זכויות שאינן מקנות שליטה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בתחום החשבונאות, זכויות שאינן מקנות שליטה (באנגלית: non-controlling interest) או זכויות מיעוט, הוא סעיף מאזני בדוחות הכספיים המאוחדים של קבוצת חברות בהן קיימת חברה אם השולטת בחברת בת, אחת או יותר. סעיף זה מייצג את חלקם של בעלי מניות חיצוניים, המחזיקים במניות של חברה בת, בנכסים ובהתחייבויות של החברה בת.

הואיל ומבחינה חשבונאית, השליטה בחברה בת אינה חייבת להיות מוחלטת (החזקה של 100% ממניות חברה הבת), ייתכן שחלק ממניות החברה בת מוחזקות על ידי בעלי מניות חיצוניים (המכונים "מיעוט"). התפיסה של התקינה החשבונאית הבינלאומית במקרים אלו היא לראות בחברה בת כאילו נרכשה על ידי החברה אם ועל ידי בעלי המניות החיצוניים יחדיו. לפיכך, הנכסים וההתחייבויות של החברה בת מוצגים בערכם המלא בדוחותיה הכספיים של החברה אם, כאילו נרכשו כל מניותיה על ידי החברה אם. ואולם, הואיל ולא כל הנכסים וההתחייבויות של החברה בת מיוחסות לחברה אם (שכן היא אינה מחזיקה ב-100% ממניותיה), על החברה להציג את "התחייבויותיה" לבעלי זכויות המיעוט בגין נכסים והתחייבויות אלו. סעיף זה מוצג במסגרת ההון העצמי של החברה אם, ובהתאם הוא בא לידי ביטוי הן במאזן המאוחד (או בביאור מתאים) והן בדוח על השינויים בהון העצמי המאוחד.

יש לציין כי שיתוף בעלי מניות המיעוט בהחזקת החברה נעשה בדוחות הכספיים המאוחדים בלבד ולא בדוחות הסולו (דוחות של כל חברה בנפרד מתוך התאגיד המוחזק). לפיכך, בדוחות הסולו של חברת האם תוצג ההשקעה בחברת הבת לפי שיטת המדידה הנהוגה על ידי הנהלת החברה האם, כלומר בשיטת העלות או לפי IAS 39, ולא יינתן ביטוי לזכויות שאינן מקנות שליטה.

חברה אם המחזיקה 100% ממניות החברה בת, לא תציג סעיף זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחותיה הכספיים, אלא במקרים חריגים.

במקרים הפשוטים, הסעיף מחושב על ידי הכפלת ההון העצמי של החברה בת בשיעור ההחזקה של המיעוט. במקרים אחרים, יתרת הסעיף עשויה לכלול פריטים נוספים, כדלהלן:

  • התקינה הבינלאומית מאפשרת לחברה לשתף את המיעוט במוניטין החברה בת. לכן, אם מדיניות החברה היא שיתוף במוניטין, יש להוסיף את חלקה.
  • עסקאות בין-חברתיות בין החברה אם לחברה בת עשויות להשפיע על הרווח המאוחד ועל חלקם של בעלי זכויות המיעוט.
  • יש להתחשב בחלקם של המיעוט בהפחתת עודפי עלות בגין נכסים והתחייבויות שערכם בספרי החברה אם שונה מערכם בספרי החברה בת, נכון ליום השגת השליטה.

ראו גם

Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0