פתיחת התפריט הראשי

המכלול β

ועד ההלכה להשקעות וקרנות (גלאט הון)

חותמת הכשרות של גלאט הון

ועד ההלכה להשקעות וקרנות (גלאט הון) הוא גוף כשרות, העוסק בפיקוח על השקעות בשוק ההון וקרנות הפנסיה הקרן השתלמות והנאמנות, וקופות הגמל החיסכון והחיסכון לכל ילד.

תוכן עניינים

רקע

  ערך מורחב – המסלולים הכשרים בקרנות הפנסיה והחיסכון

קרנות הפנסיה, הההשתלמות, והנאמנות, וקופות הגמל, החיסכון, והחיסכון לכל ילד, מנוהלות כיום[1] כקרנות צוברות, דהיינו שהכסף שאותו מפרישים העמיתים (החוסכים) לקרן, שייך לעמיתים, וחברות הביטוח ובתי ההשקעות, רק מנהלים בעבורם את הכסף תמורת דמי ניהול.

כתוצאה מכך, אם החברה המנהלת תרכוש בכספי העמיתים ניירות ערך שיש איסור הלכתי בהחזקתם, העמיתים עוברים על האיסורים הללו, כיוון שהם הבעלים החוקיים של ניירות הערך.

בשנים האחרונות פתחו חברות הביטוח ובתי ההשקעות מסלולים כשרים המנוהלים על פי הלכה. מסלולים אלו רוכשים רק ניירות ערך שאין בהחזקתם איסור, כגון אגרות חוב של חברות החתומות על היתר עסקה.

אולם ישנם מעטים המחמירים ומדקדקים שלא להסתמך על היתר עסקה, והם מקפידים שלא לקחת משכנתאות או הלוואות בנקאיות, ולא להיות ביתרת חובה (אוברדראפט) בחשבון הבנק, שכן הם אינם רוצים להזדקק להלוואה בריבית, אפילו אם ההלוואה נעשית על פי היתר עסקה.

לאלו הנוהגים בחומרה זו לא הייתה את האפשרות לחסוך על פי שיטתם במסלולים הכשרים הרגילים, כיוון שקונים בהם [אגרות חוב] אם החברה המנפיקה חתומה על היתר עסקה.

בנוסף, המסלולים הכשרים של בד"ץ העדה החרדית מחזיקים בתעודות סל, ויש פוסקים רבים האוסרים על החזקת תעודות סל[2].

כדי לתת מענה לאלו הרוצים להחמיר ולא להחזיק אגרות חוב אפילו אם יש להם היתר עסקה ותעודות סל, הוקם ועד ההלכה להשקעות וקרנות שעל ידי דייני ביה"ד של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ (גלאט הון).

לגלאט הון אין מסלולים העומדים רק תחת הפיקוח שלהם, אלא כל המסלולים העומדים תחת הפיקוח שלהם, עומדים גם תחת הפיקוח של בד"ץ העדה החרדית.

מדיניות ההשקעה

כאמור, במסלולים הכשרים שבפיקוח של גלאט הון, לא מחזיקים בניירות ערך שיש בהחזקתם איסור ריבית, אפילו אם החברה המנפיקה אותם על היתר עסקה.

במסלולים אלו מחזיקים בעיקר (95%-90%) באגרות חוב של ממשלת ישראל, ובאופציות.

מניות

במסלולים אלו נחשפים לאפיק המנייתי רק באמצעות מכשירים פיננסים מורכבים, הבנויים מאופציות ונגזרים, המחקים את התשואות של מדד תל אביב 35[3], או מדדי מניות בחו"ל.

אגרות חוב קונצרניות

במסלולים אלו לא נחשפים כלל לאפיק של איגרות חוב הקונצרניות בישראל, כיוון שהם מחמירים שלא להחזיק איגרות חוב קונצרנית, אפילו אם יש להם היתר עסקה[4], ושלא להחזיק תעודות סל[5], ומכיוון שבורסה בישראל לא נסחרות אופציות על מדדי איגרות חוב קונצרנית, אין להם דרך להיחשף לאפיק של איגרות חוב הקונצרניות[6].

