביל ושותף מרכזי בפרויקטים לאומיים גדולים שעל סדר יומה של הממשלה ושל ראש הממשלה. מנכ"לי המשרד:

שם תחילת כהונה סיום כהונה
אהוד אבריאל 1951 1952
טדי קולק 1952 1964
יעקב הרצוג 1966 1972
שמחה דיניץ 1972 1973
מרדכי גזית 1973 1975
עמוס ערן 1975 1977
אליהו בן-אלישר 1977 1980
מתתיהו שמואלביץ' 1980 1984
אברהם טמיר 1984 1986
יוסי בן אהרון 1986 1992
שמעון שבס 1992 1995
צבי אלדרוטי 1995 1996
אביגדור ליברמן 1996 1997
משה ליאון 1997 1999
יוסי קוצ'יק 1999 2001
רפי פלד 2001 2001
אביגדור יצחקי 2001 2004
אילן כהן 2004 2006
רענן דינור 2006 2009
אייל גבאי 2009 2011
הראל לוקר 2011 2015
אלי גרונר 2015 2018

קישורים חיצוניים

הערות שולייםסמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0