אגרות חוב ממשלתיות

במסלולים אלו מחזיקים אגרות חוב הנושאות ריבית של ממשלת ישראל אפילו שהם מחמירים שלא לסמוך על היתר עסקה, כיוון שהם מסתמכים על המסורת שיש למקצת מתלמיד החזון איש בשמו, שממון המדינה נחשב להפקר, ולכן אין איסור להלוות למדינה בריבית[7].

המסלולים שבפיקוח גלאט הון[8]

קרנות פנסיה שיש להם כשרות של גלאט הון
שם חברת הביטוח/בית ההשקעות מספר קופה/קרן
הראל 2173
מיטב דש 2156
פסגות 2074 (פנסיה מקיפה)
פסגות 1709 (פנסיה כללית)
קופות גמל שיש להם כשרות של גלאט הון
שם חברת הביטוח/בית ההשקעות מספר קופה/קרן
הראל 1524
מיטב דש 767
פסגות 2017
קרנות השתלמות שיש להם כשרות של גלאט הון
שם חברת הביטוח/בית ההשקעות מספר קופה/קרן
הראל 1523
מיטב דש 768
פסגות 2018
ביטוחי מנהלים שיש להם כשרות של גלאט הון
שם חברת הביטוח/בית ההשקעות מספר קופה/קרן
איילון 2251
הראל 177
תוכניות חיסכון לכל ילד שיש להם כשרות של גלאט הון
שם חברת הביטוח/בית ההשקעות מספר קופה/קרן
הראל 9555
מיטב דש 11388
פסגות 11383
תוכניות ביטוח עם מרכיב חיסכון שיש להם כשרות של גלאט הון
שם חברת הביטוח/בית ההשקעות מספר קופה/קרן
הראל 177
פסגות
קופות גמל להשקעה שיש להם כשרות של גלאט הון
שם חברת הביטוח/בית ההשקעות מספר קופה/קרן
מיטב דש 7863
חברות המנהלות תיקי השקעות שיש להם כשרות של גלאט הון
שם חברת הביטוח/בית ההשקעות
פסגות

ראה גם

לקריאה נוספת

  • יעקב לנדו, תקנת הריבית, מודיעין עילית, תש"ע

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. בעבר היו קרנות הפנסיה מנוהלות כקרנות המבטיחות קצבה, שבהן הכספים לא היו שייכים לעמיתים, אלא לחברת הפנסיה. אולם החל משנת 1994 לעובדים בגופים פרטיים, ומשנת 2001 לעובדי מדינה, קרנות הפנסיה הינן קרנות צוברות שבהן הכספים שייכים לעמיתים
  2. תקנת הריבית חלק ב', פרק ג'
  3. גם במסלולים של בד"ץ העדה החרדית נחשפים לאפיק המנייתי רק באמצעות מכשירים העוקבים אחרי מדדים, אך במסלולים של העדה החרדית המתירים לרכוש תעודות סל יכולים להיחשף לכל מדדי המניות של הבורסה בישראל, שכן לכל המדדים יש תעודות סל העוקבות אחריהם, בשונה מכך במסלולים של גלאט הון המתירים חשיפה לאפיק המנייתי רק באמצעות אופציות, אפשר להיחשף לאפיק המנייתי רק למדד תל אביב 35, שכן הוא המדד היחיד בישראל שקיימות אופציות העוקבות אחריו.
  4. תקנת הריבית חלק א', ערך 'היתר עסקה', וח"ג ס"ב.
  5. תקנת הריבית חלק ב', פרק ג'
  6. בשונה מהאפיק המנייתי, שאליו הם יכולים להיחשף באמצעות אופציות.
  7. תקנת הריבית חלק א', ערך 'ממון המדינה'.
  8. כל המסלולים העומדים תחת הפיקוח של גלאט הון, עומדים גם תחת הפיקוח של בד"ץ העדה החרדית.